Vaksinestudie-tall: 44% av gravide spontanaborterte

Vaksinestudie-tall: 44% av gravide spontanaborterte

Analyser av data fra den farmasøytiske giganten Pfeizers frigitte interndokumenter på 3600 sider angående vaksineskader via FOIA (USAs offentlighetslovgivning), indikerer for en drastisk økning av blant annet spontanaborter.

Frekvensen av aborter i det begrensede utvalget innebærer et relativt avvik på 30% sammenlignet med gjennomsnittslig normalfordeling i svangerskap, som ligger rundt 11-15%. I tillegg ble flere tilfeller av spontanabort ellers rubrisert og rasjonalisert som såkalte «resloved adverse reactions», altså, at gravide kvinner som spontanaborterte ble godskrevet som «friske» etter at de aborterte, og dermed ikke ble statistikkført som «skadde», derav mindre skadeomfang utad. Dette er også hva «faktasjekkere» av uttalelsene har forsøkt å kverulere som misvisende påstander.

Slik teknisk misrepresentasjon er dessverre bare et meget typisk eksempel på hvordan statistisk metode enkelt kan brukes til å produsere helt virkelighetsfjerne konklusjoner og hvordan såkalt vitenskap ikke nødvendigvis er genuin vitenskap, da statistikk og metodologi enkelt kan korrumperes på tusenvis av måter for å oppnå en forhåndsbestemt konklusjon uten at de fleste forstår hva som foregår.

Andre interne dokumenter hos Pfeizer viser at selskapet måtte ansette ytterligere 1800 personer for å kartlegge og prosessere det som i skrivende stund utgjør over 1000 unike bivirkninger av den hasteutviklede og eksperimentelle vaksinen som ble rullet ut i kraft krisemaksimering og nødmyndighetsmessig lovgivning.

Spermkvaliteten hos undersøkte donor-menn fikk også midlertidig lide av redusert motilitet og konsentrasjon. Andre mekanismer enn rent kvantitative mål og markører ble ikke undersøkt videre.

Om man finner på å ekstrapolere de analytiske funnene over på en global skala, vil dette kunne forklare det som anføres som en 200% økning av aborter og fødselsdød, hevder Dr. Naomi Wolf, «crowdfunding-ansvarlig» for undersøkelsen av dokumentene.

Jeg hadde ikke blitt det minste overrasket om det rent objektivt var tilfelle at disse påstandene fra disse anti-farmaaktivistene er korrekte, selv om flere av dem er fantaster og gærninger. For all del, la uansett idiotene der ute injisere seg med så mye tøv de vil for å føle seg sikre og gode mennesker. Det er helt greit for meg så lenge jeg slipper å bli effektivt tvunget på foruten åndssvakt gruppepress og konformitet.

Nordmenn har ingen eller liten intellektell egenrådighet på dette området heller. Institusjonene som eksisterer er initiert av og i et globalt rammeverk der det aller meste av substans kanaliseres fra internasjonale beholdninger og narrativer slik som ellers. Amerikanske helsemyndigheter anbefaler fremdeles vaksinen kategorisk til gravide. Samtidig fremstår fagmiljøene i Norge nærmest som nisser og nikkedukker som kun utmerker seg med sin middelmådighet. Sverige var ironisk nok bedre der.

Føre var-tankegangen som substitutt for kompetent kvalitetsarbeid og holdbare resonnement viser seg gang på gang å være selve hovedkilden til enorme problemer og feilvurderinger i samfunnet.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør