Video: Èn time med enkle sannheter fra, og for enkle folk om den skruppelløse sionistiske supremasismen som fungerer styrende i vesten

Video: Èn time med enkle sannheter fra, og for enkle folk om den skruppelløse sionistiske supremasismen som fungerer styrende i vesten
Bilde: Canada, et av verdens mest "hyllede samfunn" som går til "helvete"—Selv "brød og sirkus" begynner kanskje å bli både for dyrt og for dårlig for folk flest til å holde samfunnsskuespillet i beste velgående?

Det blir dessverre mer og mye jødeprathathatpratbleheheeh nå. Ja, det er egentlig beklagelig. Men skjøre sympatier til side, så forgår tross alt en type «oppvåkning» og opplysning i samfunnet og nå selv på store deler av normie-internett angående jødenes/sionismens ideologi og ekstremistiske terror-praksis. Og dette har heller ikke nødvendigvis mye med den pågående, eller skal vi si kontinuerlige konflikten på «Gaza» å gjøre, som egentlig er veldig lite interessant, for ikke å si anti-nytt, men vedrører mer hva som nærmest alltid var selve rammeverket og det ideologiske grunnlinjen som det meste «politiske»— «globalistiske» surrepratet og faktiske forvirringene stammer fra. Presset på vanlige folks fornuft blir etterhvert for stor til å kunne rasjonaliserer og distraheres med sport, spill og elektroniske duppeditter. Alt av samfunnsfallitter kulminerer i et understimulert behov for en slags større skisme, hvor man bryter med nåværende narrativ, tabuer, kollektiv dårskap og festnede, forfektede forestillinger som ikke fungerer til å «forklare» noe som helst for folk flest lenger. Folket må som kjent alltid ha noe nytt «dop». Dette fordi de mange middelmådige som styrer og liksom «velger» sine «ledere mangler evnen til fornuft, fordi de aller fleste vet ikke, og evner ikke dette, så blir ideologi og absurd, ofte selvmotsigende idioti, og demokrati-politisk pengekasting på utfordringer «løsninger», og defor blir det aldri noen varig endring, men bare verre.

Relevant: «Broderens barberblad»: Brother Nathanael Kapner om ‘talmudiske tunneler’, «sekulære jøders» samfunns-sykeligheter og «globalistene»

For jeg mener også at det på andre måter er viktig nok å poste div. video-fremstillende eksempler på hvordan denne utviklingen arter seg, hvordan folk velger å vektlegge og resonnere, og sådan «dokumentere» slikt i nå- og nærmest i sanntid. Det er i seg selv et interessant fenomen å beskue, altså denne ganske gjennomsnittlige, folkelige «oppvåkningen» som foregår nå med tanke på åpenbar jødisk vestlig institusjonell makt, som nå ser ut til å nærme seg begynnelsen på en såkalt kritisk masse og mer tilnærmet «mainstream» av folk som er kritiske nok til å se sammenhenger, og etter hvert også gjennom de mange sionistiske systemløgnene.

Jeg er også enig i hva denne bomsen med hatt og parykk (jeg vet ikke hvem dette er for en person(lighet)) i videoen sier helt på slutten i denne kompileringen, nemlig det at jødene som kollektiv risikerer å stå overfor sterke represalier i et ny-konsolidert og de-korportert, evt bankerått «vesten» når bla. boomer-generasjonen er helt borte og den nye «høyresiden» omsider erstatter hva som i realiteten i dag bare effektivt er anti-intellektuelle tøffelhelter og/eller nyttige ‘kosher-konservative’ idioter evt. kristne idelogiske gærninger, som aldri kan erkjenne realitetene av hva som f.eks. ytres i videoen på (28:52), hvilket er veldig sigende for hva vi har med å gjøre mtp. underminerende «elite», «globalister».

Vi må også ta også inn over oss det at Europa blir mer og mer stappfulle av bruninger, svartinger og muslimer, som vil effektuere en slikt utvikling enda enklere, da disse som regel er mindre siviliserte og kollektiv konforme sammenlignet med f.eks Nordiske folkeslag. Og når Europa omsider er balkanisert, alternativt demografisk desillusjonert og bortimot balaknisert nok, kan alle jøder alltids flyhjem til Israel, som jo er verdens eneste effektive etnostat. Kanskje er det derfor de trenger mer plass, og nå forsøker å fullbyrde «The Greater Israel»? Det kan være. Mange system-sionister, som f.eks. In-Q-Tel-Fuckbook-Zuckerberg, bygger seg enorme dommedagsfort på private øyer som han kan jet-sette til når omsider «SHTF«. Vel, hva kan jeg si? Det slår vel i alle fall å sitte i en konsentrasjonsleir. eller ghetto hvor man angripes av hverandres lopper og lus.

Jødene er like mye våre allierte som muslimene er, men bare enda en falsk dikotomi meget indikerende for hvor intetsigende våre egeninteresser som folk er blitt marginalisert til nærmest null.

Gruppen av folk som ikke ser, eller ikke vil se kritisk nok på og rundt sionismen og dens tentakler, er de som er mest indoktrinerte i forhold til dens grunnpremisser, løbner og (bort)lærte intellektuelle hjelpeløshet og politiske korrekthet. De fleste «alternative» medier i Norge i dag er pro-sionisme og elsker jøder, dette fordi de blant annet som medier, kynisk eller ikke, spiller på folks primitive «hat» og frustrasjoner mot hva som er symptomer på samfunnsforfallet, som for mange menneskeliggjøres av ekle muslimer og annet flykningpakk, som det er nærmest ulovlig å utrykke motstand mot i dagens «samfunn». «Muslimske voldsspiraler», gjengvoldtekter og annen småligheter er også enkle intriger og lett å slå billig mynt på for disse mediene som sikter seg inn på stakkarslige kristenfolk, men det hele per fenomen er altså snarere et symptom på et land som har kulturelt kapitulert, blitt ideologisk erobret av fiendtlige forestillinger, ofte formanet av «overnasjonale krefter» og som regel støttet av «globalister», som ifølge «alternative» medier er «onde» politikere som bare vil…ehh selge landet sitt for jobb i FN/Bruxxxxellles eller et annet skattefinansiert kostebinderi. Det er selvsagt kanskje den aller dummeste og overforenklede forklaringen av dem alle.

Forryktheter som f.eks. Erna Solberg o.l er ikke «onde», men dumme folk som sitter i et system hvor banal partipolitisk kynisme og maktspill er gjengs standard. Om man betviler hva som kultiverer hva, så er det er bare å se på kroppsfasongen og evnene til flere disse politikerne, så skjønner man at de ikke engang forstår sitt eget fysiologiske beste. Madeleine Albright (jøde) er også et godt eksempel på en person som demoniseres, men som i realiteten bare er en redd nikkedukke, og som ble satt i posisjon fordi hun er en av de «utvalgte».

Folk som elsker og tar side med «Israel», på død og liv» er i all realitet ideologiske fanatikere og simpeltons, samt «simps» som ikke kan bedre De kan ikke engang ikke ta en posisjon fordi de opererer på begrensede premisser og evner. Heldigvis er dette gjerne marginalt tenkende småfolk og som uansett er tilsvarende boomer-generasjonen, altså en samling folk som generelt kan sies å ha blitt systematisk og ideologisk lært til å «hate» seg selv og sitt land, og samtidig akseptert, passivt eller aktivt, å blant annet fylle opp sine egne land med «flyktninger» og ellers fullstendig underlegge seg en kvasikapitalistisk «forbrukerøkonmi» samt en totalitær nyfascistisk, «sekulær» statskonfesjon.

Utviklingen som går på avsløringen og «debunking» av blant annet hele «Holocaust»-narrativet, har tatt tid på å kultivere en større base og nå flere folk. Dette har skutt fart siden ca. tusenårsskiftet, da selvsagt bokstavlig talt i folkelige forbindelser via internett, som den aller største faktoren mtp. informasjonsflyt i tillegg til selve katalysatoren og startskuddet for ‘terrortiden’, «krigen mot terror» samt fremveksten av tech-tyranniet og det store dypstat-jaget, som for alvor også akselererte med 9/11 og «Patriot Act(s)».

Det var også system-sionister og deres politiske lakeier som sto bak de vanvittige operasjonene rundt 9/11. Det er i alle fall aller mest trolig. Obskure «muslimer» som ble forledet til å tro at de kjempet en hellig kamp ble nok plassert ut litt her og der, kanskje de fløy et fly eller to, kanskje flyene var fjernstyrte, men pass ble definitivt plantet, og CIA-Bin Laden ble beleilig brukt som ideologisk syndebukk.

Og hvor mange har egentlig lest Bin Ladens «brev til Amerika» og vesten, hvor vedkommende meget rasjonelt legger ut og forklarer sin posisjon samt også sin potensielle uvitenhet/uskyld med tanke på hva som faktisk skjedde 11. september, noe som støtter teorien at han i beste fall bare var en brikke i et større spill, og noe større: hva islamistisk terror egentlig er for noe. Gærninger og skrullinger i «vesten» vrir hele saken til noe så patetisk som f.eks. at «muslimene hater våre friheter», og det er derfor de styrer på. -Det er kanskje umulig å komme på noe mer rasjonalisert enn slike «forklaringer».

Jødene har, som tidligere gjentatt, nå flere store problemer. Hadde jeg vært jøde, så ville jeg flyttet til en eller flere private øyer, evt. bare til hjemlandet mitt for lengst med tanke på hva som kan komme. Blir Israel «dømt» i ICJ har det selvsagt ingenting faktisk å si heller. Det vil i såfall faktisk styrke sionismen og de «alternatives» innbilte rebellskhet om Israel «taper», så vi får håpe de vinner. Uansett, Israel og sionismen står for et potensielt himmelfall og tilbake i rennesteinen der den slags galskap hører hjemme i et fornuftig og ordensfullt samfunn. Finnes det «gode» jøder, spør bomsen i videoen over. Tja, det kommer jo helt an på hva man mener med «god», mener jeg. Sjakkgeniet, og selv, angivelig delvis jøde, ‘Bobby’ Fischer var mer enn bare klokkeklar i sin analyse. Å forkaste hva et geni som Fischer mener som simpelthen «galskap» blir litt for ‘billig butikk’.

Relevant: RePoBump;_;{MensViVventer/wWW}; Juden(?) Bobby Fischer om Jødene

«Muslimene» kan vi alltids sende hjem til rike gulf- og klientstater når vi bla. får reversert «globalistienes» ruinering av lille Norge via det totalt korrumperende og skakkjørende grønne skiftet o.l. Mange vil også dra frivillig. Enten det er statsregissert repatriering eller re-emigrasjon.

Det er veldig mye som må fikses, og aller først bør det falske «vi’et» få lov til å kvitte oss med «demokratiet«, i alle fall av den forstand dette skrømtede systemetregjerer og funksjonerer av såkalt fanatisk og margin-majoritetspolitikk i dag, samt, man vil samtidig og nærmest synkront også kvitte seg med den falske eliten også kjent som «politikere», inkludert flere fiendtlige tankevirus og annen ideologisk innflytelse som i dag dominerer hele den fallittfulle politiske premissdannelsen.

Hummingway

Hummingway