Blitznew𐌔 24.07.2023

Blitznew𐌔 24.07.2023

E24: Derfor er prisveksten fortsatt høy

Norges Bank har hevet styringsrenten raskt for å forsøke å dempe prisveksten og få den ned mot målet på to prosent. I juni klinket Norges Bank til med en dobbelt renteheving til 3,75 prosentpoeng. Men til tross for renteøkningene, er prisveksten i Norge fortsatt skyhøy.Gisle James Natvik, professor ved BI, tenker i likhet med Hov at situasjonen ville vært en annen dersom rentene ikke hadde blitt satt opp i Norge.


—Jeg tror prisene hadde økt mer. Særlig så tror jeg at vi hadde hatt enda svakere krone, også hadde husholdningene hatt mer penger å bruke på varer og tjenester, noe som ville ført til økt etterspørsel og økte priser, sier han.

Folk som ikke forstår økonomi, samt, økonomene selv som styrer med og innenfor sitt gitte fagområde, er begge av for begrensede forutsetninger til å forstå de større sammenhengene de gjerne sitter midt oppe i. Det samme paradoksale gjelder også sentralbankens metode med tanke på å effektivt bekjempe «inflasjon» (deres «hovedmål» utad), evt. «økte priser» spesifikt, noe de ikke har verktøy til å gjøre. Det finnes ingen «magisk» fiks for et problem, især når man ikke forstår hva problemet i hovedsak skyldes.

Bankene kan, i aller beste fall, men i veldig liten relativ grad, legge opp til en trend, både monetært og ikke minst hensiktsmessig mtp. typiske forbrukere. De grepene som gjerne foretas, viskes med tiden mer ut enn hva de innebærer av reell og kausale effekt i økonomien på samme sikt. Økonomene vet at endringene er minimale og dessuten tar lang tid, ofte et par år, og sier også dette i mediene når de intervjues, men mediene kontrasterer ufornuftig fordi de er, og alltid vil være inkompetente på området. Sådan fortsetter fremstillingene i mediene angående bla. prisvekst i samme spor.

Spekulering i renter og diverse statsobligasjoner i seg selv er noe mye av den underliggende økonomiske strukturen og spekulasjonen der er fundert på, og således oppnår man sjeldent annet med fluktueringer enn å belønne «de med mest penger og likviditet» samt regelrett (nå) «baile in(n]» banker, alt med skattepenger og evt. kundenes penger. Slik skaper man enda mer ubalanse i økonomien foruten og med eksplisitt finanspolitikk.

Det meste av main-streamet makroøkonomisk teori er preget av en type synsing og propter ergo hoc-feiltenking, som i fortsettelsen bare forsterkes, og er ofte såpass forvridd og videre misforstått av medienes vinkling. Sirkelargumentasjonen manifesterer seg altså delvis med et slags faktuelt «hensyn» til konsumentene og medieslavene; fotfolket, som uansett utfall forblir bondefanget av bankene, altså om man gjør det ene eller det andre mtp. grep når økonomien er i ubalanse. Dette er en systemisk mekanisme som kun tjener bankene.

META (corp.): A.I is «quite stupid»

Discussing the launch of Meta’s open source Llama 2 language model, or ‘chatbot’ as the tech has become known, Clegg said that the «existential warnings» that have come in step with the current generation of AI «relate to models that don’t currently exist.»

—The vision where AI develops an autonomy and agency on its own is not possible, Clegg said, adding that “the models that we’re open-sourcing are far, far, far short of that. In fact, in many ways, they’re quite stupid.

Folk utenfor tech dumme angående tech, og forbinder ellers fort feil «intelligens» med evnen til å, enkelt sagt, hente ut informasjon fra et minne. Intelligens har ikke mye med det å gjøre. Komplekse problemer kan ikke løses med enkle faktasetninger.

Dagens, og antakeligvis også fremtidens kunstige intelligens, vil alltid ha sterke begrensinger og ikke forandre særlig mye med tanke på blant annet vitenskap kategorisk sett. Det er snarere snakk om en type prosessteknologi som vil effektivisere enkle oppgaver. I dag handler det om å bytte på ord innenfor en kjent univers og syntaks. Kvantifiserbare størrelser er per definisjon vitenskapelig avgjort. Det tungarbeidet som går ut på å sette slikt sammen er trivielt, ergo, ikke noe som kreves spesiell høy I.Q, altså intelligens på lik linje og forstand med menneskelig abstrakt tenking.

Relevant: Trusselen fra «kunstig intelligens» — mer et definisjonsspørsmål og sosialfantasi?

Vi kan også like gjerne stadfeste en grei regel med en gang her, hvilket er den at dumme folk er nok de som også vil være de som er mest imponert over kunstig intelligens, kanskje bare slått av «begeistringen» hos de som prøver å selge dette til dem, altså folk som Elon Musk og hans nyetablerte «xAI».

«Twitter» kan snart bli til «X»

Finally rebranding the site will be the clearest declaration yet that this is no longer the same social network that it was before Musk purchased it last year. But it’s far from the only change in the Musk era of Twitter.

Twitter er egentlig et meget kjedelig konsept som sosialt medium å regne. Det er forferdelig mye man kunne gjort bedre slik det er nå. At Musk og hans store investeringsgruppe betalte såpass enormt som de gjorde for denne møkkamannplattformen, sier litt om dårlig stilt det er med kreativiteten, kompetansen, men ikke minst, behovet for å skaffe seg den rådige merkevare-appellen så raskt dette har plantet seg i folk flest. Folk i et marked representerer dets fysiske treghet.

Twitter som medium er per sine mekanismer også et ganske ‘tregt’ medium ment for treige folk. Funksjonene på Twitter er også både fullt av småbugs, dårlige løsninger og forfeilet med tanke på diskurs og aspekter av en viss ærlighet samt det man kan forstå som intellektuell transparens, hvilket er en forutsetning for fornuft. Jeg har personlig vurdert å skrive til Twitter-sjefene og foreslå det som ville vært nærmest geniale endringer mot et tilsvarende vederlag for å gjøre det mer mye bedre med tanke på det meste, spesielt så Twitters hovedanliggende konsept, hvilket er diskurs og funksjoner knyttet til kontrovers og brukerstridighet. Det er fremdeles bare en tanke. Disse folkene betaler ikke med mindre de må.

Heller ikke den enda mer homsete versjonen av Twitter, «Threads», er noe brukbart eller «nytt», og har allerede mistet 70% av netttrafikken man opplevde i starten.

Alt dette tjener som enda et eksempel på hvor teknisk dum en idè egentlig kan være, men for så å vurderes som god nok, hovedsakelig fordi den er først og dernest mest populær. Populære ting kan fortsatt være dårlige, og upopulære ting kan være det beste. Dette forandrer seg aldri så lenge folk forblir trege og redde.

Elon Musk er ikke en person jeg lenger har tro på eller særlig tillit til. Mange Internett-entreprenører er egentlig for nerdete til å hanskes med realitetene. Deres plass er bak riggen og i server-rommet. Ikke å fronte med PR eller «løsninger» alle trenger. Det blir som regel et ekstremt dårlig kompromiss etterfulgt av dalende etterspørsel fordi disse korporasjonene og foretakene forblir stagnerende med mindre de gjør som bla. Microsoft og Google, og kjøper opp andre selskaper som truer deres ikke-eksisterende innovasjon. Unntakene er få.

Steve Jobs var intelligent nok til å gjøre ting på sin måte, og få betalt for det, men også han jobbet og gjorde forferdelig mye «gratis» gjennom sin karriere, og så brente han ut lenge før tiden i form av et vandrende skjelett, blant annet fordi hans personlige «kostholdsekspert» trodde det var kjempesunt å spise masse fruktose og ellers unngå mettet, rått fett, eller til og med bare noen kokte egg.

Nicaraguan president rejects «Nazi Zelensky»

Nicaraguan President Daniel Ortega has accused the EU of “hurting” the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) by forcing it to adopt a statement in support of “fascist Nazi” Ukrainian President Vladimir Zelensky at the EU-CELAC summit on Wednesday.

Speaking at an event celebrating the 44th anniversary of the Sandinista victory in Nicaragua, Ortega lamented that the Brussels summit – the first in many years attended by Managua – had released a statement expressing “concern” about “the war against Ukraine” despite his country’s objections.

Denne stadige parodien er for lengst forbi og nå blitt virkeligheten selv. Denne gang i form av en Sandinista-sosialist som kaller en jødisk marionett for nasjonalsosialist. Det blir kanskje ikke mer fundamentalt forvirret.

Hverken Putin eller Ukraina er nasjonalsosialistisk. Ikke på langt nær. Man kan si at Putin og Russland er militaristisk, ja. Det samme gjelder USA, som er et svært militaristisk samfunn. Russland, i Ukraina, hevder seg prinsippielt fordi om de ikke hadde gjort det, ville deres eksistens fortsatt bare blitt truet, og om Ukraina ble med i NATO, ville dette antakelig innebåret en utvikling som territorielt begrenset Russland ut av bla. Svartehavet.

Det er rimelig å forstå det slik at Russland opererer mer konkret realpolitisk, mens Ukraina fjernstyres og suppleres av vestlige makter med den konkrete hensikten å svekke Russland, bare med den mer vestlig nyanserte og falske ferniss at det hele handler om «Demokrati». Verden er ikke svart-hvitt, bortsett fra mellom nord-europa og Afrika, og snart er heller ikke dette en realitet.

NRK: Mange nye varmerekorder i Europa

Den italienske hovedstaden Roma registrerte tirsdag ny varmerekord på 41,8 varmegrader. Romas tidligere høyeste måling var fra juni 2022 og på 40,7 grader. Middelhavslandene fortsetter å bake i en intens hetebølge. Det var beskjeden fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) – FNs organ for meteorologi mandag. Heten som nå preger blant annet Italia, vil nok ikke ende med det første. WMO forventer at varmen intensiveres i løpet av uken, og at varmen vil fortsette ut juli og inn i august. Hetebølger er blant de dødeligste naturfarene, med tusenvis av mennesker som dør av varmerelaterte årsaker hvert år.

Klima-angstfanatikerne i NRK fortsetter i samme kjente stil, og formålet innad i deres dedikerte «klimaredaksjoner», er å drive påvirkningskampanje for noe de selv ikke engang forstår. Dette er «journalistikk» i dagens verden. Havet har imidlertid steget i minst 22 000 år.

Samtidig vet man, og har varslet, men uten at dette blir tatt med i konteksten av medienes unisone klimanarrativ, at sommerværet i år preges spesielt av den sørlige svingningen, «El Niño».

I norske medier samt NRK, blir med en mindre notis, mens i de store oppslagene går klimanarrativet raskt varmt, og hvor man, som vanlig, bla. skylder skogbranner på effekten som er maks et par grader fra en normal.

Ja, det renner, eller skal vi si «koker over» av «klimastoff» i NRK. Det er mye å ta for seg, men det aller meste bunner i en form for farlig idioti som, igjen, generelt preges av at formidlingens formål trumfer alt av annen kritisk tilnærming og en mangel på fundamental forståelse for fenomenets natur.

Også når diverse «klimaeksperter» invervjues av NRK går det skikkelig ille. «Forklaringene» kan være alt fra idiotiske til meningsløse og rent intetsigende. Det samme gjelder når NRK skal prøve å forstå forskningsrapporter som vedrører klima, som på sin side i den forstand er edruelige og noen ganger nyktre fremstilinger angående realiteten. Men spesielt NRK, samt andre statlige nyhetsbyråkratier i verden, klarer alltid å vri alt angående temperaturer, og således «klima», til en «krise». Dette er infantilt og idiotisk.

Leserinnlegg fra div. fag-diffuse og irrelevante sjarlataner legger ut i samme stil, og får derfor spalteplass med sitt kollektivistiske systempreik, som åpenbart nå er mer eller mindre impregnert i ryggmargen hos disse. De verste klimafanatikerne lider også av «klimaangst», og da er det jo bare bra at nettopp disse angstfulle slipper til i NRK-spaltene, hvor disse bla. skal belære oss andre hvordan spise, drite og ikke reise.

Men disse taperne kan ryke i sola der de står og reise. Ingen bryr seg, og de som absolutt vil bry seg, kan gjøre hva det skal være, men uten tyranniet hjelp med totalitære «tiltak» for min del.

Det er sånn sett ingen tvil om at den «grønne» agendaen også er en korporativ ideologisk invensjon av mer åpenbar kommunisme, hvor kritikk og dissentere ble bekjempet med alle midler som slike regimer anså som rimelig for å opprettholde sin «konsensus».

Donald Trumps rettsak berammet midt under 2024-valgkampen

Donald Trump will go on trial for allegedly mishandling classified documents in the middle of the election. Former President Donald Trump’s trial on charges of mishandling classified documents will begin on May 20, 2024, a federal judge ordered Friday. Judge Aileen Cannon laid out the schedule three days after defense lawyers argued that the case should not head to trial until after the November 2024 presidential election, due to Trump’s status as a current presidential candidate. The trial will take place in U.S. District Court in Fort Pierce, Florida, Cannon ordered.

Man kan på mange måter påstå, og da med ordene i et visst behold, at «dypstaten» er et tilnærmet demokrati, fordi institusjonene og vervene som utgjør «systemet» også, visstnok, er underlagt en viss demokratisk kontroll—altså ingen særlig kontroll.

Vil de, «dypstaten», lykkes med å sverte evt. stoppe Trump og stappe inn dvergen DeSantis, som er en av de mer åpenbare shills av det politiske systemet, a.k.a. ‘hengemyren» i Washington. DeSantis er ubehjelpelig, og vil nok heller ende opp som «Jeb!» i 2024.

Spørsmålet er fremdeles hvem «demokratene» stiller opp som sin kandidat. Uansett hvem som stiller, så har valgsystemet i USA spilt beviselig fallitt, og man har lykkes med å etablere en presidens under presidentvalg som gjør det mer enn mulig å stjele valget på flere, latterlige måter, deriblant mildt sagt utstrakt bruk av «forhåndsstemmer», lokal lovgivning som fremdeles ikke adresserer problemene reist etter 2020, inkludert et således maktesløst og inkompetent rettssystem i både delstatene og på føderalt nivå.

Tyrkia vil ha 40.000 års fengelsstraff for grunnlegger av falsk kryptobørs

A Turkish prosecutor seeks from 12,142 years up to 40,462 years in prison for the founder of the Turkish cryptocurrency exchange Thodex, Faruk Fatih Özer, over the charges of “aggravated fraud,” “forming a criminal organization,” and “money laundering.” Özer left Turkey for Albania with about $2 billion in 2021, leaving thousands of people frauded behind. He was detained in Albania on Aug. 30, 2022 and extradited to Turkey on April 20.

De store kryptosvindelsakene er som oftest ganske like. I dette tilfellet dreide det seg om «shitcoinen» Dogecoin, blant annet pushet av Elon Musk, men foruten dette og spesifikt, handlet det enkelt sagt om stor-salg av et produkt man egentlig ikke hadde hverken penger eller teknisk tilgang på.

Skal man faktisk kjøpe og (sikkert) holde kryptovaluta, så må man faktisk kjøpe kryptovalutaen i den fysiske forstanden som gjør at man selv besitter valutaen. «Kryptobørser» per definisjon, går mot dette konseptet, og således det meste av meningen med kryptopenger i seg selv, nemlig at man skal forvalte og kunne privat, uten tredjeparter, beskytte sin egen formue mot svindel og evt. teknisk ufornuftig devaluering. Anonymitet er på vei ut, og sånn sett et problem som CBDC/ dSBP (digitale sentralbankpenger) forsøker å gjøre bort med.

52-åring i Darth Vader-kostyme sprang i «Death Valley»-varmen

Death Valley is popularly known as the «hottest place on earth,» a moniker not to be taken lightly given that extreme heat events globally have become a defining feature of 2023. But it hasn’t deterred visitors, in fact, quite the opposite: Tourists flocked there in droves when temperatures reached 130 degrees Fahrenheit recently. This year, while authorities were advising people to avoid strenuous activity, Rice was gearing up to make himself as hot as possible. «I have trained for years in the sauna to acclimate to these temperatures», he told Insider.
Author Name

Mennesket kan tilpasse seg det aller meste gitt nok tid. Dette inkluderer litt forutsigbar stigning i snitttemperatur.

TIME: Passasjerfly i USA har «problemer» med å ta av i varmen

High temperatures pounding parts of the US are forcing airlines to adjust operations in the hardest-hit cities, reducing fuel or baggage — and in some cases shedding passengers — to help aircraft operate. High temperatures make air less dense, reducing engine performance and the amount of lift produced at a given speed. That generally means lower takeoff weights and longer takeoff distances are needed to produce sufficient lift. As a result, carriers are having to reduce pounds on the planes.

Et annet ganske latterlig eksempel på klima-kommunistisk propaganda—å forestille at dette er et slags problem. Hva med når det er kaldt, og alle, mange flere tekniske problemene dette medfører mtp. luftfart? Det hører vi ikke om, selv om slikt også er helt rutine. Klimafanatikerne leter med lys og lykter etter narrativ den kan presse inn i kontekst av «klima».

Why Ukraine’s counter-offensive is failing?

Last March, Secretary of Defense Lloyd Austin said that as a result of significant Western support, the Ukrainian military’s spring offensive had “a very good chance for success.” Former Chief of the British General Staff, General Richard Dannatt, went so far as to suggest that Ukraine’s offensive would be so successful that Putin“may be swept out of the Kremlin” as a result. Combat reality, however, has now swept away those optimistic claims and exposed the harsh truth: Ukraine is unlikely to militarily evict Russia out of its territory, no matter how many men they feed into battle.

At «motoffensiven» feiler, var fullstendig forutsigbart. Det blir, som skrevet og sånn sett spådd her, bare med div. sabotasjeforsøk, sprell og stunts fra Ukraina. Russiske styrker tjener mest på slike taktiske avbrekk. Om det strategiske scenariet fortsetter å speile situasjonen opp til nå, så vil Russland i teori med tiden, ta erobre enda mer landområder.

Og per nå er det såpass mye investert av både det ene og det andre i Ukraina av div. aktører, både innen- og utenfor NATO-landene, at det muligens blir vanskeligere og vanskeligere å gi slipp på alt dette for flere og flere. Dette er menneskelige mekanismer av grådighet og virkelighetsfjerne forestillinger som ikke kjenner særlige grenser. Incentivene for Russland øker tilsvarende.

Studie korrelerer klimaendringer med mindre hjernevolum

The study looked at how the brain size of 298 Homo specimens changed over the last 50,000 years in relation to natural records of global temperature, humidity, and rainfall. When the climate got warmer, the average brain size grew significantly smaller than when it was cooler. Stibel’s prior research on brain shrinkage prompted this investigation because he wanted to understand its root causes.

Uten å kommentere annet enn kort her, så er den åpenbare årsaken, dog antakelig og enkelt sagt, grunnet at variasjoner i klima også medfører variasjoner i forutsigbare og pålitelige næringskjeder. Først for spesialister, så evolusjonære generalister, altså mennesker og pattedyr per se.

Men klimakommunistene i dag vil at vi skal spise gress og bli dummere for å redde klimaet, fordi vi forsøpler luften med det som gir plantene næring.. «Klima-løsningens» fallitt speiles forsåvidt godt av «problemets» paradoksale logikk.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør