Blitznew𐌔 23.08.2023

Blitznew𐌔 23.08.2023
Fremtidens Oslo, eller hva som er igjen av den

Raymond Johansen advarer mot «forjævligsering» av ungdom: – Volden var verre for 20 år siden

Masseslagsmål, ungdom med kniv og skytinger er noen av sakene som har prega sommeren i Oslo. Byrådslederen advarer mot det han kaller «forjævligsering».
Kriminaliteten blant unge øker i Oslo. I flere av tilfellene er det snakk om barn som ikke kan sendes i fengsel. Nå etterlyser politiet en debatt om hvilke virkemidler som kan brukes.

Han og byrådslederkandidat for Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg stilte opp til debatt under storbysendingen i Oslo tirsdag kveld. Blant temaene som ble diskutert var ungdomskriminalitet.–

—Vi må gi barnevernet mulighet til å holde igjen barn som deltar i gjentatt kriminalitet. Vi må sørge for at de barna holdes unna de kriminelle miljøene. Vi må sørge for at de får en ny start, sier Solberg.

Når i helvete skal Raymond Johansen forstå at det beste han kan gjøre, er å holde kjeft, og holde seg til rørlegging, helst langt nede et mørkt sted?

Neim her er det bare snakk om, og imellom to politiske klovner som ikke vet, eller vil innrømme hva som foregår. I beste fall er det gjerne en salig blanding av flere forhold og forbehold. Det som følger er naturlig handlingslammelse, og «løsninger» som går på mer av det samme. Mer penger, mer «integrering», mer åpenhet, og så videre. Det er per definisjon galskap. Demokratiet er galskap, fordi det ikke fungerer. Det er bare en drøm, et urealistisk samt et faktisk ufornuftig ideal, men massene er for dumme til å se det, og det er alt for beleilig for byråkratene og politikerne.

Politimesteren i Oslo, Ida Melbo Øystese, ei standard sosionompreget kvinnemenneske som man finner minst femogsytti på dusinet i norsk offentlighet. Hun presterte å påstå, i all offentlighet, at «det er politiets ansvar å sørge for gode oppvekstvilkår for innvandrerungdom». Men politiets PK pedantiske-pedagogikk stopper ikke der..

Tidligere denne uken var Øystese igjen på Dagsnytt 18, hvor hun formulerte det dithen at man «må beskytte kriminelle fra den kriminaliteten som begås».

Konformitet er livsfarlig for et samfunn i møte med renspikket kynisme. Konformitet er selvmord av personlig særegenhet og samling. Splittelsen man ser i samfunnet generelt, er den etiologiske ekvivalenten. Kombinerer man konformitet med demokratisk betinget og fremmet idioti—alle skal være med å bestemme, og så forme kompromisser derav, så går det til «helvete» rimelig raskt.

De foreslåtte «løsningene» på denne mer utagerende voldelige trenden er forhåpentligvis selvsagt følgelig helt absurde, og står helt i stil til nivået som demokratiet ideologisk insisterer. Eirik Lae Solberg fra Høyre foreslår å få bukt med volden ved å holde «kveldsåpne skoler», et forslag som er så fullstendig sandblåst for fornuft og realisme at det er langt fra bare latterlig. Det er i tillegg enda et prov på hvor idiotiske politikerne eksisterer i sine roller, men uten selv den minste forståelse eller funksjonalitet mtp. løsninger for hva de selv har stelt i stand av forhold.

Slike «løsninger» stiller i samme sinnsvake kategori Raymonds fritidsklubber, politiet med pizza, eller hva med Sveriges «ikke voldta»-armbånd for kvinner, og «skyt forsiktig, lekende barn»-skilt?

Løsningen på en økende «ungdomsvold», som også politikerne rasjonaliserer til var verre for 20 år siden, hvilket selvsagt er bare tøv og statistisk triksing, er noe politikerne ikke klarer å komme med fordi de har ingenting å tilby realiteten. De kan kun forholde seg til den konforme og kvelende virkeligheten de selv har konstruert opp. Løsninger foruten dette er enkel.

Laksegigant til søksmål mot staten

—Vi vil reise sak mot staten via Oslo tingrett, fordi vi mener bunnfradraget knyttet til lakseskatten er diskriminerende og i strid med EØS-reglene og de fire frihetene, inkludert fri flyt av kapital. Regjeringen har vært veldig tydelig i sin retorikk om at det er de fem store lakseselskapene de vil ramme, sier Ivan Vindheim til VG. —Vi mener det er i strid med EØS-reglene at noen selskaper – de minste – skal slippe å betale skatt. Vi har testet dette i ledende juridiske miljøer, som sier vi har en god sak.

Et snarblikk på denne saken, og det ser ut som laksenæringen her mest trolig kommer til å tape. Dessuten burde all lakseoppdrett vært lagt på land, slik at man fikk bort det miljø- og helseskadelige svineriet fra den fine kystlinjen og sjøen vår. I stedet har man rasjonalisert og stats-kapitalisert dette i form av grunnrentebeskatning som et opportunt kompromiss. Denne ordningen er også ellers langt fra ideell.

Tilbakevirkende kraft i Grl. §97 på bakgrunn av uttalelser fra finansdepartementet, er bare å glemme. Rederiskattesaken er illustrerende og viser vei. De eventuelle rimelighetsvurderingene som vil ligge til grunn mtp. grunnrenter i denne saken, vil definitivt sådan ikke være særlig i nærheten av urettferdig nok sammenlignet med rederienes ligningstall og forutberegneligget.

Markedregulerende juss noe generelt til siden, så er også konkurransereglene mtp. EØS en tosidig sak, som til tross for et EU som misunner Norges sjøområder, noe som i dette tilfelle vil tilfalle staten, i alle fall når det kommer til Høyesterett som effektivt førsteinstans. EØS-reglene har som et sentralt inkludert formål å virke mer konkurransevennlig enn stimulerende, da med flere selskaper som hovedmål, fordi dette nettopp muliggjør at man blant annet kan kontrollere og beskatte flere enn bare mot et monopol. Siden de basale kapitalkravene for å starte opp drift forblir de samme uansett, er en høyere beskatning på større foretak, da spesielt og eksplisitt sett når det gjelder såkalt «grunnrenter»; leie/lease av en naturressurs, at de store bør betale mer per f.eks. arealutnyttelse og inntjening.

Nå åpnes Norges første havvindpark: – Vi skaper energi som verden trenger

Onsdag ble vindanlegget Hywind Tampen åpnet av kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre. Produksjonen herfra vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på plattformene tilknyttet olje- og gassfeltene Gullfaks og Snorre.

Gullfaks- og Snorre-plattformene er dermed de første i verden som får kraft fra havvind for å kutte CO2-utslipp, ifølge Equinor. – Vi står nå midt i det som er kraftsenteret for Norge. Hav, vind, sol og gass. Det er en stor dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er på plass på plattformen Gullfaks C under den offisielle åpningen av Hywind Tampen onsdag. – Vi skaper energi som verden trenger, sier Støre.

Men Skrulle-Støre da, det er jo ikke «verden» som får denne energien, men kun Norsk sokkel(), som uansett ikke trenger denne kraften heller, da gass er mer enn miljøvennlig nok til å anvende ekstrem-lokalt enn å kaste bort masse penger på ren og skjær idiotisk «elektrifisering». Snarere, dette tåpelige påfunnet deres tapper den norske energiforsyningen. Men disse politikerne kan ikke engang legge sammen 2+2, og hvis de gjør det, får de ca. 7, eller 10, om tallene er «grønne».

Relevant: Fundamentale feilforestillinger innenfor den «grønne» vindmølleidiotien

Hovedproblemet er at den «grønne» korrupsjonen kjenner ingen grenser, selv ikke tekniske, fordi den er fundamentalt ideologisk og derfra idiotisk styrt. Vindmøller er teknisk sett et gigantisk tapsprosjekt mtp. strøm og energiforsyning, spesielt mtp. infrastrukturelle krav, mens oljeselskapene mer enn villig tar «regningen», samt at strømmen av subsidiene i seg selv utgjør et eget korrumperende økosystem som egentlig bare blidgjør det eksisterende sjiktet av status quo’s innenfor energisektoren.

«X» (Twitter) fjerner blokkeringsfunksjonen, men man kan fortsatt effektivt «blokkere», og betalende blå-kunder må sende selfies til Israel

Social media company X, formerly known as Twitter, will remove a protective feature that lets users block other accounts, Elon Musk has said in another controversial move for the company he bought last year.


The block function allows a user to restrict specific accounts from contacting them, seeing their posts or following them. “Block is going to be deleted as a ‘feature’, except for DMs [direct messages],” Musk said in a post on the platform, saying later: “It makes no sense.”


He said the platform would retain the mute function, which screens a user from seeing specified accounts but, unlike blocking, does not alert the other account to the action.


The billionaire owner has described himself as a free speech absolutist, but some critics have said his approach is irresponsible. Researchers have found an increase in hate speech and antisemitic content on the platform since he took over, and some governments have accused the company of not doing enough to moderate its content.

Hele «X» og Twitter, fra starten av, er og var en fiasko, og bare intelligente folk kan redde det som kan betegnes om et kjøp av katta i sekken, med penger som ikke engang var Musk sine. Musks lederskap og forsøk på å ‘balansere», dvs. tjene to herrer; saker samtidig, henger ikke på greip, noe han bokstavelig talt selv innrømmer i denne sammenheng. Alle intelligente forstår at Elon Musk er en frontmann, og en sjarlatan; en såkalt celeb-finansmann som også fungerer som frontmann. Man får ikke enorme kontrakter med den amerikanske regjeringen, nasjonal sikkerhet samt forsvarssektoren, eller særordninger mtp. bilproduksjon uten å være en del av «systemet». Musk har heller ingen rasjonell forklaring på sin suksess. Ifølge ham selv, er det et «under» at mye han har tatt i, har «blitt til gull». Verdens rikeste er han selvsagt heller ikke. Dette er bare atter en markedsførings-taktikk og distraksjon bort fra den virkelige finansmaktens skikkelser.

«Endringen», som egentlig og effektivt ikke er en endring mtp. å blokkere brukere på «X», er bare enda en indikasjon på at Musk leker med massene, men ikke vet hva han egentlig driver på med foruten å skape media-kontrovers, fordi her er det kun snakk om totalt overfladiske endringer, i likhet med re-brandingen av «Twitter» til «X».

Musk ønsker å gi inntrykk av å ha en fast kjerne av prinsipper, inkludert «ytringsfrihet», men dette er bare saus og retorikk. «Brukere» som har investert i Musks «ytringsfrihet», må nå angivelig også sende verifikasjons-selfies til ingen andre ringere enn Israel. Hva blir det neste geniale og «frie» påfunnet? Musk pusher samtidig implanter, kanskje det blir løsningen?

Faktisk smarte endringer, utenom alt som er foretatt og implementert hittil, kunne ikke bare reddet «X», men gjort det til en ungdommelig og kontroversiell nok plattform. Og det helt uten å støte bort for mange normies. Og som jeg skrev i tidligere post:

Jeg har personlig vurdert å skrive til Twitter-sjefene og foreslå det som ville vært nærmest geniale endringer mot et tilsvarende vederlag for å gjøre det mer mye bedre med tanke på det meste, spesielt så Twitters hovedanliggende konsept, hvilket er diskurs og funksjoner knyttet til kontrovers og brukerstridighet. Det er fremdeles bare en tanke. Disse folkene betaler ikke med mindre de må

Det å fjerne muligheten til å blokkere ville vært èn av veldig mange ganske fundamentale men enkle endringer jeg ville gått inn for selv, for å bla. skape mer av hva jeg kaller for «brukerstridighet», dvs. et mer kontroversielt og spennende klima for diskurs som faktisk engasjerer i stedet for flere hundre forskjellige, stusselige «ekkokamre» fylt opp avd div. utvalg av forskjellige lett-indignerte tapere som ikke vil forholde seg til kritikk og argumentasjon.

Det er heller ikke forstås som «sivilisert» eller «anstendig» å «blokkere» noen. Det er i realiteten et signal om svakhet og feighet, hvilket ikke hører til livets rett, og med ingen konsistent parallell i naturlig og «rettferdig» menneskelig interaksjon. Å stenge realiteten ute er for narkomane, idioter og de fleste ideologer. Unntakene fra dette er svært få, og som hovedregel knyttet til ren spam, hvilket kunne enkelt skånes mot av selv de enkleste begrensende algoritmer.

Mulighetene for funksjons-kompleksitet (features) tilknyttet interaktivitet mellom brukere, er på «X» fullstendig unyttig. Det er over-konvensjonelt og datert. Totalt uinteressant. Dessuten er strukturene, inkludert selve konseptet Twitter, sterkt selv-forringende når det gjelder flyt av diskurs. «X» er ikke et sosialt medie, men et statisk medium, hvor snusfornuftige middelmådigheter trives best, og slikt blir det aldri noe spektakulært eller spennende av.

Personlig har jeg foreløpig slått fra meg tanken om å skrive et åpent brev til «X» og melde om forslag til spesifikke, konseptuelle endringer. Dette delvis fordi Musk er en synser og kjent svindler samt system-mann. Og delvis fordi slike som ham i hans posisjon, aldri betaler tilsvarende informasjonen de mottar i denne posisjonen, og dette er innforstått per deres posisjon, og gjelder forsåvidt alle, så der kan jeg ikke klandre hverken ham eller mer de mer ideelle bransjeskikkelsene som Jason Calacanis.

Med tanke på Calacanis feilinger, ville jeg kjøpt tech-aksjer i «X» nå, under Musk og hans utvalg? Nei.

Symptomer av såkalt «Long Covid» nå en større helsebyrde enn hjertesykdommer og kreft, ifølge studie

When researchers tallied the risks for more than 80 different complications that are associated with long Covid, they translated the collective toll into a metric called a disability adjusted life year, or DALY. Each DALY represents one year of healthy life lost to illness. They found that long Covid generated more than 80 disability-adjusted life years, or DALYs, for every 1,000 people who weren’t hospitalized for their initial infection.
That means long Covid creates a higher burden of disability than either heart disease or cancer, which cause about 52 and 50 DALYs for every 1,000 Americans, respectively, according to the Institute for Health Metrics and Evaluation’s Global Burden of Disease study.

Studien nevner selvsagt ikke kvaksiner som en potensiell utslagsgivende faktor, negativt sett, men kun i positiv forstand. Vaksinasjongraden i USA er høy, omlag rundt 70% i snitt per delstat, sist jeg sjekket. Definisjonene på «vaksinert» varierer også mer enn noe.

Kvaksinene mot COVD fungerte ikke, og ble systematisk fremstilt som et panacea alle kanaler. Hysteriet viser ignoransen og systemets svakhet. Tilliten er for mange svekket. Appell til autoritet består hovedsakelig av typer «tillit» blandet med div. av idioti pluss frykt.

Relatert: Kvaksinerte folk fortsetter å falle om og fornekte virkeligheten av «vaksinene»

Folk som ikke er helt idioter, allerede desillusjonerte, forutinntatt av religiøse hensyn, ikke preget av angstkomplekser, sunne, og/eller hyperintelligente, lot seg ikke skremme av hysteriet, og lot seg heller ikke kvaksinere, men disse er i sterkt mindretall. I Norge er det snakk om 8% av befolkningen over fylte 18.

Trump will be booked at Fulton County Jail and can ‘expect a humiliating experience’ if he’s treated like everyone else, lawyer says

Former President Donald Trump is expected to surrender on charges connected to 2020 election interference at a notorious Georgia jail on Thursday — and a local sheriff has promised that the ex-commander-in-chief will be treated just like everyone else accused of a crime in the state. 

If Trump really is treated like others charged with crimes in Georgia, he’s in for a «humiliating experience» when he’s booked at the infamous Fulton County Jail, a lawyer who has sued the facility three times on behalf of families of men who died while in custody there told Insider. 

Spillet rundt og med Trump har gått fra idiotisk 24/7 i 2016-2020, til åpenbart regissert og patetisk 22-23. Alle disse påfunnene, desperasjonene og søksmålene, vil ikke oppnå noe annet enn å evt. gjøre han mer medieaktuell enn foruten. Han trenger ikke engang TV-debattene. Er alt dette et skuespill? Man kan virkelig begynne å lure på om systemet faktisk pusher Trump, eller, om det er helt blottet for bevissthet for hva system-spillet oppnår med denne «heksejakten», reell eller ikke.

De uten hus har høyest risiko for å dø i orkanen «Hillary» i Sør-California

As Southern California braces for Hurricane Hilary, volunteer organizers are driving the streets of Los Angeles this weekend passing out tarps and plastic bags to people without homes so they can try and keep themselves and their belongings dry.

The National Hurricane Center issued a tropical storm warning Friday and city officials warned residents to prepare for damage that’s expected when Hilary reaches Southern California Sunday. On Saturday, state officials warned they are expecting a «very, very dangerous and significant» storm.

Igjen, hva blir den neste geniale propagandasetningen? «Klimaendringene: Hjemløse sårbare har størst risiko for å bli våte i regn»?

Alle disse klimapropagandasakene i mediene er for det første et utslag av en bevisst og konsekvent overrapportering. NRK har sin egen klimaredaksjon, hvis formål er å fokusere kun på klima og krisemaksimere.

Relatert: Enda litt motvekt til mer propaganda og idioti om klima og «ekstremvær»

Men det eksisterer ingen tydelig økning i såkalt «ekstremvær», det over en standardperiode på 150 år med registrert vær, og hvorpå angivelig «klimagassutslippene» har økt mest, inkludert den molekylært ikke-signifikante sporgassen CO₂. Det som har økt, ekstremt sådan, er befolkningen og utbredelsen av bebyggelse og infrastruktur i naturen, som igjen er mer eksponert for kreftene som der rår.

Kina kjøper enda mer gass, som aldri før, fra Russland

China stepped up purchases of both pipeline gas and liquefied natural gas (LNG) from Russia between January and July, according to data released on Sunday by the Chinese General Administration of Customs.

Pipeline gas supplies amounted to $3.94 billion in monetary terms – roughly double the value recorded during the same period in 2022, nearly matching the level of shipments for the whole of last year ($3.98 billion). The agency does not publish data on the volume of pipeline deliveries, only their cost.
In July alone, China purchased $555.57 million worth of Russian pipeline gas.

China gets most of its Russian gas via the Power of Siberia mega pipeline. Earlier this month, Russian energy major Gazprom reported setting a new record for daily gas deliveries through this route on July 31. The company has been gradually increasing gas flows via the pipeline since the beginning of the year, when Moscow and Beijing signed an agreement for additional supplies.

The two countries are also working on the Power of Siberia 2 energy project, which involves the construction of an additional gas route to China through Mongolia.

Sabotasjen av Nord Stream 2, selvsabotasje eller ikke, har ikke hatt noe å si for russisk energieksport. Russerne vil få igjen sine fryste midler, unngå kontraktsbrudd, og har ikke flagget noe intensjon om å reparere den ene rørledningen, selv om dette kan gjøres på et par uker. Rubelen har henholdsvis hengt seg på renminbi, mens fjoller snakker om forholdet til dollaren. BRICS snakker om gullstandard. India trenger russisk olje. Om noe i det hele tatt, så har sabotasjen kun svekket den europeiske opinionen.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør