Mulatt i «Alliansen» påpeker det åpenbare av «jødisk makt», og total-trigger Hans Rustad i Document.no

Mulatt i «Alliansen» påpeker det åpenbare av «jødisk makt», og total-trigger Hans Rustad i Document.no

«Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.»

Flere spør om jeg er «nazist»? «Rasist»? Enn kanskje «hatefull»? Først, så kan det gjerne kvitteres simpelthen med at alle disse tåpelige politiske ‘merkelappene’, ideologisk lemfeldige diskurs-begrepene, de gir egentlig aldri ingen videre mening enn hva selve ordlydens «intellektuelle» (les: ideologiske) kondisjonering systematisk har blitt indoktrinert i folk til å assosiere slikt med «ondskap». Alle slike lignende begreps-paradigmer tjener i virkeligheten dermed utelukkende som primitive tilnærminger av en tilsvarende, ofte dum og ideologisk styrt forståelse, altså, ord ment for dumme og mentalt fastlåste folk å henge seg opp i og hisse seg opp over. Slikt er nemlig bare å faktisk forstå overfladisk tøv, noe nærmest all allmenn-aktualiserende samfunns-stoff og såkalte «debatter» jo egentlig er (blitt) i det fordummende massedemokratiet. «Vi» er på god vei i grøfta, og det er ikke akkurat «Nazistene» sin skyld, eller? Jødene mener nok fremdeles noe slikt.

Det å eventuelt bli kalt en såkalt «antisemitt» er muligens den aller mest idiotiske av disse hersketeknikkene, og Hans Rustad, en såkalt «konservativ», elsker tilsynelatende å bruke dette begrepet, og bruker det nokså flittig og nettopp nå nylig, som den filosemitten han så inderlig ønsker å bli sett som, i likhet med flere boomer-konservative «alternative» medier, og sammen med mye forfektet «fakta» fra den «gamle skolen», om så utelatt evt. udatert nok.

Relevant: Instruert og bevæpnet «antisemittisme»: Fra «offer» til forgriper

Dette er dog ofte «fakta» som nødvendigvis, i det minste kan «diskuteres», men, som på mange måter er regelrett nå bitt ulovlig i mange land…fordi det er…bla. ja, «antisemittisk». Og slik går det rundt i «blokkene» om dagene. Hei, hvor er «ytringsfriheten» nå, da? La alt komme frem, og så kan vi kanskje ta en diskusjon? Nei, fali det, som selveste Solan sier.

Sprell og sprekker om jødiske spørsmål

«Blokkene» i dette tilfelle, er for ordens skyld…Abraham Moberg, en slags politisk kandidat for pseudo-partiet Alliansen, et parti uten partiprogram. Jeg er ikke teknisk overbevist, men la de kjøre på, sier jeg. Jeg se ikke problemet. At det er snakk om et slags protestparti, kan vi med stor rimelighet kalle forestille det. Denne Moberg la ut en video, og en fjesbokpost, hvor han rantet litt om litt av hvert, inkludert det han refererte til som «jødisk makt», om jeg ikke hørte feil. Jeg hørte/så ikke hele videoen, fordi jeg vet mer enn sånn cirka hva det går i, som de sier. Jeg er også en bedreviter, så jeg kan jo ikke kaste bort tid på slike ting.

Det sagt, jeg er ikke vesentlig uenig med hva Moberg gikk inn på, eller alle andre, som er mange, som mener mye av det samme. Tvert imot, dette er meget relevante saker. Jødisk makt er reell. Jødiske såkalte «cliques» er helt åpenbare, legitimerte, «white washed», som det heter på norsk, og overalt. Hele «samfunnet» man skryter så ukritisk av, er et mindre perifert kontrollert «produkt» av jødisk innflytelse, noe forresten «jødene» selv liker å hemningløst skryte av selv—at de har funnet opp så mye, influert så mye, garantert for så mye, ja, at alt er egentlig deres kreasjon. Selvsagt, dette er stort sett feil, og en form for avlat som får passere, primært fordi folk flest er passiviserte, og redde for å diskreditere det som anser seg selv som et «vestlig» herrefolk, forøvrig ikke er lov å kritisere. Bare se på lovene rundt omkring i Europa. Støtter Rustad disse hat-lovene også? Ikke så utrolig.

Hvem styrer «blokkene»? Kontrollert opposisjon?

Rustad utrykker i sin fanatiske kommentar til Mobergs «stunt», lol.., at sionister, dvs. jøder med meget av f.eks. global-institusjonell makt, og annen relevant innflytelse, ikke utgjør noen «blokk».

Men slikt syns- og selvbedrag er selvsagt en meget hjelpeløs forsøk på realistisk virkelighetorientering, og noe mange, som ikke har på de samme skylappene som Rustad og relaterte kosher-kristenkonservative «copers», har fått øye på for lengst om de har tatt seg bryet, og lagt igjen mye av de fordummende fordommene formyndet av diverse.

Relevant: «Stalins jøder» — En beretning om historisk hykleri, løgn og forledelse

Realiteten er enkel, og det er at nærmest alle såkalte «globalister(!!!)», som «konservative» i øst og vest skriker opp om, hele dagen, alle er influert, subsidiert, og ellers kontrollert av en eller annen form og arm av sionistisk makt. Og dette er, i en såpass «globalisert» (feilbruk av ord), politisk overnasjonal-sentralisert verden, et såpass definitivt «demokratisk» problem som man får det Men Hans Rustad mener dette bare er snakk om såkalt hatefull, og «utrolig» «antisemetiisme», så da er det ikke et problem. Kanskje er det ifølge Rustad og likesinnede boomers, en «utfordring»? Ikke det, nei.. Måtte bare sjekke. Forresten, det er ikke rart at Document.no har rykte på seg som den største kontrollerte, «alternative» opposisjonen, vel vitende eller ei, i Norges mer aktive, og yngre høyremiljø. Jeg bare nevner dette, som en mulig oppfordring slik at Rustad, som jeg mener gjør en god jobb ellers, kan forklare seg mer.

Psyko-varsko! «Newsflash»: Religiøse fanatikere er nødvendigvis ikke «gode» politikere eller brukbare journalister

Politikk handler i realiteten om rasjonalitet, dvs. fordeling, forvaltning og forestillingsevne.

Let go, la stå.

Alle (dypere) religiøse, som oftest, og særlig, fot-følgere av skrifter, som oftest, er lite egnet til å styre noe annet enn å kanalisere sin egen religiøse fanatisme mot noe mer funksjonelt påført dem av andre formyndere i denne type verden og system.

Relevant: Anti-rasjonalitet, undergangens makt-etikk og den svakes moral

Om det dreier seg om en Buddhist, kristentulling, eller ihuga ateist-veganer, som insisterer på at fysisk frelse er å spise ugress, det kan være det samme. For å misbruke Islam, som de kristen-konservative elsker å dytte foran som en syndebukk for alt som er galt i «vesten», forresten en idiotisk, men bekvem beleilighet for slike, så er en selvmordsbomber åpenbart å betegne som en fanatiker, og hans funksjonelle nytte, i realiteten foruten skriften, er å fungere som en biologisk substitutt for ganske så primitiv mekanisk propulsjonteknologi, som de religiøse som oftest ikke klarer å finne opp. Det er det hele.

Et annet hovedsakelig problem som hefter nærmest alle religiøse fanatikere, og noe de alle ubevisst nok har til felles, er at de nettopp deler samme fundamentalt teologiske forbehold og slik mental-cathexis vedrørende hverandres livssyn, fremgangsmåter og ideologiske ankepunkter ellers, selv om de «hater» hverandre. De leder altså aktualiserende an på samme premisser, og kan derfor ikke egentlig tillate seg til å være blasfemiske mot hverandre, fordi dette innebærer en form for intellektuell inkonsistens som de på eventuelt andre måter får føle på i sin mental-forkommende og angstpregede menings-vandring og famling.

Alle typer religion handler om mangel på mening, mestring, et større formål og mental-operant underkastelse. De aller fleste mennesker på middelnivå, preges mer eller mindre ganske vesentlig av disse faktorene, selv i såkalt voksen alder. Realiteten er at mange av disse individene er redde, engstelige og meget deprimerte, og trenger derfor et mentalt, så vel som sosialt bindemiddel. Religion, som er en form for psykotisk kreasjon, blir derfor «redningen» for de aller fleste slike.

Document.no er Nazister?

Document, «Resett» (inyheiter.no) og HRS, ble alle, av atter en arm av den jødiske media-makten, designert som selv antisemitter for bare noen år siden i form av en rapport som omhandlet religiøs frihet i Norge, «2020 Report on International Religious Freedom: Norway». Alle er med andre ord «Nazister» eller litt bedre, «rasister», ifølge det mosaiske trossamfunnet i Norge, hvis visse sjarlatanistiske pseudo-representanter, og div. spaltister derav, opererer relativt hemningsløst og hele tiden i Documents gjesteskribentspalter fremdeles, den dag i dag.

As in previous years, the DMT expressed concern about what it viewed as a continued tolerance of anti-Semitic expression in national media, and it stated online anti-Semitism had increased again during the year. It said there were websites operated by SIAN, NRM, Human Rights Service, and Document.no that tended to espouse an extreme, far-right ideology, including anti-Semitic and racist positions associated with the Nazis.

Også HRS har tidligere fått jødehat-passet sitt påskrevet, og således stilt seg uforstående til det hele. For de «hater» vel bare muslimer, mener de vel å kunne vite? Det er komiske saker.

Uansett, denne debatten er like idiotisk som den er politisk produktiv. Altså, hvem om er «nazister» eller ikke. Igjen, «newsflash», til alle idioter, NSDAP dvs. «Nazistene», ble nedlagt anno 1945, og har såvidt jeg vet ikke oppstått på ny.

Relatert: Hykleren og sjarlatanen Ervin Kohn roper opp om organisasjonsforbud

Såkalte nynazister er som oftest bare hvite nasjonalister, med et sviktende og forbudt referansegrunnlag, noe som burde være forståelig nok, fordi det er derfor man til å begynne med hadde familier, hvilket er den fundamentale institusjonen som nasjoner senere bygget mer på, og så videre. Men dette skal i dag demonteres, inkludert «hvite raser», og det liker vi hvite selvsagt ikke, med mindre man er total-indoktrinert av….., ja, hvem er det som har funnet opp dette «selvhatet», mon tro? Det er ikke muslimene. Det er ikke kongolesiske afrikanere. Det er ikke engang hvite selv, for det henger på de aller mest fundamentale måter ikke generelt på greip i det hele tatt.

Fåfengte kosher-konservative fakta-forfektelser

Rustads egen rant renner over av dårlig argumentasjon som går i favør, og som rasjonaliserer premissene om realiteten av såkalt jødisk makt. La oss bare ta noen få, fordi det er såpass lett å denge ut denne lettvekter-argumentasjonen.

Rustad innleder med:

«Abraham Moberg heter en mann. Han har i lang tid forsøkt å få et svar fra undertegnede, men jeg ser hvilket ærend han er ute i. Han er antisemitt og ute etter å piske opp hatet mot jødene.»

Her konstateres det umiddelbart. Moberg ER jo (for svarte) antisemitt. Dette synes jeg er veldig realt…av Rustad å påpeke for oss. Flott, og ikke engang noe forutinntatt, eller for den saks skyld, forsmedelig i det hele tatt. Kanskje kommer dette kjappe hatet av det faktum at Rustad kanskje er en rasist, fordi Moberg er jo, som jeg vitterlig kan se, med mine egne blå, ganske så malaninmørk..

«Hatet mot jødene», ja vel, så det eksisterer altså et hat allerede. Joda, det kan kanskje være, men hvor stammer dette hatet fra, f.eks. når det gjelder disse hersens muslimene, som Rustad ikke liker særlig mye. Kan det ha noe med religion og konstant krig å gjøre? Jeg tror det i så fall vil være, ifølge Rustads egne «verdier», ganske greit?

Verre er dette, når Rustad opererer med en slags falsk dikotmi, antakelig for å spore over/av til hans publikums flere forutinntattheter vedrørende «Nazi-Tyskland», og etterkrigshistorien som ble skrevet derfra.

«Onsdag la han ut en 06.10 minutters rant om folks raseri over alle problemene vi påføres. Av hvem? Det er det ikke lov å si. Men Moberg tør: Det er jødene. Dette er lavpannet vrøvl. Alle vet at det sitter jøder i styre og stell i de fleste vestlige land, særlig i USA. Men derfra til å behandle dem som gruppe og at de må stå ansvarlig som gruppe?»

Ingen, og jeg formoder, ikke Moberg heller, antyder vel at det gjelder å «behandle dem som ansvarlig som en gruppe» er hensikten med oppropet? Dette er for svakt, Rustad. Det er snakk om bevisstgjøring og god gammeldags, «demokratisk» diskurs vedrørende problemet…eh… «utfordringen».. Men vi så hva som skjedde for litt siden i nettopp USA, da Kanye West forsøkte seg med noen ytringer. Han ble raskt avsatt, og er i dag helt borte og gjort irrelevant. Politisk spedalsk, om vi skal tro MSM’ene.

«De liberale jødene står for en politikk som vil ødelegge Israel. Liksom den liberale blokken i USA og Norge gjør.»

«Liberale jøder» er for det første mer meningsløst og upresist enn hva det er pent å si. Skjønner Rustad dette? Trolig, men han har likevel null av intellektuell goodwill som forsøker å fungere mer sannferdig og evt. klargjørende i den forstand. Her handler det om å laste på med så mye imaginær og moraliserende tyngde og den type-appell som mulig for å demme opp for evt. ubehagelige realiteter.

Relevant: Er det for lettvint å skjære folk på «venstresiden» over èn kam som «onde», mens man forestiller jøder som fantastiske, og bibelen som sunn moral?

Liberale jøder er for det første de som vil bygge ned grenser, la oss si, og dette er en politisk posisjon såkalte «liberalere» deler med f.eks. korporative kapitalsionister, for å bruke den betegnelsen. Fortsettelsen av argumentasjonen sånn sett, er at de «liberale» aktivistene på bakkenivå, uansett ikke har makt, og fungerer som nyttige idioter i kontekst av kondisjonering primært i USA, og ikke særlig mye i Israel, som Rustad mener, og at Israel fundamentalt opererer på et mer utvetydig politisk premiss enn hva f.eks. jødiske intellektuelle har formanet USA som—en nasjon av innvandrere, av alle slag, f.eks. ifølge Emma Lazarus’ selv, en jøde, selvsagt, eller hva med begrepet «smeltedigle»? Enda en jødisk abstrakt kreasjon. Dette er helt gjennomgående, og ingen tilfeldighet. Alt er styrt og ideologisk-teologisk denotert ut i fra synet til den utgruppen jødene alltid har utgjort, med sin Talmud og Tora i hånd.

Rustad mener også at:

«Det er grunn til å ta antisemittismen ytterst alvorlig. Den er et våpen mot ekte konservative»

«Konservative» har ikke oppnådd noe som helst nevneverdig i etterkrigstiden, og deres verdier og institusjoner har spilt fallitt i den klar-form som slike «konservative» mener skal være «løsningen» på det aller meste, evt. at alle igjen plukker opp bibelen og bare stemmer ut «onde Erna», og «gale tåke-Støre», så går alt så bra, så. Systemet ellers er greit. Demokrati er genialt! Men mye av disse forestillingene er loddrett sludder, og egentlig fullstendig forledelse. Gal- og dumskap på sitt verste, politisk sett. Samtidig er ADL i hardt vær, fordi flere er blitt gjort oppmerksom på deres mediamanipulasjoner, og nå går til og med Elon Musk til søksmål mot denne latterlige, kleptokratiske jødiske bandittorganisasjonen, og det er mange flere, deriblant «SPLC» o.l., pluss mange mange, flertallet av «alternative medier» i USA.

Relevant: Jordan Petersons ufornuft og feighet er en fiende av fakta og fremgang for «høyresiden»

Rustad argumenterer også med at «Facebook tolerer antisemittisme», en påstand som er så teit og garantert noe Facebook selv også er uenig i, at jeg trenger ikke å kommentere den engang foruten å si at definisjonen av hva såkalt «antisemittisme» måtte bety for den enkelte, her og der, inkludert evt. Rustad referanseunivers selv, er notorisk inkonsistent således uholdbart som noen standard.

Faktisk posisjon

«Vi’ene» på «høyresiden»—den reelle, ekte høyresiden, som vokser frem i «mørket», som Rustad kaller bla. antisemitter osv, vi har ikke noe særlig mot jødene som folk og privatpersoner, men vi vil ikke ha dem til å direkte eller by-proxy politisk styre våre samfunn eller via korporativ-teknokratisk kontroll. Det mener jeg burde være en helt fornuftig og forsvarlig posisjon. Alle på «min» side vil ikke bare være enig i denne posisjonen, men antakelig også sette grensen nettopp der, og dernest viktigst av alt: bevare våre nasjoner og territorielle grenser med en slik tilnærming som generell også ellers. Dette er helt ukontroversielt, og derfor også noe som får mer og mer moment blant flere og flere, foruten de stats-ideologiske, sionist-intellektuelle Frankfurt-fremstillinger samt teologisk betingede, opp-kverna budskap og indoktrineringen som styrer meningsdannelsen til de fleste.

Israel eksisterer, og jødene burde holde seg der, politisk sett, fordi jøder er, faktisk, ikke bare en religion, men et folkeslag, i følge dem selv.

Relevant: «Verdens rikeste mann»

Monopolismen og den historiske maktmanipulasjonen utgjør helt også teologisk sentrale aspekter i Jødenes «hellige skrifter», tora og verballæren i Talmud, spesielt. Det er bare å begynne lesningen her, for Rustad. Mon tro om egentlig vedkommende noen gang har tatt seg bryet? Det stiller jeg meg også tvilsomt til. Det er kanskje for Rustad, som mange mener å komme fra sekstitallets hard-venstre, på visse områder, på tide å muligens igjen revurdere sitt syn og posisjon på saker og ting, eller prater slike som Moberg, og folk fra vår rasskjørte generasjon, bare ut av ingenting?

Forstår folk og anti-woke «kulturkrigere» som Rustad, og Tucker Carlson-kalibrerte, kontroll-konservative hva kulturkrig egentlig er for noe rart, og hvordan dette virkelig fungerer i realitetenes verden, med såkalte «blanke sverd»? Nei, lite tyder egentlig på det, og disse pseudokritikerne er ikke engang mindre hyklerske enn å formane til et slags forbud mot meninger deres ideologi ikke behersker å diskutere. Det er ikke noe særlig til «demokrati».

Hummingway

Hummingway