Psy-ops, kontrollert opposisjon og religiøse kriger | KMN – Adam ‘Jew’ Green med gjest Richard ‘Fed’ Spencer

Psy-ops, kontrollert opposisjon og religiøse kriger | KMN – Adam ‘Jew’ Green med gjest Richard ‘Fed’ Spencer

Det blir litt mer video, og mer fra Adam Green, da andre saker og ting enn produksjon i mellomtiden har fått prioritet. Grunnen til at jeg poster videoer fra ‘Know more Jews’, er at innholdet i alle fall er «kritisk» innstilt om ikke riktig eller fornuftig, men ofte er det nettopp også det. Richard Spencer er også en brukbar representant for «høyresiden» selv om få er perfekt. Ryktene om jødisk ekteskap, «psykopat» og «Fed» tilside, så har jeg til gode å se noen faktisk arrestere Spencer i øyemed av noen som helst argumentasjon. selv om han er langt i fra noen intellektuell. Men det er smått interessant at folk som Spencer «støtter» Biden fremfor Zio-Trump. Om man tenker litt lenger enn GOP-propagandaen og de veldig dumme «politiske» horisontene, så lar det seg nok faktisk forsvare mer enn å forkaste. Slike forestillinger er som eksempel mer riktige og viktige enn hva de evt. er latterlige, dels fordi det bla. bryter med nærmest 100% av alt den falske, pseudo-«høyresiden» og ‘Koshervative‘ i f.eks også Norge bygger sine veldig primitive forfektelser og liksom-«faktuelle» antakelser på.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør