NRK demonstrerer sin dumskap og inkompetanse, igjen. Denne gangen vedrørende påstander om Trump, igjen.

NRK demonstrerer sin dumskap og inkompetanse, igjen. Denne gangen vedrørende påstander om Trump, igjen.
E. Jean Carroll exits the Manhattan Federal Court following the verdict in the civil rape accusation case against former U.S. President Donald Trump, in New York City, May 9, 2023.

NRK er nærmest helt inkompetente når det kommer til å dekke det meste. Ikke klarer de å dekke «klima», men propaganderer heller ganske enkle forskningsrapporter om til noe pseudo-sensasjonelt og «kriseverdig», slik at deres egen «klimaredaksjon» skal ha noe å skrive om og skremme lav-info/lav-I.Q folket og seg selv med. Ikke klarer de å stille enkle kritiske spørsmål vedrørende konsekvensene av masse-innvandring, eller noe særlig av realpolitikk, ideologisk utvikling/rørelser, eller annet smått kontroversielt og radikalt utenfor deres egen spissborgerlige boble. «Boblen» NRK befinner seg i, både ideologisk og teknisk, kommer også raskt til syne når de skal dekke saker som ikke er underlagt deres forestillinger av «norske forhold». Den siste Trump-saken, og måten denne fremstilles, formuleres, og generelt formidles i Norsk presse forøvrig, demonstrerer dette lavmålet igjen, og det garantert heller ikke blir siste gang.

Dette har ikke noe med dybde eller manglende ressurser å gjøre heller. NRK er stort. Og f.eks., «dokumentarene» NRK produserer er også alltid fullstendig renset for innsikt eller kritikk. NRK presterte bla. å lage en dokumentarserie (Brennpunkt?) som handlet om tenåringsjenter i Norge som drev på med selv-skading og ‘streamet’ selvmord på div. sosiale medier og kanaler. Men ikke ett spørsmål ble stilt under denne programmeringen fra NRK som evt. kunne utrette eller fungere undersøkende om hvilke kulturelle og sosiale forhold som lå bak denne ‘trenden’, som har sine klare mekanismer, men som undertrykkes. I stedet ble det servert sedvanlige surreprek av psykologer som fablet om «depresjon», og så var det ferdig, og ingen utenforstående ble antakelig noe klokere. Fullstendig borkastede kringkastingskroner.

Men Tilbake til Trump og dekningen av ham, som på mange måter er enda verre og evneveik.

Hovedgrunnen til at dekningen av Trump er såpass elendig og evneveik er todelt:

1. De, journalistene og småborgerlige tullinger ellers, er ikke interessert i annet enn å på en eller annen måte få bekreftet sine forutinntattheter i kraft av sine smålige virker og statfinansierte syssel.

2. De er på langt vei infiltrert av idioter og inkompetente folk, som dernest selvsagt ikke har noen ekspertise eller stor intelligens til overs som er i stand til å frambringe noe som helst av utpreget fornuft når det dreier seg om ikke-kurant tematikk og ideologisk vedtatt «politikk». Og ikke vet de hvem som har greie på hva med mindre de blir fortalt det av noen andre, og hvem eller hva skulle dette være?

Resultatene gir seg da selv, og folket i Norge som skal «opplyses» av «folkeopplysningen», ender opp som debile dilettanter og menings slaver når det kommer til så mangt.

Svertekampanjene og heksejakten mot Trump fra massemediene, spesielt i Europa, er noe man ikke har sett maken til før. Omfanget er nok enormt. Trump er for det første en ‘farlig’ person når det gjelder «systemet», dette fordi han utfordrer såpass mange premisser som er funnet gode som «verdier» for de «progressive». Eksemplene er der, og er mange foruten: Utmeldingen av Paris-avtalen, fokuset på «illegal immigration»— forøvrig fraseringen som fikk Trump valgt i 2016.

Relevant: Sleepy «Zoggy Donnie» 2024

En annen svært betydelig og ironisk faktor til at Trump skal tas av mediene og hundses, er fordi at den middelmådige «middelklassen», som enten lever av eller lever isolert fra konsekvensene av disse «verdiene som er i ferd med å radbrekke vestlige samfunn, er så ‘kjørt’ og forvirrede at de ikke engang forstår noe så enkelt som at Donald Trump bare opererer og appellerer til «demokratiet», altså, til moral-middelmådighetene og derunder dem selv, nei, bare på den «andre siden» av den ideologiske mynten, altså, Trump prøver å være en slags nasjonalist, selv om han knapt nok egentlig kan forstå som dette.

NRK: «Trump dømt for seksuelt overgrep»

NRK omtaler altså, på spalteplass, at Trump er «dømt» for seksuelt overgrep» mot en eller annen kvinne i New York på 90-tallet, selv om denne Elizabeth Jean Carroll ikke engang klarte å huske hvilket år dette angivelig fant sted under krysseksamineringen.

Det er NRKs USA-korrespondent, Tove Bjørgaas, som serverer sulamitten, og som også gjestet onsdagens Dagsnytt Atten-sending, hvor saken var gjenstand for litt koseprat, selvsagt, uten særlig kritikk eller overblikk.

NRK klarer egentlig ikke engang å late som de skal være kritiske, og selv ikke nokså til å tilsynelatende forstå eller påpeke at dette er snakk om en ganske merkelig rettslig tilfelle, selv til USA å være.

I tillegg går visstnok NRK gode for overskriften som formulerer det slik og dithen iht. de flestes umiddelbare og videre forståelse, at Trump har fysisk og regelrett voldtatt denne kvinnen samtidig som at selve juryen i dette sivile søksmålet ikke fant dette «troverdig», men likevel «fant», etter tre timers deliberasjon, at Trump ‘trolig’ var angripelig mtp. såkalt «battery» og «defamation», hhv. truende, fysisk oppførsel og krenkelser av ære- og omdømme i forbindelse med anklagene om «overgrep» som først ble rettet mot ham og godtatt som premiss av rettens videre vurderinger.

Altså, Trump er hverken «dømt» for hverken tilnærmet «voldtekt», «overgrep», eller spesifikt så «seksuelle overgrep», og det selv ikke i en rimelig norsk rettskontekst. Snarere, legaldefinisjonen vedrørende «overgrep», og i alle fall er per sjargong ved medieomtale, er nært synonymt med sedlighetslovbrudd mot mindreårige i Norge.

Også snarere, Trump funnet ‘rettslig ansvarlig’ («liable«) og således juridisk angripelig med tanke på rammene for sivile søksmål, dette også spesifikt til en relativt ny særordning i New York. Men dette stopper altså ikke NRK i å spy ut svada og ukritisk «journalistikk»; svertekampanje mot Trump.

Så saken er heller ikke en straffesak, ergo, man burde forstå at man da ikke «dømmes» for f.eks. «voldtekt» i slik sivil sak per se. Heller ikke slik det står seg på bakgrunn av denne særordningen, «The Adult Survivors Act» (!), som er innført i New York, for det meste på bakgrunn av «Me too», og all den seksuelle spenningen i de høye hus i New York, som også Demokrat-politikere ble offer for.

Den sivile saken som det her gjelder, forholder seg først og fremst til juridiske instanser med tanke på injurier—det være økonomiske søksmål og utelukkende oppreisning- og erstatningskrav, hvor det evt. fysiske faktum i saken, her; selve bakgrunnen for kontroversen, betinger et videre erstatningskrav, men ingen straff. Men NRK fremstiller det som om Trump er og blir, igjen, en fæl, skummel, kvinnehater-misbruker-rasist-sjåvinist-gris-dum-kløne-voldtektsmann osv. Det blir bare for dumt hele greia. NRK kan vel kanskje ikke lese, eler sannsynligvis ikke engang brukbar engelsk, jus, og forståelse av andre samfunn enn hva de selv går og tråkker i til daglig osv. Folk med elendig innlevelse- og forståelseevner er farlige folk generelt, spesielt når disse er satt til å «styre» og formidle virkeligheten.

Det hjelper heller ikke særlig at NRK inviterer de vanlige, «edruelige» stemmene i studio på «Dagsnytt atten» som skal forklare og eventuelt opplyse om dette her, for det klarer de ikke heller, i alle fall ikke noe som fungerer rimelig konkretiserende med tanke og hensyn til nordmenns rettslige kontekstforståelse av denne saken.

Sofie Høgestøl, amanuensis i «rettsvitenskap» ved universitetet i Oslo, ser ut til å være tauet inn, og kommer greit ut av det, tatt i betraktning av at hun i disse tider, presumptivt er et hun, og sitter der hun sitter, men det blir likevel for svakt etter min mening. Nå er jo rettsvitenskap en vag disiplin for utpregede puggere og kjerringer, ofte uten særlig evne til å forstå noe særlig mer, så man kan aldri forvente noe særlig av disse skikkelsene. Realiteten er også den at rettsystemet, spesielt erstatningsretten mv. i USA, er vesentlig forskjellig på mange måter enn i Norge, og at de videre utslagene derav ofte er vanskelig å forestille korrekt.

En annen «ekspert» NRK har invitert, er Ketil Raknes, instituttleder for noe klamme greier på Høyskolen Kristiania; en dum fyr som bare synser og prater piss om ting han åpenbart har mindre snøring på, deriblant vektleggingen om at «Republikanerne i USA er anti-demokratisk, et ‘spesielt parti‘, og ‘utenfor’ rammene» av både det ene og det andre. Raknes gir også et slags utrykk for at de fleste som i det hele tatt anklages og saksøkes i rettsystemet i USA er ‘djevelen selv’, ja, som om det i realiteten ikke er slik at deler av det amerikanske rettsystemet, ganske generelt per nå, er ekstremt politisert på aller fleste nivå og per instanse, og dessuten på mange forskjellige måter preget av nærmest en form for institusjonell opportunisme foruten de ideologiske incentivvirkningene.

Raknes kommer bare med en middelmådig lekmanns-forestillinger på det som egentlig er et veldig lavt nivå, men som serveres som fasit og dernest som mer belegg for moralmajoritetens middelmådigheter og deres konforme fordømmelse. Det er denne rollen han trolig nokså ubevisst vikarierer i, før det bærer avgårde til en ny hjelpe- og meningsløs stilling i det skattefinansierte synse-systemet.

Nå skal det også nevnes at jeg ikke lest denne «The Adult Survivors Act», og har heller ikke planer om med det første. Men navnet i seg selv indikerer for at dette er ganske gale og skrudde saker rent juridisk. «Survivor», av alle ting.. Som om de fleste voldtekter, eller overgrep, for ikke å snakke om klønete klåing på en faens teit firmafest med nødvendigvis innebærer en form for død og fordervelse, ja ikke helt umulig i dagens «samfunn», men navnet i seg selv er preget av sterke anti-maskuline, anti-mannlige ressentiment som trender i tiden, så hva kan man egentlig forvente av juridisk fornuft. I dag kan man f.eks. bli dømt til fengsel i syv år for å snakke om sitt seksualliv med sine venner, som i Skottland, eller for å stirre på kvinner; såkalt «uønsket seksuell oppmerksomhet». Disse absurditetene blir mer og mer populære/upopulære, alt etter som. «Samtidig», så kjøres det på med diverse «holdningskampanjer» i USA som går på at det er «rasistisk» å anmelde vold i nære når gjerningsmannen er en svarting, som det jo heter på godt norsk?

Man kan også ifølge loven, spesielt så i Norge, per i dag «voldta» barn over det som før var telefonlinjene. Ganske smidige saker, med andre ord. Resultatet er at kåte, ødelagte og spenningssøkende utstøtte stakkarer dømmes for «voldtekt» av hundrevis av barn som sitter på «sosiale medier», og som dermed ender opp med en større straffeutmåling og faktisk straff enn massemordere. Helt absurd, men folk gir selvsagt nærmest fullstendig blaffen i slike systemfalltitler og utpregede former for rettslige mekanismer, selv om det resulterer i grove justismord for ganske unge mennesker under ett. Moral-middelmådighetene råder, og de vil ikke våkne før uretten og «tragediene» rammer dem selv. Legg også merke til at dette såkalt «allmenpreventive» «rimelighetshensynet» angående barns rettstilling, i tilfelle av «The Adult Surviors Act», er inspirert av et slikt rettsvern. Kvinner er nå altså likestilt med barn, per lov. Joda, kanskje dette ikke er så dumt, og starten på noe virkelig bra?

Bare enda en gal og grinete kjerring?

Jeg har ikke fulgt denne saken før nå, fordi det blåser rundt Donald Trump hele tiden. Jeg er heller ingen «fan» eller tilhenger av Trump, selv om alternativene rundt ham er å le eller gråte enda mer av.

Det sagt, dette kvinnfolket, èn av seksogtyve kvinnfolk, virker ganske så skrudd når man studerer vedkommende. Dette som angivelig skal ha skjedd, skjedde en gang på 90-tallet. Hvorfor har hun ikke komme ut før, kan man alltids spørre, og som det gjøres. Ifølge henne selv, altså hennes eget kakkel, ble hennes romantiske liv ble visstnok helt ødelagt av denne seansen med Trump. Huffda.

Saken er sannsynligvis den at alle disse tilfellene, i alle fall de aller fleste, er av liten substans og er av et politisert motiv for å svekke Trump, eller bygge ham opp. Det er på mange måter så tåpelig at det kan være enten eller, eller begge deler, da signaleffekten for disse kvinnene bare øker etter hvert som flere «kommer frem». Penger er det å tjene også. 5 millioner dollar i ‘potten’. Det er nesten blitt slik at giftemål og løgn og offerrollen er den eneste måten kvinner i dag egentlig kan tjene store penger; å bli «voldtatt» av en skikkelig riking. Dette er ikke en særlig sunn utvikling, om jeg skal bemerke det hele.

Så hadde jeg sittet i denne juryen, hadde jeg ikke trodd på noe dette skrullete kvinnfolket hadde sagt eller lagt frem av «bevis» og historier. Kjerringa virker rett og slett forstyrret og lettere debil når man iakttar henne i form av video. Problemet er dog det at «venstreliberale» idioter, både er såpass hjerneskadd og ellers psykologisk forutinntatt ideologisk, at slike ting ser de ikke selv. De er absolutt langt fra friske folk med et fungerende sanseapparat samt noe av fornuft. Så for dem glir sikkert slike forestillinger og fortellinger fra denne Carrol like lett inn og ut som alt det andre søppelet de serveres og nærmest blindt tror på.

Carrol er en ‘boomer’, ja, sikkert en idiot, som er så sløv og forkommen, at hun til og med ser ut til å smile og i sin usmakelighet, «feire» det faktum at «nå har vi fått/avlivet myten om det utpregede offeret», som hun sier på galskapskanalen «MSNBC» (videoklipp nedenfor). Det hun mener med dette, eller den videre implikasjonen av hva hun sier, er at lovkravene og presedensene, spesielt under Common law-systemer som USA, men også på sine måter i bla. Norge, nå har «oppnådd» det at man enklere kan finne flere menn skyldige for mindre, og ikke engang trenger særlig med bevis (i hennes tilfelle), men at man bare må «Tro kvinner» («believe women»). Det hele er ganske idiotisk og lite reflektert.

Selvfølgelig er saken anket av Trumps advokater, og vil nok trolig ikke ende bra for dette kvinnfolket foruten noen stusselige grunker og kanskje enda en fortrolighetsavtale.

Rett skal være rett

Forstå meg rett. Jeg tviler ikke på at Donald Trump er en liten gris her og der, og jeg er 100% for at ekle, dumme, arrogante, (adjektiv->) menn som forsøker å karre til seg kvinner på div. utilbørlige vis, ikke bare skal straffes forholdmessig passende for dette, men helst burde ikke hatt noen kvinnfolk i sin omkrets det hele tatt, og helst burde vært faset ut på en eller annen kreativ måte.

Det sagt, man kan ikke trikse og ‘jukse med jussen for det. Rettssystemet må være fornuftig og holdbart, ikke fordi det er vanskelig, men fordi det er ganske enkelt og presumptivt ønskelig. Men saker med resonnement og utfall som dette, demonstrerer en ganske annen vesentlighet, at systemet på mange måter er langt unna en slik funksjon, men noe som i seg selv misbrukes og fører til mange rettslige «overgrep» i seg selv, og i disse sakene fungerer ellers som en slags moralsk retribusjon / redistribusjonsmekansime enn noe mer rettmessig.

NRK feiler altså gang på gang, og ender opp som en parodisk medieinstitusjon til tider, og det spesielt der hvor det kanskje gjelder mest. Hvem bryr seg egentlig om hvor grundig dekningen av et jordras eller en kjedekollisjon i Norge er når samtidig selve grunnen under samfunnet er i ferd med å rase ut og kollidere med realitetene som følge av idioti og elendig mediedekning? Selvfølgelig, i det store og hele, forhåpentligvis få til ingen. Men det velferdssløve folket liker og verdsetter kanskje komfort mer enn noen annen kvalitet, og da er det følgelig det de får: «brød», «sirkus» og desto dummere «nyheter» i «demokratiet». Ikke rart mediene klarer å ubevisst manipulere sin og andre idioters meningsdannelse, og på den måten sådan diktere virkeligheten for de aller fleste.

Heller ikke rart at de ikke klarer å forstå den faktiske sannsynligheten for at valget meget trolig ble frarøvet Trump i 2020, men uten at det store amerikanske rettsapparatet endemisk sett er i stand til å hverken granske eller i det hele tatt prinsipielt pådømme dette noe særlig, det med mindre tvisten består i rene teknikaliteter som i Gore v. Bush. Dette ble i alle fall for enkelte ‘bevist’ over enhvers rimelige tvil.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør