FTX konkurs. Bankman-Fried bankerott? Feilinvesteringer for milliarder forsvunnet for Folk Flest™

FTX konkurs. Bankman-Fried bankerott? Feilinvesteringer for milliarder forsvunnet for Folk Flest™
FOTO: Sam Bankmann-Fried, tidligere CEO, FTX

Når man ikke forstår hva man driver med, så er det muligheter for at noe kan gå galt, eller, at noe som regel, før eller siden vil gå galt. Med andre ord, «Murphys lov».

Investeringer er intet unntak fra denne forsøkte visdommen, men det stopper ikke folk i å spekulere og forfekte forbannet fjas, eller fortsette å følge de samme fanatikerne.

Folk Flest™ har nå gått på (enda) en smell i forbindelse med at «kryptobørsen» «FTX» (FuTures eXchange), anført av ‘Wunderkind‘ Sam (((Bankman)))-Fried(chicken), som mye tyder på ikke har drevet denne geskjeften spesielt rimelig, noe som i helhet og etterhvert gjorde at det spredte seg en viss investor-angst, og derfra, et påfølgende økende segment av «kryptokunder» som ville ut av børsen og heller ha tak i FIAT-penger i det som allerede var dårlige tider.

Altså, mange ønsket, på samme tid, å ta ut sine penger fra det som på mange måter egentlig opererer som en slags spare- og investeringsbank, kontra tidligere «Glass-Steagall», bare i form av diverse krypto-posisjoner o.l. Det var også en slikt lignende forløp som utløste krakkene under «Den store depresjonen» i 1929, da folk flest ville ta ut sine bokførte midler, men som bankene ikke kunne fysisk godtgjøre dem.

Det var også slik at «FTX» ikke kunne finne tilstrekkelig med likvid kapital for å betjene de mange uttakene, og så ramlet korthuset mer og mer sammen etter som de heller ikke fant frem i nok finansiering til å redde seg ut av denne klamme klemmen. Bankmans-Frieds formue var på toppen verdsatt til 32 milliarder dollar, men dette fordunstet nærmest «over natten» som følge av dramaet.

Drøyt en million kunder står nå i stor fare for å tape mer eller mindre alt av sine innskudd da slikt ikke er beskyttet av konkurser eller annet enn føderale forsikringer mot økonomisk kriminalitet. Det lover heller ikke veldig godt at flere av investorene i FTX allerede har bokført disse tapene som fullstendige.

Feilinvesteringer og forbehold angående «krypto»

Det folk vanligvis velger å forstå samt eventuelt spekulere i som «kryptovaluta» er èn ting, mens som forestilt her, «kryptopenger», er en annen måte å (bedre) forstå slike investeringsobjekter på.

Man bør uansett alltid forstå et investeringsobjekt på bakgrunn av hva det faktisk er, snarere enn hva investeringsobjekter som bla. valuta innebærer i kontekst av mer utpreget spekulativ krysshandel, og nært sagt ren gambling på børsen.

Tom Brady taper på alle fronter for tiden

Børsen for såkalt «kryptovaluta» er i all hovedsak nå ulike digitale platformer, hvor man via dedikerte nettverk og mer integrerte finanssystemer mtp. bla. likviditet, kan kjøpe/registrere/selge seg inn og ut av posisjoner i forskjellige kryptovaluta med FIAT-penger, dette være vanlige ‘kroner og øre’.

Denne innretningen med «kryptobørser» befinner seg konseptuelt nærmest på en lik linje med ‘vanlige’ aksje- og opsjonslignende finansinstrumenter, men kanskje ikke med et like klart definert oversyn som gjør at driften etterhvert muligens kan gå over alle stokker og steiner.

Disse «kryptoaksjene», noe som er en bedre og dessuten mer teknisk presis måte å omtale spekulasjon i «kryptovaluta» på, er også meget flyktige investeringsobjekter, hvor det går relativt ekstremt opp og ned, hvilket selve «kryptobørsene» kategorisk tjener meget godt på, men for at det skal være mulig må man samtidig ha nok marginer for å operere effektivt i den forstand. Slike finansplatformer er sådan selvsagt veldig interessert i å få inn mest mulig kapital for å ekspandere denne virksomheten i retning av å bli rene finansinstitusjoner.

Men, som jeg tidligere har påpekt, så er det å investere i slike aksjeposisjoner av kryptovaluta ikke det samme som å ‘sitte på» fysiske «kryptopenger»—det være på mange måter, med flere vesentlige forskjeller.

Folk som ikke forstår disse forskjellene, begår den fundamentale feilen å utelukkende forholde seg til digital valuta som «bare tull», eller på den andre siden: Å investere hardt i markedets meget ‘volatile’ vesen med den hensikt å (for)handle, eller verre: Å til og med holde på slike posisjoner på en lengre sikt. Slike tilnærminger viser seg å ha straffet seg hardt, eksemplifisert av konkursboet i FTX. Som jeg tidligere påpekte:

(…) bankfolkene er interessert i èn ting, nemlig kreditt. Oransjepillede krypto-cucks er interessert i at man driver aksjeprisen opp som de selv har investert i. Det er for det meste hva deres aktivisme går ut på.

Ja, det er forsåvidt «tull» å simpelthen kaste inn kanskje 100,000 dollar i kryptovaluta-spekulasjon for å så kanskje selge seg ut med en 10-12% avkastning, og uten å faktisk «sitte» på fysisk krypto, altså «KRYPTOPENGER». Det er mer gambling enn noe beregnelig.

Glansdagene for den største profittmarginen ved (g)rov-handel på krypto er nok forbi. Det er for lengst blitt for populært blant folk flest til at noen ekstrem økning i markedsprisen vil gi like stor og stabil fortjeneste som det tidligere var snakk om.

Mindre kryptokrakk som følge av bråk i FTX

All slik forvaltning er egentlig mer formålsmessig for profesjonelle tradere eller svært dyktige og lidenskapelige, som har enten har ekstrem presisjon til å flytte det som gjerne er store volum, og dette dag til dag. Det er også slike aktører som foruten den fysiske implementering i et lengre tidsperspektiv som «styrer» markedsprisen på kryptovaluta når de flytter mye rundt og bringer inn mer kapital.

Litt om den underliggende verdien av kryptopenger

Det avgjørende for kryptopengenes suksess er deres tekniske funksjon, og det i et mer teknologisk eller annet fremtidig tilrettelagt valutamessig system, og andre forholdsmessige finansielle faktorer enn de som nødvendigvis foreligger per nå. Alle disse potensielle fremtidige faktorene, i kombinasjon, og på lengre sikt enn dag til dag-handel, utgjør egentlig en reell invensjon, snarere enn noen mindre innovasjon, av privat- og potensielt hele markedsøkonomien.

For å ta sikte på denne pengerevolusjonen, så bør man derfor investere mer forstandig, det være i de fysiske bestanddelene av denne økonomiske infrastrukturen—ikke bare de flyktige sentimentene som uansett forventes å svinge noe voldsomt på veien mot større og mer allmenn implementering. Også nåværende markedsfaktorer som inflasjonsnivået burde gjøre dette til et mye enklere investeringsvalg, og det særlig om man allerede er i likvid aksjemarkedet ellers. Som jeg også nevnte tidligere:

Mitt råd er derfor klokkeklart, og det er å investere i faktiske, ‘fysiske’ kryptopenger, altså ikke aksjeposisjoner eller i derivatlignende former av slikt. Jeg vil også gå så langt å si at man burde egentlig investert så mye som 1/3 til 2/3 av sin tilmålte finanskapital inn i krypto. Nå.

Derfor gjelder det på bakgrunn av dette å nå forstå krypto som «penger», og ikke som et meget flyktig spekulasjonsobjekt i form av atter et valutainstrument, men snarere se på det som en fysisk markedsandel i et de facto nytt økonomisk paradigme på lengre sikt. At kursen svinger, heletiden, er ikke henseende for slike investeringer i det hele tatt. -Hensikten er at man forventer en stabilisering som bør befinne seg på et høyere prisnivå enn nå på bakgrunn av teknologisk implementering. Man kan med andre ord ta det med ro, men problemet er, hvem klarer eller har råd til det?

Men man burde uansett investere i reelle kryptopenger, og ikke spekulere i slikt på korrupte «kryptobørser» som bla FTX tilsynelatende var, og hvor man faktisk risikerer å gå i FIAT-null. Man kan jo alltids investere et mindre beløp, dag-til-dag, men dette er som sagt en form for fanatisme og idioti.

Kryptopenger i en personlig, såkalt «cold wallet», beskyttet mot farligheter og fanatisme

Det å investere på lang sikt som en formuesforvaltende gardering i form av såkalte «cold wallets», ‘borte fra internettet’, og som blant annet derfor ikke er «hackbare», er det mest fornuftige investerings-alternativet i kontekst av kryptokonseptets overordnede potensial.

Dette fordi potensialet på sikt fremdeles er stort, om ikke fullstendig og enorm, blant annet vedrørende det som innebærer å hende om USAs økonomi og samfunns-konjekturer generelt begynner å gå mer og mer «ned», eller når sentralbankene kommer med sine nye påfunn og alternativene som da blir mer mulige eller kanskje nødvendige.

Uansett, så er investeringen i kryptopenger meget fornuftig sammenlignet med det meste annet av verdier, som heller ikke egentlig stiller i samme «klasse» sånn sett. Det er her kjernen av «krypto-fanatikerne» henter sin fornuft fra. Kryptopenger er altså samtidig å forstå som et forstandig motmiddel i kontekst av sentralbankmafiaens herjinger og økonomiske maktbetingende. Det er generelt smart å investere i den private penge-fornuften utenom disse finanssystemenes endeløse fallitter og skavanker, som på mange måter kan sies å være syklisk betingede per design, noe kryptopenger per likhet ikke er.

Selv sentralbankene er i full gang med å forkle og selge inn sin FIAT-valuta som nettopp «kryptovaluta», noe dumme folk og økonomer flest, i sin ignorasne og med sin inkompetanse, garantert vil komme til å støtte slik at tyranniet de ikke forstår eller muligens lever av, virkelig kan fortsette.

Bankman-Fried i «godt» selskap med Transvestitten Tony Blair og Mr. «I did not have sexual relations». Bankman-Fried er kjent for å ha donert en god del penger til det demokratiske partiet i kjent stil med mange andre spesielt «velstående Amerikanere»

Lærepengene💰 bør være ganske klare: Søk alltid å i det minste være mer nøye og gjennomtenkt enn den store massen av folk, og alltid var for jødiske spastikere/aspies; moderne «merchants» med tastaturfingre og svære «trustfunds», som på død og liv skal slå mynt på alt som er mulig i dette ellers syke samfunnet. Generelt også le godt av de nyttige idiotene som mer enn gjerne og gledelig promoterer gull og grønne skoger via et enkelt trykk i appen på mobilen og i andre idiotiske «Get rich quick»-bedrag.

Ellers, er man ikke først ute, så gjelder det gjelder å tenke enten smartere, eller lengre. Og noen ganger er disse aspektene også meget forenelige, som det å holde seg unna disse markedsplassene ment for å generere profitt fra handelen i seg selv, og investere i det faktiske godet.

(((Bankmannen)))-Fried(chicken) og hans kryptoklikk kan være aktører som i tråd med FED selv stå bak og orkestrert denne FTX-kollapsen. Dette med formål å diskreditere kryptopenger og underminere sentimentet rundt dem, for å så introdusere sin egen statlige pseudo-kryptovaluta på bekostning av reelle løsninger, for noe burde de, for sin egen del, foreta seg i den forstand.

Vedrørende FTX, så er penger stjålet, systemer er påstått blitt hacket og verdier er underslått underveis av ukjente, og penger er gitt til politikere. Hvem har skylden og står bak? Er denne spastikeren en ny Madoff? Tvilsomt, men at han i alle fall har opptrådt i kjent stil og lik effekt med mange andre finanssvindlere er det mindre tvil om.

(((Bankmannen)))-Fried(chicken) slipper nok uansett unna med en god del penger, dog mindre enn hva Forbes antok ham for å være verdt da de kronet ham som kryptokonge med 32 milliarder papirlapper. Kanskje hans beste investering til syvende og sist er at han har gitt mye penger til korrupte demokrater?

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør