Skittent spill om det «nye gullet»: «Kryptokonger» likvideres. Sentralbankmafiaen pusher pseudokryptovaluta

Skittent spill om det «nye gullet»: «Kryptokonger» likvideres. Sentralbankmafiaen pusher pseudokryptovaluta
Kryptopenger? Fali, det!

Man hører det nesten fra og med man fødes, den konvensjonelle regla måten å bli «rik» på, eller cirka «velstående», er å «jobbe hardt, betale skatt, lån, huslån og investere i kasino-børsen»

Disse mytene kommer fra bankene og idioter i staten som ellers dirigerer propagandaen i samfunnet. De dytter denne propagandaen på Folk Flest™ fordi det tjener på det. De tjener på det fordi det de sier er generelt feil og, derfor lønnsomt for kreditorene, hvilket er dem selv.

Skatter, lån og kasino-børsene utgjør i realiteten det som sammensluttet kan beskrives som et slags «synkehull» for penger hvor folket pøser pengene sine ned i, og som de rike kan berike seg mer på, eller til syvende og sist bare stikke av med. Igjen står de tilbakestående med tomme tømmer og totalt tafatt raseri.

Og hvis alt av deres tåpelige investeringer, ideer, derivater og annet av finansielle posisjoner ellers ‘går til helvete’, så har penge-elitemakten selvsagt innsatt diverse korrupte folk i staten for å hjelpe seg med såkalte «bank bailouts». Også i Norge kan disse folkene og «institusjonene» nå til og med forsyne seg av sparepengene til folk med hjemmel i hånd. Slik fungerer «systemet» og, selvsagt kan ikke da denne pengemakten tillate at noen utfordrer deres meget lukrative pengemonopol. Det er her kryptopenger kommer inn, det nærmest som en eksistensiell trussel.

Kryptopenger

«Kryptopenger», altså ikke «valuta», gjør all denne systemisk svindelen mye vanskeligere og på flere måter umulig. Det er kun derfor «systemet» har så store «bekymringer» og aversjoner for at kryptopenger skal bli mer og mer utbredt blant flere. Om kryptopenger som Bitcoin o.l ble gjengs i bruk blant Folk Flest™, så hadde kapitalmakten virkelig mistet det aller meste av denne makten.

Relevant: Kort og kritisk om krypto(penger)

For å forstå omfanget av denne trusselen, så kreves nok en I.Q på kanskje 130+/-, eller noe slikt patetisk, hvilket naturligvis gjør at Folk Flest™ selvsagt ikke forstår noe særlig hva dette dreier seg om, og heller bare prater sitt follower-piss om at krypto, blant annet idiotisk: «Bare er et pyramidespill…blabla» og så videre. Men disse forstår ingenting, har aldri gjort det. Disse må lære seg å holde kjeft, som før i tiden (hehe), men dette er enklere sagt enn gjort i dagens ‘digitale landskap’.

Majoriteten av «eksperter» som ikke kan annet enn å spre dum dogma, må følgelig bare ignoreres i sin store tåpelighet. De er eksperter på intet annet enn å grave sin egen grav og mens de maksimerer sin elendighet. Det er, og har alltid i historien vært opp til de mer opplyste og tenkende personer å gjennomføre endringer. Idioter gjør bare som de har blitt fortalt eller som de blir tvunget til å gjøre.

Såkalte «kryptokonger» i den sammenheng er en betegnelse på diverse av potensielle foregangs-personer som promoterer all slags kryptovaluta. Noen er genuine, andre er rene svindlere, mer eller mindre styrt av «systemet».

Så, ja, ikke all «krypto» er såkalt «kryptopenger», men snarere bare mer fiktiv og totalt overflødig valuta og såkalte «tokens»; symbolske entiteter i en elektronisk protokoll uten underliggende aktivum ment for å bedra folk og sådan berike de som promoterer dem.

Heller ikke alle kryptoløsninger er legitime eller i det hele tatt brukbare. Det finnes enormt med «copy-cats» og rene opportunister som strør rundt seg med lovord og annet av desinformasjon for å berike seg selv og sine opplegg, eller for å mer kynisk rett og slett svartmale krypto som noe «skummel hvitvask».

Sam (((Bankman-Fried))) og FTX var et slikt stunt for å latterliggjøre og dernest kriminalisere kryptopenger. FTXs «FTT-token», som med rette kan sies å være en «pseudokryptovaluta», med ingen underliggende verdi eller infrastruktur, var selve byggeklossene i et klassisk pyramidespill og etter alt å dømme en meget ondsinnet plot for å svindle samt destabilisere holdningene til krypto når dette pyramidespillet omsider kollapset. Alt var et show, angivelig ledet an av atter et forkvaklet jødisk «geni» og «wizz/wunderkind», som selvsagt viste seg å være svindel, som vanlig og således forutsigbart med mindre.

Relatert: FTX konkurs. Bankman-Fried bankerott? Feilinvesteringer for milliarder forsvunnet for Folk Flest™

Manglende straffeforfølgning fra staten og de føderale finansmyndighetene i USA vil nok demonstrere i praksis hvordan denne symbiosen mellom stat og finansmakten fungerer.

«Kryptokonger» tas av dage

Sentralbankmafiaen effektivt eier og selvsagt styrer alle verdens sentralbanker, inkludert den Norske. Deres maktmonopol handler om å kontrollere selve kilden for omløpsmidler og finansielle instrumenter. Denne mafiaen må eliminere all konkurranse som truer deres monopol på penger.

Derfor har de begynt en krig mot kryptopenger. Strategien i denne krigen er klar:

Først, snakk ned alt av kryptopenger utenfor deres kontroll. Deretter, kriminaliser og eventuelt reguler alt slikt bort i obskuritet slik at det ikke kan konkurrere med FIAT. Sist og samtidig som man promoterer sin egen versjon av kryptovaluta, såkalte CBDCs (Central Bank Digital Currencies», som ikke er «kryptopenger» i det hele tatt, men bare mer FIAT i digital form, noe de selv innrømmer og som ellers er åpenbart.

Det hele er et massivt psykologisk spill fra systemets side for å holde på sine slaver, det være Folk Flest™ og følgelig jerngrepet rundt de store massenes massivt idiotiske forestillinger om det meste vedrørende økonomiske realiteter.

Relevant: Sentralbanksystemet med latterlig mobilisering mot «farlige» kryptopenger

Samtidig ville det i den kontekst virke veldig beleilig for sentralbankmafiaen om mange standhaftige og genuine «kryptokonger» simpelthen skulle finne på ‘forsvinne’ fra bildet. Og dette har skjedd, og vil fortsette å «skje» fremover.

Obskure navn som blant annet Nickolai Musheigan, Mircea Popescue, Vyachslav Taran, Matthew Mellon, Gerald Cotten og Tiantian Kullander, alle såkalte «kryptokonger», har den siste tiden forsvunnet fra bildet, via det som tilsynelatende er tilsvarende obskure skjebner.

Merkelige drukningsepisoder i Puerto Rico, et finansparadis, rare helikopterkræsj og mistenkelige dødsfall i søvne, tyder på at noe større er på ferde. Er rike kryptokonger spesielt mer utsatt for helseplager og drukning i ferieparadisene sine? Det kan så være, om man tror på dårlige forklaringer og vreden av tilfeldigheter:

Since the crash that killed Taran happened in good, clear weather – and after another passenger reportedly cancelled last minute – mystery now surrounds the tycoon’s death. Another unidentified passenger had been due to join Vyacheslav on the flight, but they cancelled last minute, according to local media.
Cryptocurrency entrepreneur Tiantian Kullander, co-founder of Amber Group, died unexpected ‘in his sleep’ on November 23, the company announced Weeks earlier, Nikolai Mushegian, 29, died hours after a paranoid Twitter post expressing fears the CIA and Mossad were going to murder him
Cotten’s demise was so mysterious and controversial that it prompted a Netflix documentary – Trust No One – into whether he faked his own death
Besides co-founding Amber and building it into a multi-billion fintech unicorn, TT sat on the Board of Fnatic (one of the world’s most successful e-sports organizations) and founded KeeperDAO (the first on-chain liquidity underwriter) before giving it back to its community, the company’s statement continued. «TT was a devoted husband, a loving father and a fierce friend»

Det er nærmest klart at det er noe på gang her. CIA og Mossads (Metsada) er nevnt, og har nok på èn eller flere måter en finger i spillet her. Dette er tross alt armer av sentralbankmafiaen og selveste «staten» med hhv. penge- og voldsmonopol.

Hva blir det neste?

Sentralbankene vil fortsette sin demoralisering, kriminalisering og sine standard «bekymringer» vedrørende reelle utfordrere til deres maktmonopol; pengekreasjonen ut i fra løse luften, som er roten til det meste vondt. For dem, utad, handler dreier dette seg om «finansiell stabilitet», og disse bandittene vil ikke sky noen midler for å beholde «retten» til å utstede egne omløpsmidler. Ingen.

Folk Flest™ vil fortsette å ‘sove’, og ellers godta det aller meste som dyttes på dem av disse «elitene». Det er alt de er godt for. Sauer. Sauene vil sannsynligvis til og med godta penger og renter med negative rater og til og med utløpsdato, noe som Kina har eksperimentert med på egen sauebefolkning. Ikke rart at WEF ser frem og opp til Kina.

Imens er det bare å satse på «frihet» og «kryptopenger». Noe annet er blir snart direkte umoralsk å regne fra et fornuftig perspektiv. Rasjonaliseringene og korrupsjonen går alltid hånd i hånd.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør