Blitznew𐌔 27.10.2023

Blitznew𐌔 27.10.2023

Samtidig som stadig flere får «long covid» bør vurdere å ta vaksinen i høst, mener en stakkarslig «forsker»

Stadig flere rammes av langtidsvirkninger av koronaviruset. Nylig ble det kjent at sykefraværet som følge av covid-19 har skutt i været. I løpet av andre kvartal i år har nær 350.000 dagsverk gått tapt, en utvikling som bekymrer assisterende helsedirektør Espen Nakstad. – Ifølge vår forskning gir den noe beskyttelse. Vi hadde selvsagt håpet at den hadde virket enda bedre. Jeg tror likevel omfanget av «long covid» ville blitt redusert hvis flere tok vaksinen i høst, sier Søraas.

Forskningen er derimot ikke entydig, og andre studier har konkludert med at vaksinen gir mindre beskyttelse.

Fagdirektør Preben Aavitsland ved FHI er derimot ikke overbevist. – Vi har ikke anbefalt å vaksinere hele befolkningen i et forsøk på å begrense omfanget av senplager. Det er fordi de aller fleste ungdom og voksne har vært smittet minst én gang og vaksinert to-fire ganger. Dermed har de god beskyttelse mot skikkelig covid-19-sykdom og følgelig mindre risiko også for senplager, sier Aavitsland.

Det sier nok litt og sitt når selve systemet er splittet i dette kategoriske spørsmålet og såkalte «anbefalingene» fra dette holdet samtidig har snudd. At naturlig immunitet er den beste og effektivt eneste immunitet, er noe systemet sjelden er i stand til å innrømme, fordi de er kjøpt og betalt, f.eks. i forstand av Bill Gates’ og andres innflytelse på norsk helsevesen mtp. donasjoner og pengespill osv, eller at fagfolkene er mer eller mindre inkompetent og tyr til falsk Føre-var-tenking. Denne dumme føre-var-tenkingen gjaldt dog ikke de eksperimentelle kvaksinene, som ganske selvsagt står bak den pågående overdødeligheten samt såkalt «long covid».

Listen over vanlige symptomer på såkalt «long covid» inkluderer, ifølge NHI, «hoste, kortpustethet, slitenhet, hodepine, hjertebank, brystsmerter, leddsmerter, redusert fysisk kapasitet. depresjon, søvnløshet, konsentrasjonsvansker». Det er imidlertid ikke avdekt noen som helst mekanisme, selvsagt, for hva «long covid» kommer av. Etter all trolighet er det snarere snakk om flere forskjellige ekstreme kort- samt senvirkninger, og mindre «bivirkninger», av disse eksperimentelle kvaksinene, og ikke bare èn av dem heller

Folk som har tatt kvaksinene, som i Norge var rundt hele 93% av befolkningen over 18 år, opplevde en drastisk økning i «negative helseutfall», deriblant betydelig økt forekomst av slag og div. av blodpropper i befolkningen.

Selv noen norske forskere kalte koblingen de gjorde mellom kvaksinene fra AstraZenecas, og div. slagskader, for «ekstremt alvorlige», men dette kom ikke særlig lenger ut enn interessene hadde bruk for. For å pushe mer stupide kvaksiner på sauer som lar seg frivillig eksperimentere på.

Samtidig dyttes det ut andre «studier», til og med relativt nylig, som hevder det stikk motsatte, nemlig det at AstraZeneca-kvaksinene er «de beste», eller «like bra» osv. Med andre ord, det er ingen konsensus og definitivt ingen god «vitenskap» eller «forskning» å henge sin helse og hatt på i denne sammenhengen. Fjols som enda pusher denne kvaksinene, burde vært avskiltet som både «forsker» per etikk, eller lege per helsekompetanse. Ironisk nok ser det ut som at Preben Aavitsland endelig har tatt til vettet og i det minste tatt et visst forbehold. Kan det ha noe med at Aavitsland for ikke lenge siden også presterte å påstå at «sukkerfri brus» var helt ufarlig, men bare «vann med smak», og dette rett før enda en studie ble sluppet hvorpå selveste WHO, etter mange år, bestemte seg for å definere søtstoffer i «sukkerfri brus» som karsinogeniske? Disse folkene kan man enkelt sagt ikke stole på når det gjelder generell allmennhelse. Unntakene er kirurgi og relativt enkel anatomi.

Sentralbanken i USA påstår at amerikanere aldri har hatt det bedre økonmisk med enda en løgnaktig og dum rapport

The net worth of the typical U.S. household grew at the fastest pace in more than three decades from 2020 through 2022, while relatively low interest rates at that time made it easier for households to pay their debts, according to a government report Wednesday. Wealth for the median household — the midpoint between the richest and poorest households — jumped 37% during those three years, the Federal Reserve reported, to nearly $193,000. (The figures are adjusted for inflation.) The increase reflected primarily a jump in home values and higher stock prices and a rise in the proportion of Americans who own homes and stocks.

Rapporten er, som vanlig, og som kommer hvert tredje år, et ganske forutstigbart propagandaverk hovedsakelig bestående av spinnteknikker og tåkelegging. For det aller første utenom det tekniske, så er ikke referansen med tanke på «pandemien» den beste ettersom økonomien generelt var svakere enn på mange år.

Men innenfor det tekniske, så smuldrer resonnementene rapporten (direktelink) varter opp med, også opp, og dette ganske raskt.

Om man faktisk leser denne rapporten, som jeg har gjorde, så skal det egentlig ganske godt gjøres å ikke få øye på den store, om ikke fundamentale svakheten, nei, feilen med hele budskapet som legges frem som fakta, nemlig uteblivende faktorer og avregninger av synkende kjøpekraft, og dette har ikke noe med inflasjonen å gjøre, heller. Nei, vi snakker pris- samt lønnsnivåene historisk sett, og hva man kan kjøpe med hvor mye og når for hvem og hvor osv. Lånebyrde er tatt med, men er, for de rikeste husholdningene, som i denne rapporten kan være alt så lenge det er over en viss terskel av økonomiske kriterier(feildesign i utredningen allerede der), generelt ikke er statiske lønnsmottakere i USA, berget av nettopp inflasjonen. Så rapporteringene bruker alt av talltriks som overhodet mulig, og som vanlig brukes og rapporteres det fullt ut på mål av «BNP» for alt det (ikke) er verdt, inkludert inkonsekvent mtp. bla. huspriser, som igjen brukes for å argumentere for at amerikanere har tjent seg rike—ikke ulikt mye av den samme økonomiske retorikken i Norge.

Realiteten er at økonomien aldri har vært så dårlig, for så mange i USA. At denne rapporten presterer å i virkelighet snu dette faktumet på hodet, viser, igjen, at hverken økonomi eller statistikk er, og om nødvendigvis, ikke demonstrerer eller har et snev av noen såkalt «vitenskap» ved seg i det hele tatt. Alt kan nemlig vris, vrikkes og vendes på til det nærmest ugjenkjennelige for å støtte opp under systemnarrativene med masse av dumme teknikaliteter, definisjoner og idiotiske trylleord

Masse-skyteren fra Maine var heimevernsmedlem, og «hørte stemmer i hodet»

The suspected gunman in a mass shooting in a Maine city is a firearms instructor who is in the US Army Reserve, according to a police bulletin seen by the Associated Press. Maine State Police announced an active shooter in the city of Lewiston on Wednesday night. Lewiston Police identified two locations in the shooting: Schemengees, a restaurant and billiards hall; and Sparetime Recreation, a bowling alley and said Thursday morning that 18 people had been killed. Maine State Police said on Thursday that they were searching for Robert R. Card, and that he is «considered armed and dangerous.»

Masseskytinger er helt normalt nå, og da faktisk et slags sunnhetstegn, i alle fall mer enn hva det er et merkelig fenomen å «forundre» seg over for normies og system-eksperter og kriseteams. Etter hvert som, og ettersom «samfunnet» blir mer og mer fragmentert, menings- og håpløst for flere osv, så tar flere enklere til våpen for å markere sin misnøye. Dette ligger i menneskets psyke. Det er et sykt samfunn vi ser symptomene av, først og fremst, når det gjelder disse episodene. Noen av dem er også fabrikkerte hendelser, som «Sandy Hook», som papiret og iht. amerikansk krise- og unntakslovgivning og «FEMAs» spesielle derogeringer, skal være hemmelige og autentiske, selv etter at øvelsen er konkludert. Dette er svart på hvitt, og taushetsbelagt. «Mockingbird-mediene» er medskyldige, masse-korporasjoner, ofte kontrollert av veldig få. Det de spyr ut er som oftest ubrukeligheter og kontrollerte politikergærninger som Nikki Haley samt skrømtere som halvfeite Hannity, og de andre skrullene på ‘Faux News’.

USA er dog et merkelig land. Et land som bla. har sprayet sin egen befolkning med radioaktive isotoper fra fly for å «forske» på virkningene, og injisert folk med syfilis, og sikkert mye annet tøv. Men dette kommer aldri frem i plenumen for pleben, og de som påpeker dette blir kalt «gale», av det gale systemet. Å tro at dette systemet er mindre kynisk og mer hensynstagen og synlig i dag, per i kraft av «loven», er på sett og vis idioti.

Dommer mener kryptosvindleren Bankman-Fried og hans forsvarere er for åndssvake til å vitne foran jury

Sam Bankman-Fried took the witness stand Thursday to testify in his own defense in the criminal trial involving FTX’s collapse. The jury was dismissed before the FTX cofounder began his testimony. Judge Lewis Kaplan said some of Bankman-Fried’s testimony would occur without the jury present so that he could decide whether it could be used as evidence. After briefly describing the «constant» threat of attempts to hack FTX, Bankman-Fried got into the company’s document retention policy, which he said he abided by «to my knowledge.» After being a proponent of using the auto-deletion feature on company chats in Signal, Bankman-Fried said he reversed course after regulators told him he should.

Faktum i denne saken er enkelt sagt at hele FTX ble styrt som et elevråd i sukkerrus som stjal kundenes penger fordi de trodde de satt på en slags gullgruve, og at Bankman-Fried slapp unna mye fordi han ble sett på som enda en jødisk, aspie «wunderkind», samt at han donerte og sannsynligvis også hvitvasket mange milliarder dollar for amerikanske politikere. Det var heller aldri noen retningslinjer eller reguleringer på plass. FTX, bak alt av sitt celebre glitter og reklamepush, var aldri en habil kryptobørs, fordi ingen såkalte kryptobørser kan brukes til å skaffe seg faktiske kryptopenger, men bare helt meningsløse ‘markedsopsjoner’ på dem.

Skal man investere i krypto, så må man gjøre dette skikkelig, og aldri høre på slike svindlere. Såkalte kryptobørser bruker man hovedsakelig for å veksle seg inn og ut av kryptovalutaer med, men altså ikke et sted for å oppbevare falske kryptopenger på, noe «vanlige» folk som gjerne lar seg dra med på hypen ofte ikke forstår den vesentlige forskjellen på.

Donald Trump med enda en kort idè—vil innføre kristen-nasjonalistisk, teokratisk kontroll av innvandrere, «flyktninger»

Speaking to Republican voters in New Hampshire, Donald Trump Monday afternoon promised to implement ideological and religious purity testing for all immigrants wanting to enter the United States. «I will implement strong ideological screening of all immigrants», Trump promised. «If you hate America, if you want to abolish Israel, if you don’t like our religion, which a lot of them don’t, if you sympathize with the jihadists, then we don’t want you in our country and you are not getting in.»

Donald Trump snakker som oftest til et ganske intellektuelt avmagret publikum, som helst vil bare like å høre det de blir fortalt. Slik er nå «demokratiet» blitt..Polarisert og retardert i den forstand, og slike forslag blir fort relevante når ikke noe annet av fornuft finnes. Et kristen-nasjonalistisk mantra som dette er dessuten helt i tråd med MAGA-basen til Trump; boomere og politiske noksaktere som tror at kristendom og Israel er løsningen på alle innen- og utenriksproblemer. Bare importer masse folk fra hvor som helst, såfremt de er «kristne», og alt går så bra, så..

Ikke bare det, men denne naiviteten og anti-intellektuelle religions-idiotien er særdeles utbredt i USA fordi man på mange måter har latt seg lulle inn i diverse bekvemme myter og beleilige fortolkninger og forestillinger av utenomverdenen, som bare amerikanere er i stand til, samt religiøse synsere. Deriblant myten om at det er noe som effektivt inkluderer såkalte «judeo-kristne» verdier; et bedritent og teknisk ufornuftig begrep tatt ut i fra løse luften på bakgrunn av at jøder og jødedommen, på overflaten, men ikke i kjernen av sin tro, forestiller det slik at kristendom og jødedom i samsvar og praksis er kongruente trosretninger, når i realiteten og i læren det er stikk motsatt.

Jødedommen ser på kristne som «dyr», «tjenere» og hedninger (goyim) som de har «rett» til å plyndre, drepe, bedra og lyve til samt voldta barna deres rett som det er. Mens «kristne», i sin forøvrige store naivitet, tror meget om at den jødiske troen er det stikk motsatte, og mener å se jødene og jødedommen som nærmest seg selv, i sitt bilde og i form av sin «tro». Hysterisk hvor langt den gode og naive troen rår og når hos disse religiøse.

Dette er en av de sterkeste institusjonaliserte politisk korrekte forestillingene som sirkulerer blant de folkevalgte representantene i USA, som de spyr ut om, især de episkopale og evangeliske kristne. Disse forstår jødene, og ikke minst Israel, som «tros-partnere» Men i realiteten er det snakk om en gedigen kulturkollisjon og krig, som jødene selvsagt ikke kan erklære utad, men bare føre i det skjulte. Jødene, i sin rådende religionslære, ønsker kristne, samt andre, døde, med mindre de kan utnyttes, og nyttes gjør de nok, fordi de kosher-konservative kristne er og blir nyttige idioter for både jøder og Israel.

Exclusive Data: Twitter Is Shrinking Under Elon Musk

X — formerly Twitter — is shrinking meaningfully under Elon Musk, according to new data from mobile research firm Apptopia. Since Musk bought the company in October 2022, it’s lost approximately 13% of its app’s daily active users. And its rebrand from Twitter to X accelerated the decline, per data that Big Technology is first publishing here. Meta’s Threads, meanwhile, isn’t taking advantage, with stagnant engagement and little meaningful migration from Twitter.

Ja, mer hating på X..Twitter..X

Elon Musk kan ikke dette med sosiale medier. Fyren er en sperger, og fokuserer forutsigbart på ytelse når hele konseptet som meningsplatform eller lider under helt andre faktorer.

Spørsmålet er hvor lenge X lever. Jeg gir det fem år før noe drastisk må skje. Levetiden på UAS-konsepter (universal adress space’s) er predikabelt nok en funksjon som kan utledes fra varianter av Metcalfe.

Brukerbasen til X sies her å være krympende, og dette er ganske betydelige tall. Musk har ikke klart å gjøre X til noe mer meningsfylt, men snarere mer effektivt konformt og statisk UAS. Motmidene er relativt enkle implementeringer, men dette kommer nok ikke. Hvorfor? Antakelig fordi Musk, i likhet med mange av hans prosjekter, er kortenkte greier. Bare se på SpaceX’ historie hittil, og man vi få øye på mye rariteter og elendig planlegging samt, planer for fremtiden som opererer på ren ønsketenking og spekulative subsidieordninger. Musk var også involvert i produksjonene av diverse Covid-kvaksiner. Fyren har en fot med i alt, inkludert puerile spådommer vedkommende har hentet fra TV-spill.

Selv har jeg (bare) fem kontoer på X, for forskjellige formål, og alle disse viser det samme, og det fra ganske forskjellige ‘hjørner’ av mediumet.

Jeg kontemplerer fremdeles å skrive til lederskapet i X, med forslag om forbedringer, men hva får man evt. egentlig igjen for dette tankearbeidet som man selv ikke nødvendigvis kan utrette noe med på egen hånd.. Musk lovte å betale en eller annen netto-sperger som hacket privatflytrafikk-informasjon hans , men fikk angivelig ikke pengene. Alt var bare enda et PR-stunt. Musk er trolig bare atter en system-banditt som later til å være innafor, både her og der. Venn med alle. Alles klovn. Tjener flere herrer, eier ikke selskapene sine, og ingen av dem er for «folket», som han vil implementere med datachips.

The ‘godfather of human rights’ criticized Israeli ‘apartheid’ — now he’s calling out the left for weakness on Hamas (overskrift endret)

Roth, who oversaw Human Rights Watch when it became the first major human rights group to use the word “apartheid” in characterizing the Israeli occupation of the West Bank, was initially blocked from a fellowship at Harvard Kennedy School because of his anti-Israel stances. After a public backlash around free speech, Harvard reversed its stance and now Roth is a senior fellow at the Kennedy School’s Carr Center for Human Rights Policy as well as a visiting professor at Princeton.

«Forward.com» er en salig sionistblekke som sprøyter ut mye sedvanlig tøv. «Gudfaren» av menneskerettigheter er et eksempel på slikt sprøyt. Og forestill deg å hete «Råtten» til etternavn. Det stinker av disse folka. Det finnes forresten heller ingen effektivt «sekulære» eller «liberale» jøder. Dette er en teknisk-religiøs selvmotsigelse, faktafeil og effektivt tankemanipulasjon av goyim som leser slikt sprøyt mer eller mindre ukritisk eller som er sterkt forutinntatt og forledede ‘filo-semittiske’.

Jøder og sionister er eksperter i å praktisere kontrollert opposisjon innenfor egen inngruppe. Det skal de ha. Ingen jøder «hater israel», eller er spesielt «kritiske» til Israel i den forstand som ellers vanlige folk forstår det å være «kritiske» til noe som. Alt er et spill. De mest kritiske jødene viser seg fra en side, for å så snu rakt om og ta en annen posisjon rett etterpå. Alt for å kontrollere og skaffe seg monopol på «kritikk» av Israel, blant annet. En enkel taktikk.

Når det gjelder kritikk av «venstresiden», som er for «svake på Hamas», så er det så enkelt som at venstresiden generelt tilbeder «svakhet» og offermentalitet, over hele linja. Denne svakheten er ekstremt enkel, og faktisk forutinntatt «rasistisk», noe «anti-rasistene» på «venstresiden» demonstrerer til det fulle så fort noen med mer «melanin» i huden lider hvor som helst på gloden. Jøder, som forstås som «lysere i huden», må derfor ta andreplass på gjestelisten over forståtte offer i venstresidens besteborgerlige salonger.

Israels styrker vil «slite» med å overvinne tunnel-nettverket i Gaza

An Israeli ground invasion of Gaza will have to reckon with what lies underground: a labyrinth of tunnels, controlled and operated by Hamas, will be a key battlefield. The network of approximately 1,300 tunnels is thought to be around 500 km in length, with the deepest lying 70 m underground, DW reported. Most are about 2 m in width and height. According to John Spencer of the US Military Academy West Point, the sheer scale of the tunnel system underneath Gaza poses a “wicked problem” for which “no perfect solution exists”, and overcoming which, “will require a lot of time.”

Det jeg nå bare har bestemt meg for å kalle «Bombe barn- og babykrigen», og krigen om «brente babyer», fortsetter. Å så spennende..Så trist. «Så forferdelig»… «De er slemme, onde!» —Nei!! Det er jo dere som er onde!»… osv, osv går og går denne ‘diskusjonen’.

Men så får vi i alle fall se hvordan «verdens beste militær» håndterer denne strategiske situasjonen, som allerede ligner på et mini-Vietnam med et enda bedre utstyrt og mer mentalt innbitte fanatikere. Mitt stalltips og håp er at jødene får kjørt seg hardt i disse kampene. Forhåpentligvis så hardt at de må flytte hele kosher-butikken sin til Madagaskar, og at muslimene samtidig akkurat går tom for selvmordbombere. Rensk verden for disse to selvmord-kultiske entitetene, og deres enorme innflytelse på oss andre, og det blir umiddelbart et mye bedre sted.

Bare se på disse faktafrie fanatikerne i fri dressur, og man skjønner forhåpentligvis hva slags simple småfolk man har med å gjøre.

Russia’s plan to relocate its Black Sea naval base from Crimea is priceless for Ukraine’s morale

With Russia on the offensive around Avdiivka in the east of Ukraine, most commentators’ attention is once again focused on the battlefield on land. But it’s also crucial to keep a close watch on what is happening in the Black Sea.

On October 24, Ukraine’s president, Volodymyr Zelensky, made the claim that: “The Russian fleet is no longer able to operate in the western part of the Black Sea and is gradually fleeing from Crimea. And this is a historic achievement.”

Following attacks on the Sevastopol shipyard on September 13 and on the Black Sea fleet headquarters on September 22, it has been reported that Russia is redeploying key naval assets away from their main base.

For noe tøv.. Svartehavet er en plaskedam hvor russerne ikke kan gjøre mye med dyp-blåmarinen sin, deriblant ubåtflåten, bortsett fra å evt. oppbevare den i brakk, samt med tanke på leveranser av logistikk «Lederskapet» i Ukraina er desperate etter moralske og formelle «seiere». At Russland trekker tilbake utstyr som de uansett ikke kan bruke i bakkekrigen til andre havner, er nødvendigvis ingen strategisk seier. Slike «nyheter» blir det mer og mer av, samtidig som Russerne kverner mer og mer. Denne krigen går fremdeles sakte, men sikkert i retningen russerne ønsker seg. Propagandaverkene fra vesten er også en indikasjon på at «motoffensiven» aldri, som predikert, engang startet. Samtidig har Kiev kommet med et keiser-dekret om at de skal avansere 500 meter hver dag? Det blir mer og mer latterlig. Samtidig har russisk eksport av olje nå overgått OPEC i India.

The world has to add or replace 50 million miles of transmission lines by 2040, IEA says

The world has to add or replace 49.7 million miles of transmission lines by 2040 in order for countries to meet their climate goals and to achieve energy security priorities, according to a new report published by the International Energy Agency on Tuesday. That amount is roughly equivalent to the total number of miles of electric grid that currently exists in the world currently, according to the IEA. This remarkable scale up in the construction of transmission lines across the globe will require the annual investment in electric grids of more than $600 billion per year by 2030, which is double what current global investment levels are in transmission lines, the IEA says.

Uten å ha sett nøye på tallene, så kan man likevel trygt gange dette estimerte tallet med ca. 10x. Tallene som foreskrives av IEA tar antakelig ikke nok høyde for bla. strømtapet mtp. avstandene sammenlignet med lokalitetene, dvs. energitettheten og nærheten som bla. kullkraft utgjør i dag. Desentraliserte batterier er selvsagt ikke nok. Såkalte ‘småreaktorer’ kan være en begunstigende faktor i så måte, men tviler på at dette er hensyntatt i det hele tatt. «Energieffektiv» pluss ‘nærhet’ her, dvs. i dette tilfellet, innebærer ca. 8/1 per energienhet med alt av forestilt «fornybart», inkludert eksisterende og planlagt atomkraft. Mengden materiell økning, altså råstoffproduksjon etc. som kreves av effektiv utbygging for et teoretisk «100 % fornybart» energi- og «grønt» ‘samfunnsparadis’, med linjer samt strømstøttende infrastruktur ‘overalt’, vil utgjøre en økt faktor på 10,000x+ av dagens bestående.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør