Om Kritikken.no

I sin eidos formalis er Kritikken.no et anti-populært nettsted for «Anti-rasjonaliserende konseptkritikk, logikk, debatt, meninger og ytring», hvor det helst utvises og oppfordres til fokus på sterk, essensiell og faktisk debatt samt meningsutveksling med det formål å bringe frem fornuft og klarhet angående de mange problemene med nåtidens politiserte prioriteringer, og ellers det meste annet som omfatter ideologiske føringer. 

Nettstedet har ingen fremtredende ideologisk fortolkning eller tilknytning, og forkaster forsåvidt ideologi på sitt generelle grunnlag som mer eller mindre anti-rasjonelle og arkaiske historieartefakter—plantet, formidlet og vanligvis feilaktig forestilt folket som fruktbare samfunnsformer av diverse skruppeløse skikkelser, som med meget få unntak søker mer effektiv kontroll og makt,for maktens skyld—ikke en «bedre», eller et «godt» samfunn og verden i dens overøvrighet sånn sett. 

Kritikken.no er på den måte også imot det meste av all religion og tradisjonell dogmelære, som er og blir ideologi per definisjon. Det sagt, så er religion et historisk fartøy for formidling av kultur til en større base enn noen annen innflytelsesfaktor. Så det å forkaste religion kategorisk vil da på en lignende vis være en form for anti-ideologisk ignoranse, noe som derav medfører at religionskritikk, nødvendigvis, er og blir et aktuelt tema for nettopp debatt og videre utdestillering av livssyn og andre filosofiske abstraksjoner. 

Kommentariatets regler

Åpenbar dum og triviell «spam» og forsøpling av kommentarfeltet i form av fåfengte gjentakelser av samme poeng, samt irrelevante, ikke-kurerte tråder, vil ganske sannsynligvis straffes med utemmet utestengelse, og uten noen særlig utsikt til opphevelse.

Generelt, åndssvakt prat, stygge/ekle nakenbilder, fæle kvinnfolk, alle homobilder, boomer-bilder/bits og krakilske kveruleringer over tid, ses som regel ned på, og vil muligens kunne straffe seg på en viss sikt. Siden modereres i prinsippet ikke, og er ikke ansvarlig for andres eller juridiske personers påfunn. Opplever du deg diskriminert, på hvilket som helst grunnlag, så er det ikke et problem.


Nettsiden er et løpende prosjekt og foreløpig optimalisert for høye skjermoppløsninger, Chrome nettlesere, de fleste nettbrett og mobiler.

Åpenbarer det seg store ulovligheter eller andre spørsmålsstillinger av kritisk art, så kan dette meddeles: redaktor@kritikken.no


En av våre handlingskraftige og ganske taleføre moderatorer