Kvaksinerte folk fortsetter å falle om og fornekte virkeligheten av «vaksinene»

Kvaksinerte folk fortsetter å falle om og fornekte virkeligheten av «vaksinene»

Historiens største medisinske eksperiment og skandale er uten tvil under opprulling, og ser ut til å bare fortsette med uforminsket styrke. Flere og flere faller om, dør «uventet» og «plutselig». Aborter, fostermisdannelser og «SIDS» (krybbedød) øker jevnt. Det blir med notiser. Kvaksineprodusentene er uansett uten rettslig ansvar.

Relatert: Vaksinestudie-tall: 44% av gravide spontanaborterte

Før kunne man også rasjonalisere disse dødsfallene med så mangt, deriblant at «pandemien» og «nedstegning» gjorde at Folk Flest™ fikk for lite fysisk aktivitet og grodde inn i mer usunne vaner som evt. gjorde dem mer utsatt for livsstilssykdommer, og at dette var naturlige forklaringer.

Parabelen mot denne grove rasjonaliseringen var sånn sett åpenbart det å observere hvordan profesjonelle idrettsfolk ferdes. Tross alt, deres jobb er å holde seg «i form», og ikke skli ut med i nye og mer usunn livsførsel med tanke på det fysiske.

Relatert: 62% like mange døde idrettsfolk på ett år sammenlignet med en periode på 38 år

Men idrettsfolk faller fremdeles om «som fluer». Og økningen har vært dramatisk, og de aller fleste av idrettsfolkene er selvsagt kvaksinerte. Selv de store unntakene er nokså få: Novak Djokovic, Aaron Rodgers, Joshua Kimmich, Kyrie Irving.

Flere faller om, daglig. Senest i USA, en 17-åring etter en basketballkamp og (enda en) NFL-spiller, Damar Hamlin.

Dette er nærmest blitt en ny-normal i mediebildet nå til dags. De store nyhetsformidlerne sier ikke stort om årsak eller kvaksinestatus, hvilket ikke er merkelig i det hele tatt, da «Big pharma» er en av deres aller største sponsorer. I Norge sørger idiotien og verdens største konformisme for at ingenting av kritikk kommer ut. Det blir med akking og klamme kondolanser.

Offisiell sykdom- og dødsdata

Helsemyndighetene i USA (CDC) har vært sparsomme med å publisere offisielle tall fra «Vaccine Adverse Event Reporting System» (VAERS). I 2022 ble det stykkvis rapportert ulike tall som inkluderte totalt 1.217.333 rapporter om såkalte «skadelige hendelser» fra alle aldersgrupper etter inokulering av covid-vaksiner.

Disse tallene inkluderte 27 0000 dødsfall, 217 301 «alvorlige skader og hendelser» mellom 14. desember 2020 og 1. april 2022.

CDC publiserte i august 2022 ut mer data som viste totalt 1.217.333 rapporter om uønskede hendelser etter covid-vaksiner ble administrert mellom 14. desember 2020 og 1. april 2022.

Relatert: Verden har passert 12 milliarder vaksinedoser

VAERS er det primære statlig finansierte varselsystemet for rapportering av uønskede vaksinereaksjoner i USA. Mørketallene er konvensjonelt antatt å være meget betydelige.

Av de dødsfallene som ble rapportert per 1. april, inntraff 17% av disse innen 24 timer etter inokulering.

21% av dødsfallene fant sted innen 48 timer, og 59% av dødsfall hos personer som også opplevde klinisk definerte utbrudd av kjente symptomer innen 48 timer etter inokulering.

Mer propaganda, statistikk og meningsmålinger

Ifølge meningsmålinger utført av Rasmussen Reports, mener nesten halvparten av amerikanere at COVID-19-vaksiner kan være skyld i mange uforklarlige dødsfall. Mer enn en fjerdedel sier også at noen de kjenner kan være blant ofrene.

Den siste nasjonale telefon- og nettundersøkelsen fra Rasmussenrapporten viser at (49%) av amerikanske voksne mener det er sannsynlig at bivirkninger av covid-19-vaksiner har forårsaket et betydelig antall såkalt «uforklarlige og plutselige dødsfall», inkludert 28 % som tror det er «svært sannsynlig«.

Vaksineskadefornekterne og profitører vil bare forsette med det uforstandige og inkompetente systempratet sitt. Dette delvis fordi de er for dumme, uinformerte, inkludert faktisk ikke-forstående til mer grunnleggende menneskelig fysiologi og inngående biokjemiske realiteter. Forenklinger og føre-var-hensyn ift. politikere gjør dette bare enda mye verre.

Relevant: Forkvaklet kommuneoverlege og pandemi-kvakksalver mister «masken» på Twitter

Effektiv propaganda var aldri vært ment å lure de mer intelligente. All propaganda handler om å supplere middelmådigheter med relativt enkle forklaringskomplekser videre til gjennomsnittsbefolkningen. For at denne propagandiske forledelsen og pseudo-vitenskapelige forestillingene skal slå rot i sinnet til Folk Flest™, så må de være basert på appell til autoritet; «tillit» og forestillingene må være såpass enkel slik at mottakeren av propagandaen og pseudo-vitenskapelige budskap føler at de mestrer konsept-informasjonen som man kan kontrollere dem via. «Klimavitenskapens» konseptmodus er et meget godt eksempel på slik propaganda og pseudovitenskapelig kontrollmetode over folk.

Et kanskje enda viktigere aspekt angående effektiv propaganda, er at den tilfredstiller et behov for å tro på det som formidles. Dette inkluderer å fortelle folk som har vært så dumme å ta kvaksinen, at denne kvaksinen er «trygg og effektiv».

Relevant: idiotisk immunolog leflet med kvaksiner – «kreften eksploderte», han rasjonaliserte.

Den perfekte propaganda er sånn sett å gi dumme folk en unnskyldning til å ikke tenke. Dette fungerer ikke på virkelig kritiske folk, og det uavhengig av såkalt annen «kompetanse».

Skyhøy intelligens (99.75 prosentil) vil alltid være en meget sterk prediktiv faktor med tanke på at slike kan og vil gjerne sette seg inn i saker og ting, både på forhånd eller når en tematikk blir relevant for dem. På den måten er man i stand til å utrede raskt hva som er fornuftig eller ikke. Men demokratiet fungerer motsatt; der baserer man valg på de beste rasjonaliseringene for folk flest. Derfor vil alltid produktet, i beste fall, være litt under middelmådig. Dryss så over litt kynisk korporatisme, anti-kritisk konformisme, iblandet oppfarende nyfascisme, og plutselig har man noe som i kombinasjon er direkte dødelig.

Relatert: Analyse: Pfizer- og Modernavaksinene mer skadelige enn de var nyttige
Kvaksinerte i Norge. Kilde: FHI

Alt i alt, så er det ikke rart at 93% av norske statsborgere over 18 år har valgt å ta kvaksinen da et slikt tall veldig nøyaktig speiler normalfordelingen, blant annet vedrørende I.Q. Og man vil alltid ha dumme folk, på venstre av «bjellekurven», som blir misrepresentert som dumme «anti-vaxxere» fordi de ser på div. internettvideoer og heller finner grunn til å tro på dette enn noe annet, inkludert politiske myndigheter og og deres tillitsvalgte autoriteter.

Eller eksempelvis religiøse ekstremister som vandrer denne verden med et ultraortodoks syn på bla. vaksiner generelt. Disse vil i tilfelle av kvaksiner berges av sin dogmatisme, så vel som sin egen dumskap, kan man si.

Generell fryktsomhet og diverse angstlidelser er også meget utbredt, spesielt i Norge. Nært opp mot en halv million nordmenn går på div. anti-depressiva. Mørketallene og variasjonene innenfor denne sykeligheten er nok også stor ellers, men bunner i den samme hjelpeløsheten.

Relatert: 400k norske sosse-sauer går nå på ubrukelig og skikkelig «kjiper’n-dop»

Slik blir det ikke mye sterk eller kritisk tenking av.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør