Innholdet på NRKs nettsider degenererer stadig—helt i takt med «samfunnet»

Innholdet på NRKs nettsider degenererer stadig—helt i takt med «samfunnet»

Per de aller fleste markører er det såkalte «samfunnet», fint sagt, på vei i dassen, eller velg hvilken som helst nedrig analogi du vil. Årsaken til forfallet er ikke så veldig sammensatt som mange vil ha det til heller. Leser man faktisk innholdet på denne nettsiden, så vil man i alle fall ha et par teorier hva hovedårsaken til dette forfallet er. NRKs nettside er i denne kontekst en interessant manifestasjon når det gjelder å spore hvordan forfallet i samfunnet manifesterer, fokuseres på, forestilles og latterlig nok forsøkes «forklares» for de mange ubevisste, umyndiggjorte, fattiggjorte ‘labrottene’ i dette eksperimentet de forstår som bla. «samfunnet».

Publiseringene og karakteren på artiklene som dyttes ut på NRK.no har i likhet med degenerasjonen forøvrig, redusert seg selv i kategorisk «kvalitet» samtidig som mye av innholdet har forsiktig flyttet seg til en kategori av typisk dekadent lav I.Q-kuriosa. En allmennkringkaster verdig? Definitivt. For det er ikke samfunnet per se som er i elendig forfatning, men folket selv. De får bare hva de fortjener, og vi kan bare le og notere ned alt av forskruddheter.

Det er et par favoritt-idiom i den norske idiotien og «kritiske» «offentligheten» som pøses ut på både inn- og utpust, og som de aller fleste kjenner til. Noen av dem er: «Spare seg til fant», «Spille seg fra gård og grunn», og ikke minst, «Bukken og havresekken».

Nordmenn frarådes de to siste, men spare skal de fremdeles gjøre, bla. lite annet enn til mindre og mindre «boliger» evt. pappesker og bøttekott.

La meg kombinere litt kreativt her, og samtidig hevde at det er fullt mulig å «lese seg til fant og idiot», noe nordmenn tilsynelatende ikke har noen problemer med. For det er nettopp hva man oppnår om man leser system-mediene, samt mange «alternative medier», som egentlig ikke er noe særlig bedre. De har bare en litt annen vinkling og noen andre faktapunkter. Den samme idiotien vedvarer og preger begge til det smertelige.

Men «Bukken og havresekken» er kanskje mest relevant her.

De mangfoldige idiotene misbruker som oftest dette ordtaket for hva det er verdt, kronisk og komisk nok. De klarer heller aldri å kontekstgjøre dette begrepet der hvor det er mest kritisk og minst opplagt for dem selv, nemlig i systemer som mediene og hva som betinger deres egen såkalte «opplysning».

For hva er vitsen med å la seg «opplyse» av svært gjennomsnittlige idioter i form av «allmennrekrutterte» samt inkompetente bønder, fra fjern og nær, inkludert alle slags misfits og raringer med «mangfoldskompetanse»; innkvoterte tullinger pga. ‘muuhhhhh’ «hudfarve»!

Hallo? Forventer folk virkelig, i en tid hvor såkalt allmenngyldighet legges som et premiss ift. ytterligere kompleksitet og kynisme i spill over det hele, å bli faktisk klokere på tingenes tilstand ved å la seg passivt og mer og mer ukritisk og sentralisert «informere» av slike «likemenn» og det som verre er? Det må gå galt, selvsagt. Men ca. 95% av folk (jeg legger COVID-kvaksinetallene for folk over 18 år ved som hovedreferanse her) synes at dette fremdeles er ganske greit, og de få ellers som reagerer er svært innbitt på saker som egentlig ikke er mer en mindre symptomer på hva som er en systematisk skandale på ferde. Et stakkarslig skue av et mer og mer slagent og utslettet folkeslag, altså faktiske, og ikke fiksjonaliserte Nordmenn, som NRK også pusher så det holder.

Analogien i så måte er treffende nok det å spise sin egen avføring med en nokså grotesk misforstått forventing av å fordøye seg til en bedre helse og større fysisk styrke. Men absurd nok, så er dette i essens hva folk som leser NRKs nettsider intellektuelt praktiserer: Fråtsing i hva som i effekt er egen-kurert og skreddersydd idioti for dem selv og deres meningsdannelse.


La oss så se over det som er de forskjellige forsidene til NRK.no, som de står nå, 18.12.2023

«Adopterte Priyangika vil ikke være norsk»

«31-åringen har bunnløs kjærlighet til adoptivmor etter en fin oppvekst i Molde. Likevel skulle hun ønske hun aldri ble adoptert fra Sri Lanka.»

Dette er et eksempel på en type artikkel jeg har merket meg mer og mer av på NRK.no.

Greia er diverse utskudd og utlendinger som «ikke føler seg Norske», og bla. bla. bla.

Men såkalt «rasisme» nevnes ikke særlig mye i klartekst og relasjon til hva enn det måtte være av «angst» og generell utilpasshet disse folka opplever seg representative for. Hele hovedhensikten med disse tåpelige portrett-artiklene som øker i antall og «dybde», er likevel mer enn meget åpenbar, nemlig det å indusere en typ «skyld» hos først og fremst norske lesere for at alle disse stakkarene tilsynelatende ikke føler seg «Hjemme», og alt det som hører med. Dette dystre, ekskluderende narrativet til tross for «integreringen», og selv om man skulle tro at alle slike nettopp allerede er og føler seg «hjemme», à la f.eks. «flyktninger» fra «Gaza», som «endelig kommer hjem!», eller jukse- og løgnasylanter som også «endelig kommer hjem!». Pur suicidal statspropaganda.

Dette er ren og skjær dum-stilt og «dumsnill», dog dårlig kamuflert aktivistjournalistikk fra NRK, trolig programfestet, og ellers dyttet på etter press fra «mangfolds-avdelingen».

«Theos nye rus»

«På scenen får Theo en annen rus enn den han fikk som tenåring i Bergen. Han er en del av en voksende undergrunnskultur i Norge.

Theo er svett i hendene. Det lukter parfyme og svette.

Han er kledd i et sort korsett, høye støvletter og musefletter. Ansiktet er sminket med en svart stjerne rundt øyet.

Bak scenen poserer han i speilet. Snart er det hans tur til å bli knust eller kronet.»

Enda et pervertert utskudd som ikke får tilstrekkelig innpass i det aldeles «Nye Norge» fotfølges for alt det er verdt for å fremstilles som «fargerikt» av NRK. Dette i et forsøk som ligner på nærmest geniforklare både grenseløs «frihet» og mane for dens «toleranse». For hva er egentlig «verdiene», evt. nyhetsverdien her?

Nei, dette er vel mer LHGBGITHSHE»?=0+, eller skal vi heller kalle det homse- og transepropaganda, og mye av den samme greia som over, alså angående adoptivbarn fra det folketomme Asia, og det med mistenkelig lite tid mellom de aktuelle publiseringene.

«Theo», en tidligere «mentalt nede» negertranse(?) fra.. jeg vet ikke, men det sies «Bergen» i artikkelen, er altså ifølge NRK, en del av en «voksende undergrunnskultur»—jeg håper på ett sett at dette ikke er riktig, men på den andre siden ja, at den forblir veldig «undergrunn», men jeg tviler. Også de svarte må da få se dagens lys. Rasisme, sier du?

«Som 13-åring begynte han å ruse seg. Først hasj, så ecstasy og MDMA. Det hastet å føle seg voksen.»

Ikke overraskende, så er det jo bare typisk dritdop og tøv Theo har bedrevet med her! Rasjonaliseringene kommer på løpende bånn deretter. Typ: «Ja, det er da bedre å være en dansende transe, og ikke feelgood-knarkoman i et Bergen uten Ballrooms», skal NRK kanskje ca ha det til. Men, nå føler imidlertid Theo seg «hjemme», dog i Stockholm, hvor NRK har sendt sitt krisete…jeg mener «reportasjeteam». Ja, nå kan jeg sove godt.

«Verdskjent arkitektbyrå gjer bilda sine uskarpe med vilje»

«Med uskarpe bilete skal det prisvinnande arkitekturbyrået Snøhetta få ned karbonavtrykket.»

Denne saken er så dum og teit at jeg trenger ikke å kommentere den særlig ytterligere.

Men, for å bare notere, hvor tåpelig og sinnsforvirret folk kan indoktrineres til å fremstå som «inspirerende» og seriøse formidler av saker med stor betydning. Altså, ikke noen seriøsitet, inspirasjon eller betydning i det hele tatt foruten å sementere idiotien, her i form av «klimatiltak» enda mer for et allerede totalt fakta-forvillet og forrykt folk. Jeg klinker også til med et skikkelig «skarpt» bilde her for å slippe ut litt mer «klimagass»!

«Jentene som ikke vil vokse opp»

«Idealet har blitt å være en levende blondinevits.

Bildet vi har av tenåringsjenta er gjerne av en sprudlende, godtroende, overfladisk jente, som er mest opptatt av seg selv. Et blåøyd ansikt med rosa lipgloss rettet ned mot en skjerm. Ofte observert i klesbutikker på senteret, bakerst på bussen med resten av jentegjengen i samtale om gutter og sminke, eller dansende i et nytt antrekk på TikTok.

Det var en periode der unge kvinner jobbet for å motbevise dette. Ikke fordi det er noe galt i å være jentete, men fordi jenter har mer å tilby enn å se pene ut, og får til mer enn å bruke penger.

Dennekampen er vi i ferd med å gi opp. Nå omfavnes dette synet på tenåringsjenta i all sin banale prakt. På sosiale medier har unge voksne kvinner til og med begynt å kalle seg for tenåringsjenter i 20-åra».

Her ser vi regresjonen og degenerasjonen faktisk dels «forklart», eller snarere, fortalt av et kvinnfolk selv. For det meste anekdotisk, og uten koblinger til noe større, men det er et kvinnfolk, så forhåpningene sånn sett må gjerne avpasses, sterkt.

Denne regresjonen er dog mer positiv fordi kvinnfolks verdi er ikke først og fremst å belemres med masse «samfunnsansvar» i inn-kvoterte topposisjoner, men i form av å ta vare på seg og sine.

Her ser vi samtidig også at samfunnsforestillingene om den «moderne kvinnen», i likhet med andre samfunns-myter som ikke holder vann, er litt i ferd med å sprekke opp.

Problemet er selvsagt det at kvinner takker ikke nei til både pose og sekk, forståelig nok, og vil ikke erkjenne et slikt tap generelt sett, altså f.eks. med tanke på andre, tredje og fjerde-feminismens generasjonslange «kamp» for likt ditt og datt. Kvinner vil fortsette forsøke å karre til seg alt de kan, fordi samfunnet er rigget til fordel for kvinner, fordi samfunnet er dekadent av såkalt «velstand», så er dette en «selvfølgelighet», til og med «naturlig», og sådan «rettferdig» i følge mange synsere. Jeg belemrer ikke kvinner for dette, fordi de er hva de er. Det er vi menn som har feilet, først og fremst med å gå inn for noe så idiotisk som «demokrati», og deretter gitt stemmerett til bla. kvinner og hva som er å likestille med mentale spedbarn, inkludert våre såkalte «Ledere».

«Prevensjon som medisin»

«I tre år levde Nora (17) med sterke smerter i forbindelse med mensen. På de verste dagene var det som om hun ble stukket med kniv.»

Mer kvinnepropaganda bakt inn som gladhistorier?

Selvsagt, jeg er ganske liberal type, inkludert det at kvinner til en viss grad bør kunne «bestemme over egen kropp», f.eks. ved å konsumere piller, selv om det er meget skadelig. I tillegg eksisterer et hav av flere destruktive og «preventive» institusjoner og inngrep tilgjengelig. Samtidig kan de aller minst skikkede av oss enklest få barn, i dagens «samfunn», per lov. Ja, hva kan egentlig så gå galt?

Problemstillingene sånn sett må i det hele alltid avveies, det i en fornuftig nok kontekst og av en viss forholdsmessighet. Derfor må såkalte overdådige «rettigheter», inkludert vår daterte Grunnlov per systematikk, skrotes til fordel for noe bedre av sammfunnsstyring.

Problemet med og i denne artikkelen er blandet. For det første er ekstreme menstruasjonssmerter noe som legevitenskapen ikke har noe svar på, men som det meste annet fra det holdet, «behandles» allopatisk-symptomatisk med piller, i stedet for å se på årsak, som i slike tilfeller ofte har med enzymatiske mangler i blodet; ofte lave nivåer av protein-sukker, hvilket hos yngre, men utmattede kvinner, ofte fører til sterke muskelkramper

Men her foreskrives prevensjonspiller som en kur, noe som selv NRK og kvinnen mener «ikke er bra», og som antakelig er unødvendig. Reportasjens vinklinger illustrerer mye av tankegangen og hva som rommes av prioriteringer i det generelt sykeliggjørende samfunnet i dag, og er sånn sett ganske sigende.

«Norsk laks, en dødssjuk gruvearbeider og svenske detektiver»

For å kort gjengi «saken»: en syk, immun-kompromittert nordlending, som også antakelig av den «grunn» går på flere lignende medisiner (jeg har ikke lest artikkelen nøye, og anbefaler ikke det heller), spiser hva som uansett er relativt farlig, definitivt usunn oppdrett-røkaslaks, og som nesten dauer som følge. Farligheten er bakterien «Listeria», og dette kan da ikke gå an! -Joda, det kan det.

NRK med en slags kuriosa-artikkel, men som egentlig er bare mindre relevant, men samtidig veldig illustrerende på hvordan et meget sykelig samfunn degenererer, og hvordan forskjellige aktører både profitterer og forestiller det hele mtp. sine interesser, ingen av dem særlig fornuftige, men, bare et sett kompromisser som følgelig, i likhet med «demokratiet» forøvrig, følgelig betinger en kronisk, og ofte alvorlig, underoptimal tilstand mellom f.eks natur og mennesker. Et annet eksempel som får litt spalteplass i NRK, er melkebønder som ønsker å selge ikke-pasteruisert, ergo, brukbar melk til litt mer faktisk opplyste folk. Men dette er heller ikke lov. Det er farlig, fordi «bakterier» per se, er jo ifølge myndighetene alltid farlig…

Fra et sammensurium av kuriosa og kompromitterte kreftpasienter over til noe mer komisk, nemlig økonomi og enda en titt innom NRKs ytringspalte:

«NRKs økonomikommentator bommer»

Her har du to idioter (huff, ja, inflasjonen i dette ordet er helt astronomisk), som kappes i hvem som har mer rett, eller snarere, mindre feil, enn den andre.

Dette på bakgrunn av, ja, interessene disse partene representerer. På den ene siden, LO, som mener at lønninger «ikke gjør at priser stiger», hvilket selvsagt er feil, og på den andre, en økonomikommentator i NRK, som mener mye rart, inkludert tropen om at økonomien må avpasses etter idioter som har flytende rente på massive boliglån, altså 9/10. Den «normale» 90’ish prosentene, slår sannsynligvis til igjen, der, altså.

Prisspiralene forfektes som alt fra ikke-faktiske til determinerende, alt avhengig av hvor økonomene har sitt tilholdssted og lønninger fra. Det finnes en type logisk feilslutning som går på det at «sannheten» gjerne eksisterer på et mellomplan mellom to ekstreme synspunkt. I tilfelle av mange økonomiske debatter, så befinner sannheten seg snarere på et mer fundamentalt plan enn de fleste økonomisk utdannede både forstår og ønsker å foregi som fakta, og denne artikkelen demonstrerer delvis noe av denne intellektuelle dramaturgien. Realiteten er at norsk økonomi er veldig gjeldstynget, og at uføret mange kommer i er selvforskyldt da de har flytende renter, selvsagt, samt det at «inflasjon» som en økonomisk realitet og dens manifestasjoner også er misforstått ut i fra den mer utpregede, snarere uutdannede økonomiske læren. Dette gjør at man blir ikke særlig klokere, men enda mer forvirret, og motsetningene ellers bare øker som forventet.

Hva med litt «viten»:

«Er vi simulert?»

«Flere anerkjente fysikere og matematikere synes det virker sannsynlig at vi lever i et slags dataspill. Jepp, du leste riktig.

Hva er du laga av? Et spørsmål som har mange svar, avhengig av skala, perspektiv og grad av nøyaktighet.

Kjøtt og blod. Oksygen, karbon og hydrogen. Partikler.

Alle disse svarene er riktige, på sitt vis. Eller er de egentlig det?

Noen tror bestanddelene våre er langt mindre håndfaste, og at vi kun består av to ting. Eller to tall, strengt tatt.

Nuller og enere.»

(>WASPd’D):

—Ja, det er utvilsomt mange null i NRKs redaksjoner, og denne slitne, ganske reddit tier-artikkelen oser av det vi like gjerne kan kalle idiotiske formidlinger og synseri.

Feil rundt fundamentale begreper og en bred nok logisk-intellektuell kontaktflate forhindrer de aller fleste å si noe særlig fornuftig om noe som helst, selv om man er anerkjent femi-fysiker. Dette kan ofte være til ugunst, altså, indoktrineringen på fysiker-plan kan i seg selv et problem med tanke på forestillinger, selvsagt, disse er ofte innlemmet i fagbransjenes egen hype om sine kreasjoner. Hva folket så serveres av forklaringer og opplysning består som regel derfor i mer og mer kuriosa-tøv, og denne artikkelen fra NRK presterer noenlunde det samme.

For å ta det ekstremt kort. Simulantteorien er mer et tankeeksperiment enn et seriøst vitenskapelig utgangspunkt for videre spekulasjon. Det er altså vesentlig stor forskjell mellom de to hensiktene, men i sann vox-pop-stil blandes disse rett som det er, for «nysgjerrighetens» skyld, selvsagt. Angående fundamentale begreper, så er ikke folk flest skikket til å engang engasjere seg intellektuelt i slike spørsmål, men hvem skal fortelle dem dette? De må da bare holde på, men til hvilken nytte? Ingen.

Slike artikler er rent bortkastet tid, uansett hvem man måtte være, fordi de er så skakkjørte. Hvorfor de er så skakkjørte er et mer spennende spørsmål enn hva slike vox-pop-artikler presterer å produsere av intrige. Et annet eksempel på slike banale vitenskapsartikler hos NRK skrivende stund, er ikke overraskende atter et stort syns vedrørende den notorisk formuleringen av masse-ekvivalens-energiloven, E=mc², som i motsetning til hva NRK-journalistene allerede i sin første setning påstår, ikke var noen «banebrytende ligning», men snarere en banalitet med ved-varige, flerfoldige interpretasjoner og stedvise interpolasjoner—men ingen konkret nytte av det generelle utrykket per se.

Artikkelen der er også en tilnærmet fullstendig konseptuell fallitt, og på noen måter enda verre enn den tåpelige artikkelen om simuleringteoriens argumentasjoner.

Bare les dette utdraget fra NRK sin artikkel, og se om du kanskje får øye på motsetningen?

«E=mc2, eller masseenergiloven som den også kalles, er en konsekvens av den spesielle relativitetsteorien. Og relativitetsteorien, i hvert fall den generelle, må kunne sies å være relativt utilgjengelig for den gemene hop.»

Moderne fysikere og synsere av dem, er av den intellektuelle oppfatning og form at de forestiller matematikk som ikke bare evidens, men bevis i realiteten. På samme måte kan alt rasjonaliseres matematisk, uten at det nødvendigvis er representativt for annet enn matematiske rasjonaliseringer, og sådan, vitenskapen de selv mener å bedrive. Kvantevitenskapen har ikke kommet særlig av flekken på drøy 80 år. Snarere tvert imot. Likevel insisterer de på flere av sine matematiske problemstillinger nærmest som vitenskapelig postulat. Ett av disse er særs relevant mtp relativitetsteoriens synsing og formuleringer, og derav, «masseenergiloven».

Generell relativitet er et matematisk oppkok av en teori, og i realiteten, en måte å teknisk navigere et teoretisk rom bestående av en faktor man uansett ikke forstår de tekniske årsaken bak, altså gravitasjon. Startstedet for relativitetsteorien er en fallitt, men en godtatt en, fordi foruten ville ingenting gitt mening. Dette startpunktet er at rommet er såkalt «relativt», og derfor har forskjellige referansepunkt mtp. f.eks. lys (fordi det er beleilig å beregne mtp. hva mennesker forstår av rom g derfor «tid» som instrumentelt konsept).

Dette hele er mer en gimmick, og har ingen direkte kobling til noen mer konkretisert «vitenskap» eller ingeniørbragd, som f.eks. populærvitenskapelige påvisninger mtp. «tidsforskyvning» innad div. deployerte GPS-systemer, stedlig prediksjon av planetære baner, eller indirekte, «atombomben», som mange liker å forestille relativitetsteorien som betydelig av.

Det likevel finnes ingen videre gyldighet at forskjellige referansepunkter mer enn noe annet formulert, fungerer determinerende på ting som hastigheten av lys, og stedlige variasjonene av den enn hva det snarere er av ren observert effekt mer determinert av hva som per nå er fundamentale menneskelige mangler teknisk sett. Relativitetsteorien i sitt hovedpremiss bygger sånn sett, og enkelt sagt på det at visse effekter betinger en observert årsak, noe som forsåvidt også er umulig å «motbevise», særdeles så når «forskere» ikke engang forstår hva gravitasjon egentlig kommer av.

Når jeg sier at relativitetsteorien er ett «oppkok», så mener jeg at teorien nødvendigvis er å betrakte som inkoherent, det være bestående av flere fysiske konsepter som ironisk nok er relativt uavhengige av hverandre mer enn de er avhengig av hverandre for å sådan utgjøre en holdbar teori.

Relativitetsteoriens «romtid» erstatter altså effektivt gravitasjon uten at denne «romtiden» nødvendigvis har noe som helst med hverken mekanismer av individuelt determinerende referansepunt av lysets relative hastighet derav, eller for den saks skyld, E=mc², men snarere, fordi E=mc² rent arbitrært krever en betinget konstant av lysets energi for å gi mening til sin egen tekniske forestilling. Det bør i denne forstand også påpekes at «romtid» er en gedigen pleonasme og teknisk konseptuell blindsone som springer ut av menneskelig persepsjon og perspektiv på hva vi gjerne forstår som «rom».

Det finnes i realiteten ingenting som heter «tid». «Tid» er en menneskelig rasjonalisering, og snarere like meningsløst og synonymt i denne sammenheng som «èn meter». Tid er med andre ord rom, og kvantifiseringen av rommet. Sådan blir det klart at relativitetsteoriens mål også er å rasjonalisere tid med rom for bruk, og matematisk, for å forsøke å kvantifisere frem effekten av gravitasjon, men uten å forstå årsaken. Det blir fort en like håpløs tilnærming som det er misforstått, men det er intrigeskapende, og derfor også noe som genererer vitenskapelig interesse og inntekter, på lik linje med de mange forskjellige fortolkningene av bla. E=mc², og dette uttrykkets trivielle populariseringer.

Over til noe mer jordnært, politi som gir ut bøter, og flere kosehistorier fra NRK

«Han har gitt bøter i fleng – blir savnet likevel»

Ja, ta til bøtene dine med en myk tåre av glede i øyekroen. Som Martin Schanke sa: «Det handler først og fremst om sikkerheita!»

Er det egentlig mulig.. Slike «sjarmerende» historier er ganske ‘spesielle’, spør du meg. Systemslikking og autoritetskonformt vrøvl. Ikke faen om jeg hadde synes det var morsomt og kjempegreit å få bot for manglende bilbeltebruk fra stopp A til B i normal bykjøring. Men her skal det feires og hylles! Ja, for poltiet gjør en så viktig jobb her.. Spane på farlige nordmenn bak rattet håndverkerbilene, og som skal slås ned på med saftige bøter i millionklassen, mens importerte arabere og deres smågangsterpakk, skyter i gatene, møtes med dialog, fritidklubb, pizza og akk om oppvekstvilkår og trangboddhet (i hue). Dette her er bare «jalla», hele greia, NRK. «Fuck the police», og spesielt UP. «Up yours.»

«Da Arvid sto i sitt livs kamp, mistet han det han hadde mest kjært»

«Arvid Jåma har egentlig tre barn. Nå lever bare to. Han syns det er på tide å fortelle hvordan det var å være midt i Fosen-saken da han mista dattera si.»

Enda et merkelig sammensurium av en sak, hvor NRK blander epler og bananer, joik og vindmøller.

Jeg blir faktisk litt forvirret av disse sakene, hvor man hiver oppi alt av «menneskeligheter» og kuriøse ingredienser. Hva er meningen med dette her? -Å lure meg til å mistenke at jeg har Asperger syndrom??

Hvorfor ikke fokusere på at vindmøller og det «grønne skiftet» generelt er tekniske kostnads-fallitter enn hva de er i veien for samers «rettigheter»? NRK gjør bare folk dummere med disse reportasjene. Det er som om de driver med bevisste forledelse og bortforklaring, men det er nok mer trolig fordi de ikke har annet å spinne på enn emosjonelt svada.

«Unge kan for lite om sunt kosthold»

«Bullshit diet»

«En ny studie viser at unge nordmenn sliter med å forstå hvilken mat som er sunn. Kun én bestemt gruppe overrasket forskeren positivt.

Else-Linn Austad (20) er i ferd med å fylle handlekurven en mandag ettermiddag i desember. Hun vil ha sunn mat som også er god. Potet, gulrøtter og laks blir med videre. – Og til slutt det beste: Lettrømme, sier hun.»

Nordmenn, og folk generelt, kan ikke mye om ernæring. Derfor er de også dels som de er: Dumme og dårlige til det meste annet enn å klage og akke, spesielt når de ikke får lønningen sin.

Kostholdsrådene er også totalt ute å kjøre, og ofte like dumme. «Bukken og havresekken»-problematikken rår, igjen. [Demokratiet, flertallet og middelmådighetene] i klyper, skal informere seg selv om hva som er optimalt. Da må det gå dårlig.

Den enkleste regelen man kan ha som «matspiser», er denne: Ikke bland makronæringstoffene fett og sukker. En annen: Ikke spis karbohydrater, og maks 10% per servering, om man «må».

Men, igjen, og dessverre, så er dette noe de aller fleste likevel gjør, i tillegg drikker mange «brus» og annet tøv, som er å regne som flytende fedme og «sykdommer» i seg selv, men som sjarlataner og «ekperter» idiotisk forfektet som «99% ufarlig» like før WHO kom med selvfølgeligheten at disse søt-mimikerende stoffene var å forstå som karsinogeniske.

Lettrømme? Hvorfor det? Det er forsåvidt umulig å spise seg feit på kun smør. Hva sier så det?

Sukkerkonsumet i samfunnet er helt ute av alle mulige «naturlige» proporsjoner. Nordmenn spiser også nærmest mest brød i hele verden. Brød, alle typer brød, er generelt ekstremt usunt som en regulær del av kostholdet sitt. Skadeeffektene av brød er helt fundamentalt ned på mikronæringnivå, men det er så inn-terpet i norsk og nord-europeisk mattradisjon at folk tar det som naturlig. Grønnsaker er også usunt, spesielt de mer menneske-kultiverte ‘motevekstene’ som f.eks. brokkoli o.l.

Frukt og bær bør spises i moderasjon og per sesong. Vegetabilske oljer er svært skadelige i et ellers konvensjonelt kombinert, «variert/balansert» kosthold. Alt dette er mot det man hører av ernæringsråd, men det kommer seg. Forøvrig må man spise all mat i dens naturlige form, eller tilnærmet, ellers mister man mye næring. Et annet problem er at jordsmonnet vårt tappes for næringsstoffer som følge av rovdrift samt naturlig erosjon og industrielle produksjonsmåter. Dette gjør at visse næringforbindelser naturlig nok uteblir i den optimale proporsjon, og at man sådan må se seg nøtt til å supplementere med kosttilskudd, men mange av disse kosttilskuddene er også syntetiske og sånn sett ofte ubrukelige.

Til slutt, litt skryt til NRK for en ganske god reportasje av noe ganske så absurd:

«Leverte 7300 høner til slakt – fikk knapt 2000 kroner»

«I butikk har hønene en verdi på nesten 338 000 kroner.»

Til denne er det lite å kommentere, foruten at det virker helt absurd hvis riktig, og at saken sådan viser hvor latterlig høye marginer «matbaronene» i Norge ofte sitter på.

Det sier ganske mye at de flest av Norges aller rikeste personer generelt består av folk som eier matvarebutikker, hvorpå i dette tilfellet sitter igjen med 5000% fortjeneste på en jævla kylling.


Likevel, NRK ser ut til å gå veien som det går med alle andre medier. De blir bare dummere og dummere. Årsaken har som sagt et sammesatt svar, og nærmest ingen er unntatt denne degenerasjonen. Alle som er interessert i å bedrive «journalistikk» er delvis avhengige av «klikk» for å finanisere seg selv og sitt tøv. Derfor må de spy ut mer tøv. Snakk om en spiral av sprøheter.

Det samme gjelder alternative medier, som sagt, og disse er ellers også mer nisjepreget sammenlignet med allmennkringkasterne, som mer og mer nærmer seg status som «content creators» fremfor noe annet. Ut- og avviklingen av den kritiske offentligheten skjer med andre ord på alle fronter og det sprer seg fra kjernen; folkehavet og deres frustrasjoner og behov for kuriosa og distraksjoner. Og mediene nøler ikke. Bare se på blekker som Dagbladet. De er så dekadente at selv NRK-journalister og professorer reagerer i «offentligheten». Da vet vi at det ikke er ille, men totalt elendig, og slik går det med et aller meste i «demokratiet», før eller siden. Det er uunngåelig. Det eneste man kan gjøre er å effektivt latterliggjøre alle som produserer slikt skvip og kanskje enda mer, de som konsumerer det, som undermenneskene de er.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør