NRK med en sjelden programmering av en viss kvalitet. -Promoterer og diskuterer norskprodusert dokumentar om kristen-sionistisk ‘koshervatisme’, og deres dødskult-demokratiske religiongalskap

NRK med en sjelden programmering av en viss kvalitet. -Promoterer og diskuterer norskprodusert dokumentar om kristen-sionistisk ‘koshervatisme’, og deres dødskult-demokratiske religiongalskap

NRK v/Trygdekontoret «premierte» i går (dette innlegget er skrevet for 1 måned siden) den norsk-regisserte «Praying for Armageddon» på sine nettsider, tilgjengelig for alle i Norge. Dokumentaren dreier seg om amerikansk politikk, og hvordan den såkalte kristenfundamentale, «evangeliske» innflytelsen som spiller inn, samt, noe mer indirekte, angående Israels og sionistenes institusjonelle makt i det amerikanske «demokratiet», men uten at det går særlig dypt inn på akkurat det, hvilket er «synd». Men det er mer snakk og en ganske generell fremstilling av den fundamentale galskapen som er kristen-sionismen, men uten at det blir uvesentlig av seg, selv om både selverklærte skrullinger og forstokkede fanatikere trolig synes det blir i meste laget. Debatten som følger i programmeringen er i hvert fall ikke så riv ruskende gal som de fleste eventyrtroende generelt fremstår for oss fåtall av fornuftige. Så, tommel opp til NRK, for en sjelden gangs skyld, som ellers farer med mer og mer tøv angående det aller meste.

NRK er fremdeles en middelmådig prat- og pisskanal full av div. tåpeligheter, gale feil og masse pushing av «mangfold». Men noen ganger slår de altså til. Hva årsaken til at de her har gjort noe bra kan man godt spørre om, for det kan ikke være kompetanse—heller mer et slags lykketreff. Og nei, det handler ikke om at NRK «hater kristendom», Israel, eller at de «elsker islam». Mye hyllest for at en slik fremstilling blir brakt til den notorisk lavmålte norske bevisstheten, skal bla. regissør Tonje Hessen Schei ha. Hun løper forresten også ringer rundt den nå selverklærte «sionisten» Vebjørn Selbekk, som er èn av de tre paneldeltakerne. Jeg ser forøvrig ikke på Selbekk som en slags makt-kyniker eller noe annet i den retning, men mer som et typisk offer for meget naiv og idelogisk indoktrinering sånn generelt. Det virker også som Selbekk har et visst påtatt, trolig diplomatisk innslag av typisk norsk «TDS», Trump derangement syndrome, hvilket nødvendigvis ikke er noe negativt, selv om argumentasjoen for dette, som oftest, er mindre heldig faktisk fundert og forestilt hos de fleste. Man kan kritisere Donald Trump i dagesvis, og det for mange saker og ting, men at han er en «rasist» og «fascist» er det aller mest stupide og derfor også det mest populære.

Og FYI sånn sosialpsykologisk sett: Få, om nært sagt ingen i NRK, utenom alle muslimene som tvangs-anettes der, «Elsker islam». Greia er ganske enkelt den at kvinnfolk, samt kjerringstyrte tullinger, dvs. hovedvekten av NRKs rekruttering, er og blir underdanige mennesker som bare føyer seg etter politikken som føres fordi de ikke har noe av særlig ryggrad eller hjerne. Hva de egentlig mener, eksisterer i effekt ikke i det hele tatt. Derfor finner de seg i nærmest alt av påfunn og galskap, enn så lenge de kan drive med sine hverdagslige fritidssyssel og copes. Dette er også ofte redde og feige mennesker, og man kan ikke med rimelighet forvente noe som helst hverken kritisk eller standhaftig og heller ikke riktig av slike middelmådigheter. De er og blir «sauer». Akkurat det samme kan man si om religiøse dårer og «følgere» av angst-lettende eventyr, som i sin enorme dumskap dyrker «dommedag».

Jeg har sett denne dokumentaren før, og hoppet derfor rett til den påfølgende diskusjonen som starter ved cirka 1:35:50.

Men for å kort kommentere det hele, hva som serveres i filmen er som sagt ganske så passè, og sikter seg nok inn på et mer slags halvkritisk allmennkonsumorientert, evt. allerede politisk forutinntatt publikum som jevnlig ser på NRK-dokumentarer generelt. Det er nok også èn av grunnene til at rikskringkasteren har tatt den opp da den holder en type standard som tilfredsstiller NRKs verdenssyn, men det er som sagt ikke alt for galt denne gangen.

Dokumentaren gløtter på visse viktige, «fundamentale» realiteter. Det være ganske stygge, latterlige og for oppegående, lite flatterende om religiøse realiteter og hva ellers sterkt rådende av dogmatiske grunnpremiss, nemlig, indirekte sett, både at «demokratiet» er en egnet form for masse-psykotisk galskap satt i system, og, at religiøse fanatikere burde vært utestengt fra nærmest all ordens-orientert, og mer fornuftig politikk. Dette er i alle fall den sterkeste konnotasjonen filmen knapt synes å kunne formidle uten å bli for støtende, og jeg er på lang vei ganske så enig dette synet som blir fremstilt.

Tonje Hessen Schei har gjort en brukbar jobb med «Praying for Armageddon»

Disse (over)religiøse gærningene som John Hagee etc. kan sysle med «troen» og psykosene sine i sine egne hjem. Men så var det dette med maktfordeling, og i USA; «Adskillelsen mellom kirke og stat«—enda en forfektet demokratisk doktrine-formulering, og det med flere enn bare èn hensikt, men som makten i USA likeså har ideologisk institusjonalisert til det fulle og fanatisk, delvis fordi mennesket generelt har det med å trives og tolerere mye tøv og fant, og er meget lett bytte for sterke korrumperinger og intellektuell latskap.

I tillegg er all makt konvensjonelt korrumperende per en slik tillatt middelmådig politisk manifestasjon som demokratiet anfører som utsøkt, og særlig så når slikt alt for lett tilkjennes middelmådige, uten særlig evne og ansvar, men basert på f.eks. tilsvarende av ukritisk «tillit». Pengemakten rår aller sterkest i sionist-sentralbankstatrepublikken USA, spesielt i sin siste fase, og denne galskapens forenklende, alminnelige foreldelser styrer så det aller meste av andre forestillinger som foruten institusjonene, ellers ofte er inngrodd med «boomer-mentalitet», som på mange måter, enn så lenge, fortsatt dikterer det aller meste av vestlige politiske premisser.

Relevant: «OK, Boomer»: Har «Boomers» utelukkende skylden for vestens nasjonale nedgang?

Etter hvert som vestlige samfunn ble overtatt av en miks med inkompetente, likestillende, demokratiske maktpådrivere og fraksjoner av fanatikere forstått som et «mangfold», koblet de seg samtidig av den objektive realiteten og distraherte seg bort fra rasjonalitet og relevans med dekadens og drømmeri. Parallelt øker kravene av blant annet teknologisk så vel som sosial kompleksitet (e.g. «mangfold») som systemet ikke klarer å kompetent eller som et «kollektiv» ikke kan konfronteres med. Resultatet er så konsekvent en kronisk fordumming og kommende kollaps av hele den vestlige verden. Økningen i generell dumhet og ideologsk anti-fornuft, har blitt en såpass stor, og vil til slutt være en kategorisk hindring for å løse alle typer problemer med tanke på «demokratisk» politikk, som i dag er ytterst befengt av et mylder av idèlogiske fallitter.

Relevant: Ideologisk korrupsjon ifra realiteten er i ferd med å bli totalbasis for all «politikk» og den «multipolare» virkeligheten

Denne dokumentaren kunne like gjerne vært sentrert på hvordan flere og flere dumme folk tyr til desperate midler og forestillinger i mangel på noe annet. «Praying for Armageddon» er sådan også litt profetisk, da denne enorme religiøse institusjonalisert idiotien—den teologiske toleransen for regelrett tilbakeståenhet og dødskult’isme som denne typen kristendom fører, er allerede på god vei mot undergangens armageddon. Men det kommer nok ingen Jesus. Men, i stedet for Jesus, er det den tidligere tredje verden som inntar landområdende etter hvert. Jo, noen av dem heter nok «Jesus», enten de er fra Sør-Amerika eller «Midt-østen», men det er liksom ikke helt det samme som profeteres av de kristne, selv om det aller fleste såkalte kristne, i det minste, er effektivt for denne ut/-avviklingen av folkenasjonene, noe som også er helt i tråd med jødedommens lære, samt den «sionistiske» stor-politiske tilnærmingen. Sionisme er heller intet mindre enn nærmest teknisk synonymt med «Nasjonalsosialisme», noe det færreste kan forstå, og i alle fall noe de fanatiske Israel-støttende tullingene aldri vil kunne begynne på å erkjenne.

Relevant: Copes of the Christ Piece, the breakdown concerning the culpability of the current politically «conservative» calamity

De alle fleste kristne, såvel som deres blodsbrødre i f.eks. Islam, for ikke å si tora-sionistene, er sammenfattet en blandet gjeng av veldig simple gærninger og forskrudde kynikere som ideelt burde holdt seg langt til helvete unna affærer av politikk.

Det «demokratiske» USA, og vesten er et fundamentalt feilsluttet styringssystem tett påkoblet et sett av div. «kristne» verdier, hvilket er nærmest helt kongruent med all gjengs sosialistisk moral-etikk, som syntont og nødvendigvis effektivt nok fungerer ordens-oppløsende fordi begge er universalistisk, utopisk-irrasjonell imperialisme, og ellers grenseløs av konseptkarakter. «Vesten» har mistet sine grenser, har mistet sin orden, og er nå så flerfoldig av en dumskap og dårskap, som i sin desperasjon bare «dobler ned» på mer av det samme av middelmådige, destruktive løsninger, hvilket på det mest fundamentalt stupide planet inkluderer imbesile og infernalske ønsker om «dommedag» mens konfliktnivåene i verden skyter til nye nivå hver dag.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør