Påskekrim-kritikken spesial: «Arkitekten» – Hvem står bak, nesten hver eneste gang?

Påskekrim-kritikken spesial: «Arkitekten» – Hvem står bak, nesten hver eneste gang?

Som jeg har sagt og postet flere ganger, og dette mange med meg, det være et økende antall grupperinger og individer, så er «jødene», for ikke å si Israels eklatante sionisme, i store problemer om dagen. Det samme gjelder derfor også de fastgrodde sioniststøttende boomer- og konservative/nasjonalkonservative—kosherkonservatives politiske fremdtider, og totalt døv-intellektulle forestillinger om verden. Snart ligger hele dette tåpelige verdenssynet, i likhet med jødenes «Gazza», i grus. Og alt dette vil fåregå foruten den store syndebukken, men også villfarelsen som er argumentet: «Islam» i mente i «vesten». «Kristendommen» er en jødisk spin-off. Islam er en avart av kristendommen. Alle tre er meget fanatiske absurd-ideologier med hhv. vanvittige politiske implikasjoner. Jødedommen er den eneste ikke-distribuerte samt separerte, og på veldig lang vei den religionen med det mest «hatefulle» menneskesynet, for ikke å si ekklesiastiske praksis og politisk institusjonelle makt i vesten.

Internett flyter snart over av mer kritiske blikk på sionisme og «jøder» derunder. Kristentullingen og sivilnasjonalisten/renessansemannen «Alex Jewns» ble nylig konfrontert med, og tilsynelatende retorisk-panisk kompromittert av den latterlige jødisk-religiøse «hat-retorikken» mot «vesten», noe som i stor grad styrer, og på de fleste måter nå nærmest betinger all den manipulasjonen kvasi-opplyste folk f.eks forstår «systemet», bank-finans, «mediene» og andre farsotter som «woke», og den bidige, veldig gamle «venstresiden». Jones forsnakket seg også, og refererte til Israel, dvs. jødene, for «Globalistene i Israel» [@ 2:21:34 ]; hans famøse varemerke og kamprop er nå endelig ut av skapet. Jones fordømte forsåvidt også Israels «folkemord» på Palestinerne, trolig fordi han ikke er så dum å utad støtte «bombing av babyer», mens mange fanatikere i såkalte «alternative medier» fremdeles mener å vite at «Israel bare forsvarer seg mot farlig terror» osv.

Relevant: ‘Femtekolonne-demokratiet’ i USA under press og desperat etter nye narre-narrativ

Men Jones er og vil alltid være en slags svindler. Det handler om penger, og mest mulig allmenn-appell der i gården, hvilket er en primitiv felle de aller fleste går i. Alt kommer av en form for trangsynthet, med begrenset levetid etter som tiden skifter og vesentlighetene kommer frem. Enklere sagt, dette er også dumme og svake folk komparativt, og som for det meste er ute etter å mæle sin egen kake. Hva de så sier, og påstår seg som «forfulgte» kan være det samme; enda et virkemiddel for å fremstille seg som halv-jesuser, angivelig ofte inspirert av jesus. Mye av det samme kan vi si om «anti-f.eks rasisistene» innad i etablissementene, alt etter som f.eks volden og «polariseringen» bare blir større og større blant etniske grupper i et snart balkanisert Euorpa fullt av «utfordringer». Det samme gjelder klimamarxistene og andre div. hylekor som utgir seg selv som forkjempere for spørsmål de ikke engang forstår noe som helst av. Alt er ønsketenking, korrupsjon og projisering.

Og for også å gjenta: «Venstresiden» er og har alltid bare vært svake, og derfor nyttige idioter for maktapparatetene og de mer kyniske interessene som «står bak» det «liberale» «demokratiet» i «vesten». «Venstresiden» er essensuelt bare en trussel mot seg selv, dvs. for majoriteten, altså «demokratiet». Vi snakker om et et type styre der hvor middelmådigheten har unaturlig stor innflytelse og makt, og som dernest er ekstremt enkelt for de «få» å manipulere massene.

Denne «dokumentaren» er på ingen måte særlig god, men den klarer i alle fall å forestille det fundamentale vedrørende «jødisk makt» i dagens «vesten». Dokumentaren er dermed ‘representativt’- presis nok til å både utgjøre en standard for en slags «dokumentar» om hvordan og hva som på en måte fenger «konspifolket» hva angår substans og tankemåter, men på den andre siden er den samtidig langt fra overdrevet eller poengløs, men generelt, grei nok til at den kan tas til inntekt for hva som er den vesentlige ‘sannheten’ bak «systemet» og «politikken» som i dag. Den ligner på mange måter på kreasjoner som dette og annet meget lignende av samme kaliber som dette her, hvor mer billige presentasjoenr og argumentasjon serveres som kritisk substans. Systemet vil nok etterhvert forsøke å «slå ned på» slikt som «hat». Bare vent.

Skal man begynne å forstå jødisk makt, og hvorfor denne er såpass ekstrem og burde vært bannlyst fra «vesten», så må man først være interessert, dvs. inkludert det å ikke være konfliktert-kompromittert i form av f.eks. måtte (be)tjene det latterlige, navle/-bibebeskuende kultur-kristen-sionistiske «konservative» synsere på «berget», men å se på hva jødedommen egentlig er, hva ideologene sier, hva den lærer bort, hva som praktiseres sammenlignet med hva som forestilles de mange utenforstående, som kristne er. Kristne manipuleres helt bort i natta av jødene, og er helt i lommene på jødisk makt som følge. Den ideologiske korrupsjonen og kompromitteringen av kristne samt «sekulære» marxister på den andre siden av spillet er helt ekstrem, men begge sidene i dette spillet er som regel alt for ideologisk indoktrinert og for dumme til å i det hele tatt granske sine egne ståsted.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør