Sentralbanksystemet med latterlig mobilisering mot «farlige» kryptopenger

Sentralbanksystemet med latterlig mobilisering mot «farlige» kryptopenger
Kryptopenger: et finansielt 'fartøy' isolert mot konvensjonelle markedskrefter?

Komiteen for «finansiell stabilitet», overvåkningsorgan for den amerikanske ekvivalenten til finansdepartementet, «FSOC», går ut med advarsler om at diverse kryptovalutaer, i økende grad, «truer sikkerheten til amerikansk økonomi».

FSOCs rapport, «Report on Digital Asset Financial Stability Risks and Regulation», publisert mandag 3/10, mener å ha identifisert flere måter, «riskfaktorer» (som forresten, igjen, er en feilbetegnelse) vedrørende kryptoPENGERS effekt om de tillates å implementeres mer i den konvensjonelle sentralbankøkonomien. Rapporten skisserer også flere anbefalinger for å hindre handel med kryptoPENGER og annet av «digital valuta» fra å «destabilisere USAs økonomiske sikkerhet».

Kryptopengers totale markedsammensetning

Finanskomiteen forsøker ellers å argumentere for (mer) lovgivning som skal sørger for strengere tilsyn med krypto. Dette fordi kryptovaluta utenfor deres kontroll, angivelig er så «farlig», og at myndighetene derfor fortrinnsvis og blant annet må hindre at folk «ikke bli lurt». Det samme sentimentet ser man i lille Norge, hvor såkalte finansielle «eksperter» også lar seg «bekymre» over at menn sparer i kryptoPENGER i stedet for å søle bort FIAT-valuta på fylla.

USAs Finansminister, jøde-mumitrollet Janet Yellen, uttalte til mediene at «Det er viktig at alle statlige institusjoner og interessenter, i fellesskap, jobber for å implementere reguleringer som er i tråd med disse anbefalingene

En bekymret «Sith-lord» ?

FSOC utpekte først «digitale markedaktivum» som en prioritert sak allerede i februar på samme måte. Den global markedsverdien av kryptoPENGER utgjør per nå omtrent 1 % av alle globale finansielle aktivum, ifølge rapporten. Selv om virkningen er relativt liten ift. det større globale finanssystemet, øker såkalt digital finansiering og bruk raskt i popularitet og blir manipulert av ‘kriminelle’ for «ulovlig vinning», ifølge rapporten.

«Ulovlig vinning» er en halvveis interessant formulering. Som vanlig, simpel og primitiv, men effektiv, er strategien med å retorisk kriminalisere saker og ting, som det ikke eksisterer noe særlig tydelig lovverk eller skadeverk rundt.

Potensielle farer mot FIAT-sentralbanksystemet skal kriminaliseres og kontrolleres av systemet, men de kan ikke være ærlige om hvorfor dette egentlig er så viktig, da slike forklaringer antakelig vil styrke argumentasjonen for å skrote den keynesianske samfunnsøkonomiske strukturen, eller i det minste å tillate en form for sann ‘fundamental monetær markedskapitalisme’.

Kryptopenger holder på mange måter tritt med markedsverdiene, og dette «bekymrer»

Sentralbankmafiaens løpegutter og grå gråtekoner, med Yellen i spissen, nå, ytrer sine «bekymringer» om at flere og flere vanlige folk tar i bruk kryptoPENGER i hverdagen fremfor deres tarvelige oppkok.

«As also discussed in the PWG Report, stablecoin proponents believe stablecoins could become widely used by households and businesses as a means of payment.21 Such use for payments would likely lead to additional interconnections with the traditional financial system. The PWG Report recognized the importance of strong regulation of stablecoins given run risk, payment system risks, and risks of greater concentration of market power they pose.»

(…)

«Although currently somewhat limited, these interconnections have been increasing and could rapidly increase further. These interconnections would determine whether shocks in crypto-asset markets are confined to those markets or could lead to knock-on effects in the traditional financial system and the broader economy.»

Etter som bruken av kryptoPENGER bler mer og mer ‘mainstream’ blant normies, noe som er den store frykten for sentralbankkartellet, blir det relativt plutselig greit for blant annet statlige, ikke føderale aktører, å f.eks. godta kryptoPENGER i forbindelse med skatteinnbetalinger, som fungerer noe annerledes i USA enn f.eks. Norge.

Sedvanlig gjengklang fra klakørene

USA og «FSOC» er selvsagt ikke de eneste som har såkalte bekymringer for (sin egen) «den finansielle sikkerheten». Betimelig nok speiles samtidig de bekymrede ytringene av European Securities and Markets Authorit, som mener at kryptoPENGER, på grunn av sin volatilitet (som de prøver å vri til noe kategorisk) og mangel på regulering, medfører utallige «risiko» for (den samme) finansiell(e) stabilitet, som uttrykt i deres rapport «Crypto-assets and their risks for finansiell stabilitet» publisert 4. oktober.

ESMA-rapporten taler helt tilsvarende:

«Due to their volatile growth cycles, and as long as relevant regulatory provisions do not apply, crypto-assets entail numerous risks which may in future become relevant for financial stability.»

Etter som kryptovalutamarkedet (igjen og igjen) ekspanderer med stor kraft og hastighet, og kryptoPENGER som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) blir mer vanlig også delvis på grunn av at flere investorer dropper inflasjons-herjet FIAT-valuta, har det oppstått bekymringer blant store europeiske myndigheter over hva slikt kan innebære for stabiliteten av tradisjonell finans på sikt, altså, spesielt med tanke på at kryptoPENGER ikke simpelthen bare vil «forsvinne» ut av dette bildet, som de gjerne hadde ønsket.

Ytterligere kommentar

Keiseren har få klær på. Gjennomsiktige, sådan. ‘Sentralbankkartellet’, og deres bleikfeite mafiosi samt tåpelige og stusselige talspersoner, kjenner kulden på kroppen nå. De har enormt å tape på at kryptoPENGER øker sine markedsandeler og derfra sin anvendelse. Derfor projiserer ‘bankfolket’ dette som noe «katastrofalt» over på Gud og hvermann, men det er bare tåpelig, og faktisk komisk.

Det er forhåpentligvis nå helt klart at kryptoPENGER utgjør en eksistensiell trussel til FIAT bare nok folk tar det i bruk. Hvilket vil faktisk bety at Staten og institusjonene trolig må skaleres ned til en mer forholdsmessig, riktig, størrelse med tilsvarende makt og derav potensial for fullstendig misbruk av folks såkalte «tillit». Staten i sin nåværende ekspansjon og utbredelse vil ikke forestille dette som noen mulighet, og vil gjøre alt de kan for å forhindre at dette sklir ut. Men dette kan sannsynligvis skape mer problemer for dem enn hva det gjør godt, og samtidig bare øke oppslutningen for kryptopENGER og selve bruken av dem.

Det er dog viktig å forstå hvorfor KryptoPENGER ikke en erstatning for FIAT, hvilket mange tror, feilaktig. En enda mer utbredt og tåpelig konseptuell feilforståelse er at KryptoPENGERs forholdsmessighet og prising i FIAT er hva som gir dette verdi og meningen med å investere i slikt. På en kortere sikt og dag-til-dag, ja; man kan selvsagt cashe inn stort på å konvensjonelt investere i kryptoPENGER og markedssvingningene det yter, men dette er likevel ikke selve formålet med kryptoPENGERS funksjon og grunnen til å investere i det på lengre sikt, fysisk.

Skal man se litt mer sofistikert og lengre på kryptoPENGER, så må man gå litt mer teoretisk intimt så vel som praktisk forståelsesmessig til verks. Spillteoretisk, i så måte, dvs. utenom umiddelbarheten som følger av den forlokkende volatiliteten, som man også kan spille på si, vedvarer potensialet at kryptoPENGER blir mer utbredt, noe mye taler for, og det nærmest vesentlig uavhengig av hva sentralmyndigheter er i stand til å diktere eller regulere seg frem til.

Fundamental spillteori vinner gjerne alltid over tid

Derfor bør man, som beskrevet tidligere, ta opp disse anti-systemposisjonene på en lengre og konkret basis i form av å kjøpe seg faktisk, fysisk kryptoPENGER og hamstre slikt som gull og andre «hedge»-metaller.

Uttalelsene og alle de inkonsekvente tvetydighetene som systemet leverer per nå, i tillegg til alt annet av kaos og usikkerhet, samt inflasjon, taler for å kjøpe fysisk krypto mer enn å spekulere i det. At det hele av kryptoPENGER konseptvis skal gå til ‘null’, det være de store markedsandelene i segmentet, er det snarere nærmest null sannsynlighet for. Det eneste som kanskje vil innebære et slikt scenario, er en atom-krig, eller en solstorm, som gjør strømmen går og at man sitter der, men det samme kan sies om det meste innenfor moderne finans. Samtidig, så driver sentralbankene, og deres mumier å snakker ned kryptokonsepter, mens de selv forbereder sin versjon (CBDC) av det som snarere vil være kryptoVALUTA (se video), altså ikke kryptoPENGER. hvilket er en vesentlig og systemisk enorm forskjell på.

Derfor, å kjøpe fysisk kryptoPENGER bør være en prioritet med tanke på investering. 2/3 av disponible investeringsmidler til overs, ‘anbefales’ som korrekt. Resten bør sådan investeres i metaller som man selv oppbevarer, eller har troverdig tilgang til fysisk, og ikke bare via en elektronisk «ordning». Det meste av annen regelrett og konvensjonell finansiell spekulasjon, blir til sammenligning vanskelig å finne argument for og forutsi verdien av i disse tider, med mindre man har mer inngående og tilregnelig markedsinformasjon, noe de fleste ikke har.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør