Nord Stream 2 fungerer fremdeles—styrker teorien om strategisk selvsabotasje

Nord Stream 2 fungerer fremdeles—styrker teorien om strategisk selvsabotasje
Illustrasjon, Nord Stream 1 og 2

Gazprom har meddelt europeiske gasskunder og deres aksjonærer, at andre deler av Nord Stream-rørledningene fortsatt er i driftig stand til å transportere gass.

Nord Stream 1 og 2 har hver to parallelle rør med forskjellige dimensjoner, og alle fire tilsammen har omtrent lik totalkapasitet. Gazprom uttaler at begge armeringene i Nord Stream 1-systemet ble skadet, men at en Nord Stream 2-rørledning fremdeles forblir under operativt trykk og derfor potensielt intakt. Dette via sin telegramkonto. Selskapet senker nå trykket i den eneste gjenværende ledningen for å blant annet gjennomføre en nærmere inspeksjon, og har åpnet muligheten for å starte opp gassleveranse om kort tid.

Den gjenværende rørledningen, som var satt til å doble kapasiteten til Nord Stream, er fra før under sanksjoner for bruk av USA, og møtte ellers ‘sterk’ motstand i deler av Europa, noe som tvang Tyskland til å gi opp visse kontraktslutninger. Etter den mistenkte sabotasjen av rørledningsnettverket, uttalte Gazprom sist mandag, noe tvetydig, at samtlige rørledninger likevel var «berørt» av eksplosjonene, hvilket selvsagt ellers ble ukritisk videreformidlet i mediene som ga de forskjellige spekulasjonene tilstrekkelig tid til å ‘marinere’.

En oppstart og eksport i kraft via Nord Stream 2 vil imidlertid kreve en samlet godkjenning fra EU og er derfor mindre sannsynlig ettersom spenningene mellom Kreml og Vesten tilspisser seg, blant annet i form av mer og mer sanksjoner.

If a decision is made to start deliveries through Nord Stream 2’s line B, natural gas will be pumped into the pipeline after the integrity of the system has been checked and verified by supervisory authorities

Gazprom

EU, med flere, har allerede forberedt flere og sterkere sanksjoner for å straffe Russland for å ha «eskalert» krigen i Ukraina og annektert fire områder. De foreliggende sanksjonene inkluderer et såkalt pristak på russisk olje og gass og vil ellers være rettet mot en rekke enkeltpersoner og enheter, inkludert høytstående russiske tjenestemenn og personer som er involvert i å arrangere de nylige, bredt fordømte folkeavstemningene.

Gass har sluttet å lekke fra de tre saboterte rørledningene i Østersjøen i den danske og svenske økonomiske sonen, ifølge Gazprom. Bransjefolk og beslutningstakere har fulgt nøye med på Gazproms eksport til Europa i flere måneder mens kontinentet kjemper mot sin verste energimangel på flere tiår. Det russiske selskapet har gradvis redusert leveransene til kontinentet midt i krigen, med henvisning til vestlige sanksjoner og restriksjoner pålagt av Kreml som de viktigste årsakene.

Årsaken til skaden på Nord Stream-rørledningene er foreløpig ukjent, og vestlige land og Russland gir hverandre skylden. Russlands president Vladimir Putin sa i forrige uke at rørledningene var blitt angrepet av «anglo-saksere».

Europa har også styrket sikkerheten rundt viktige energiressurser og logistikkpunkt i frykt for ytterligere angrep. Nord Stream og Nord Stream 2 har hver en forsendelseskapasitet på 55 milliarder kubikkmeter per år, noe som betyr at den fungerende delen fremdeles kan levere så mye som 27,5 milliarder kubikkmeter per år til Tyskland.

Kommentar

Jeg har hele tiden sagt at Russland står bak denne sabotasjen. For en sjelden gangs skyld så er jeg mer enig med blant annet NRK enn de «kritiske» på diverse nettsteder. Det er lett å geniforklare seg selv per konvensjonell tenking, og med mangel på informasjon og teknisk innsikt, at USA og de Neo-konseravative bandittene i NATO sto bak sabotasjen for å simpelthen svekke Russland. Men dette narrativet henger dårlig sammen.

Russland kan og har allerede økt energieksporten sin til Kina og India for mer en rimelig penge, hvor førstnevnte selger dette videre til Europa til enda mer beleilig pris. En økonomisk vinn-vinn situasjon. Tilbud/etterspørsel styrer prisen, og etterspørselen har etter sabotasjen av rørledningene skutt i været. Å begrense sin eksportmuligheter til noe mer eksplisitt er et smart grep som innvilger mindre rom for generelle «sanksjoner».

Å sabotere seg selv å skylde på andre er også en rimelig mulighet til å forme et fiendebilde-narrativ som gir oppslutning hjemme, spesielt med tanke på reservistene og annen moral dertil. Slik propaganda er amerikanerne mestere på, og Russland har nok bare kopiert dem i dette tilfellet, dog uten å sprenge skyskrapere med masser av uvitende folk i.

Mer teknisk sett så er det også mye som taler mer for at Russland saboterte seg selv enn noe annet. Blant annet, det at lekkasjene på rørledningene tilsynelatende fortsatte med samme intensitet langt over hva som burde vært tilfelle med tanke på flere overlappende sikkerhetsystemer som umiddelbart ville ha detektert et slikt stort trykkfall for så å stoppe det hele slik at utstrømmingen ville vesentlig avta ganske raskt.

Men i stedet ser det ut som at nettopp det motsatte skjedde: At trykket etter eksplosjonen ble mer opprettholdt og sådan ignorert fra Russisk hold, antakelig for å få lekkasjen mest mulig konstatert i de forskjellige kanaler og mediene slik at narrativet kunne forplante seg blant folk flest, og ikke som bare svinne hen som et diffust og labert rykte.

Hadde USA stått bak denne sabotasjen, så ville dette antakelig artet seg noe annerledes. Dette gjelder også vedrørende hvor disse eksplosjonene fant sted og hvordan dette taktisk enklest lot seg gjennomføre med Russisk kunnskap om området. Russerne har saumfart Østersjøen i mange tiår med ubåter og diverse rekognoseringsfartøy, og kjenner sin besøkelsestid og gråsoner med tanke på overvåkning.

Skadene på Nord stream 1 fant sted der hvor det er enklere å reparere rørledningene samt at de ligger i den økonomiske sonen fremfor under noe mer territorielt av nasjonale områder. Hadde USA stått bak denne sabotasjen, så ville trolig lederskapet i Kreml sitte med visse faktuelle garantier om at sabotasjen var utført av USA, og slike sabotasjehandlinger ville nærmest blitt oppfattet som enda en ytterligere de facto krigserklæring på Russisk hold. Samtidig ville nok USA forstått at en slik affære rett og slett var for åpenbar på den måten.

At det nå viser seg at «sabotasjen» var totalt inkompetent og ineffektiv, og noe som bare gavner Russisk eksport og nedkjemper alt snakk om ytterligere sanksjoner, styrker akkurat denne teorien; at det var Russland sto bak det hele.

Folk som hyler opp om at USA sto bak dette tjener så akkurat den hensikten som Russerne planla for: At de nå kan potensielt utføre enda mer sabotasje mot andre staters energieksport, inkludert Norge, slik at den faktuelle tvetydigheten, opprettholdt av pseudo-kritikere på Internett med dumme memes, bidrar til å usikkerhet og mer potensiell god tro mot Russlands handlinger generelt.

Er det imidlertid likevel slik at det var «vestlige» aktører som utførte et såpass forfeilet sabotasjeforsøk, som kun styrker Russland ved forhandlingsbordet, så er det selvsagt en mye mer alvorlig historie og videre utvikling i det som mer og mer sannsynlig er forløpet til en større krig.

USA kan eventuelt heller ikke utføre enda et slik sabotasjeforsøk for å rette opp sin egen feil, da dette bare gjør motivene og indisiene på den siden enda tydeligere.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør