Massemedienes propagandakjør, primitive projiseringer vedrørende Prigozjins ‘kuppforsøk’ og borgerkrig-fetisj i Russland åpenbarer seg

Massemedienes propagandakjør, primitive projiseringer vedrørende Prigozjins ‘kuppforsøk’ og borgerkrig-fetisj i Russland åpenbarer seg

Idioter forstår ikke at de er idioter, og kommer i forskjellige former. Det handler om så mye av forskjellige faktorer. Massemedienes (for)dekning av Ukrainakrigen demonstrerer godt hvor sterk denne utpregede ubevisste psykologiske styringen av folk fungerer, og hvordan disse kjerringstyrte mediene fortrinnsvis bruker emosjoner til å kontrollere folks reaksjonsmønster, og derav, deres meninger. Kan Russland selv dra nytte av denne forutsigbare spinnville mediestrategien mtp. krigen i Ukraina, samt for å styrke seg internt? Svaret er ganske åpenbart, ja, og vestlige medier fungerer således ikke bare som idioter, men som nyttige.

De aller fleste av disse flokkdyrene jobber som regel i «systemet». Dette er primært fordi systemet er selv er av en sterk totalitær karakter, og full av sosialt konforme tendenser. Men konformitet kveler kritikk, og uten (selv)kritikk, er et samfunn dømt til å forkomme til blanding av ignoranse og arroganse i sin gruppetenking.

Primitiv priming til grunn

Den tekniske «gruppetenkingen», og vilkårene for det i Norge, er blitt såpass systematisk normalisert at ‘politiske representanter’, det være på statlig plan i «demokratiet», mer enn ofte i diverse intervjuet jeg har vært vitne til, ikke engang forstår hva «gruppetenking» i det hele tatt går ut på, noe som er latterlig påfallende angående politikere.

Relatert: Hvor dumme er folk flest? Hva betyr det, og hvordan ser det ut på papiret?

Snarere, så forstår disse forskrudde folkene begrepet «gruppetenking» som en form for ‘diskriminerende adferd mot grupper’, altså som et politisk korrekt projisert tankeprodukt som det opportunt kan ta for seg. For en politiker, i «demokratiet», å kritisere den politiske konformismen, vil for de aller fleste av disse døgeniktene innebære å bryte med en slags yrkeskode og utgjøre en kardinalsynd de ikke klarer å komme unna, dette fordi disse personene uansett ikke evner stort annet enn å fungere som værhaner som hele tiden søker minste motstands vei. Flere av disse folkene er i tillegg til åpenbart inkompetente, grassalt overvektige kvinner, hvilket er helt emblematisk for deres fornuft og viljestyrke ellers.

De aller fleste mentalt bevisste mennesker projiserer psykologisk i en viss grad, det vil forestiller en en personlig virkelighet i overgangen til realitet hos andre saker og personer. Det kan enklere sagt dreie seg om en form for ønsketenking hvor man rasjonaliserer med den hensikt å beskytte seg mot flokkens potensielle vrede ved å psykologisk forsøke å mentalt utligne sine handlinger som i tråd med flokkens egentlige motiver, men dette lykkes man som individ sjeldent med, og da blir det med mer tilbakegående og moderate utslag.

Relevant: Litt om hvor lett det er å forlede Folk Flest™ med massehysteri og moralisme

Denne primitive og ubevisste forsvarsmekanismen som svake folk benytter seg av, kommer således lett til syne når det dreier om kontrovers, spesielt i mediedekningen, hvor det handler om å kollektivt rasjonalisere alt ut i fra sine egne forstokketheter, enda mer så når det dreier seg om moralske spørsmål, hvilket for de aller fleste er et slags sosialt skuespill, men som de ikke tør å tre ut av. Enten fordi de er alt for indoktrinerte, eller evt. fordi man litt mer bevisst velger å holde seg innenfor den moralske flokken for å beholde godene og beskyttelsen som flokker som regel innebærer.

Propaganda-projisering: «Russland på randen av borgerkrig»

Falsk flagg? De statsfinansierte masse-mediene i vesten trodde nok at den store timen var kommet i går, da Wagnergruppen leder, Jevgenij Progizhin, trolig var i spissen for enda et internt krigspropagandasprell, da han angivelig skulle «kuppe» Kreml og avsette ledere (men merk, ikke snakk Putin), et forøvrig ønskenarrativ som vestlige klakører lenge har operert etter, inkludert veldokumentert selv av flere krigs-industrielle tenketanker og deres lakeiers latterlige utredninger. Dette er i samme stil og sjikt som formodet at 9/11 var et angrep utført av Afghanske terrorister, og at «Tvillingtårnene», pluss et par andre store skyskrapere, bare klappet sammen, helt synkront og i fritt fall fart.. Slike er ikke meningsberettiget, men å forstå som tilbakestående fjols.

Men hele dette bakgrunnsnarrativet for «kuppforsøket», som fremdeles er meget uklart, hengte heller ikke på greip fra starten, som vanlig, og mistenkelig symptomatisk likt andre sprell som Progizhin tilsynelatende har stått bak, deriblant mtp. stridighetene både rundt Soledar og Bakhmut, hvor han og Wagner-gruppen effektivt fungerte som en fysisk og mental-kollektiv kraft i front samtidig som de tok de største tapene. Disse store initielle tapene må fra et militært ståsted rasjonaliseres, det for å simpelthen fortsette å forestille Wagner-gruppen som et gunstig nok militært foretak, spesielt med tanke på fremtidig rekruttering, moral og deres effektive stridsevne, da denne divisjonen er av stor taktisk nytte. Den kan også tjene som en eksternalitet som stress-tester lojaliteten i de interne russiske rekkene, for eksempel. Mulighetene er veldig mange.

Relevant: Dumme og selvmotsigende, anti-russiske konspirasjonsteorier i militærbloggsfæren

Så hvordan tilnærmer man seg dette fra et militærstrategisk og politisk perspektiv? Jo, man har først en leder som blåser ut frustrasjon på vegne av sine medlemmer, og som ellers opptrer som en frontmann, på fronten, intet annet. Han blir så umiddelbart relevant for hva som foregår hvor krigen faktisk er mest relevant. Slikt innbyr også til å utøve press mot den sittende militærmakten, slik at den evt. ikke underpresterer. Ingen spekulerer i dette. Hvorfor? Fordi de er konforme og overkonvensjonelle, og ikke tør eller hverken generelt/spesielt greier å stikke hodet ut av den generelle gruppetenkingkomplekset. Dette er gjennomgående for all «polarisering», noe div. kommentarfelt på internett er meget indikativt av.

Det er ingen tvil om at til syvende og sist, og ellers tallmessig så er det effektivt det russiske forsvarsdepartementet som dominerer, kontrollerer og bestemmer over Progizhin og Wagner-gruppen. Man kan raskt spørre seg hva de mer underliggende og finurlige formålene er med tanke på en slik separat leiesoldatgruppe, det i stedet for å inlemme de fleste av dem i den Russiske hæren. Ja, her er det mange faktorer, inkludert et fåtall rent formelle/konvensjonelle. Men den mest beleilige er at man kan kontrollere to separate narrativ alt etter som hva situasjonen krever. Man kan således snu på narrativet, og samtidig skape masse forvirring for fienden uten å videre underminere sine egne troppers tillit til deres kommanderende.

Man skal være ganske blåst og i lomma på massemedienes dekning av Ukrainakrigen i «Vesten» for å tro at Progizhin er en selvstendig aktør, og faktisk «marsjerte» mot Mosvka med hensikt å avsette og skape «kaos». At Wagner-gruppen skal ha blitt bombet av det Russiske flyvåpenet, er heller ingen ny absurditet som har blitt «lekket» ut i drama-hungrige nyhetsformidlere, som lever av klikk. Men dette er trolig sett selvsagt for det meste ‘tøv og påfunn’, og som del av det rent militærstrategisk-taktiske, noe jeg har påpekt i tidligere skriverier:

Ut i fra det jeg gidder å lese, fra begge sider av konflikten, syntetisert av de mange sterkt motgående beretningene samlet sett, så tviler jeg således på at denne motoffensiven fra Ukraina i det hele tatt vil kunne manifestere seg noe særlig. Det blir nok med litt mer skuespill, falske påstander om nedskutte ditt og datt, attentatforsøk, små og store forsøk på sabotasje av mindre viktig infrastruktur, som kan reparerer relativt raskt. Generelt: «Lights, Camera, Action»-greier, og selvsagt, masse rasjonaliseringer fra propagandamediene deretter. Selvsagt, heller ikke Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjins sprell kan man stole» på, da han åpenbart er hvor han er for å blant annet så beleilig tvil og desinformasjon utad. Wagner-gruppen kommer selvsagt heller ikke til å trekke seg ut noen steder, men fortsette der hvor det er mest beleilig for Russland, og hvor den kan levere varene, selv med store initielle tap, som deretter rasjonaliseres med propaganda og annet av sprell, hvilket trolig er Prigozjins hovedoppgave, for noen militærleder er han ikke.

Om det hele skulle være reelt og bevisst sådan, at Wagner-gruppen ble «bombet», er det i såfall atter et tegn på at Wagner-gruppen er overflødig og uønsket, men en ideell Uriaspost, og dernest, at Russland evt. har mer kontroll enn hva man typisk blir forestilt av disse mediene. Snarere er det nok snakk om et skuespill for å så tvil om Russlands situasjon. Dette er nærmest å se som klassisk russisk/sovjetisk krigspropaganda og metode. Deriblant å det å strategisk forlate eller «bombe» sine egne forsvarslinjer og festningsverk— deler av en doktrine før og med Stalins tid, ofte brukt for å forvirre fienden. Sovjet-Russland var notorisk når det gjaldt militærstrategisk hemmelighold, spredning av militæremyter og strategisk forledelse, inkludert ovenfor mange i selve toppsjiktet.

Utfallet av kuppforsøket og «sviket»? Lurt trill rundt?

Etterspillet sier kanskje det meste man trenger for å forstå at Russland driver med stor manipulasjon av sitt interne narrativ, og det i en mye større grad samt ellers uforenlig med reaksjonene dette fremkaller på vestlig hold. Det blir for mye forvirring til å fatte det som er sårt trengt fornuftige beslutninger på et større strategisk nivå. Det er hensikten, og om Putin således er mannen bak det hele, er det i den forstand ingen tvil om. Likevel, det er snakk om ganske drastiske virkemidler, og hvem vet egentlig hva som faktisk foregår.

Kontrært sådan, og ifølge vestlige idioter som f.eks. ellers er så opphengt at alle som snakker ned regimet i Russland, plutselig er blitt såpass ‘tolerant’ ift. en som adresserer dets militært øverskommanderende som «rasshøl» og «homofile feiginger» på internett, bør begynne å ta medisinene sine. Disse sliter åpenbart med å forstå at dette etter alle solmerker snarere er et stort skuespill med flere hensikter enn bare èn.

En liten journalist som skriver en liten spalte om at noen er blitt sensurert i Russland blir angivelig likvidert av FSB eller Russisk utenriksetterretning, mens folk som truer med å kuppe Kreml ikke engang blir holdt ansvarlig per militærkontrakten de har signert med den Russiske staten. Det er og blir så dumt og naivt som det egentlig går an, men det lever i beste velgående, fordi ønsketenkingen driver og er såpass kongruent med det meste av det overordnede narrativet samtlige vestlige medier har peilet seg inn på.

Wagner troops will also not be charged, and will also have to sign contracts with Russia’s Ministry of Defense as part of the negotiations. Prigozhin also ordered the force to return to their field camps in Ukraine, the AP reports.

On Friday, Prigozhin originally demanded that several key military figures come speak with him, threatening to keep control of the city of Rostov-on-Don—where there was an alleged clash between Wagner and Russian forces—and take his troops to Moscow in what he called “a march for justice.”

NRK hiver seg på medie-manien

NRK gjorde nesten buksa i går, formidlet «kaos» og spådde nærmest et nytt Russland, det bare fordi noen biler kjørte i kolonne mot Moskva. «Putin er sterkt svekket», er gjennomgangsmelodien. Ja vel, og hva betyr så det med tanke på vestens videre tilnærming i praksis? Alt dette er bare preik og synsing.

Ja, så ble det skutt ned et fly, og visstnok drept et par soldater. Hvorvidt dette er reelle hendelser eller ikke blir mer eller midnre irrelevant så lenge eskaleringene derfra uteble nokså fullstendig. Det sirkulerte raskt flere gamle videoer av nedskutte fly i flere medier, samt fremstillinger av det som var reelle utstasjoner av soldater i Moskva. Men alt dette er ingenting annet enn helt rimelig å forvente. Faktisk var det hele sånn sett ganske så labert med tanke på konteksten som ble fremholdt; at det nå handlet om historiske begivenheter i anmarsj mot Moskva.

NRK: «Kan knapt overdrives….»

Slå av NRK og slå av de dumme sensasjonsdrevne, idiotmediene når det gjelder Ukraina. Det er veldig sjeldent deres «dekning» av noe som helst er å forstå som sindig eller for den saks skyld, kritisk journalistisk. Det er en skam, og ellers en åpenbar blanding av systematisk idiot, gruppetenk og kynisme ment å forlede.

Wagner-gruppen skal nå visstnok deployderes til Hviterusslands grenser, noe som muligens er smått strategisk interessant i fortsettelsen. Kommer det en ny frontmann, eller blir det «come back» for denne enten idiot- eller geni-forklarte propagandagrisen ‘Pigozhin’?

En smilende «Kokken Tor», på vei hjem, «Belarus»? Etter å ha tatt ut pensjonspoengene
Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør