Konsekvensene av den konforme massekvaksineringen kommer til syne for «normies»—arbeidsfolk kreperer, stor overdødelighet, folk kvestet

Konsekvensene av den konforme massekvaksineringen kommer til syne for «normies»—arbeidsfolk kreperer, stor overdødelighet, folk kvestet
Massekvaksinering, Island

Statistikk av forskjellig type og omfang er nå muligens på randen av å sammenfalle med det som fra første stund var mest sannsynlig angående «pandemien». Den systematiske og fanatiske «massekvaksineringens» konsekvenser demonstrerer en økende og omfattende korrelasjon ift. dødsstatistikken, mens de aktuelle «myndighetene» synes meget bestemt på å fremdeles fortie fakta.

Skrekk-scenariet som anti-konforme ‘skeptikere’ nærmest la ut i detalj, inkludert undertegnede, som blant annet ble bannlyst fra «alternative medier» for å ytre seg om både COVID og mulige kvaksiner, ser nå ut til å få mer rett enn hva de angivelig var «riv ruskende gale».

Relevant: Kvaksinerte folk fortsetter å falle om og fornekte virkeligheten av «vaksinene»

«Folket» blir nok aldri kvitt sitt eget emosjonelle føleri og særlig befridd fra den institusjons-baserte tung-indoktrineringen i det «demokratiske» samfunnet, som relativiserer sin ‘sunne’ fornuft på bakgrunn av verdslige forfengelige «verdier». «Tillitstamfunnets» servile idealer, og tyngden av den resulterende ‘kvaksine-fallitten’, er kompliserte og omfattende til at folk flest i det hele kan smått begynne å ta dette inn over seg. De er også emosjonelt investert, og klar til å rasjonalisere hva som helst.

Man vet også ellers fra før at når en type tematikk tas opp av selveste Tucker Carlson, så har gjerne «skipet seilt», og det for lengst. I kjølvannet flyter nå et økende antall millioner «plutselig døde», «komorbide» og kvaksine-kvestede konformister. Det er bare å ønske velkommen etter.


Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør