Viruset i Vesten—Hvordan de «Onde», «Globalistene», «Kommunistene», «Massemediene», «Internasjonalistene», «Elitene», «Sionistene» og «Satanistene» bestyrer den kulturelle degenerasjonen og folkenasjonelle dødskulten

Viruset i Vesten—Hvordan de «Onde», «Globalistene», «Kommunistene», «Massemediene», «Internasjonalistene», «Elitene», «Sionistene» og «Satanistene» bestyrer den kulturelle degenerasjonen og folkenasjonelle dødskulten

Det er historisk viktig å nå notere hvordan den «jødiske» supremasiststaten Israel, og hva enn av folkeferd og forestillinger man kan knytte til dens ideologiske grunnlag, er under massivt gransking på bakgrunn av hvordan den fremstår å operere på «Gaza». Det er i den forstand også riktig å fortsette å notorisere hva denne «kriminaliteten» samt disse handlingene i en større kontekst går ut på. Og som jeg for lengst har nærmest spådd, så befinner «Israel» seg på starten av sin slutt av sin nåværende eksistensform, og det samme gjelder dessverre jødene generelt. Dette kan ta litt tid, men det kan også gå raskt, og det vil skje, altså at Israel ender opp som en pariastat, og at det sånn sett går rett «øst» med dem etter hvert som også USA forvitrer og ikke kan «forsvare dem» med hva som siden april var cirka 70.000 tonn med div. bomber. De eneste som spesielt (over)tror at ting vil gå tilbake til «normalt» er døende «Boomers» og gærne kristen-koshervative fjols, som har det som en slags syssel å rasjonaliserer Israel synonymt med «vesten», hvilket er helt bak alle mål, og snarere et utslag av deres meget demente intellektuelt-ideologiske. nyttige idioti for «sionistene».

For Israel, så er denne enorme fadesen i Gaza-maktspillet og manipulasjonen dermed, samt det kategoriske utfallet av dette med tanke på ringvirkningene som vil rå, i realiteten snakk om en massiv overvurdering av seg selv, og en slags kulturell teknisk mis-kalkulering av den moralske straffefriheten som jo tidligere sterkt omfattet spesielt «jødene» som folk i kontekst av vestlige «verdier». Man kan sammenligne denne pågående fiaskoen med hvordan idiotene bak 9/11’s «mis-kalkulerte», og grovt overvurderte de antatte psykologiske effektene når de «sprengte» WTC 7 på direktesendt TV, og bare håpet på at folk flest der og evt. i fremtiden var så dumme at de tror dette var grunnet «brann».

Mye av denne kollektive straffefriheten og ekstrem-hybrisen er ladet med og basert på jødisk invertert-armert «antisemittisme», inngripende juridisk systemkontroll, ekstrem monetærsentralisme og generell generasjonsbetinget løs-ammunisjon som stammer fra troper som «Holocaust», hvilket også er under sterk «kritikk» og press.

Relevant: Forbudt i Norge? Forundersøking av narrativene vedrørende «The hall of cost»

De aller fleste som nå kritiserer Israel opererer som vanlig på en emosjonelle basis, og diskursen går i essens ut på å telle antall døde babyer på begge sider, enten det er i «ovner» eller i vomma. Det meste er selvsagt løgn og bedrag, som vanlig, og mediene, avhengig av sine slagsider og store blindsoner, kjører i høyeste gir og med maks moralisme, og i et offer-løp hvor partene «Israel» åpenbart er aller verst og rakt patetiske.

Relevant: Interlude…Masse-jødeløgnmediene i USA med mer hysterisk propaganda og enda en «HAT»-HOAX—«Stabbed in the eye with a flag, because she was jewish!»

Men det som ikke er løgn og bedrag, og som er sentralt her, er hvordan jødisk teologi og jødene som utgruppe, inkludert staten Israel, opererer på supremasistiske sett og vilkår derivert fra blant annet deres religiøse lære og historiske «roller». Fordi, for å beskytte seg mot fiender holder det ikke å bare forsvare, men man må på sett og vis også angripe, og dette har selv jødene forstått og praktisert veldig lenge. Ja, det er riktignok egentlig kun takket være medieteknologien i dag som gjør det veldig enkelt for de fleste å se hvordan Israel teppebomber på «Gaza», og derav dreper titusentalls av «terrorister». Men alt dette er bare en dråpe i havet i forhold til hva og hvordan den kulturelle krigføringen går ut over. Vi snakker her altså om en type krigføring som på veldig mange måter nok er på veldig god vei å demografisk-kulturelt utradere «vesten», og det uten noen særlig bruk av bomber eller noe som helst fremstillinger i massemediene, enn så lenge. Det som nå forgår på Gaza, og i «Midtøsten» generelt, er bare «fysisk» og en del av noe mye større som er vanskelig for mauren å få øye på.

Hvordan den kulturelle, sosiale og ellers systematisk-syntetiske undermineringen henger sammen og manifesterer seg like så symptomatisk i våre såkalte samfunn som åpenbart på «Gaza», som begge er under relativ oppløsning derav, fremstilles i herværende video, selv om det som der også nevnt er betydelig komprimert per fakta og eventuell argumentasjon, men hvor supplementær substans er rikelig tilgjengelig ellers og i sterk, sterk vekst mer enn hva «systemet» i dag på mange måter effektivt er i stand til å med en viss suksess kontrollere. Jødisk makt og den destruktive effekten er en «Pandoras krukke» av potensiell kritikk. Dette er bare starten på fallet, og det vil ikke ha mye med noe av jødisk kristenteologi å gjøre, men snarere det motsatte.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør