Full fest i Damaskus. På tide å tenke på repatriering av syriske flyktninger?

Full fest i Damaskus. På tide å tenke på repatriering av syriske flyktninger?
Suq al-Hamidiya, Damaskus, Syria.

Enten det er krig, «kriser» og konflikt—det skal uansett ikke mye til før folk i ikke-vestlige land gjør «innvandrer» av seg (les: «inntrengere») og det som i hovedsak og realiteten snarere er snakk om økonomiske «lykkejegere».

Europas hovedstader står til halsen med økonomiske «flyktninger» av alle mørke slag. Om drøye 25 år, maksimum, er etniske briter en saga blott i Londons gater. Resten av landets demografi og vesentlighet følger etter.

Relevant: London i svart og brunt: Etniske briter dør ut i eget land og hovedstad

Arbeidsmarkedet i Europeiske land er for lengst skakkjørte, stort sett over hele linjen, og har vært det lenge. Arbeidsledigheten og levekostnadene øker og øker for hver dag. Idiotien og statsstyringen blir mer og mer korporativ og totalitær. Situasjonen forverres direkte og som følge av hver eneste økonomisk «migrant», som med «menneskerettighetene» i hånd banker i bordet på NAV for den største sympati og forståelse fra Folk flest™ fordummede og føleri-befengte ‘fornuft’, A.k.a «demokrati» og politisk demagogi.

Samtidig som dette teateret og svindelen pågår, fortsetter vestlige idiotpolitikere å fable om «mangel på arbeidskraft», synse om «varme hender» og appell til endeløst «hjerterom» som den aller største selvfølge av Ny-verdens (NWO) kulturmarxistiske, «borgerlige verdier». Alt det politikere uansett sier og måtte mene i kontekst av dette «demokratiet» er per definisjon og prinsipp nærmest selvsagt alltid feil, eller i beste fall sterkt forvrengt og/eller misforstått.

Politikerne v/Folk Flest™ & Demokratiet A/S har tatt feil om det aller meste. Spesielt når det gjelder innvandringen og hvordan «mangfoldet» ikke bare har forandret samfunnet, men hvordan det er i ferd med å utslette det.

Det går altså bare èn retning med innvandringen. Sannheten er at «Demokratiet A/S» i Norge gir totalt beng i om hvordan det egentlig er i Syria. Nei, alt, eller i alle fall det meste handler om skyldfølelse og å utvise såkalt sympati for ting man ikke forstår.

Veien fra himmel til helvete for Nordmenn synes å være brolagt med føleri og den kategoriske forkastelsen av fakta og fornuft.

Det festes altså i Damaskus, men «flyktninger» derfra finnes fremdeles. Et tall som går igjen er syv millioner. Slik er det nok i alle land «flyktninger» i dag reiser ut fra. Unntakene er nok få, kanskje helt marginale, og syrere er langt i fra de verste sånn sett. Men mediene bidrar til å gjøre folk til snusfornuftige idioter, samtidig som de nærmest samarbeider med ‘bistand- og kriseindustrien» for å opprettholde et tragisk nok bilde slik at de fortsatt kan motta gratis penger. Det er derfor ikke rart at ingenting av fakta formidles.

«Migrantmekanismen»

Så fort ei kule eller et missil fyres av, så strømmer verdens flyktninger på dør og til de mest fjerntliggende, rikeste grenseoverganger. Mediene skriker opp om slemme, ‘ikke-demokratiske’ diktatorer som angivelig bare gasser (Assad) og «massakrerer sitt eget folk» (Gadaffi). Så lenge vestlige medier, stort sett eid av sionistene, kan formidle at «kampene», «konfliktene», og ikke minst «krisene» fortsetter i det uendelige, så kan «flyktningstrømmene» gjøre det samme. Slik fungerer det, enkelt sagt, i den ‘segmenterte virkeligheten’.

Denne virkeligheten fortsetter samtidig som sionist-staten Israel fremdeles slipper bomber i Syria uten at noen bryr seg. Hvorfor bomber Israel Syrere? Fordi de mener at det er noen «skumle» folk der. Grei nok begrunnelse, det..

Begrunnelsen for å søke seg som «flyktning» til «vesten», og evt. statsborgerskap, blir av med tiden av en tilsvarende lav kvalitet jo mer denne segmenterte virkeligheten får normalisere og marinere seg i massemediene og masse-demokratiet. Folks avmakt bare øker med tiden dette narrespillet og løgnene forsøkes rasjonaliserer med alt annet av «hensyn», deriblant det at økonomien angivelig «skriker» etter billig arbeidskraft. -Billig arbeidskraft som blir fremstilt som en slags «løsning» på akkurat de problemene som jo oppstår i konkurranse- og kostnadskomplekset når man importere dysfunksjonelle og dermed fattiggjørende folk i samfunnet. De mange absurditetene lar seg ikke nemlig ikke koble sammen i den «segmenterte virkelighetens» orienteringer.

I dag kan man f.eks. søke seg til Norge og få vern som «flyktning» og få deretter få permanent opphold om en påstår å være homofil.

Fallittsamfunnets egalitære endelikt

De mange fallittene i den fundamentale ‘samfunnstenkningen’ og derav innvandringspolitikken som føres, kommer som følge av billigst mulig, demokratisk anlagt retorikk og idiotisk tilnærmet sirkelargumentasjon. Med andre ord, den er ikke «kunnskapsbasert» på annet enn bokstavlig talt «grenseløs» sympati og universiell ukritiskhet, særdeles sådan opprinnelig mtp. lovene som er innført.

Også det å få innvilget både det ene og det andre av «rettigheter» og ellers stedvis appel/sympati i samfunnet, blir enklere etter som selve andelen av «innvandrere» generelt øker. Denne samfunnsutviklingen trenger ikke å være noe ‘villet’ mer enn det trenger å være utilsiktet i form av totalt fravær av fremsyn og evne til kritikk i etterkant.

Relatert: «Kalergiplanen»: Vestens «infokognitive» og kulturelle katastrofekollaps

De multikulturelle «verdiene» som driver det frem var nok heller ikke spesielt selvpåført, men snarere noe som enkelt vedlikeholdes og aksepteres på bakgrunn av folkets egen dårskap, velferd, konformitet og ‘samevittighetskulturelle’ slagside sammenlignet med f.eks. afrikansk stamme- og skamkultur eller asiatisk ‘ære-kultur’.

Men repatriering av flyktninger egentlig umulig i et «demokratisk samfunn». Noe slikt ville jo være det å «diskriminere» på bakgrunn av «hvor man kommer fra og ser ut», så det går jo ikke..

Det er kanskje ikke noe som er mer fjernt i forstand av den ‘masse-demokratiske virkeligheten’ enn det å tro at man skal kunne repatriere «flyktninger», og det sier mye om hvor stor dysfunksjon manglende styringsevne man får på kjøpet med såkalt «liberalt» masse-demokrati.

«Demokrati»—bondeoppgjøret mot den «fæle og onde» adelen og den tyrannen. Dette er noe som i dagens landskap har utviklet seg til å bli mer analogisk til at pasientene på galehuset trinnvis har tatt over administrasjonen.

Utopia ifølge Utrop.no?

Et slikt fullendt demokrati i dagens forstand ligner mer på hva som er et vaskeekte totalitært og politisk ‘desentralisert’, segregerende, ansvarsløst anarki. Det vil i alle fall være sluttproduktet. Vi ser tegnene i tiden allerede på hvor gal denne galskapen kan bli. Galskapen av demokrati.

Det essensielt samfunn-syntetiske som i fremtiden vil ligge som fundament for den nye ‘lovløsheten’ i de post-demokratiske dystopiene i det døende «vesten», vil trolig være en direkte følge av de universelle rettighetenes totalitære triumf med å ‘likestille», og sådan nærmest erodere bort de sympatiske og standhaftig misforståtte «verdiene» ut av effektiv eksistens.

Det som er igjen er bare den samme ubehjelpelige og primitive massen av folk som forårsaket forholdene av elendighetene de flyktet fra til å begynne med. Hvem skal redde afrikanere i Norge når alle Nordmennene er borte? Afrikanere? Bistand-tjukke tyver og bavianer i Afrika?

Grunnen til at dumme folk ikke klarer å akseptere at dette er den fremtidige skjebnen for det multikulturelle—i tilfelle Norge, snart monokulturelle, muslimske, «norske» samfunnet, er at de ikke forstår at kultur, tradisjon og teknologi gjerne er ‘nedstrøms’ fra etnisitet og arv, samt at biologiens første imperativ er kultiveringen av funksjonelle egenskaper per miljø. Det å erkjenne dette som «fakta» ville ruinert selv den mest idiotiske «anti-rasistiske» puerile utopi-forestillinger. Det ville også knust deres selv-romantiserte bilde av dem som heroiske «rettighetsforkjempere» og hele den arrogante, nedlatende betydningen av denne svindleraktige, suicidale virksomheten de engasjerer seg i. Trolig fordi de ikke kan noe annet enn å hate seg selv.

FN-utsending: «Det er mangel på politisk interesse i Syria»

Som videoen fra Damaskus antydet (01:50), så har 90% av alle Syrere noen kontakter, dvs. familie, i «vesten» som enten har flyktet og delvis forsørger dem derfra. Dette er det samme som foregår med afrikanske flyktninger, som «flykter» og sender hjem penger, og som til og med reiser på ferier til landet de «flyktet» fra. Med andre ord, et gunstig opplegg for «flyktninger» og motiv for dem å «flykte» fra sine land og egentlig gi faen.

—Den kollektive villigheten til å forandre situasjonen i Syria i dag til noe bedre er generelt mangelfull, uttaler FN-envoien, Geir O. Pedersen.

(…) the UN envoy lamented that the Syrian Constitutional Committee has not met for six months, noting that it is the only process that brings together representatives nominated by the Government, opposition, and civil society.

«The longer it lies dormant, the harder it will be to resume. And the absence of a credible political process can only promote further conflict and instability.»

Mr. Pedersen continues to work with stakeholders to promote what he called «step-for-step confidence building measures» towards a Syrian-led political process.

We expect to see a surge in the number of people needing humanitarian assistance from 14.6 million this year to over 15 million in 2023

UN.ORG

Situasjonen ellers i Syria har stabilisert i retning av fred uten at dette betyr noe for de mange millionene ekspatrierte Syrere i Europa. De fortsetter å bli der de flyktet. Og hva er ikke enklere enn det?

Med tanke på væpnede situasjoner i Syria er det bla. utenlandske aktører a la Israel som er mest ‘toneangivende’ i form av bomber. Kampene koalisjonene imellom overdøves ifølge FN av «humanitære kriser», deriblant kolerautbrudd og pikedrap.

Uansett, når er det egentlig tid for Syrere og det vi fikk høre var nærmest var både «rakettforskere» og (kebab)«ingeniører» å reise hjem for å begynne å bygge opp landet sitt. Det i stedet for å sitte i Norge og motta statlige subsidier fordi de angivelig fremdeles trenger å flykte fra et Syria som «skriker etter arbeidskraft». Trenger ikke Syria dette? Ifølge norske politikere og folk flests økonomiske forestillinger, så er det bare det som mangler, og i tilfelle av et Syria i ruin, så er det nok ikke langt fra riktig.

Relatert: NRK: Gassbrann ble til «Gullgruve»

15 millioner som trenger rent drikkevann kan ikke forventes å få dette levert i årtier fra FN’s hjelpeprogrammer og barnehagetante-aktige bistandsorganisasjoner. Her trengs det rørleggere, snekkere, arkitekter, forskere og masse sykepleiere med hjerterom og varme hender.

Men kommer noen Syrere til å bli sendt tilbake fra fra sine vertsland? Selvsagt ikke.. Det finnes ikke engang èn politiker i Norge som i det hele tatt våger å bevege seg inn på tematikken. «Løsningen» på problemene er ifølge politikere og fullsubsidierte «tenketanker», å «bare blande alle sammen», og sådan få «Mer demokrati, mer åpenhet».

Relevant: Agenda: «Vi trenger ikke etnisk baserte partier i Norden!»

I demokratiet og ‘individualismens‘ døende tidsalder finnes det egentlig ikke noen stor produktiv politisk kraft eller funksjonell struktur som engang fordrer til noe så fundamentalt og fornuftig som det å bygge opp eget land. I dagens «demokrati» skal snarere samfunnet brytes ned og (((korporasjonene))) skal jo tjene sine penger.

Sezeerf

Sezeerf