Vi systemdissidentere må stå sammen

Vi systemdissidentere må stå sammen

«Vi» er nødt til å skape kultur, og det haster.

For per dags dato så mangler det et reelt alternativ for etniske nordmenn i dagens individualistiske samfunn. I dagens samfunn blir etniske nordmenn kun representert to alternativer; Woke eller Islam. Derfor trengs det sårt et tredje alternativ, som er basert på vår egen kulturarv for vårt eget folk.

Se bare hvor 40 år med verdikonservatisme og sivilnasjonalisme har ført oss, situasjonen har bare blitt verre. Glem boomer-nasjonalistene, la dem gå av med pensjon. En nasjon er ikke bare basert på abstrakte verdier som «demokrati» og «ytringsfrihet». Jeg tror ingen mann ved sine fulle fem er villig til å kjempe og dø for slike abstraksjoner. En ekte mann kjemper og dør for sitt hjemland, for sin kultur og for sitt eget folk. Det er oss millenials og zoomers som må ta denne kampen, det hviler et enormt ansvar på våre skuldre.

Relatert: «OK, Boomer»: Har «Boomers» utelukkende skylden for vestens nasjonale nedgang?

Slik som Carl Jung skrev om, så finnes det en kollektiv underbevissthet i vårt folk, som er mulig å vekke til live. Gjennom mytologisk symbolikk, folkekultur og folkeminne er det mulig å gjenopplive denne kollektive underbevisstheten i vårt folk. Det kollektive ubevisste er det dypeste laget i vår psyke i den moderne verdenen. På toppen av det kollektive ubevisste så ligger det lag på lag med bevisste tanker og ideer om verdenen rundt oss som vi har fått gjennom mediepropaganda og akademisk indoktrinering.

Den moderne verdenen med all dens teknologi har koblet oss så langt vekk fra alt som er naturlig, dette har bidratt med å undertrykke det kollektive ubevisste fra vår psyke. Den moderne mannen ser i dag på symboler og folkekultur som utdatert og ubetydelig. Den moderne mannen har erstattet idealene fra den tradisjonelle verdenen med nye idealer fra den moderne verdenen. Det den moderne mannen er konstant okkupert med i dag er alt som omhandler teknologi, vitenskap, produksjon, profitt, produktivitet, individualisme og konsumerisme. Dette har bidratt med å skape et rotløst individualistisk samfunn med sjelløs konsumerisme der kirker har blitt byttet ut med store kjøpesentre.

Om vi skal komme noen vei i denne kulturkampen så må vi først aktivere det kollektive ubevisste i oss selv, deretter i andre. For at nordmenn skal gidde å engasjere seg i kampen for folk og fedreland, så må vi ha det riktige grunnlaget på plass først. Her har verdikonservative sivilnasjonalister bommet veldig. Vi kan ikke basere kulturkampen på abstrakte verdier som «demokrati og frihet». Vi kan ikke late som at alle uavhengig av rase kan bli nordmenn bare dem har riktig verdigrunnlag på plass.

Relevant: Sionistiske «nasjonalkonservative» regjeringer og radikalere oversvømmer Europa med millioner av «flyktninger»

Det er svært få som er villig til å brenne en koran og gamble med livet sitt i «demokratiet» og «ytringsfrihetens» navn. Vi kan ikke basere kampen vår på et abstrakt verdigrunnlag. Kampen må baseres på noe mer håndfast som står nærmere hjertene våres. Folk, folkekultur og fedreland må stå i sentrum.

I stedet for å konstant syte og gnåle om alt vi er i mot, så må vi fokusere mer på hva vi er for. Vi er nødt til å gjenoppdage hvem vi er, og skape en ny og bedre kultur utifra denne gjenoppdagelsen. Måten å gjenoppdage seg selv på er ikke ved å høre på de verdikonservative sivilnasjonalistene sitt preik om demokrati, frihet, mangfold og likestilling. Vi gjenoppdager oss selv ved å se tilbake på de gamle kildene som finnes i de gamle bøkene fra vår egen litteratur fra den antikke verdenen. Svarene ligger i historien vår. Når folk begynner å se tilbake på historien, vil dem gradvis vekke sin kollektive ubevissthet til live igjen. Det er fra dette grunnlaget vi må begynne. Når den kollektive ubevisstheten er vekket, så vil også folket vårt ha ti ganger så stor kampmoral, enn om dem bare trodde at kampen handlet om abstrakte verdier.

Når vårt folk sin kollektive ubevissthet er vekket til live, så er neste steg å mobilisere oss selv og bli en sterk enhet som kjemper iherdig på alle politiske fronter. Denne individualismen der man ser på alle andre individer som en konkurrent er en giftig tanke som må elimineres fra sinnet til folket vårt.

Muslimene har sine klaner, nå er det jammen meg på tide at vi bygger vår egen. Problemet er ikke at Islam har noe som er hellig for dem, problemet er at vi ikke lenger har noe som er hellig for oss. Vel, for meg er mitt eget folk og min egen kultur hellig. Du som leser dette er mest sannsynlig endel av mitt folk, i fremtida blir det veldig viktig at du lytter til sånne som meg og tar det jeg sier på alvor. For jeg kjemper for din og min fremtidige eksistens, for at vårt folk skal være en relevant kraft i flere årtusener å komme.

Om du begynner å føle deg fremmedgjort i dit eget hjemland, vit at du ikke er alene, vit at det finnes flere av oss som kjemper døgnet rundt for deg, som er villige til å ta en risk og si det som trengs å si. Om du trenger noen å snakke med så er jeg her for deg, det er bare å ta kontakt om det er noe.

Synes du dette innlegget var interessant, så bør du sjekke ut nettstedet mitt Kulturkamp.no der jeg skriver egne blogginnlegg, driver en Youtube-kanal og en podcast.

Vi dissidenter må holde mer sammen framover, derfor prøver jeg å få til mer dialog og samarbeid med andre alternative medier. Jeg kom tilfeldigvis over nettstedet Kritikken.no og fant det veldig interessant.

Avatar

Joachim Smørdal Haug

Kulturkamp.no