«Broderens barberblad»: Brother Nathanael Kapner om ‘talmudiske tunneler’, «sekulære jøders» samfunns-sykeligheter og «globalistene»

«Broderens barberblad»: Brother Nathanael Kapner om ‘talmudiske tunneler’, «sekulære jøders» samfunns-sykeligheter og «globalistene»

Nei, «globalistene» er ikke venstrevridde gærninger eller «onde politikere», men er kontrollerte av et større system med en fiendtlig ideologi. Politikerne «våre» er svake, redde folk som lever på luselønn og på løgnen og den profesjonelle beleiligheten av «demokrati» og illusjonen «folkestyre». Det finnes ikke noen eksplisitt gruppering av såkalt «sekulære» eller «liberale» jøder som opererer og idelogisk inspireres uavhengig sin teologiske utgruppe og organisering. Jødene eier mediene, underminerer, og bruker «vesten» for å bla. bombe «midt-østen», pushe masse-destruktiv innvandring og ellers effektivt avlive nasjonene, som de på sin side ser på som en «ondskap».

Jødene «printer» pengene våre og kontrollerer mye av samfunnet via korporasjonene og den overordnede «monetaristiske» kvasikapitalismen. Jødene er «geniforklart» eller et rakt unngått tema hos korrupte eller fanatiske kosher-konservative samt mange «kristne», og kan ellers ikke kritiseres «offentlig». «Holocaust» er en ekstremt overdreven narre-fortelling skrevet av seiersherrene (jødene), og uansett ikke noen skrudd moralsk blankofullmakt for noe som helst.

De fleste jøder identifiserer seg som sionister, og hele den amerikanske «folkeforsamlingen» samt alle presidenter støtter sionismen «helt ut». Er man anti-sionisme, er man «faktisk» også «antisemittisk», ifølge barnevoldtektsorganisasjonen «ADL». Jødene ble like mye «tvunget» til å være verdens bankfolk som de i dag er «tvunget» til å være masse-kontrollerende «mediefolk», inkludert mange «alternative» medier. Jødene har heller ikke høyere I.Q enn typisk hvite folkeslag, men er atter en mye basert på samme metodologiske rimelighet som indikerer for at f.eks singaporiske familier skulle være verdens mest intellektuelle «folkeslag».

Ja, de motgående mytene til dette er mange, og ofte relativt enkle å avsløre, men de modige er fremdeles få.

Den mest fundamentale forklaringen er mest sann, og sannheten kommer frem jo enklere det blir avsløre løgnene i en tidsalder, hvor informasjonen er vanskeligere å nettopp kontrollere for flere. De som hevder sin «rettmessige» eksistens på løgn og baserer sin makt på korrupsjon lever alltid farlig, og er egentlig håpløse.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør