Forbudt i Norge? Forundersøking av narrativene vedrørende «The hall of cost»

Forbudt i Norge? Forundersøking av narrativene vedrørende «The hall of cost»
«Speilsalen», Versailles

VIDEO ↑ (fullskjerm skal være mulig)

I disse skiftende tider, hvor såkalt ekstreme, hatende rørelser ser ut til å bli mer og mer fremtredende, også på den såkalte «høyresiden», særlig sådan i USA, blir det rett å legge ut denne videoen. Om ikke annet som en relativt liten mot-substans til «systemets» meget ukritiske narrativer, som dikterer og styrer det meste av Folk flests™ forhold til fakta og forestillinger generelt.

Denne tafattheten er så gjennomført i dette «samfunnet», og man må derfor strebe etter å utfordre alle slike narrativer skal man komme videre i noen som helst fornuftig retning.

Informasjon er heller ikke farlig for noen, unntatt løgnere. Det samme gjelder evt. spørsmål og forklaringer på bakgrunn av slikt. Ord dreper ikke. Det meste av tematikk som etablissementet gjerne ikke vil at folk skal diskutere, er som oftest sådan fordi mye av dette er sant, og derfor en trussel mot premissene maktstrukturene har valgt å bygge sine posisjoner på.

Denne videoen er allerede fjernet flere ganger på grunn av «hat», som det heter.

Denne videoen er også bannlyst for Norske og de aller fleste Europeiske land fordi den såkalt er «hatefull», hvilket er helt idiotisk, infantilt, totalitært og generelt absurd. Et slikt forbud går mot det aller meste, inkludert «presse-etikk», og videoen burde snarere således publiseres rent prinsipielt om man hadde en «presse» og kritisk offentlighet verdt sitt salt. Bitchute.com er nå også på god vei til å bli «de-banked», det være utestengt fra bankene, tilsynelatende for å være en platform som sprer «hat» etc.

Så gjenstår det for ordens skyld å si at: Ja, jøder som folk ble forfulgt under 2. verdenskrig, og mange ble nok drept. Men seks millioner og industriell eller systematisk avretting fant nok ikke sted. Ikke etter det man kan vurdere på bakgrunn av motbevis og indisier som blant annet denne videoen legger frem. Holocaustnarrativet som folk flest følger uten motforestillinger, er et narrativ skapt i etterkant av seiersherrene av krigen.

Noen sedvanlig relevante vedlegg:


Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør