«Proxy-Ukraina» desperat etter mer våpen. Taper stadig territorium. Den amerikanske våpenindustrien gnir seg i hendene.

«Proxy-Ukraina» desperat etter mer våpen. Taper stadig territorium. Den amerikanske våpenindustrien gnir seg i hendene.
Det ideologiske og idiotiske krigskappløpet fortsetter

Ukraina taper nå, igjen, krigen på alle fronter. Siden den strategiske tilbaketrekningen av sine styrker, har Russland igjen gått på offensiven i det som nå er å anse som en uerklært krig mot «vesten». Desperasjonen for Ukraina øker i takt med ropene om mer våpen, og propagandaproduksjonen i vesten går enda mer hett når den febrilsk og fanatisk pisker opp narrativene, og det som ellers arter seg som et slags konformt ‘russerhat’ blant de mange servile tilskuerne i NATO-land.

Men i skrivende stund er det eneste Ukrainerne kan vise til av initiativ, bare et par mislykkede motoffensiver, deriblant en forfeilet operasjon 24. januar der fem ukrainske amfibiekrigsskip med tropper forsøkte å krysse Dnieper ved landsbyen Korsunka i Kherson-regionen. Målet var angivelig å angripe det ukrainsk etterretning kalte «russiske forsvarsposisjoner». Ifølge ukrainsk etterretning var angrepet «en suksess», og kunne sånn sett rapportere at en «russisk kommandopost» var ødelagt.

I realiteten var denne kommandoposten et skur samt at fire av de fem landsettingskipene ble beskutt og ødelagt av Russiske styrker og forsterkninger. Ukrainerne gjorde så retrett.

Den 8. april 2022 hadde Russland gitt tapt på omtrent 40% av sitt daværende erobrede territorium. Siden den gang er det foretatt en tilbaketrekning samt generell militær mobilisering av det som anslagsvis rapporteres å være 500.000 soldater. Russlands stående her forventes å telle rundt 1.7 millioner ved slutten av 2023, ifølge den russiske generalstaben.

Relatert: Ukrainas midlertidige motoffensiv — konsekvenser og implikasjoner?

Ukraina har tapt mye soldater og landområder (21%, 27/01/23), uten at disse tallene i det hele tatt ser ut til å hefte den vestlige propagandamaskinen, som bare turer og går. Snarere, så mener ukrainske myndigheter å vite at så mye som ca. 122.000 russiske soldater er døde. Den samme kjempekredible, og ikke-korrupte myndigheten oppgir også samtidig at Ukraina bare har tapt «rundt 10.000» av egne soldater. Begge tallene er selvsagt mer eller mindre fiksjon og propaganda. Mange steder nekter engang oppgi tall på Ukrainske falne. Dette er selsvagt fordi de…..har så få døde. Det er jeg helt sikker på…

Ingenting å se her.

Mer edruelige estimater angående Ukrainske tap snarere er i nærheten av ca. 150.000 soldater, hvorav 25-35.000 er såkalt «MIA», «missing in action»—det være deserterte eller simpelthen ikke å spore. Altså, et tall som ligner mistenkelig veldig på det Ukrainerne påstår å ha drept av russere. Det hele lukter sterkt av Saul Alinsky-taktikk, noe bakmennene i Kiev-regimet garantert ikke er fremmed av.

Dette er nok i realiteten en slags projisering mtp. antall døde Ukrainere.

Den ukrainske hæren, minus utenlandske fremmedkrigere, besto offisielt av opptil 246.000 soldater inkl. div. støttepersonell. Offisielle tall på døde «vestlige» fremmedkrigere er som alt annet også vanskelig å få rede på i krigens tåke, men et konservativt eksrapolert estimat per nå, er at over 2000+ er døde fra det som på et tidspunkt (juni, 2022) var anslått være drøyt 7000 fremmedkrigere fra forskjellige nasjoner. Mange fra Polen, USA og Storbritannia.

Russiske tap, som også må ta med en klype salt, estimeres, på kryss og tvers av mange forskjellige kilder, å ligge rundt totalt 65.000 «MIA», inkl. 25.000 skadde.

Dette er estimater ekskl. «andre», dvs. militærfraksjoner som PMC Wagner (4,100+), Donetsk PR (4.500+), Luhansk PR (1,300).

«Vesten» er nå å anse som en krigførende part

Og Ukraina er stadig ikke et NATO-land, men mottar støtte fra NATO-land som det skulle vært California. Det er først og fremst fordi USA, via en såkalt proxykrig, søker å svekke Russland gjennom Ukraina som krigsaktør at denne nærmest uendelige «støtten» fortsetter. «Folkevalgte» i Tyskland uttaler at man er i «krig med Russland», og «folket» har ingenting de skulle ha sagt, selvsagt.

Prisen for all denne idiotien og ignoransen er at Ukraina etterhvert legges i fullstendig ruin, hundretusenvis dør, og at man risikerer å eskalerer til atomkonfrontasjon med et Russland, som på sin side også forstår denne konflikten som nærmest eksistensiell, et narrativ som skamløst kopieres og ‘spinnes’ av propagandamaskinene i «vesten».

Det er ingen vett foruten total konvensjonell tenking på «vestlig» hold. Det er USA som fører an, som vanlig. Med sin «nasjonsbygging», for enhver pris. Propagandaen renner over. «Ulovlige kriger», helt uspesifiserte og trenerte påstander om såkalte «folkerettsbrudd» i øst, og bare der, «nazistiske Russland», som er det mest multi-etniske landet i verden, Moskva med mest muslimer i Europa, og et Russland, som av vesten, gang på gang, er forsøkt presset inn i en slags stereotyp og de jure autarki og juche-designasjon. Er det rart at Russland føler seg «presset»?

Muslimer i Moskva

Russland har bestemt seg for å ta landområder. Å ta landområder som ikke har NATO-garantier, og som gjøres så under det kanskje meget presumptive premisset at det evt. foregår «de-russifisering» og div. «menneskerettighetsbrudd», er i realiteten blitt et type renkespill og sedvane som «vesten» selv har lagt opp til, med sitt hykleri og krigføring i andre land. Dette er altså de nåværende ‘spillereglene’ og selve sedvanen for hva som ift. (internasjonal)rett(e) kan forstås som legitimerende intervensjonspolitikk og prinsippforhold av militær nødvendighet.

Hvor mye NATO-landene, og spesielt USA egentlig er villige til å holde liv i en konflikt, som per nå antakelig ville vært i nærheten av avgjort så lenge de ikke trues på livet selv, er ikke godt å si. Det hele er ideologisk betinget, og ellers et ego-drevet, overambisiøst, imperialistisk geopolitisk nullslumspill ift. Russland, hvor ‘gamblerne’ egentlig ikke bærer noen egen innsats i form av blod eller direkte represalier, enda. Tvert imot, så tjener USA på dette spillet, og derfor vil det nok fortsette. Washington-eliten og sionistlobbyen i USA er så sterk, og ellers så fremmed og nærmest fiendtlig innstilt til Europa generelt, at det kan gå ‘hele veien’ til kjernefysiske helvete.

Tanks og utstyr

Det som ser ut til å bli en ny forsvarskrig, og hvor Ukrainerne ikke har vunnet noe terreng slik det står nå, med en stående hær som nærmer seg halvkjørt, og det i møte med større russisk mobilisering, har geniene i NATO og omegn funnet ut at man skal sende mer tanks til Ukraina. Deriblant britiske «Challenger 2», som bekledd med et hittil hemmelig polstringsmaterial, hvilket sannsynligvis vil så havne i hendene til russerne. Våpenindustrien og investorer (((gnir))) seg i hendene, og kan i tillegg til forsendelsene mtp. Ukraina ellers rapportere om en 49% øking i våpensalg. NATO-land som sender gratisutstyr til Ukraina, godtgjør uansett våpenindustrien og det «militærindustrielle komplekset» når deres ammunisjonslager må erstattes.

Tanks er i en forsvarskrig, dessuten påpekt av flere kritiske «militæreksperter», mindre nyttig enn hva folk nødvendigvis forstår dem som. Tanks er i hovedsak et offensivt våpen i samsvar med infanteri. Ukraina går mot tomme brakker og kompetanse i så måte mtp. vedlikehold og stridskompetanse, også ifølge mange krigs-kommentatorer.

Ettersom frontlinjen i det som blir en mer utpreget forsvarskrig for Ukrainerne, snevres inn, vil konsentrasjonen av tanks bli et problem i seg selv mtp. artilleri og Og man kan vel snart begynne å spørre seg hvor mange flere leiesoldater og kontraktører i vesten som fremdeles vil være villige å slenge seg med i en krig som Russland per tall er overlegen.

Flere av de pro-ukrainske kartsidene har sluttet å oppdatere etter som Ukraina taper mer terreng. Her kampen om Vuhledar.

Leveransene av disse tanksene vil også ta tid, kreve trening av mannskap og vedlikehold, deler, flere forskjellige typer ammunisjon for hver type tanks og trolig vil deponiene og veiforbindelsen for alt dette bli forsøkt angrepet, om så med russiske hypersoniske missiler slik at de kanskje ikke når fronten, hvor nå den vil være, i hele tatt.

Russerne anvendte forørig det hypersoniske «Kinzhal»-missilet for første gang mars 2022. Missilet ødela angivelig militærutstyr for 400 millioner dollar lagret i et anlegg utenfor landsbyen Deliatyn, langt inn i sørvest-Ukraina. Amerikanerne meddelte at «de fulgte missilet hele veien via satellitt», men drone-videoen som filmer anlegget da det blir truffet, viser få tegn til at noen mottok noe vennlig varsel.

Kinzhal-missilet slo til langt inne i Ukraina

Talsmenn for USA og NATO var påpasselig raskt ute i propagandamediene med å kommentere at «trusselen fra hypersoniske missiler er irrelevant» i Ukraina. 400 millioner dollar er vel så og si ganske «irrelevant» med tanke på hvor mye utstyr og penger som hittil er sendt.

Det er ellers fremholdt at hverken USA eller noen andre NATO-land har effektive mottiltak når det gjelder hypersoniske missiler, som Russland har flere typer tilgjengelig, inkludert «Zircon»- og «Avangard»-missilet.

Det går foreløpig snarere mot tredje verdenskrig

NATO og USA er allerede å betegne som krigførende, i alle fall svært delaktige parter i den effektive krigføringen. Folkene i NATO og USA, samt folk ellers, er som oftest generelt alt for fanatisk og enkle i hodet og av forståelse til å skjønne at hva de driver med er en form for fanatisme og hysteri uten særlig lang levealder. De er også hyklere av rang. Det er bare å se på historien og hvordan eksempelvis USA siden Korea-krigen har turet frem med sine meningsløse kriger og bombardement for «verdensfred». Alt bare et skinnhellig oppkok og kynisme.

Vi er vitne til en utvikling som er vanskelig å stoppe. Delvis fordi fanatismen og de ideologiske skylappene og skavankene er for store for de som dytter og tjener på det de oppfatter som «rett» og «anstendig». Dette gjelder forsåvidt i alle andre politiske spørsmål, deriblant innvandring, multikulturalisme, klima etc.

Resultatet er enten at denne krigen fortsetter i mange år, og i beste fall dør ut, da i form av at ukrainere først står igjen med null mann. Eller at det ikke dør ut, men fortsetter å eskalere og utfallet blir globalt. «Vesten» har heller ikke den visdommen eller selvransakelse til å forstå seg som ‘slått’, og kan ellers ikke dy seg for å tjene penger på væpnede konflikter. Det er slik USA de facto opprettholder sitt hegemoni; gjennom utøvelsen av sin militærmakt og spredning av «demokrati», noe som selvsagt er en helt forskrudd unnskyldning bare folk med middels+ I.Q finner god nok til å internalisere som akseptabel.

Man burde være i stand til å på ett eller annet tidspunkt erkjenne at man ikke kan diktere alt ut i fra hva USA måtte mene og ønske seg i alle sammenhenger. Men ingen nasjoner eller dumme frontmenn a la Stoltenberg har ryggrad eller annet av integritet til å motsi dette «Rules based order»; «NWO».

Krigen i Ukraina har ingenting med USAs sikkerhet å gjøre. Ei har den stort å gjøre med NATO, og de spillereglene som derav er stadfestet.

Såpass realistisk må man faktisk kunne forvente å forholde seg, og med det i behold, så kunne man kanskje fått på plass en diplomatisk løsning per i dag. Men viljen til dette viser seg ikke i det hele tatt. Folk Flest™ er fanatiske og simple. Disse vil derfor alltid foretrekke å opptre moralistiske og forrykt fremfor fornuftige og rasjonelt. Spesielt i «krig» som angivelig rokker ved det de er blitt formant av systemet som deres «verdier». At det er hyklersk og inkonsekvent er ikke så farlig for dem selv, men andre vil med tiden muligens se seg lei på dette tøvet, bla. en «(muh) Rules Based Order».

Relatert: «Rules-based order»—psykologisk parentifisering av den politiske plebeierstand

Hvordan tar man for seg en bølle? Putin ser ut til å gå for «styrke», og har også tatt farvel med den klamme tonen, og på sin lakoniske måte dementert den såkalte «no first use»-doktrinen. USA og sionistene har på sin side alltid lagt an for såkalt «American exceptionalism»; et «carte blanche» til grenseløs imperialisme, hykleri og kynisme. Det eneste landet som har brukt atomvåpen m.m. Det hele av den amerikanske nasjonsbyggingen har heller svært lite med nasjonalisme og frihet å gjøre. Det er i mange tilfeller det stikk motsatte som er målet, for ikke å sit middelet.

Det er slike forskrudde typer av misforstått idealisme og pseudo-ideologisk kamp som er og blir selve bakteppet for krigen i Ukraina til å begynne med. En «verdensorden» og tilhørende ideologi belagt av kynisk idealisme fremfor mer rasjonell fornuft, eksemplifisert av Jeffersonianisme og «No foreign entanglements», blir å regne som døv religion, og det med samme absolutte tenking og konfliktpotensial. Senile politikere som bare raver med plattheter, dagen lang på TV, som de senere handler i stikk strid med fordi noen skal ha litt mer penger og makt, er egentlig mer enn folk flest fortjener som «ledere». Verden trenger en Great reset. Om den blir i form av at folk flest må spise biller og insekter, eller at kakerlakkene tar over, er kanskje ikke så nøye.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør