Klimakultistiske fantast-fanatiske massemedier pusher mer «dødelig» og løgn-basert hetebølgepropaganda

Klimakultistiske fantast-fanatiske massemedier pusher mer «dødelig» og løgn-basert hetebølgepropaganda

Flere massemedier har i de siste dagene hatt relativt store oppslag om hetebølgen i Hellas, hvor temperaturen angivelig har vært oppe i 42 grader. NRK har mer naturlig nok utmerket seg, som vanlig, i Norge, «verdens beste» i å rapportere om «klima» også? Statskringkasteren NRK har en egen «klimaredaksjon» bestående av tilsynelatende bare propagandister og faglige amatører, hvis oppgave er, ifølge dem selv, å nærmest skremme folk med «klima-apokalyptiske», «bekymrende», men beroligende journalistisk rapportering. Dette slik at «klimakrisen» og «løsningene» skal få mer vind i seilene jf. f.eks. utbyggingen av gjennomkorrupt, ineffektivt og sådan også miljøskadelig vindkraft, og at folk med dårligere og dårligere råd i en skakkjørt økonomi skal kunne rasjonalisere å ikke dra på skadelige ferier. Alt for å «redde verden», mens mediene har degradert seg såpass at de nå lyver aktivt om temperaturen.

Løgnmediene lyver, og det er ingenting nytt. De lever som regel av en blanding av triviell sensasjonalisme og kynisk konsensuskontroll. Og «klima» kan de heller ingenting om samtidig som de selv har understreket at all «klimajournalistikk» uansett ikke skal være kritisk innstilt, men i stedet skal man ta alt IPCCs eget PR-organ ofte misrepresenterer fra konsensusvitenskapen som en absolutt sannhet, og formidle folket deretter. Med slike standarder kan man ikke med rimelighet forvente noe annet enn formidling og fokus av falsk fakta og forvridde fremstillinger om «klima» generelt.

Jeg vurderte å strukturelt spare det enkleste til sist, hvilket er kjernen i denne saken, nemlig det spesifikke metodiske og systematiske medie- og markedsmanipulasjonen som ligger bak formidlingene av «hetebølger» og klima generelt. Men jeg ombestemte meg, og tar derfor det enkleste først her, og ta teori og drøftelsene av det evt. argumentene til slutt.

Faktuelt, eller «fake news»?

Det viser seg altså at værmeldingene og rapporteringene som sirkulerer i massemediene er svært idiotiske og løgnaktige, som jo mange vet eller kanskje har sett, og jeg skal legge frem hva dette går på ganske enkelt.

Rapporteringene i norske og utenlandske medier har gått fra 10. til 15 juni. Det hele startet egentlig med at «kjendislegen» (huff) Michael Mosley ble funnet i fjellet, og som fikk et hjerteinfarkt i Hellas, presumptivt som følge av «vaksinene». Helt ironisk nok var Mosely, i likhet med klimavitenskapen, en typisk vox pop-pusher av mye kvasivitenskapelig idioti med milde dryss av vettuge råd til allerede svært sykelige personer industrielle, vestlige vaner.

Relatert: Mer pseudovitenskap: Klima, kaldt og varmt, forårsaket massedød

Før man sier «konspirasjonsteori», så synes jeg det ikke er urimelig å først undervurdere hvor samstemte massemediene effektivt er i sin kollektive klimakonformisme slik at Mosleys død rett og slett utløste en type opportun klima-alarmisme som mediene like gjerne kunne bruke for å pushe en av sine edleste saker. Dette er hva «redaktørstyre» medier i effekt er. Det hele virket veldig syntetisk og samkjørt, og det er bare å søke opp overskriftene på de ledende artiklene i Europeiske nyhetsbyrå og se at de alle er nærmest identiske, antakelig også mye A.I-kurerte.

Det er også slik at mediene er sosiale, dvs. de genererer mer av det samme og sprer formidlingen sådan. Skriver man en sak om hetebølger, så baller dette på seg og «sprer» seg i form av flere stupide nyhetssaker, deriblant denne fra VG, hvor de intervjuet dumme nordmenn som målte temperaturen med termometer solen på stranden og en rapport fra et annet geni, som målte temperaturen inne i bilen, som kan ha stått hvor som helst, antakelig i solen, eller ikke. Det er ikke så nøye! Det som er viktig å fremheve, for VG og andre tulle-medier, er at temperaturen er «skyhøy» som følge av «klima»..

I Hellas er det august som typisk er den varmeste måneden, mens juli er den måneden med flest soltimer med en komparativ margin på cirka 50 minutter. Angående de faktiske målene og fakta, så er det imidlertid klart at det neppe var snakk om noen faktisk «hetebølge» i Hellas, i alle fall per greske standarder, som selv sier:

In Greece, the Hellenic National Meteorological Service defines a heat wave as occurring over three consecutive days with temperatures at 39 °C (102 °F) or higher. In the same period the minimum temperature is 26°C (79°F) or more. During this period, there are either no winds or only weak winds. These conditions occur in a broad area.

Men dette ser altså heller ikke ut til å ha vært tilfellet i Hellas, og i alle fall ikke i Athen når man først sjekker værmeldingene og kontrollerer for diverse av værdata i denne perioden, altså fra 10. til 16. juni. Dette gjelder forsåvidt også på flere av øyene som jeg også har oversikten over. Khania hadde tilsynelatende opptil to topper hvor temperaturen nådde 42 grader celsius over to dager med høy varmestråling og fønvind, noe som naturligvis forekommer på øyene, øy-natur i seg selv, på sin måte, faktisk fungerer som såkalte «heat islands», hvor høytrykkene kan finne på å parkere seg i lengre tider.

Data, lokasjon og målinger

Angående Athen, legg her spesielt merke til at den høyest målte temperaturen skriver seg fra en målestasjon på Eleftherios Venizelos lufthavn (LGAV), som ligger et godt stykke utenfor Athen.

Temperaturmålingene fra LGAV, som på denne værmeldingstjenesten ser ut til å være standard, ligger på dagen, altså med maks varmestråling og hhv. maks-temperatur, med en margin godt over 5 til 6 grader celsius enn mange av de andre målestasjonene. Dette støtter i så fall «teorien» om at målingene er gjort på et mindre representativt sted enn hva som kanskje er rimelig å anføre i en større kontekst, spesielt med tanke på «klima».

Temperaturmålinger for Athen Eleftherios Venizelo, Spata. To dager med 40+ C
Målinger fra «IAthen 33«, Midt i Athen sentrum
Målinger fra «ISpata8«, Spata sentrum, 1 km nord for ATH Eleftherios Venizelo (LGAV)
Målestasjoner i og rundt Athen, og Lufthavnen LGAV med desidert lavest nattemperaturmålinger

Det er i den forstand også mer enn veldig naturlig påfallende at samme målestasjonen på flyplassen I Athen ligger relativt langt under nattemperaturer sammenlignet med mer sentrale målestasjoner, da varmekapasiteten til typisk asfaltdekke er vesentlig høyere, det vil si at det kreves mindre varme for å heve temperaturen, og at varmeledningen er høyere, hvilket dermed gjør at asfalt både absorberer mer varme raskere, men også mister varme raskere, og kjøles mer ned om natten enn f.eks. mer organisk materiale som jord, gress, ja til og med grus og betong.

Målingene som det ble rapportert om i massemediene, altså de som ga høyest utslag opp mot 40-42 grader, skrev seg sannsynligvis fra målinger på lik representativ linje som flyplassen i Athen og fra moderne meterologiske værmodelleringer kalibrert med klimavitenskapelige kalkuleringer (se illustrasjon) fremfor noe annet, og er altså ikke veldig representative for noe annet enn nettopp det verste konkrete eksempelet på målinger innenfor veldig urbane «Heat islands». Det er mye som tyder på at dette tilfellet ser ut til å følge fremgangsmåten for klimapropagandaen generelt, altså å normalisere fremstillingen av de høyeste målemessige unntakene som representative i mediene.

En forhåndsmodellering av fremtidig temperatur 11.06.2024: Disse modellene er representative for hva brukes i værmeldinger, og ofte som data der det passer. Denne modellen feilberegnet tidsserien for temperatur med cirka tre dager, og 3 grader i snitt, hvilket er interessant
En annen værdatatjenste, med andre målinger i samme tidsrom. Ingen i relativ nærheten av 40 C

Når man også sammenligner ulike værmeldinger og databanker for temperatur i Hellas i denne perioden, varierer tallene en god del. Det er faktisk bare en mindre del av data som vitner om temperaturer over 39 grader, og det over tre dager, men som i gjengjld vesentlig svinger mer brutalt enn majoriteten av andre målingene, altså, ingen «hetebølge» per definisjonen over, og heller ikke noe man kunne se på værmeldingene mens denne kampanjen gikk.

Det er snarere mer sannsynlig at denne «hetebølgen» var medieskapt, og ellers befinner seg sådan mer i hodene på folk, som selvsagt liker å la seg intervjue og sådan også samtidig bære vitne til den store kollektive «klimakrisen». Folk liker å klage over trivialiteter, og værsyke/klimaklaging er vel noe som bare kommer til å bli mer populært etter som det blir mer og mer psykologisk primet inn i folk, og noe mediene pusher på for.

Koordinert klimasvindel: NRKs klimakoordinator, som klipt ut av en reddit-meme, Hans Cosson Eide

Medieoppslagene angående «hetebølgen» går også i det samme stereotypisk teite som før. Og når man først snakker om stereotyper, når det gjelder «nedstengning av turistattraksjoner», er dette ganske vanlig i Hellas, og har vært det lenge. Men det har ikke noe med særlig «uutholdelige» temperaturer å gjøre, men er av ganske praktiske hensyn og med tanke på blant annet en økende grad av f.eks. typisk feite amerikanere som forsøker å tråkke seg opp på Akropolishøyden, hvor det heller er lite solskjerming og servering av brus, da publikum ikke har adgang til å gå inn evt. under dets under, eller at det heller ikke er mye av noen annen bebyggelse med skjerming tilgjengelig. Derfor stenger man attraksjonen ofte på grunn av vær, også når det er fare for lyn, til og med snø.

NRK: «Med temperaturer godt over 40 grader mange steder» Det skjedde ikke. Temperaturen var ifølge krysseksaminert værdata 35 grader på den 12-13 juni, og avtok deretter betydelig

Athen er også en veldig teknisk tettbygd by per areal, med det som må være en av Europas største generelle befolkningstetthet, og har et klart preg av gresk-ghettofisert byggstandard, med relativt få grøntarealer og meget høy såkalt urban «heat island»-signatur. Levestandardene er er i beste fall generelt stagnerende, «EU-sosialismen», terrenget og infrastrukturen gjør at nødetatene ofte er trege.

Om «Hetebølge» og klimavitenskapelige koblinger

En såkalt «hetebølge» har mange forskjellig tekniske definisjoner avhengig av jurisdiksjon-lokasjon samt faktorer som «klima». Derfor varierer definisjonene av «hetebølger». Logikken som kan stilles opp for å følge resonnementet bak propagandistisk bruk av «klimaendringer», er da at vi ikke bare har et varierende klima som går i sykluser, men også en hetebølge-definisjons-endring som sirkulerer i mer og mer internasjonale massemedier. Klimakåte massemedier leter i dag med lys og lykter etter innslag på innslag om klima ditt og datt. Angående såkalte «hetebølger» er det to ting som er sådan sentralt. Den faktuelle bruken av «hetebølger» som skremselspropaganda, og det andre er å knytte hetebølger til «klimaendringer». Begge er uredelige saker.

Det er ellers veldig mye å påpeke angående formidlingen med tanke på, og i kontekst av såkalt. «klima».

Først, for å teknisk «forklare» at hetebølgene blir hyppigere, så har «vitenskapen» kommet til den rasjonaliseringen at «alt ekstremvær» er som følge av de «menneskeskapte klimaendringene», og at CO₂ er hva som forårsaker dette. Påstandene vil nok for de aller fleste indoktrinerte og ikke-intellektuelle fremstå som fornuftige, men burde uansett ikke komme som noen overraskelse når man ser at disse påstandene stammer fra samme kult som også presterer å påstå at solen ikke styrer klimaet mer enn hva klimakommunistene er i stand til presentere som helt inngående effekt av skattbare såkalte «klimautslipp», en helt fantastisk idiotisk begrep, men likevel såpass veletablert i tom-skallene som sitter i de velmøblerte hjem.

Men de vitenskapelige mekanismene for hvordan dette faktisk foregår er, på både makro- og mikronivå, stort sett like mangelfulle til å egentlig forklare noe som helst annet enn å formidle en generelt trivielt forskrudd forestilling av hvordan og hva som betinger faktiske endringer i klima.

«Drivhusgass-modellen», som fungere som et fundament for den fingerte konsensus-klimavitenskapen, er heller ikke vitenskapelig reproduserbar, og er på mange måter teknisk selvmotsigende samt kontraindikert av andre paralleller påstander med tanke på planeter i vårt eget solsystem.

Rasjonaliseringen og propaganderingen av økende «ekstremvær» opererer selvsagt på det generelt presumptivt rimelige at jo varmere det blir, jo mer «vær» blir det. Problemet er likevel det at sporgassen CO₂ hverken fungerer som noen naturlig «termostat» for klimaet vårt eller har egenskaper som i særdeleshet heller ikke kan flytte på eller effektivt fange mindre værsystem. Alt dette er veldig tvert om ganske åpenbart å fornuftig forstå ut i fra komparativ data, men det krever som sagt at man har en viss intelligens/innsikt, og samtidig gjerne ikke er en klima-dogmatisk profitør og propagandist, noe alle i NRK og statelig regi, inkludert inter-govermentale IPCCs trollfabrikk, forsåvidt også er.

Relevant: Ny klimastudie avslører at klimaet fungerer. NRK: Dette er selvfølgelig krise!

«Klimavitenskapens» makroteori holder det at CO₂ effektivt nok «fanger» varme ut, noe som gjør at temperaturen stiger jo mer CO₂ og andre «drivhusgasser» vi har, og at disse ikke har noen som helst molekylær vesentlig metning, selv om dette ellers er konvensjonelt ukontroversielt, men ikke i kontekst av «klima», som opererer i en slags vitenskapelig unntakstilstand.

«Klimavitenskapens», og da, dets hetebølge-teoretiske samsvar, er at CO₂ «fanger» varme mer effektivt i høytrykk. Dette er altså overfladisk sett konsistente teorier, vel å merke i teorien, men de er ikke praktikable eller målbare, kun generaliserbare i totalt pseudovitenskapelige data-modelleringer.

Det er heldigvis heller ingen, i alle fall som jeg vet om, som «konsistent» påstår at noe i særlig reting av at: «fordi vi har mye CO₂ i f.eks. Athen nå, så har vi høytrykk og således hetebølger».

Urban «klimaeffekt»

Nei, så langt har ikke den utpregede pseudovitenskapen enda gått av skaftet, men hvem vet? Flere fremskutte klima-tenketanker har allerede opprettet sine egne forskerforum, med egne fagfellevurderingskretser slik at de skal kunne «hastebehandle» sin egen klimapropaganda og ganske stupide, ikke-vitenskapelige hetebølgeforklaringer til folket.

Og jo mer CO₂-nivået fortsetter å stige, naturlig og ikke, jo mer av slik gale påstander og forklaringer vil nok bli mulige å pushe på ukritiske folk uten særlige rasjonelle represalier. Bare 3% av totale CO₂ -utslipp er forresten «menneskeskapt».

I stedet for dette holder «vitenskapen» seg fremdeles til at generell høyere temperatur forårsaker større hyppighet av «hetebølger», og at alt dette er forårsaket av div. sporgasser som CO₂.

Relevant: Enda litt motvekt til mer propaganda og idioti om klima og «ekstremvær»

For å kort komme med et skjær til denne generelle antakelsen om «høyere temperatur, mer ekstremvær» som hetebølger, noe det er, så kan det alltids stilles spørsmål til hvorvidt mer «drivhusgasser» per mål og molekylære effekter, også konstituerer mer effektiv varmeenergi i klimaet, og derfor også større variasjoner, inkludert kjøleeffekter ved konveksjon.

Problemet med å fremholde denne stadfestelsen i lys av slik kritikk vil i så fall være at fenomenet «hetebølger» faktisk ville være mindre hyppigere, men mer alvorligere med tanke på dens effekt enn i et mer stabilt, mindre termalsk, energetisk klima. Problemet her er at klimakommunistene vil at det skal være begge deler, samtidig som vi ser hverken eller av delene. Ekstremværet har ikke økt, og det har ikke blitt spesielt verre heller, ifølge statistikkene, f.eks. angående orkaner og tornadoer i USA. Det som har økt bebyggelse, feilsluttet «forskning» og falsk mediedeking

Men dette får så bli en del eller et moment jeg kan drøfte i en annen mer vitenskapelig artikkel, selv om dette også er høyst relevant her. Men ingen grunn til «bekymringer», for det kommer garantert mer ukritisk og «bekymringsverdig» klimapropaganda.

Will Ares Sabbatsson Paris' di Duce

Will Ares Sabbatsson Paris' di Duce

DEng praxis, ex Candidatus D.C juris 1/x 672,500,000 ♈︎itan