Bedrageren Alex Jones’ war grift «infowars» «girer om», igjen—klar for nye konstante kriser, kosttilskuddtilbud og konsolidering av desillusjonerte konspiratoriske sjeler

Bedrageren Alex Jones’ war grift «infowars» «girer om», igjen—klar for nye konstante kriser, kosttilskuddtilbud og konsolidering av desillusjonerte konspiratoriske sjeler

Fra Dailymail: «Alex Jones broke down in tears on his show this week while claiming federal authorities were preparing to shut down his studio. The 50-year-old conspiracy theorist sobbed openly on Infowars Saturday, making the unfounded accusation in the process. The fringe conservative further claimed he had to sleep in the show’s Dallas studio the night before to prevent it from being padlocked, hours before the web version of his network, in an article, claimed the same. Both described the four-hour-long broadcast as one made in emergency, ‘to break down how the Deep State effort to shut down’ Jones’s website, which has long faced flak for false stories. On Saturday, Jones became visibly upset as he said he was battling back unspecified accusations – supposedly detailed in a trove of ‘secret federal files’. Jones is most notorious for saying the 2012 Sandy Hook massacre was staged, a claim that is decidedly false.»

Nå er altså Alex Jones igjen i hardt vær… «Gi ham penger!», «Spre budskapene hans overalt», «Vi elsker deg, Alex» lyder det fra de like patetiske «konservative» «anti-globalist»-karikaturene som ringer inn og trøster en liksom «forbannet» Alex Jones (som er en veldig dårlig skuespiller) via X spaces, i hva som liksom «kan være det siste Infowars-showet»; En programmering som har gått uten stopp i over 30 år, på amerikansk riksdekkende radio og TV. Til og med kabel-TV! Hvor «mainstream» er ikke det..

Alex Jones’ er altså langt fra noe som egentlig bør minne om den «mest bannlyste personen på jorden», som han selv og andre system-sjarlataner liker å forestille.

Grunnen til at Alex Jones og «Infowars» nå skal «stenges ned» av de føderale myndighetene, er, om man koker bort alle fordummende detaljer og «forklaringer» som legges frem av diverse kilder, penger og flere seere. Ja, det handler kun om penger og mer innflytelse for Jones. Alltid, uten unntak.

Dette falske hysteriet er en del av hva som er helt konvensjonell modus operandi for Alex Jones og «infowars» for å fremme seg selv, og hente flere ukritiske seere inn i denne enorme kontrollerte opposisjonelle griften hans. Den «konservative» griften i USA er helt enorm. Den er større enn «mainstream» og «venstreradikalere», hvilket også burde vært et tankekors. «Joe Rogaine», Jordan Peterson, Tucker Carlson, Ben Shapiro, «Tommy Robinson», «Michael Savage», ((((Mark Levin))), også typer som Rush Limbaugh(x) osv. faller alle i denne kategorien av kontrollert opposisjon. De fleste er ikke bare uvitende opportunister og kanskje delvis kompromitterte, men generelt «kjøpt og betalt» av systemet.

Relevant: Tucker Carlson, a centerpiece hack of the faux ‘Alt-Light’ hijack, and the flailing boomer-conservative mass media-democracy degeneration?

Jeg har så mye stoff og substans angående Jones’ og «Infowars» at jeg kunne skrevet en slags bok om det, da jeg har fulgt med på hans sjarlataneri og svindel i snart ti år. Metodene hans er primitive, og derfor effektive nok. Men jeg har, dessverre for Jones, en ekstremt god hukommelse nok til å se de store linjene i hans komparativt smålige svindel.

Metodologi: Dyp pseudo-konspiratorisk hjernevask og definisjons-kontroll for en falsk og impotent «høyreside»

Det er for det første viktig å forsøke å i alle fall erkjenne at Alex Jones’ «Infowars» ikke bare kan være, men effektivt uansett er den største limited hangout-operasjonen i verden. Alex Jones er også å ideologisk klassifisere som en sivilnasjonalistisk «Liberal», med andre ord, en orientering som er totalt enslydende og politisk passé med hva som dessuten pushes av det Jones faktisk selv har popularisert, og vært hovedeksponent for som de såkalte «Globalistene»(!). Jones har aldri forklart hva og hvem «Globalistene» egentlig er, eller hva «Globalisme» er, og hvorfor det er bestående. Hva man i stedet driver henspill på er typ Rothschild-historie, og andre obskure «Nazister», som angivelig, ifølge folk som Jones, sitter i EU- og FN-systemene og kontrollerer alt og alle, inkludert de sionistiske jødene, liberale og ortodokse som èn..

«Nazistene» er noe Jones nevner hver eneste programmering, og minst èn gang hver time som en vesentlig del når han skal forlare hva som forgår politisk. Han spiller presumptivt bevisst på folks store forutinntatthet og forvillelse om både det ene og det andre, men «Nazister» er fremdeles som regel mest effektivt blant de mange hjernevaskede som Jones foregir å skulle politisk «opplyse». Emblematisk og effektivt sett blir det ikke mer klassisk «limited hangout» enn dette som så, og det er ment å være nettopp både fordummende og forkommet nok til å være ineffektivt som «informasjon», men samtidig sterkt nok til å utgjøre et skisme—en brytning med systemet, som man kan kontrollere akkurat slik som det passer med tidenes agendaer.

«Limited Hangout» er enkelt sagt en strategisk form for forledelse og metodologi for å drive såkalt «kontrollert opposisjon». Den bevisste fremgangsmåten er like enkelt det at man blander fiksjon med litt spennende fakta som MSM’ene ikke gidder/klarer/vil gå inn på, slik at ens seerne føler seg privilegerte i forhold til andre grupper, og at man så kombinerer denne informasjonen med beleilige politiske premisser og et ideologisk tankegods som effektivt er ineffektive mot å styrte noe som helst av «systemet». Det aller meste handler om penger og kontroll i disse «alternative mediene». Noen er rene opportunister, og bryr seg mest om penger, og substansen blir som regel deretter idiotisk og ineffektiv politisk. I Norge ender slikt ofte med «pressestøtte». Det finnes sånn sett ingen «alternative medier» i Norge i dag, bortsett fra f.eks. Kritikken.no, som blir å regne som sant ikke-kontrollerte opposisjonelle, og noen perifere ytringer på noen sosiale medier. Så elendig er faktisk situasjonen i «demokratiet» Norge.

Relevant: Alex ‘Jewns’ om Google A.I: «Vi har et gamle hvite menn-problem (…) Gamle hvite menn hater familier, og seg selv!» | Den endelige løsningen for Europa

Men Alex Jones er såpass dyktig, dyp og sofistikert nok kontrollert opposisjon nok slik at hans publikumskare stadig har vokst fra å være ganske marginal til å nå påstå at det var de fikk valgt Trump inn i 2016. Donald Trump er også kontrollert opposisjon, men det tar ofte noe tid før disse konspirative komponentene i systemet forenes og synkoroniserer seg. Ofte er mye av dette mer skuespill enn hva det politiske økosystemet legger til rette for organisk. Til eksempel, så var Alex Jones generelt fordømmende til Trump da han først lanserte seg som presidentkandidat, og støttet tullingen Ted Cruz, men snudde veldig fort på femøringen da valgkampen til Trump omsider viste seg å få mye vind i seilene.

Trump gjestet så selv også «Infowars», og da relativt tidlig i forbindelse med valgkampen i 2016. Jones og Infowars-likesinnde operatører sto også bak den såkalte «Stop the steal»-bevegelsen i forbindelse med januar «6.-opprørene» og deres «storming» av kongressen, hvor Jones selv slapp forbløffende billig unna rent rettslig sammenlignet med mange andre provokatører..

Flere Schizo-skismer = Mer «demokrati»

Demokrati i sin systematiske essens og «orden» handler om å segregere og fragmentere flere og flere forskjellige grupperinger politisk, noe som naturlig påkaller blant annet «mangfold», deriblant også såkalt «Replacement migration» i regi av det som frontes som «FN». En direkte implikasjon av et slikt forfektet «Demokrati» er dermed også større stat og mer sentralisering, hvilket er uforenelig med hva Jones ellers forfekter som politiske pseudo-løsninger, og ellers hva som er realistisk relevant til hans relative «Amerikanske renessanse».

Alex Jones, og de fleste andre liksom-«rebeller» der ute, er som regel, effektivt og ideologisk sett, også pro demokrati, selvsagt. I tilfelle Jones, selv om USA ikke er et «Demokrati», og til tross for at de fleste dumme forestiller at USA er et «demokrati». Folk som forestiller dette er individer uten de helt store evnene, og som åpenbart aldri kan ha lest eller i alle fall forstått mye av den amerikanske konstitusjonen, eller så har de et teknisk pervertert forståelse av «demokrati», noe som også er meget vanlig.

Relatert: Demokrati = Fanatisme > Fornuft ~ Fallitt

Til opplysning kan det nevnes av folk(et) i Kina oppfatter landet som «demokratisk», noe som gjør det til det største demokratiet i verden. Det samme gjelder forsåvidt India, som selv ideologisk-idiotiske norske medier i ny og ne hyller som «verdens største demokrati», hvilket rent faktisk er en mye verre og villere betraktning når det gjelder det indiske systemet, hvilket inkludert noe av det mest anti-demokratiske som eksisterer av sosiale ordninger.

Mediene generelt lever av å segmentere og nisjegjøre informasjon de velger å fokusere på. «Infowars» har alltid vært spekulasjon fremfor journalistikk, men de blander også litt «journalistikk» inn som en sjelden ingrediens i programmeringene deres.

Hensikten med å blande begreper og konsepter samt grupper generelt, er som sagt å fange og sådan fragmentere og kontrollere flere folk som måtte falle utenfor den rådende definisjonsmakten og de jevne politiske forestillingene. Om hensikten er klar og bevisst eller i effekt det samme, er irrelevant hvorvidt noen kan rubriseres som «kontrollert opposisjon».

Kløkten med «Infowars» som kontrollert opposisjon er først og fremst størrelsen på dets ideologiske omriss og hvor differensiert dette er blitt. Man fanger altså opp mye forskjellig av rariteter og absurditeter under samme «telt», hvilket konsoliderer nærmest det meste av hva som for gjennomsnittlige folk fremstår som «edgy» og ideologisk brytende uten at denne brytningens effekt har mye gjennomslag politisk sett. Det ender som oftest opp med cringe-pieces og «virale» videoer fra skole- byrådshøringer vedrørende f.eks. «Anti-woke’ism» o.l og ikke mer enn nettopp det, mens karikaturer som Jones fungerer som kontroversielle lynavledere og/eller distraksjon fra virkelige saker, deriblant f.eks. «Sandy Hook», som Alex Jones aldri var noen som helst frontfigur for.

Jones jobber aktivt for å kapre slike narrativ og «popularisere» dem bort fra de faktisk konspiratoriske undersøkelsene fra andre marginale men mer kritiske skikkelser, og fikk sådan all «negativ» publisitet, og «dømt» i hva Jones selv beskriver som en» HBO TV-show-rettsal», slik at man i ettertid nå kan peke på Jones og si, «ja, men Sandy Hook er jo totalt «debunked», for Alex Jones ble jo dømt for det.» osv.

Dette som er nevnt er bare en mindre del av mange metodene den kontrollerte og faux-opposisjonen forleder folk til å tro at de og dem er utenom «systemet», og ofte derfor «gode». De bekler seg sånn sett også ofte med diverse Jesus-grifts for å lokke enda flere «godtroende» kristne inn i denne svindelen.

I realiteten jobber disse medie-entitetene i en tett, men nærmeste usynlig symbiose, som antakelig kontrolleres av NSA og CIA, eller de titalls andre etterretningsorganene i USA.

Samtidig kan Jones bruke denne enorme PR’en til å re-lansere og evt. omkalibrere seg til nye farsotter og politiske morgendager, og dette er hva som antakelig er i gjære nå, da Jones later som om «Systemet» truer med å stenge ned operasjonen hans. Bare evneveike og sterkt indoktrinerte går på slikt, men disse er dessverre veldig mange av, majoriteten, hvilket også nødvendiggjør slike medie- og psykologiske operasjoner.

Relevant: Den intellektuelle endetiden er her: Meta-kognitiv og fordummende disInfo-wars’ Musk-debatt, Co-opt/Shill CON™, «MAMMIES», New Age-Icke-BS, 2024 copes, Norges «stekeste meninger»

Jones har kommet med så mange dumme påstander og spådommer som det teknisk sett går an. Selv påstår han og «infowars» seg for å være «Tomorrows news today», og som skal ha forutsett nærmest alt som har og vil foregår selv om påstanden er det reneste vås, og enkelt å motbevise, men selv ikke det klarer MSM’ene. MSM nøyer seg med å vise til vedtatte sannheter som, igjen, f.eks. at «Sandy Hook»-en latterlig «falsk flagg aksjon» i regi av FEMA, og som per amerikansk lovgivning er legitimt å gjennomføre uten offentlighetens viten eller innsyn, skal være nok til å «diskreditere» Jones. I stedet for å tie folk som Jones i hjel, hvilket er det aller mest effektive, hauser systemet han opp og lager masse enda dummere dokumentarer om ham. På denne måten skaper opprettholder MSM et latterlig men appellerende stigma rundt personifiseringer som Jones og «Infowars», og systemet kan således opererer videre med en viss balanse samt «demokratisk» omdømme med å konsolidere mer og mer kontroll.

Noen av mine personlige favoritt-spådommer som Jones og dis-infowars har frontet er hvordan Obama skulle utløse flere atombomber i Chicago og Michigan for å bli gjenvalgt, at «Q» var Trump og hadde alt under kontroll angående 2020-valget, hvordan det er «Islamistene» som styrer sentralbanken «Federal Reserve» i USA, at det er Kina står bak Epstein-nettverket og som underminerer USA kulturelt, eller at COVID var selveste dommedagen som nå endelig var kommet. Imidlertid hevder Jones og mange etterpåkloke idioter at det snarere var «vi som advarte mot COVID-hoaxen», men noe som er helt faktuelt feil. Mange av videoene som latterliggjorde Jones’ spådommer ble også fjernet fra YouTube. Det få som er igjen der er mindre slående, men fremdeles absurde.

De «alternative mediene» liker å gi inntrykk av at de er kompetente og intelligente, og sådan i stand til å skille mellom skitt og kanel, og dermed advare folk i fremtiden, slik at fokuset forblir på dem og hva de har å si. Dette genererer selvsagt penger. Mye penger. Jones uttalte nylig at en av hans «mindre essensielle» medarbeidere, som «bare satt på en stol», tjente 50 000 dollar i måneden, og at «Infowars» var «veldig likvid». Samtidig er det konstant penge-alarmisme og «Emergency broadcasts» hver dag, og derav en mulighet om mer syting om mer penger i form av kvasi-kvakksalveraske produkter typ giftige gurkemeie-tabelletter «mot kreft», «Top brain», diverse energi- og prostata/penis-piller samt annen obskur alternativ «medisin» skit som shilajit o.l

Forresten er de aller fleste finansielt tilknyttede i Infowars jødiske gesjefter og eiere, inkludert produsentene av hva som pushes av piller og «helsekost». Alex Jones er en jødisk front, som så, nei, de aller fleste medieorganisasjoner, men som markedsføres under dekke av å være Mom-and-pop-«Americana» og «Texasrebellsk», trail blazing mot systemet.

«EMERGENCY ALERT(S)», og annen ekstremt dum synsing. Fra Banned.video

«Infowars» som kontrollert opposisjonell skisme skor seg også på en enkel knapphet-prinsipiell markedsføring, som forøvrig ligger helt på linje med hvordan f.eks. også den jødiske diamanthandelen fungerer, hvor verdien av diamanter;informasjonen likeså blåses opp via falsk knapphet via kontroll på generelt sann informasjon og fornuft i befolkningen, slik at de lille som lekkes ut får en tilsvarende syntetisk verdi og (konspiratorisk)-kulturell appell.

Denne konspirasjons-kulturelle kontrollen fortrenger sann opposisjon til systemet og brukes aktivt og veldig åpenbart. Et enda enkelt eksempel på nettopp dette og «Infowars» var da Alex Jones ble «bannlyst» fra diverse sosiale medier, inkludert YouTube, noe som bare førte til at denne falske knappheten, altså tilgang på hans show og programmeringer, genererte enda mer intrige og flere seere etter hvert som de andre mediene også mistet mer og mer grepet. Jones og Infowars brukte denne muligheten til å utvide driften, og starte opp «uavhengige» medieplattformer som «Banned.video» samt at de begynte å peile seg mer inn på mer perifere men pionerene medier for å ny et nytt publkum og intellektuelle byttedyr.

Jones sier også selv at «Hvem som helst» kan bedrive slik kontrollert opposisjon, fordi det handler i essens bare om å bekrefte visse deler og aspekter som folk allerede mener, og geleide dette inn på et annet felle spor, selv om dette strider mot både nytenking og mye av fornuft.

Muh EMERGENCY: [Link] Jones, tilbake på «jobb» som maskert system-propagandist

Den ukritiske og dumme massen er uansett god og enkel å overbevise for å være så «opplyste» og sannferdige; «gode», delvis fordi de andre skismene av folk disse stilles opp i mot «politisk» er like teknisk ubehjelpelig og vesentlig betinget til sin «informasjonsstrøm» fra MSM, som selvfølgelig også er en form for «kontrollert opposisjon», bare større og på en annen måte.

Massemediene og «systemet» er helt avhengige av å kunne definere folk som Alex Jones og «Infowars» som «konspirasjonsteoretiske» fordi slike psykologiske designasjoner tjener den demokratiske differensieringen og den opposisjonelle dynamismen innad i en større og større informasjonsstrøm de sårt trenger å kontrollere jo større og potensielt komplekst og kontradiktorisk det blir. «Systemet» opererer og er fundert på en salig blanding av ufornuft og generelt bedrag for å generere den opportunismen og galskapen som direkte eller mer indireekte beriker «elitene«.

Relatert: NRK med en sjelden programmering av en viss kvalitet. -Promoterer og diskuterer norskprodusert dokumentar om kristen-sionistisk ‘koshervatisme’, og deres dødskult-demokratiske religiongalskap

Derfor er det helt sikkert at Alex Jones hverken er kansellert eller «stengt ned» i morgen eller neste år, men bare vil fortsette på samme måte, evt. i et litt annet spor, på en annen plattform, og med samme kvasi-konspiratoriske kristen-merkevarementalitet og system-kontrollerte narrativ under oppsyn av høyere makter, altså toppstyrte agendaer direkte fra finansmakten i USA.

I mens er det helt rimelig å forvente at Jones vil rølpe og formane flere forrykte forestillinger, deriblant det siste narrativet: at «de som ikke tilber Elon Musk», en annen system-sjarlatan oppnevnt til bla. geni, romfarts-guru og «verdens rikeste», men som likevel ikke forstår en tøddel av enkel rom-fysikk, «ikke er menn».

Realiteten er den at Alex Jones er en klovn og mer eller mindre styrt og kompromittert av NWO-systemet, og langt i fra noen man bør høre på i timesvis og betrakte som en slags sammenlignende standard til de andre massestrømmende idiot-mediene på den «andre siden» av den idiot-ideologiske ligningen.

Hummingway

Hummingway