Dagen før dagen,15. mai 2023: Enda en skammens og hånets dag for faktiske Nordmenn

Dagen før dagen,15. mai 2023: Enda en skammens og hånets dag for faktiske Nordmenn

Man bør bli mer forbannet. Det før fallittpolitikerne, idiotene og demokratiet fullstendig avvikler alt og alle. Det både bagatelliseres, passiviseres og neglisjeres, alltid for å normalisere all dårlig utvikling. All såkalt «progressivitet» preges av dette. Man «beriker» ikke et folk ved å ta fra dem noe, spesielt ikke identitet eller særpreg, men dette er hva som foregår i full skala i «Norge», to dager før «nasjonaldagen».

For å være mer i tiden og «mangfoldig», så sier jeg det slik: «Fuck» å moderere meg». «Fuck» å i det hele tatt bruke et sekund på redigere dette, for dette blir en rant rett «fra levra»

Jeg snakker selvsagt om å felle samene inn i den norske Grunnloven som et såkalt «urfolk», en «symbolsk handling», ifølge fjollene i NRK, som i og for seg er et velferdsfrotsende, avstumpet, åndssvakt, statsfinansiert, «mangfolds»-misfoster av en forbannet medieinstitusjon og masse-indoktrineringskvern.

«Samene får urfolksstatus i Grunnloven

Stortinget vedtok mandag at samene skal kalles et urfolk i Grunnloven. Endringen trer i kraft med en gang.

147 representanter stemte for forslaget, mens 22 representanter stemte mot.
Fremskrittspartiet er det eneste partiet som gikk imot, kommer det frem av innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det kreves to tredels flertall for å vedta en grunnlovsendring.
Arbeiderpartiets Lubna Boby Jaffery, saksordfører for forslaget, sa i forkant av voteringen at partiet i lang tid har ønsket at Grunnloven skal omtale samer som urfolk.

– Det er av stor symbolsk betydning. Ved å anerkjenne samene som urfolk i Grunnloven, setter man et varig punktum for fornorskingspolitikken, sier hun.»

Denne utviklingen er et direkte resultat av den anti-rasistiske raseringen og balkaniseringen som preger den moderne masse-demokratiseringen; et system hvor alle unntatt majoriteten dispenseres og anti-diskrimineres særrettigheter fordi de egentlig ikke hører hjemme i samfunnet, som de ofte «flykter» til, mens de forlanger å bli behandlet som «medmennekser» på bakgrunn av universelle «menneskerettigheter», som bortsett fra papiret de er skrevet på, langt fra er «symbolsk» i sin ekstreme praksis, spesielt i såkalte «velferdsstater». Merk også at det heter ikke «velferdsnasjoner»— en liten nøtt der også..

Relevant: Det finnes kun èn «krise» i «Vesten», og det innvandringen og demografiendringene

De forbanna 147 idiotene på Stortinget, som åpenbart er helt blåst og som stemte for dette, ikke èn var vel hverken same eller noen med særlig juridisk forståelse, men kollektivt, en meningskonform, dum gjeng av middelmådige parti-broilere, hvis fremste egenskap består i brunbeise- og nese seg for å komme seg lengre opp i det samsvarende rasshølsystemet som i dag er norsk «politikk», hvor «lederne» er en gjeng analfabeter, kvoterte arabere, bælfeite kakekjerringer og andre evneveike fjols. Bare se på denne kjerringa fra Araberpartiet (AP), Lubna Boby Jaffery. Hva faen er dette her? Hvem er det du tror du snakker på vegne av? En vits? Er det slik å skulle forstå at Lubna Boby Jaffery er norsk? Selvsagt ikke.

Fremdeles Ikke «nordmann», Lubna Boby Jaffery, Araperpartiet

Og hvem er egentlig norske? Samene er ikke norske, det er på det rene, men nå har de fått hva som i en juridisk kontekst ikke kan fortolkes dithen at samene nå har fått enda mer særrettigheter enn før.

Dette «setter et varig punktum for fornorskningspolitikken», javel, Araberpartiet??

Fremdeles ikke «Nordmann», eller -kvinne, men kanskje «bartesam», Hadia Tajik

Ingen har vel påstått eller insistert på at disse forbanna samene skal bli «norske», mens det fra samme hold regelrett og juridisk bokstavelig talt hevdes at f.eks. somaliere og pakistanere er norske «nordmenn». Det er så på trynet og idiotisk, hyklersk og selvskadelig. En identitetveis suicidal systematikk av det norske folket, forestilt dem som politikk og forvaltning.

Samefolket er historisk et nomadefolk, mens «Nordmenn» er folket som sprang ut av Norge—heller ikke de germanske som senere steg inn. «Nordmenn» er først og fremst blonde, blåøyde og svært hvithudede folk som naturlig nok derfor stammer fra nordlige strøk enn typiske svartinger. Ferdig snakket. Norge i dag er blitt en selvutslettende organisme i så måte, stinn av masse rare folk som selvsagt hater nordmenn, men godtar dem så lenge de kan leve på samfunnet konstituert av de samme folkene de hater. En gjeng usiviliserte, snyltere og totalt utakknemlige undermålere er hva det er snakk om.

Relevant: Innvandrer med Agenda: «Vi trenger ikke etnisk baserte partier i Norden!»

Disse svarte folkene kan dra tilbake til det kulturelle helvete de kom fra, for min del, hvis de ikke liker fakta faen. Ingen har tvunget dem til å komme til Norge. De fleste «flyktninger» er ikke engang reelle flyktninger.

Sannheten, som er under utvikling, er at de selvhatende skurkene; «Anti-rasistene» og kulturmarxistene, i sin store idioti og ignoranse, nå har rasert samfunnet og derfor lagt opp det videre løpet primært langs de etniske skillelinjene. Et balkanisert samfunn er fremtiden i Norge. Samenes urfolk-status er langt fra noe bare «symbolsk» signifikant, men er snarere totalt emblematisk hvordan den masse-demokratiske moralmajoriteten systematisk spinner i en nedadgående spiral mot undergangen som en sentral del av sin selvhatende og suicidale ideologiske forvirring. Det er også ikke uvesentlig eller irrelevant i juridiske betraktninger å regne.

Denne nå Grunnlovs-konstituerte statusen, vil meget sannsynligvis rettslig stadfeste mye mer i fremtidige spørsmål, uten at selvsagt idiotene på forhånd kunne forstår hvordan. Dumme folk er FARLIGE. Jeg gjentar: F_A_R_L_I_G_E, og har ikke noe i styring eller politikk å gjøre. Ikke? Vil du ta en flytur med SAS, og en relativt dum, men veldig «snill» og «velmenende» pilot i en storm? Værsågod.

De er så forstokket og fjernet fra realiteten, at de ikke engang forstår enkle historiske faktum som at når man som regel fratar et folk sin identitet, så vil det komme en mer enn tilsvarende motreaksjon.

Relevant: «Kalergiplanen»: Vestens «infokognitive» og kulturelle katastrofekollaps

17. mai, Grunnlovsdagen i Norge, har for lengst erklært og demonstrert seg som en prinsipiell parodi. Det moderne masse-demokratiet har sementert seg som en ikke-diagnostisert sykdom i de fleste norske «borgeres» sinnsvake statlige forestillinger, og noe som forherliges som en løsing når det i realiteten er bunnen av selve problemet.

Hva skal man med demokrati om de fleste uansett vil det samme og velger sin leder? Selvsagt, fullstendig overflødig. «Demokratiet» i dag er og blir utstrakt idioti, rasjonalisering av middelmådighet, passivitet og sementeringen av ‘universell velferdssosialisme’; veien mot en ny form for global-fascisme og kommunisme.

Så «fuck» 17. mai, og alle idiotene som «feirer» andres undergang. Per minimum, «fuck» alle som ikke er nordmenn, og som finner på å feire 17. mai som «Nordmenn» fordi dette er ikke deres dag, og det er heller ikke samenes dag, og samene er ikke et «urfolk» i Norge. Dere er snarere som somaliere å regne i den kontekst:—«Same shit, different wrapping».

Dessuten burde man ikke kalle det Grunnlovsdagen lenger. Den tekniske presise designasjonen burde være «Demokrati-sosialistenes dag», fordi situasjonen sådan er så nedrig og meningsløs, at det kan ikke engang lengre kalles «sosialdemokrati», heller «skandaledemokrati», hvilket er uendelig mer treffende.

Sezeerf

Sezeerf