Det falske samfunnets syntetiske trusselbilder, idiotiske krisekreasjoner og grunnidelogiske massekontroll

Det falske samfunnets syntetiske trusselbilder, idiotiske krisekreasjoner og grunnidelogiske massekontroll

For at et samfunn skal overleve, og identifisere seg selv som ett og et «vi», samt i det hele tatt henge sammen som en funksjonell sosial enhet, må grupperingene først forenes på bakgrunn av sine fiender, og hva som finnes felles av trusler med tanke på mobilisering. Et «mangfold» holder ikke i den forstand, ei heller et såkalt «Demokrati», hvor alt og alle kan og omsider må fragmenteres og «representeres», dvs. evt. politisk utnyttes, hvilket er klart tilfelle i dagens såkalte «samfunn», som jo unektelig må sies å befinne seg i flere fundamentale kriser, dog ikke de «krisene» som nettopp anføres av «systemet» selv, som kun har som hensikt å fortsette som før, og f.eks. «redde demokratiet» med mer av den samme «samfunnsstyrkende», bedøvende medisinen. Falske og forfektede fiender følger til ingen faktisk fremgang, og forfall.

Fraksjonene i samfunnet er å ta og føle på, og nærmest alle har sine kjepphester når det kommer til hvem som skal ta skylden i «demokratiet», som forsåvidt også er, i tillegg til såpass mye vanvittig annet, en desentraliserende; på juss-språget, ansvar-«pulveriserende» av mekanisme.

Vi vet allerede hva svartbrun-slikker, shitlib-skrotskrullete, soyspisende og latterørende «venstresiden» mener å vite er de største problemene; «krisene»: «Fascisme»-«Rasisme»-«Populisme», og det at CO₂ styrer klimaet på jorden. De har virkelig forstått alt..

Forresten, og det i tillegg til de vanlige nota benene, legg merke til at alle disse «fiendene» og utfordringene på «venstresiden» i grunn av vesen er helt forfektede, og nærmest tryllet opp av hatten, samt bokstavelig talt ut av løse luften når det kommer til CO₂.

Det er stort og ofte salig snakk om fiktive mørkemenn, deriblant skumle, marginale «farlige» «krefter» på «høyresiden», dette samtidig som tidligere samfunn som f.eks. Frankrike skummer over av kriminelle bander og opprørske, oppløsende folkeferd-forferdeligheter som mediene bagatelliserer, «fornekter» og rasjonaliserer på heltid. Det samme skjer også nå i Norge, og har foregått lenge i Sverige.

Men glem nå vræl om «venstresiden», og hva de mener, for de har ingen teft, fornuft eller sann samling foruten det «systemet» kan blidgjøre de med av skattefinansierte penger og livsopphold.

Relatert: Det opposisjonelle trusselbildet

Hva mener så de mer såkalt «høyreorienterte» å formulere som de største farlighetene vedrørende vår sivilisasjon, og hvor mye bedre er nå så disse betraktningene, om så kun sammenlignet med skrullingene på den svake «venstresiden»?

Denne videoen, som er under hele to minutter, hvilket er maksimumsgrensen for konsentrasjon for 90% av folk uansett, avslører en god del, om ikke de aller mest hyppig gjentatte kampsakene som sirkuleres i flere sosiale medier som truismer når det gjelder truslene sett fra den falske «høyresiden», deriblant klovner som Alex Jones lirer av seg, og hva tullingen Tucker Carlson leser på telempromteren sin. Og jeg oppfatter sådan også denne videoens poengteringer som ganske representative for hva som fremstilles av kritikk fra slike høyre-hold. Så la oss se, og kommentere kort på rappen deretter.

Alt dette blir forresten meget spontant av karakter, og evt. også da noe som kan gå ut over klarheten vedrørende et hav av tematikk med masser av forskjellige faktorer, men la gå, og Here…. we… go:

#1 Første kampsak «Illigal immigration and open borders (policy)» Jeg er per problemer, sett som symptomatisk, helt enig i dette som ett av de største, faktiske og fysiske problemene vi har.

Ja, den største trusselen mot våre vestlige samfunn, er i dag at de oversvømmes av ikke-vestlige folkeslag, som bare i effekt av å «delta», «inkluderes» «arbeide» med «verdiskapning» eller kun oppholde seg fysisk i stagnerende strukturer, samt alt mulig annet fjas muliggjort i vestlige velferdssamfunn, kun ender opp med å avvikle nasjonene, og samtidig automatisk erstatte opprinnelige folkesuverene styresett med en større og gjerne mer inn- og overgripende sentralmakt som et syntetisk substitutt for et såkalt folkedemokrati, som systemisk sett opprinnelig ikke er av nødvendighet, da bla. «egalitarisme» i seg selv, hverken berettig- eller nødvendiggjør såkalt «representativt», det være fragmentarisk masse-demokrati til å begynne med.

Legg også merke til kontrastene her, altså mellom «høyre» og «venstre» med tanke på hva som er mer politisk-strukturelt et problem—«Utfordring», og hva som er institusjonalisert-systemisk.

«Åpne grenser» og såkalt «innvandring» som det fremste politiske problemet, kan med ett løses med like mange pennestrøk, mens «klima», «rasisme» og folks generelle svakhet/elendigheter bare kan fortsettes å forfektes av venstresidens fanatikere i perpetuitet. Så hva er mest reelt et løsbart «problem» v.s «utfordring»? Saken er åpenbart det at «venstresiden», som vanlig» skaper sine egne «utfordringer», og lever sånn sett politisk av å se spøkelser på høylys dag samt å spotte imaginære fiender hvor enn det passer deres sak om å holde på «makten», det primært være å utagere seg psykologisk kompensatorisk og rasjonaliserende fremfor konsistent-konsekvent og rasjonalistisk.

#2 «Rampant and unsafe cities», henger direkte sammen med #1. Svipp

#3 «Mass addiction and fentanyl» Dette er atter et symptom på noe større. For å forholde oss relativt enkelt her, så kan det med stor sikkerhet påstås at folk som lever i et dysfunksjonelt samfunn, ofte tyr til dysfunksjonelle og eskapistiske «løsninger» fremfor å fikse alt rundt seg, noe som rett og slett heller ikke lar seg fikse, og da blir utveien for mange knark og «narkotika»; en bedøvet tilværelse i et samfunn som er helt døvt og døende ellers. Dette foregår også i Norge for tiden, da mange hobbyknarkere og forfeilede, frustrerte normies påkaller avkriminalisering eller tom. legalisering av masse knark og tøv, slik at de kan lulle seg bort fra enda flere, og økende grad av problemer etter som de garantert kommer.

#4 «Election insecurity and interference» For å ta det enda enklere her, og unngå for mye intellektuelle outrerte pleonasmer, så er både idéen og det mer praktikable-rasjonelle vedrørende såkalt «Demokrati», og det av nærmest utellelige grunner, simpelthen, på gammel god norsk, «Fake & Gay», enten dette skuespillet foregår i USA så vel som Norge. Rasist-Fascist-Nazist-Trump, MSM-medienes storfavoritt å følge med på, ble trolig frastjålet valget i 2020, men dette kan muligens også ha vært en mindre del av en større forestilling. Vi kan ikke stole på noe som helst i hva som mer eller mindre er et stort skuespill.

#5 «Educational indoctrination of children» hinter her mest mot «Woke», en mindre gjennomtenkt, men mer eller mindre følgelighet av liberaliseringens totalitære frihets-jag, dvs. oppløsning av hva som forstås som reaksjonært og undertrykkende. «Reaksjonært» fordi man nå som svekling i samfunnet, blant annet via «likestilling» og «toleranse», kan kritisere hva det skal være, og hvem som helst hva som helst. Alle «regimer» bedriver en viss form for indoktrinering av sine regimetro tullinger. Hvem som investerer mest mental kapital i dette tøvet er en annen sak, og hvor mye systemet egentlig investerer i hva som er en intellektuell blindgate og generelt galt feilspor, presenterer snarere en mer potensiell mot-posisjon i fremtiden for opposisjonelle.

Man lærer cirka null av logikk i dagens skolesystem. Dette åpner for alt slags mulig tøv, og vanlige folk forstår ikke engang rekkevidden av såkalt logikk. De forstår «Logikk» kategorisk som en slags dikting som rimer på deres eget folkemunn og premiss-repertoar, og ikke mer enn det. Det er, for å si det veldig forsiktig, ekstremt uvørent og en farlig tilnærming for et samfunn som liksom skal peile seg inn på noe fornuftig og «frigjørende», og fremstå som et såkalt «kunnskapssamfunn«.

#6 «Asymmetric weaponization of justice» er også en slags subsidiær følge og symptom når systemet først har knesatt såpass mye tøv som dermed også må juridisk rasjonaliseres på nye fortolkninger. Dette gjelder også universelt, at regimer bruker rettsystemet som metode for å diskrediterte og gjøre bort med motstandere.

#7 «Destruction of private property rights» sier de her i kontekst av amerikanske tilstander; USA. Om det er ille sådan i USA, så er det samme området, om så nærmest komparativt sett, i hvert fall katastrofalt med tanke på Norge. Dette har selvsagt med penger, skatter å gjøre. Norge er et av de aller høyest beskattede landene i verden, og ja, dette er definitivt et problem, men det henger også mye mer sammen med en «større stat» som nevnt ovenfor, samt at «flyktninger» i USA bare kan ta seg mer eller mindre til rette, som f.eks. demonstrert i California, og deres lovgivning vedrørende denne «utfordringen».

#8 «Inflation and debt», sier videoen. Og så? Her kan det skrives i årtier om forskjellige faktorer, teorier, skoler og sekundær-effekter. Det meste man vil kunne finne å lese om dette er som oftest feil.

Men for å ta det kjapt, og for det aller første og aller mest fundamentale, så er det ganske så frivillig å ta opp alle slags lån. Det må sies, om så hvor stupid og banalt det høres ut.

Systemisk statsgjeld er noe annet, og her eksemplifiserer USA seg negativt nå, men det var samtidig også den enkleste, og sådan beste veien for dem å gå når de først hadde forholdene som muliggjorde denne tilnærmingen, f.eks. mtp. petrodollarsystemet. Problemet er nå at denne metoden ikke fungerer særlig lenger, og at man må komme på nye påfunn.

USA, og vesten generelt, har mye mindre sosial mobilitet nå enn noen gang før siden 1900-tallet—kanskje mindre enn noen gang. Sosial mobilitet er enkelt det at man er dårligere stilt jo senere man fødes inn et (samfunns)system. USA nyter i dag godt den laveste sosiale mobiliteten i hele den industrialiserte verden, og den såkalte «verdiskapningen» faller som en sten. Det samme gjelder det meste annet produktivt. Årsakene til dette er veldig mange, og bunner for det aller meste i fundamentale misforståelser som går på administerering, forvaltning og ideologi.

Økonomiske problemer er i dag er også synonymt med politiske utfordringer. De aller fleste av disse økonomiske problemene kan egentlig overkommes ganske så raskt. «Problemene» består som regel mer i hvem som skal ha hvor mye, og hva man skal gjøre med de som ikke får noe i så fall. Foruten dette, er konsekvensene ellers ganske kurante, men det hele blåses gjerne opp til helt avgjørende proporsjoner, fordi alle opererer som regel egoistisk, per status-quo’s, og ingen derav er villige til å gi avkall på noe som helst, spesielt i dagens såkalte «rettighetsamfunn», hvor «marxismen» og plast-kommunistene hele tiden lurer opportunt for å forføre flere og flere sinnssvake tullinger til sin sak.

#9 «The global depopulation agenda» er det reneste vås generelt.

Men mer riktig å si er at fødselsoverskuddet i vestlige land overtas av invaderende baby-fabrikker fra «den tredje verden», som forresten er et teknisk ugyldig begrep som likevel fremdeles benyttes av mange den dag i dag.

Verden hadde bare hatt godt av en massiv avfolkning, spesielt i «utviklingsland». Men vi ser det rakt motsatte foregå, og dette er et problem så lenge vi har problem #1 gående, men det kan likevel ikke oppfattes som rimelig at av-befolkning er et overordnet opplegg som rammer alle under ett i verden. Så dette er også tilnærminger som ligger på typisk nok Q tard-nivå.

#10 «Record-low fertility and plummting birth rates» henger helt sammen med 9…foruten visse fysiologiske faktorer.

#11 «Unaccountable federal bureaucraZies» Glowies…De skal også ha penger og «karriere». Rekrutterer masse fanatikere. Samme foregår i Norge og med CIA-PST.

#12 «Toxic food supply» er for det meste et utslag av misforstått kostholds-fokus kombinert med profitt, og ellers en indirekte følge av økende befolkning.

#13 «Vaccine and pandemic disinformation» Jeg ser på dette som bra, og en slags stress test for å få folk ut av næringskjedene raskere. I Norge tok cirka 93-4% av den såkalte «voksne», «frie» befolkningen de eksperimentelle og skadelige vaksinene. Good riddence! Survival of the fittest…

#14 «The trans contagion and sterlization of children» følger samme resonnement som #5, #9 og delvis #13. Et rent symptom, og ingen trussel for andre enn idiotene som deltar i galskapen.

#15 «Overprescription of pharmaceuticals» Samme som #13 og #3, «Mass addiction and fentanyl», bare i mer forfinede former.

#16 «Destruction of the nuclear family and parental rights», er mer «Liberalisering», right? Er det ikke flott det, da? Joda.

#17 «DEI and New racism». «DEI» og «Woke» er det samme. Hva «ny(-)rasisme» er kan man jo spørre, men det er nok bare enda en rebranding av rasjonaliseringene på «venstresiden» fordi de ikke har noe annet av ammunisjon.

#18 «Moral and societal decay» Joda. Men alt for generelt som et konkret punkt, til og med til denne listen å være.

#19 «The financing of endless foreign wars». Amerikanere kan det å formulere seg godt.. «Foreign wars»? -Hva med enda en borgerkrig i stedet?? I mens fordømmes Russland for å ha «gått til krig mot et naboland!!!» Standarden er selvsagt å gå til krig mot noen som ikke har noe med noe å gjøre, og liggerlangt vekk. Hele dette punktet går uansett kategorisk glatt under #8, «Inflation and debt». USA er avhengige av å krige for å holde seg på toppen, særlig sådan når de ikke produserer noe annet de kan «eksportere».

#20 «The sprawling surveillance state» Dette er enda bare et symptom mer enn hva det er en faktor og årsak. Regimet må holde kontroll etter hvert som systemet feiler, og da er overvåkning veien å gå. Folk gjør det også utrolig enkelt for «makten» å «spionere» på dem.

#21 «The centralization and consolidation of government power». Dette skyldes ene og alene «demokratiet», men få evner å forstå mekanismene som fører (tilbake) til dette som en konklusjon og åpenbar årsak. «Kriser» utløst av bla. demokratiske følger, og narrativ som kan åpnes opp for, hjelper også meget på denne utviklingen og veksten av sentralmakten.

#22 «The destruction of trust in institutions» kan heller knapt kvalifisere som en årsak, men er bare et symptom på noe større. Denne videoen er sådan lat og like fordummende som mye annet som systemet sprer rundt, ikke overraskende.

#23 «The censorship industrial complex». (?)… Gjeesp…..ja, her prøver man virkelig å være smart. «Own the libs/ dem Dems!!!» Man vinner veldig lite i lengden på å sensurere flere og flere. Både «systemet» og folkene som har laget denne videoen forstår ikke såpass. De forstår heller åpenbart ikke forskjell på årsak-virkning, dysfunksjon-symptom

#24 «State media propaganda» Finnes lite «state media» i USA…men masse «jødestyrte medier», som dog hadde vært en mer treffende beskrivelse, og det konkret nok, selv i Norge som Sverige.

#25 og endelig… for denne vidoen var egentlig alt for lang allerede, «The smearing of those who challange it», altså kritikere.

Når det gjelder «kritikere» som utfordrer galskapen, så er metoden som oftest enten å ignorere, og om systemet kan, drite dem ut. De som driter seg ut, fortjener muligens også å bli dritt ut. Så enkelt er det med en saken, og dette punktet.

«Kontrollert opposisjon», noe som mange av disse ut-dertne folkene er, kunne vært et alternativ, og et mye bedre punkt på denne listen når det gjelder denne typen hindringer.

Fem trusler på trappen

Jeg skal selv nå kvittere kjapt med hele fem årsaker til at «vesten» forfaller.

#1 (Årsak)Demokrati som styrform—Fragmenterende og feilslått flertallsappell, statsstyring og masse-manipulasjoner samt en passiviserende politisk og sosial strukturering med et utrettelig «dialogfokus» og innskrenkende system-uavhengighet; sentralisering i form av mer inngripende lovgivning og sosialistisk/statskapitalistisk skattelegging.

Den største trusselen foruten systemet og innad i dag, er demokratiet som system i seg selv, og med alt det som konvensjonelt følge med.

Det mer tekniske problemet med masse-demokratiet, som et post-moderne statorganiserende konsept, er hvor ansvarsløst og passiviserende det virker på alle involverte, og derfor også hvorfor det er så enkelt å kynisk manipulere som en mer direkte følge.

Demokratiet, både i den videre forstand, så vel som den mer teknisk primitive av flertalls-appell, produserer altså uunngåelig en fundamental fragmentering i samfunnet som hovedfunksjon, og ikke nødvendigvis som følge av et behov for slik «enighet om å være uenig». Jo mer homogent og harmonisk et samfunn er, jo mindre behov for et institusjonaliserende, masse-psykotisk demokrati.

#2 (Årsak)Grenseløs innvandringspolitikk, kombinert med demografisk stagnasjon.

#3 (Indirekte årsak)Sosial atomisering, delvis som følge av dogmatisk «likestilling» som igjen fører til en falsk og forstokket «individualistisk» konkurranse, kamp og videre feilfordeling av ressurser. Har også med dimensjonering av teknologi, fokus og kulturell grunnappell å gjøre. «Forbrukkultur» som fenger og bestemmer; Konsum- og produksjonsappell til dårlige løsninger/varer, tjenester—premiering av nonsens og dekadent fornøyelse, realitets-distanserende syssel og prissetting.

#4 (Årsak)Generelt for høy velstand ift. produksjon, hvilket inkluderer for lite og for smal fysisk seksuell seleksjon, som igjen fører til et sub-optimalt av sosiale ambisjoner, for flere, og derav, noe som premierer både lavere I.Q, regime-tjening, og et lavere nivå av vår middel-sosialstand(klasse), samt andre slike mangler som går på, eller springer ut av «styrke» i helhet av samfunnet, og som derfor fungerer samfunnsnedbrytende fremfor styrkende.

#5 For mye «fritt» spillerom, og (Årsak)Liberalisme, for alt for mange; mangel på orden, følgelighet, konsistens og fornuft—feilslått samt feilforstått «liberalisme»—hvorpå mye har henspill til både #4 og #3, altså for mye velstand og dysfunksjonell «frihet» for flere, og for mye tid på for mange «hender» per produksjon, og derfra, videre appell til meningsløse og anti-fornuftige ideologier, inkludert religioner Dette, samt andre sekulære syssel av universalistiske, oppløsende fremtoninger som opportunt nok politisk maskeres som «felles» «fremgang» for «alle» i «demokratiet», men uten noen fysisk funksjon å vise til.

Men #5 er ikke nødvendigvis noe som skriver seg fra for høy velstand eller sosial atomisering heller, fordi det kunne også komme av for lave «standarder», f.eks. mtp. IQ, «mangfold» (i en periode; nå) og mye annet faktorisk.

Denne listen er langt fra det beste og mer presise jeg kunne produsert, men det ser greit ut, og jeg kan nok forsvare det ganske langt.

A.I…….

La oss se hva kunstig, falsk pseudo-intelligens mener er de største farefaktorene som truer oss? Jeg spurte om de mest vesentlige farene i dag for «vestlig sivilisasjon som vi kjenner den», og denne A.I’en presterte å produsere frem syv moment som de største, dette i motsetning til mine spontane sjabre fem ovenfor. Men til sammenligning ser det ut som den fantastiske kunstige intelligensen kommer meget til kort, som vanlig, og helt stereotyp som forventet.


A.I-svar (Open AI):

  1. Klimaendringer: Konsekvensene av klimaendringer utgjør betydelige risikoer for den vestlige sivilisasjonen, inkludert ekstreme værhendelser, stigning i havnivået og forstyrrelser i økosystemer og matforsyning.
  2. Cybersikkerhet: I takt med at samfunnet blir mer avhengig av digitale teknologier, kan cyberrisikoer som hacking, datainnbrudd og cyberkrigføring føre til omfattende forstyrrelser og destabilisering.
  3. Politisk polarisering: Uenigheter innen vestlige samfunn kan undergrave demokratiske institusjoner og sosial samhørighet, noe som kan føre til lammelse, mistillit til myndigheter og økt sårbarhet for desinformasjon og ekstremisme.
  4. Økonomisk ulikhet: Økende inntekts- og formuesulikhet kan forverre sosiale spenninger, hindre sosial mobilitet og undergrave tilliten til institusjoner, noe som potensielt kan føre til politisk ustabilitet og uro.
  5. Terrorisme: Mens trusselen om store terrorangrep har blitt mindre i noen vestlige land siden tidlig på 2000-tallet, fortsetter økningen i enkeltangrep og ekstreme ideologier å utgjøre sikkerhetsutfordringer.
  6. Pandemier og helsekriser: Hendelser som COVID-19-pandemien understreker sårbarheten til vestlige samfunn overfor globale helseutfordringer, og understreker viktigheten av robuste helsesystemer og internasjonalt samarbeid.
  7. Autoritarianisme og populisme: Økningen av autoritære ledere og populistbevegelser i noen vestlige land truer demokratiske normer, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper.

«Å håndtere disse utfordringene krever samordnet innsats på nasjonalt, regionalt og globalt nivå, inkludert politiske reformer, investering i motstandskraft og tilpasningstiltak, og fremme av større sosial sammenheng og inkludering.»


På førsteplass, fra Open AI, så har vi selvsagt fått fare nummer #1, hvilket er argumentet «Klima!!!», som konstant endrer seg.

Men «vi» må nå stoppe dette, altså noe som endrer seg konstant, fordi det endrer seg…ehh. Den politiske svindelen og teknokraktiske renkespillet er totaltiært i så måte. En virkelig «samordnet» «konspirasjon» rundt noe så flyktig og uforståelig for de fleste som klimaet er.

Relatert: Vitenskapelig og logisk nedjekking av Faktisk.no’s inkompetente «klimavitenskapelige-faktasjekking»

Andreplass, «Cybersikkerhet»? -Bare trekk ut pluggen, og problemet er løst, i alle fall midlertidig stoppet. Vi burde kunne gjøre noe tilsvarende med f.eks. innvandrere.

Tre, «Politisk polarisering». «Polarisering» er bare et annet ord for at makten blir utfordret, og dette som oftest av aktører som er kontrollerte eller inkompetente nok til at slike konfrontasjoner av «polarisering» ikke fordrer noen forandring.

Relatert: Sosialdemokratiets syke «konservatisme» og kokette ‘konsensuspolarisme’

Fire, «Økonomisk ulikhet», som egentlig også er en naturtilstand og psykososial forutsetning for produksjon og innovasjon.

Fem, «terrorisme», som for det meste uansett er statsfinansiert og «falske flagg». 9/11 og ‘WMDs’ i Irak er greie nok kroneksempel.

Seks, «Pandemier» er bare bra. Utelukkende. Ja, ut med de syke og svake som ikke lenger har livets rett. Naturen og seleksjonen skyter fart.

Syv, «Autoritære krefter» og, BINGO, ding ding.. «populisme».. Ja, plutselig er demokratiet ikke så bra når folket mener noe annet enn hva de av regimene er blitt lurt eller indoktrinert til å mene. Utbredt såkalt «Nyfascisme» er konsekvensen.

Men mer enn bare krona på verket og prikken over i’ene, så kommer det til slutt, fra Mr. A.I, at vi’et må satse «Mer på inkludering og sosialt samhold og mangfold» (cohesion—inclusion=mangfold)

Så, alle problemene (krisene) vi visstnok står ovenfor, som «demokratiet» og «Mangfoldet» etc. skal fikse, er også et årsaksprodukt av nettopp demokratiet og mangfoldet. Foruten de falske problemene, pandemier, autoritære krefter, terror, økonomisk ulikhet, «polarisering» etc. er alt som er problemer, produkter av syntetiske massesammensetninger i en samfunnsnedbrytende kontekst som systemet ellers insisterer på.

Saken er den at løsningen på problemet er selve problemet. Dette er veldig syntakt med hvordan løsningen på «22/7» bare var «mer demokrati, mer åpenhet»—mer forhåndsfordømming, sensur samt politisk black jack, «double down» på alt av eksisterende «politikk» som mange i befolkningen var «enig i», men som tok «avstand fra handlingene».

Systemets løsninger er bare mer av det samme som forårsaker problemene, hvilket tilsier at dette systemet er skakkjørt og ferdig som nettopp et system.

Venstrevridd pseudo-opposisjon, kontroll-agitOP-høyre

Venstresiden er etablissementet, og de har ingenting av løsninger på problemer de selv har introdusert. De kunne ikke klart å løse det om de så måtte, til det er de både for dumme og alt for rigide i selve startstedet, dvs. i de ideologisk definerte premissene for å forandre noe som helst vesentlig vedrørende sine egen forfeilede politikk. Det blir med radikalt dysfunksjonelle pseudo-løsninger som massiv utbygging av «grønn energi», farlig- og fattig-gjøring av alt som er radikalt funksjonelt i forhold til deres politikk, slik at ingen potensielle motbevegelser kan starte.

«Venstresidens» fanatisme og idioti angående blant annet «mangfold er berikelse» foregår på akkurat samme rasjonaliserte og stupid-rigide tankeplan som f.eks. kristne, som oppriktig mener å tro, nei, «vite», at det angivelig var «kristendommen er hva som gjorde vestlig sivilisasjon stor», og at løsningen på problemene er bare «mer mangfold»—«mer kristendom»

Imidlertid er det også klart når det gjelder venstresidens tankegods under ett bare er en videreføring av den kristen-etiske moralen og dets syndekompleks, som har blitt syntetisk sentrifugert og sekularisert og deretter politisk tilpasset det nå universalistiske demokratiet; rettferdighet på jord.

Relatert: «Demonstrasjonene» i Frankrike demonstrerer det fremtidige fallet av Europas nasjoner, folk og «demokrati»

«Menneskerettighetene», samt såkalt mye av fingert naturrett, følger sådan også fint med på denne ideologiske transkriberingen. Kristne og «venstreekstreme» deler altså det meste av sitt ideologiske (tros)grunnlag. Forskjellene på de to ideologiske tilnærmingene i masse-effekt er minimal, og effektivt totalt eliminert i og av «demokratiet».

Kristendom gjorde ikke Europa stort eller sterkere, men det motsatte. Det Europeiske folket gjorde imidlertid kristendommen stor og mektig. Det samme kan med sikkerhet stadfestes allerede nå angående «mangfold», at dette obskure «mangfoldet» og overtruen på dette ikke hadde fungert på noen som helst måte, likt i «hjemlandene» fra innvandrere, uten fnugg av «vestlige» standarder som et basisfundament som nå eroderes bort.

Begge påstandene som springer ut fra både suicidale kristne imperialistmisjonære og kulturdestruktive, innvandrings-import-imperialister, er bare atter en form for post hoc ergo propter hoc- og komposisjonell negativ/positiv-feilslutninger fremdrevet av null innsikt, selvkritikk og massepsykose.

Når jeg skriver «Kristne», så refererer jeg for det aller meste til ‘skrot-kristne’, det vil si nærmest helt marginale, og eller utstøtte fundamental-kristne, samt bekymrede homofile reddharer og kjerringer som på et eller annet merkelig vis mener å tro at de er definitivt på «høyresiden» av politikken, og det bare fordi de ikke f.eks. liker andre religioner som «Islam», hvilket er absurd, og definitivt reaksjonært i så måte mer enn hva det er riktig.

Mens kristendommen generelt, og den norske statskirken, samt til og med kuktørste feminister, er helt med på dette «mangfoldet», da dette er helt i tråd med deres formente beleiligheter og «profetier».

Relevant: Koranbrenning, den «kontrollerte opposisjonenes» «verdikonservative» aktivisme og sivilnasjonale idioti

Et godt eksempel er HRS, og Hege Storhaug, et kvinnfolk som har gjort karriere på å opptre som en slags stereotyp «islamhater». Dette mens hun en stund også mottok statsstøtte for å hyle opp mot islam, som kun er et mindre symptom på alt som er galt, mens hun gråter krokodilletårer for blant annet «demokratiet»—den samme systemideologien som har muliggjort hele konflikten, og som lever godt på det.

Denne falske «høyresiden» har tilsynelatende ingen problemer foruten islam og litt voldtekter og annet av slik systematikk. De kommer heller aldri til noe av roten radikalt av problemet, ei heller derfor noe konkret av kritikk. Bare les dette snusfornuftige av Storhaugs siste skriveri i dag, 26.04.2024:

Enhver borger som har fulgt med i timen, ser det dystre tegnet i tiden: Politikere flest har valgt en ny fremtid for Europa der islams halvmåne kommer til å trumfe over korset og det verdslige, åpne frie demokratiet basert på likestilling mellom kjønnene, likeverd mellom alle uansett opphav og bakgrunn, religiøs frihet og ytringsfrihet.

De få politikerne som har ropt varsku om den åpenbare islamiseringen, har blitt kontant avvist. Nå takker en av disse enslige svalene farvel med politikken. Christian Tybring-Gjedde (FrP) tar ikke gjenvalg til Stortinget. Dermed mister Stortinget og norsk offentlighet en av sine viktigste politiske røster og varslere. Dette er et stort tap for landet.

«Politikere har valgt en ny fremtid for Europa», nei, feil. Demokratiet har satt denne kursen helt av seg selv, automatisk. Demokrati er meget pent sagt politisk (totalitær) tilpassing til rådende demografi, og da spesielt hva som kan forestilles av svake/sårbare samt «minoriteter». Stortingsmeldinger, og annet sådan, er i effekt en følgelighet av dette «hensynet» til konseptet som er «moderne» «massedemokrati».

«Likestilling» og «likeverd» har mer enn sentimentalt forstått, determinert og bare gjort hele dette kommende kulturelle omskiftet enda mer politisk fordøyelig for sentralmakten, og er dessuten fordummende nok til at folket aksepterer selve premisset for at noe slikt nærmest blir sett på som en naturlov, og nærmest noe uunngåelig på jord, deres skjebne som samfunn, fordi folket for det meste uansett er navlebeskuende fjols i det store bildet av enkel systemforståelse.

Islamfiksert homo- og slikt misforstått fjollefokus som mange leverer og nå også er tvunget til å livnærer seg og sine på, passer også helt som hånd i hanske for «anti-rasistene» som sitter på lur og produserer sin statsfinansierte samfunn-synsende svada. Alle disse kan sådan anses som «kontrollerte». I mens kan brune «influencere» som Andrew Tate spy ut sitt «hat» på Twitter/x, og rett og slett si deler av sannheten og delvis noe av løsningen samtidig som kroknese-tilbydere bannes over dumme islam.

Ja, nærmest hele den «alternative» «høyresiden» er bare et aldrende hylekor. Kristenkonservative er noen gærninger, og flere og flere av disse får også nå stillende statsstøtte i form av «frie» presseordninger, fordi det handler først og fremst om business og sølvpenger for alle disse, mens de store mediene som dikterer kursen eies av jødene, som klager over «antisemittisme», hvilket ironisk nok er en nødvendighet for at jødene i det hele tatt både kan holde sammen som gruppe og samtidig bedrive systematisk masse-utnytting i sine vertsnasjoner. Den eneste gruppen som kan overleve i dette stor-manipulative sirkuset og spillet er de som holder sammen som reell utgruppe, mens det «inkluderende», «integrerte» «samfunnet» som politikerne insisterer på er det rakt motsatte av overlevelse.

Et sidenotat om jødene, som mange fremdeles tilbeder som både løsninger og «lyset av jorden», og i det siste nærmest personifisert av den typen «folk» som den selvutnevnte skrømt-sionisten, Vebjørn Selbekk. Jødene og mer spesifikt, sionistene, er på godt og vondt bare en utgruppe som har forstått og styrer det kulturelle spillet, og derfor også klart å spille ut vestlige vertsnasjoner på både vestlig skam-kultur, hvilket inkluderer kristenkulturens medfødte syndekomplekser for å kontrollere de store politiske linjene, noe som også inngår å utslette vestlig demografi via «berikende» «innvandring» og kulturelt «mangfold».

Relevant: Lært historisk hjelpeløshet, norsk naivitets-kontrollert opposisjon og «JQ»

Jødene som «globalistisk» maktfaktor pådytter vestlige nasjoner enormt med anti-etnosentrisk pro-innvandring, inkludert kristenkulturell, pro-messiansk, samfunnsnedbrytende teologi-propaganda, mens de selv, spill-fekterne som de er, også er den mest etnosentriske og såkalt supremasistiske grupperingen som finnes, og som noen sinne kanskje har eksistert. Derfor har også jødene overlevd så lenge som de også skryter over å ha gjort, inkludert «Holocaust!!!!«, mens fjollene i de aller fleste «alternative» medier mener at Israel og jødene er den siste bastion og et bolverk mot alt av angivelig indre «ondskap», og at «konservativisme» er en gyldig og effektiv ideologisk motpol til alt dette.

Alt jødene sier utad er stort sett en bevisst løgn, dette forståelig nok for å overleve som en marginal utgruppe til tross for at de eier og ellers influere nærmest alt av MSM-medier, det meste av kapital-kreasjon, finansmakt og annet av statskorporative-korporasjoner; All «demokratisk» legitimisert makt som søker å dyrke sentralstyringens (verdens)herrdømme under ett mens de konstant og fremdeles spiller på den store offerrollen.

Alt den falske «høyresiden» mener er feil, fordi de følger fremdeles med på det meste av slike foregående løgner, og må holde seg til visse stue-rene og effektivt meningsløst narrativ for å blant annet fortsette å motta donasjoner, og evt. en mediestøtte som fungerer kritisk stilltiende.

«Venstresiden» er for det aller meste veldig dumme folk samt desperate i sin idiot-ideologiske majoritets-posisjon, som jo forsøker å representere en slags menneskelig-politisk etisk grunnlinje, og vil derfor bare fortsette å foreta seg mer dumme og desperate ting til det hele rakner rundt dem.

Hummingway

Hummingway