Verden har passert 12 milliarder vaksinedoser

Verden har passert 12 milliarder vaksinedoser

Verdens mest omfattende markedsføringskampanje har vært veldig vellykket. Folk flest, livredde, bokstavlig talt, har løpt som unger etter sukkertøy for å la seg helt frivillig injisere med eksperimentelle, hasteproduserte vaksiner. Hittil er 68% av verdens befolkning kvaksinert med minst èn dose, og tallene stiger kraftig med en gjennomsnittsøkning på 160 millioner nye injeksjoner hver 28 dag. I USA er tallet på daglige kvaksinasjoner på 90-tusen, med en gjennomsnittsøkning på 5.6% per måned.

Samtidig er kun 20% av innbyggere i det som defineres som ‘lavinntektsland’ foreløpig kvaksinerte, og utgjør sådan egentlig den effektive globale minoriteten som enda ikke har latt seg fysisk lure. Cuba er det landet i verden som i skrivende stund vaksinerer mest. Verdens mest kvaksinerte folk er per statistikken Qatar og UAE, med en kvaksinasjonsgrad på 102% og 104%, men dette er grunnet gjestearbeidere.

I Norge oppgis det å være noe og drøye 93% av de over myndig alder som er kvaksinert, altså med minst èn dose. Men tallene ellers er ufullstendige utover alderskriteriene fordi definisjonene av bla. ‘fullvaksinert’ varierer. Mange i Norge er vaksinert med både to og tre, til og med fire doser. Norge speiler forøvrig også verdensgjennomsnittet i relativ og justert vaksinasjonsgrad [≤ 1], noe som bare ytterligere bekrefter at nordmenn er det mest konforme og autoritetstro folkeslaget i verden.

Norge er alltid ‘verdens beste’

Jeg har lenge før dette COVID-hysteriet og alltid sagt at rundt omkring 95% av folk er idioter derved totalt ukritiske mennekser som egentlig bare lever av og for å betjene sin nestemann, og i gjennomsnitt ikke det engang. Nå har jeg så sannelig også fått denne stadfestelsen ganske ettertrykkelig og presist verifisert som korrekt i prinsipiell forstand.

Empirien taler

Ved en rask gjennomgang av COVID-data fra 184 forskjellige land, så åpenbarer det seg også andre spørsmål og latterligheter av ulike slag. Alle er ganske forutsigbare, men noen mer så enn andre:

Antall fullvaksinerte, hvilket er definert som 2 eller flere doser, er på verdensbasis 4.9 milliarder. Mer kompilert data viser også at det er den vestlige ‘middelklassen’ per capita har flest injiseringer. Ingen overraskelse der heller.

Samtidig er rangeringen over minst kvaksinerte tullinger som følger:

Vel, dette er sådan i tråd med narrativene og statistikken generelt; Afrikanerne og de svarte nasjonene ligger bak i løypen. Hvordan ser listen over antall bekreftede døde (angivelig av korona)?

Her kan vi se at Kina, selvfølgelig, har minst døde, relativt til folketall. De kan meske seg i toppen av overlevelse med nasjoner som Nord-Korea, Burundi, Chad, Niger. Imponerende, de må være fordi de er rangert 10# i verden med fullkvaksinert befolkning (89%).

Kineserne og Sinopharmkartellet er nok som alltid stolt av vesen, men det betyr ikke at hva de har sprøytet i seg virker. Her kan vi også se at India følger relativt tett på Kina med tanke på korrelert sykdoms- og dødsstatistikk. Noe skurrer med Kina, selvsagt, samt de andre lavkvaksinerte landene, som f.eks Kongo. Som vanlig vil det være prat om kvaliteten på rapportering og undersøkelser, deriblant talljuks m.v, men dette er hva som eksisterer av offisielle tall, så det kan vi jo forholde oss til, og stole på, ikke sant?

Realiteten er nok den at kvaksinene har nærmest ingen kumulativ eller statistisk signifikans med tanke på noe av det man markedsførte dette tøvet som. Amerikanske helsemyndigheter grilles i Kongressen, og må ærlig innrømme å si at det hele var basert på et ‘håp’(se video), ikke noe av robust data, som de også manipulerte på ulike måter og fremstilte situasjonen ganske feil. Grunnen til dette har med USAs helsesystem å gjøre. Tallene ovenfor viser her den sanne nytten av dette ‘håpet’ som ble forsøkt formidlet folk. Men folk vil bare fortsette å være sauer og urbukelige til noe stort annet enn å være etterplaprende, konforme konsumere. Den mentale gymnastikken disse folkene må gå gjennom er imponerende, men jeg mistenker heller at det er snakk om en form for total hjernedød- og tafatthet Det er skremmende, men sant.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør