Kort og kritisk om krypto(penger)

Kort og kritisk om krypto(penger)

Når man investerer så må man alltid forstå at folk flest er dumme folk. Dette er viktig å forstå fordi dumme folk er majoriteten, og majoritetens idioti og latskap er det man i virkeligheten tjener penger på.

‘Kryptovalutaer’ er et relativt nytt allmennbegrep blant idioter, men uten at de selvsagt forstår konseptet, eventuelt selve nytten bak, eller stort annet. Såkalte middelmådige folk er den delen av populasjonen som befinner seg i topp-sjiktet blant ‘dumme folk’. I dagens ‘hypermajoritetmarginaliserende’ samfunn så er det veldig lite kvalitativ forskjeller med tanke på I.Q mellom idioter og middelmådigheter. Forskjellen utlignes så snart man trekker fra formell utdanning fra sistnevnte gruppering.

Altså, middelmådigheter er de i dag som administrerer kompleksitet i samfunnet. Problemet er at behovet for kompleksitet og intelligens like så, synker som en følge av at middelmådigheter styrer og definerer dem. Dette er en fullstendig ubevisst og en nærmest totalt oversett faktor på mange måter, blant annet fordi demokrati og egalitarisme innebærer en form for fundamental mangel på selvransakelse.

Relevant til markedsføringen av ‘kryptovaluta’ så er denne mekansimen ikke noe unntak, men snarere hva som styrer dette hysteriet i sin største særform.

Det middelmådigheter og forståsegpåere som pusher ‘kryptovaluta’ fundamentalt ikke forstår, tilstrekkelig, er vesenforskjellen på det som er penger og valuta. Dette er mer enn tvetydig flisespikk og ordkløving, men selve kjernen man som forutsetning må forstå forskjellen på for å eventuelt foreta smarte og ‘sekulærbaserte’ og pragmatiske finansielle investeringer når det gjelder krypto.

Realiteten er at man trenger både penger og såkalt valuta.

Valuta har en funksjon, mens penger har en ganske annen. De som argumenterer for enten eller, eller det å kombinere disse i en og samme funksjon og kontekst, vet ikke hva de snakker om, og er bare ute etter å forsterke sine posisjoner.

Et nærmest tilfeldig men typisk eksempel på folk som egentlig ikke vet hva de snakker om, kan illustreres i form av denne uttalelsen:

One monopolistic practice hindering our modern world today is the monopoly central banks have on fiat currency. By centrally planning interest rates and having the ability to create fiat money without facing an opportunity cost for doing so, the free market becomes corrupted. This leads to distorted price signals and individuals being pushed out on the risk curve.

zerohedge.com

Uten å gå eksplisitt inn i premissene her, så kan vi kategorisk stadfeste at dette er en veldig vanlig fremstilling fra «pro-coiners», men en analyse av situasjonen og virkeligheten, med tanke på bank og finans samt samfunn, som ikke holder særlig store mål, for å si det sånn. Uttalelsen er forsåvidt delvis riktig, og delvis feil og misforstått. Og slik presisjon blir det ikke mye fornuft av om man skal bygge på det.

Videre. Bankfolkene er interessert i èn ting, nemlig kreditt. Oransjepillede krypto-cucks er interessert i at man driver aksjeprisen opp som de selv har investert i. Det er for det meste hva deres aktivisme går ut på.

Helt siden blant annet BitCoin ble aksjenotert og gitt fra å være funksjonell pengemessig betalingsløsning til å bli gjenstand for enorm finansiell spekulasjon, så blandet man kortene og tåkela selve potensialet for debatten om kryptopengers sted og bruk.

Det sagt, så betyr ikke dette at kryptoløsninger er en dårlig idè i form av potensielle ‘penger’, og man bør sånn sett ta dette i beholdning, men uten å prinsipielt spekulere i markedspris, selv om dette virker å være en slags motsetning. Men det er det altså ikke.

Det er helt åpenbart og teoretisk faktisk sikkert(!), at det monetære systemet ikke kan fungere eller i det hele tatt eksistere på samme måte om eventuelt kryptopenger ,på èn eller flere måter, får noen som helst slags markedsandel som FIAT-valutaer. Valuta er noe annet enn penger, og hvertfall i kontekst av ‘kryptoledgers’ å regne. Tillit og delvis finansiell funksjon speiles først og fremst i valutastrømingene— ikke realkapital eller spesielt det som kan sambyrdes som ‘penger’.

Skillet mellom disse er blitt forsøkt tilsørt og til og med faset ut som irrelevant av storbankene, men dette har bankmafiaen i sin ignoranse og inkompetanse ikke lykkes med. Etter som tilliten svikter, så vil penger konsekvent styrke seg, noe som gjør at man kan beskytte seg med slikt i forhold til slike forutsigbare finansielle svingninger.

Mitt råd er derfor klokkeklart, og det er å investere i faktiske, ‘fysiske’ kryptopenger, altså ikke aksjeposisjoner eller i derivatlignende former av slikt. Jeg vil også gå så langt å si at man burde egentlig investert så mye som 1/3 til 2/3 av sin tilmålte finanskapital inn i krypto. Nå.

Og de som sier at krypto vil gå til null, forstår åpenbart ikke hva selve konseptidèen bak kryptopenger utgjør, og er sådan å regne som idioter og svindlere på samme sett.

Sånn sett har de kryptofrelste, oransjepillede og eventuelt nyrike aktivistene rett, men egentlig ikke, da de som sagt de egentlig de fleste av disse folka er ute etter å heve markedsprisen med idiotiske forestillinger om at penger kan ta markedsandeler fra de finansielle FIAT-institusjonene, noe som ikke vil eller burde skje, uten at disse idiotene nødvendigvis forstår hvorfor. Der har bankklakørene på sin side rett.

Et kompromiss mellom valuta og kryptopenger er pengverdier og mer tilnærmet realkapitalmessige investeringer som fysisk gull, sølv, platinum og palladium.

Hva man burde kjøpe av de tusenvis av forskjellige kryptopenger er likevel en liten nøtt i seg selv, men da kommer vi tilbake til starten av denne teksten, hvilket refererte til idioter og dumme folk, og således bør man investere i de mest populære per nå og differensiere beholdningen sin på den måten. Sånn sett anbefaler jeg BitCoin, Etherum og «alt-coins» som man liker, a la Monero.

Coinbase.com

Trezor (fysisk «cold wallet»)

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør