USA støtter Ukrainas «selvforsvar» i angrep på Krim

USA støtter Ukrainas «selvforsvar» i angrep på Krim

Washingtons støtte til Kiev mot Moskvas militæroperasjon er i ferd med å gjøre USA til en aktør (red.anm) i konflikten, sier Sergei Rybakov, Statssekretær ved Russisk utenriksminesteri til Rossiya 1 TV fredag.

«Vi vil ikke ha noen eskalering. Vi vil helst unngå en situasjon hvor USA blir å oppfatte som en aktør i selve konflikten, men hittil ser vi ikke noen vilje på den andre siden med å ta dette alvorlig.»

(…) hva slags selvforsvar er det snakk om når de åpent snakker om å angripe mål dypt inne på Russisk territorium, på Krim?»

Moskva avviser Washingtons forklaring, at å bistå med våpen og annen hjelp er berettiget ut i fra Kievs rett til selvforsvar. Ifølge Rybakov, er disse forestillingene og sentimentene noe som er oppfordret av USA og andre proxy-aktører i vesten som den del av deres planer mot Russland.

«Jo dypere og mer åpenbare disse involveringene og «hjelpen» etter hvert blir, jo mer vil dette plassere USA som en krigsaktør og henholdsvis del av konflikten.»

En foreløpig ubenevnt talsperson fra Biden-administrasjonen uttalte til Politico torsdag at det hvite hus ikke hadde noe problemer med at Ukraina eventuelt angrep Krim. USAs posisjon generelt er at Ukraina kan angripe alle mål på «sitt» territorium og at Krim er Ukraina, ifølge den amerikanske talspersonen.

Det er generelt åpenbart, og etter alle militærstrategiske solmerker, at den enorme «hjelpen» til Ukraina med strategiske våpen er ment for å holde liv i en konflikt som det opprinnelige eksisterte en godtagbar diplomatisk formulert løsning på før konflikten blusset opp igjen. Det er også ikke utvilsomt at USA er mye dypere involvert i denne konflikten, fysisk såvel som interessemessig, enn hva man kan beskue. Hjelpen USA hittil har sendt til Ukraina er snart over 1/3 av deres eget forsvarsbudsjett..

Proxykrigføring via materiell bestående av moderne artilleri, effektive anti-panservåpen og luftvernsplatformer, samt inntoget av private kontraktører og ellers bistående enheter, er alle i effekt å anse som noe mer enn “hjelp”.

Russland skal knuses, og det er målsetningen offisielt i Washington, noe selv Washington post har erkjent og stående tidligere generaler fortsetter å forestille det som.

Den såkalte retten til selvforsvar er en floskel og fortøvet pratesnakk med lite av substans og fornuft. Ofte er slikt vås formodet med i gehør av de mest beleilige fortolkningene som effektivt sett kan dyttes frem av media med det smålige av hva dumme eksperter refererer til som en del av «folkeretten», men likeså uten nevneverdig analyse av det underliggende eller springende, konflikt til konflikt. Det bunner i et teater.

Hele Ukrainakonflikten minner mistenkelig mye på opptakten til alle de foregående verdenskrigene, og spesielt den andre, hvor man bare letet etter en grunn til å gå til krig, og hvor man aktivt brukte den formelle freden til å sabotere mulighetene til konfliktsløsning, fordi dette ikke var ønsket.

Men fjolsene har ikke lært noe av historien. De forstår ikke at deres «prinsippfastheter» er av noenlunde den samme dogmatikk og populærkritisk overfladisk natur som rasjonaliserer alt fra selvberettiget drap til selvmordsinnvandring i vesten. De er med andre ord lav-I.Q pseudorealistiske premissmakere som febrilsk og gjerne fanatisk sett rasjonaliserer utifra overfladiske og høytsvevende forestillinger om rett og galt. De er intellektuelle undermennnesker som fortjener en bombe i hodet slik at de kanskje tenker seg bedre om neste gang, det vil si potensiel ikke eller aldri.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør