Studie: Alle som tok Covid-kvaksinene fikk definitive, og har sannsynligvis enda mer permanente hjerteskader—helt gratis!

Studie: Alle som tok Covid-kvaksinene fikk definitive, og har sannsynligvis enda mer permanente hjerteskader—helt gratis!

En studie fra Japan ledet av Nakahara mfl. behandlet COVID-vaksinerte personer for å undersøke endringer i hjertemuskelfunksjonens styrke samt, total-omsettelse av energi (glukose), som selv radiologiundersøkelser er i stand til å teknisk konstatere. Og resultatene er relativt klare og foruroligende, i alle fall for Folk Flest™, altså her hjemme; 93.2% av Norges «voksne» [saue]befolkning som tok kvaksinen.

Studien indikerer at den asymptomatiske gruppen som ble vaksinert, sammenlignet med den asymptomatiske, ikke-vaksinerte kontrollgruppen, effektivt har pådratt seg permanent nedsatte hjertefunksjoner, og det etter all sannsynlighet som følge av kvaksinene, og dette i en økende grad jo flere og større doser «vaksine» hver enkelt fikk, og husk, dette helt «gratis».

Kvaksinerte i Norges befolkning. Kilde FHI.no nå nedlagte nettsteder

Og studien begrenser seg til å radiologisk undersøke, per anerkjent metodologi, hvorvidt, og det bokstavlig talt, hjertet pumper og sirkulerer blod, samt til hvilken fysiologisk energikost i form av konsum av glukose i hjertemuskelen. Resultatene er oppsiktsvekkende klare, og i tråd med annen veletablert forsknning på hjertehelse. I denne studien var N=1003, så det er ikke en liten studie per omfang og område, ei heller er studiens design og fremgangsmåter på noen måte teknisk kontroversiell, men snarere svært konvensjonell, hvilket i dette tilfellet ikke gjør den mindre vitenskapelig robust eller sannsynlig.

Enkelt oppsummert og fortalt, så viste studien at «vaksinerte» i gjennomsnitt omtrent 50% høyere maks-behov mtp. markører for glukoseopptak, og at jo flere og større doseringer, hvorav Moderna-kvaksinen er og blir «størst» per volum, og trolig skader hjertet mer. Ergo, også antall «boostere» skader hjertet potensielt mer. Dette gjaldt alle Covid-kvaksinene som ble testet, og i tilegg, og som en liten merkverdig bonus, så var det flere «usunne» testsubjekter og tilfeller av komorbiditeter i den ikke-kvaksinerte kontrollgruppen.

(…)uptake visual scores were higher in the vaccinated group than in the nonvaccinated group (Mann-Whitney U test, P < .001). (B) Boxplot shows myocardial 18F-FDG uptake measured by maximum standardized uptake value (SUVmax) in nonvaccinated (n = 303) and vaccinated (n = 700) patients. Myocardial SUVmax was higher in the vaccinated group (median, 4.8 g/mL [IQR, 3.0–8.5 g/mL]) than in the nonvaccinated group (median, 3.3 g/mL [IQR, 2.5–6.2 g/mL]; P < .001).

Denne figuren viser i (klinisk) essens og komparativt analogt forskjeller i bunn- og toppnivåer av hjertets totale energibruk over en tidsperiode på opptil 180 dager mellom de med èn eller ingen gratisdoser, og dem med èn eller to gratis kvaksinedoser. Mål rundt armens hoved-arterie viser en nedadgående trend med tiden mtp. biomarkører av et høyere energiforbruk over(/) effektiv sirkulasjon, som studien sikter seg inn på som faktor.

Men når det gjelder total-nivåer av til- og utstrømning, sirkulasjon i hjertet, forblir på et høyere normal- og gjennomsnittsnivå gjennom, og ut over studiens tidsperspektiv på 181 dager. Altså, hjertet jobber mer og mindre effektivt, er konklusjonen i denne perioden av observasjon og oppfølgingen. Studien kan uansett (selvsagt) ikke informere ut over tidsrommet den klinisk befatter seg med, og formulerer dette på en meget sedvanlig ‘forsiktig’ måte, kan man trygt si.

Denne figuren viser enkelt at samtlige fire hjerterom hos de kvaksinerte hadde forhøyede nivåer sammenlignet med kontrollgruppen av ikke-kvaksinerte. Det er altså snakk om systemisk skade, og noe som sannsynligvis ift. første figur vedvarer.

Conclusion:
When compared with nonvaccinated patients, asymptomatic patients who received their second vaccination 1–180 days prior to imaging showed increased myocardial 18F-FDG uptake on PET/CT scans.

Ytterligere kommentar

Studien er relevant, og interessant på den måten, i forhold til mange andre studier, i den forstand at dette er en mer kvalitativ enn en kvantitativ (statistisk) studie, som f.eks. denne, som jeg omtalte tidligere. Det er samtidig også oppsiktsvekkende men ikke overraskende at slike relativt enkle tester ikke ble inkludert i «Warp-speed»-testingen av disse fantastiske kvaksinene, som ikke hadde noen effekt, og som nå selv flere av «fagmiljøene» begynner å strides om. Hele lege-kollegieflertallet burde få kalde føtter for å foreskrive noe som helst av helseråd, egentlig. Men dette er deres «jobb» og «samfunns-oppdrag», så dette vil man neppe se særlig til. Folk Flest™ dyrker dessuten legestanden, fortrinnsvis fordi de er dumme og lider av en patologisk kronisk ukritisk tillit, selv når det gjelder deres egen kropp.

Relatert: Demokratiets destruktive forenklinger og pseudo-medisin

Resultatene fra denne studien er også svært teknisk og trolig sammenfallende med tidligere statistiske indikasjoner, kanskje spesielt sådan med statistikken over et ekstremt økt antall kreperte sportsutøvere i etterkant av den gratis kvaksine-utrullingen.

Relevant: 62% like mange døde idrettsfolk på ett år sammenlignet med en periode på 38 år

Økningen av spontanaborter for kvaksinerte kvinner på 44% rimer også bra med et tall der systemiske markører sies å være i snitt 50% høyere enn normalt. Tidlig svangerskap er en især sårbar periode når det først dreier seg om fysiologisk funksjonnedsettelse.

Relevant: Vaksinestudie-tall: 44% av gravide spontanaborterte

Økningen av div slag- og karsykdommer kommer selvsagt til å øke, og derav, (u)naturlig nok mer og mer overdødelighet vil vise seg i den generelle befolkningen. De som tok flest doser er ifølge denne studien mest mekanistisk utsatt mtp. negative utfall innenfor hjerte- og karsykdommer. Alt dette ser man nå, hver dag.

Relatert: Idiotisk immunolog leflet med kvaksiner-«kreften eksploderte», han rasjonaliserte

Det er bare å gratulere alle kvaksinerte, som i tillegg hva som her kan utledes som fakta, sannsynligvis også dermed har betydelig forkortet hjertehelsen og derav selve livet sitt da de bestemte seg for at det var kjempesmart å ta disse gratis eksperimentelle kvaksinene.

Som jeg selv har erfart, så kan man ikke hjelpe disse folka. Hverken når det gjelder fornuft vedrørende såkalte idiotiske «lockdowns», eller i kategoriske spørsmål om konform masse-kvaksinering. De er sådan å forstå som faktisk håpløse, nærmest total ukritiske ikke-tenkere, og vil bare gjøre lignende feil igjen og igjen. Man kan bare le, oppgitt, eventuelt av en type makaber glede eller intellektuell skadefryd.

De mange ‘hjerneskadede’ av folket er nå også hjerteskadd. Ikke tilfeldigvis.

Relevant: Kvaksinerte folk fortsetter å falle om og fornekte virkeligheten av «vaksinene»

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør