Sensur og mørklegging

Den falske «elite» og individ nyter stort av sin sensur og mørkleggelse, men den sanne, i dag, sin anonymitet.