«G7» planlegger potensiell ‘oljestoppkampanje’ for å sverte Russland

«G7» planlegger potensiell ‘oljestoppkampanje’ for å sverte Russland
Yes we can!

Representanter fra Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, USA, Kanada og Storbritania har blitt enige om å implementere profitt-begrensende tiltak mot Russisk eksport av gass og olje for å begrense Russlands inntekter og på den måten påvirke den Russiske stridsevnen. Samtidig skal de også sende mer våpen, og mer «støtte» til Ukraina.

Det foreligger ingen konkrete detaljer på hvordan denne pris-ordningen egentlig skal fungere, eller hva som er mekanismen bak og når dette eventuelt skal iverksettes. EU-landene forøvrig, som må avgi sin stemme, har imidlertid gikk unisont utrykk for at dette er noe som virkelig haster, og dette speiles i en fersk uttalelse Fredag 02.09.2022

Alle ledninger leder til Ural

Forslag har vært oppe siden USA foreslo dette ved G7-møtet holdt på et slott «Elmau» i Garmisch-Partenkirchen og Mittenwald i midten av juni, hvor et felles kommuniké på vegne av deltakerne ble stadfestet.

Dette er forsåvidt standard realpolitisk praksis hvor man igjen og igjen kan notere at det er USA som initierer og som ellers er pådriveren for disse «sanksjonspakkene» mot Russland, som i skrivende stund teller syv.

I dette tilfellet, inkludert de foregående, er det tydelig at USA mener det er greit å gamble med energipolitikken og forsyningen til Europeere, som potensielt kan ende opp uten så mye som en dråpe olje eller snev av gass om konspirasjonen deres ikke slår helt an.

Russisk regjeringsmedlem og tidligere energiminister, Alexander Novak, har på sin side klart uttalt at de ikke vil finne seg i dette og kan potensielt ende opp med å nekte eksport til samtlige land som støtter prissamarbeidet, og heller selge mer og billigere til land som Kina, India for å kompensere for tapene:

«As far as price restrictions are concerned, if they impose restrictions on prices, we will simply not supply oil and petroleum products to such companies or states that impose restrictions as we will not work non-competitively»

Konsekvensen av G7s geniplanen kan således snarere bli enda høyere, gass- og oljepriser for Europa, og potensielt en radbrekkende energi-kollaps og økonomisk kræsj over hele linjen.

I mens går Russisk eksportøkonomi, til tross for sanksjonene, «kapital- og kognitivflukt» og oligark-konfiskeringene, bedre enn hva beregnet av inkompetente synsere, fortrinnsvis bestående av amerikanske krighissige institusjoner og deres lakeier.

Et eksempel på en idiotisk økonomianalyse

Russisk økonomi var ventet å skrumpe i sitt omfang med 24-26% som følge av sanksjonene, men har angivelig i virkeligheten vist seg å være begrenset til nærmere 2-4%, og det med en positiv nedgang.

EU-landene spiller atter en gang fallitt med sin manglende dømmekraft og fornuft. Hver gang de hører på USA så blir det med lidelser. Å spille rollen som junior og løpegutt for USA har blant annet ført til kontinuerlige såkalte «kriser» for Europa. Deriblant endeløs «flyktningskrise», som i en økende grad har gjort Europa mer eller mindre svart. Nå truer en annen idiotisk og ødeleggende konsekvens ‘forutsatt våre egne ledere’ som like gjerne kan legge Europa fullstendig i mørket av mangel på lys og varme med høst og vinter i anløp.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør