«Klimaforsker» med surrepreik i NRKs spalter: «Klimaskeptikerne har litt rett»—Den falske «vitenskapens» simulerte «anstendighet» og «nyanseringer»

«Klimaforsker» med surrepreik i NRKs spalter: «Klimaskeptikerne har litt rett»—Den falske «vitenskapens» simulerte «anstendighet» og «nyanseringer»

Mer sommervær, og slasker som drar til «syden» og steker i sitt eget sukker-fett, jo mere klimapropagandaidioti fra NRK fra det som er verifiserbare intellektuelle idioter. Men, også, og det ganske overraskende ved første øyekast, til NRK å være, så har de i agurktiden sluppet til en moderat (mot)stemme som meget halvhjertet og dørgende forsøker å «forklare» det fanatiske og programmerte folket noe i retning at «ikke alt vær er klimaendringer», men uten noen videre anerkjennelse som effektivt impliserer ved utelatelse det at klimaskeptikere fremdeles er fæle, «hatefulle» og ‘fornektende’ folk. Ja, kanskje livsfarlige?

Fremhevelsene fra denne «klimaforskeren» NRK har sluppet til er likevel av en ganske banal faglig substans. Min teori er at vedkommende ble sluppet inn i spaltene hos NRKs klimafanatiker-redaksjon, men nettopp bare for å forestille og forlede det hele til at man der er «åpen», og tillater en viss såkalt «debatt» om klima. De må jo tross alt kompensere noe, på en eller annen måte, for hel-idiotiske innlegg om tematikken som de ellers tillater seg å publisere rett som det er. Ifølge disse gjengse klimafanatikerne så er jo både denne dumme «debatten» deres, samt pseudovitenskapen de kaller klimavitenskap, for lengst noe som er «avgjort». Nå gjelder det bare å spise biller, tråkke på sykkel og knaske frø.

Fordi det er veldig mye man sammensatt sett kan tillate seg å kommentere når det først dreier seg om «klima», så er vil det for ordens og lengdens skyld her mer nyttig å konstatere et par enkle, om til og med banale premisser. Premisser som i og for seg er ubestridelige og helt uavhengige «klimavitenskapens» mange forrykte forfektelser av det de samtidig kaller «fakta».

Tre fakta og grunnpremiss

Den aller første banaliteten av faktisk «fakta» som er greit å få inn i hodet, er at «klimaet» ikke er noen konstant, og har aldri vært det. Derfra må den eventuelt større tenkingen også begynne..

Sekundært til dette, og for den litt mer avanserte, kan det legges til at hverken «været» eller «klimaet» tillater en lengre kontekstuell kumulasjon av såkalte dis-ekvilibrium, dvs. system-tilstander av ikke-likevekt, og videre samt enklere sagt, ikke-utligning. Dette er sentralt for tematikken i fortsettelsen herunder, da spesielt med tanke på blant annet «ekstrem-vær» og mekanismene bak såkalte «hetebølger», som nå brukes aktivt av idioter til å ‘forklare’ folk flest at alt dette kategorisk skyldes «klimaendringer» m.m. Men denne fordummende klimalogikken skal jeg demontere en god del av i det følgende.

Relatert: Mer pseudovitenskap: Klima, kaldt og varmt, forårsaket massedød

Nummer to, gjennomsnittstemperaturene, en relativt ny vitenskapstørrelse (1974), har, per måling (i tillegg til kvalitative metode[r]) forandret seg, og generelt formelt steget, ja, dog, dette meget inkrementelt og relativt som forventet sådan. Dette er ikke kontroversielt ei nødvendigvis noe unaturlig.

Dette er en utvikling som har foregått helt siden siste istid ca. 12.000 år siden, med variasjoner av blant annet og andre, mindre registrerte kuldeperioder bare de siste tusen årene (Dalton, Maunder, Spörer, Wolf, Oort mv.)

Relatert: Enda litt motvekt til mer propaganda og idioti om klima og «ekstremvær»

Sekundær-fakta derav: Havet har f.eks. steget i mer enn 22.000 år grunnet veldig sakte, men stabil smelting av is.

Nummer tre, et slags metode- og metakritisk sidespor—Det bør noteres for spesielt vitenskaps-interesserte, at det forsåvidt samtidig er meget ‘interessant’ at det per. såkalt «klimavitenskap», (enda) ikke er etablert noen mekanisme som «forklarer» hvorfor og mer spesifikt hvordan selv lavere solstråling påvirker «klimaet» i disse kuldeperiodene.. Dette er faktisk meget bemerkelsesverdig svakt i den forstand at forklaringen mer eller mindre burde være åpenbar. Det sier også middels til meget mye om både viljen til å «forske» på ting som eventuelt vil komme i veien for pseudovitenskapen som jo er den simulerte og anti-vitenskapelige metodologien i selveste kjernen av «klimavitenskapens» karikerte konsensus.

Sekundært av tre, og like absurd og åpenbart forfektet, er det hvordan denne «vitenskapen» er såpass (tilsynelatende) skråsikker på at det ikke er solen, eller alle andre tusenvis av faktorer som sammen konstituerer klima, men snarere—den helt marginale, promillevise sporgassen CO₂, som ifølge «ekspertene», intet mindre «faktisk» (statsstøttede mega-idioter) styrer og er den såkalte «termostaten for klimaet» (NASA).

Jeg kunne forsatt å stille opp slike enkle og ofte meget forstyrrende momenter med tanke på klimavitenskapens essens-logikk, det både i dens bunn og bruk—teori og metode, men dette er på mange måter allerede godt beskrevet i andre artikler.

Disse tre herværende momentene er hensiktsmessige nok med tanke på hetebølger, som jo er denne fremstillingens hovedanliggende å kommentere.

Bombe! Totalt ukritisk og falsk ‘motstemme’ figurerer i NRK

Forskeren som NRK slipper til har ingenting vettugt å si. Det er derfor han fikk innpass. Bare overskriften av hans innlegg indikerer at dette er et kalkulert produkt av falsk og påtatt «nyanse» for å virke evt. «liberal» og muligens «åpen». «Klimaforskeren» snakker løst om det ekstremt mest åpenbare, at bla. skogbranner og infrastrukturelle skader som følge av «vær», både er et resultat av urban utvikling og menneskelig aktivitet foruten utslipp av såkalte «klimagasser», hvilket også er en pseudo-vitenskapelig teori som misbrukes for alt den er verdt i påsyn av ignorante og korrupte like så.

Han påpeker noe som kanskje er nærmere sannheten, disse skogbrannene som det hypes opp om i massemediene ofte er påsatte. Ja, Meget trolig begås mye av denne samfunns-sabotasjen av aktivistiske fanatikere og nettopp av korrupte klima-institusjoners øksemenn for å sementere agendaen i hodene på allerede forvillede fjols.

Det handler så å komme med mest mulig av intet- og meningsløsheter mtp. forklaringer, noe «forskeren» i NRKs ytringspalter serverer når vedkommende begynner syns og snakk om eukalyptusplanters rolle i forhold av «klima»? En intellektuell avsporing og ren unnamanøvrer å regne.

Fortell meg, og det veldig gjerne, at hva skal «klimaforskere» i forbindelse med «klima» forstå, og videre egentlig forestille med tanke på eukalyptusplanter i Portugal? Nei, dette er mer nonsens enn fornuftig, og demonstrerer bare hvor feit og ytterst komfortabel hele klimanarrativ-industrien og halehenget av det div. forrykte fag-disiplinære og opportunistiske, kvasi-kapitalistiske jo er blitt.

«I dag er over ¼ av den naturlig forekomne skogen i Portugal erstattet med eukalyptusplantasjer, og portugisiske klimaforskere advarer mot hvordan dette øker risikoen for skogbrann.»

De aller fleste «forskere» er alt fra gjennomførte idioter til mer skolerte og stringente middelmådigheter. De fleste «forskere», for ikke å snakke om det økende antallet som er agenda-subsidiert av staten og sentralmaktene, nettopp slik som «klimavitenskapen» er, og deres såkalte arbeid og produksjoner, er ofte ikke i nærheten av noen slags holdbar vitenskap. Ofte er situasjonen såpass elendig at disse folkene ikke forstår ikke hva vitenskap egentlig er, ei forståelse for evt. dens forholdmessige begrensninger.

Klimavitenskapens natur er heller ikke vitenskapelig holdbar. Det er generelt juks, det handler mest om folkelig masseforledelse, det dreier seg enorm korrupsjon, med stedvis ekstrem institusjonalisert manipulasjon, det er generelt basert på en elendig og ukritisk metodologi, det er mer enn mye som ikke «faktisk», men godt bevarte myter. Mye av det spinner ut i fra idioti, samt legitimiteten av at vitenskapen nå blir sett på som en forlengelse og et instrument av «demokratiet» i vesten.

Og, ja, dette er ikke bare noe jeg mener og sier, men et rent og ubestridelig metodekritisk fakta. Noe av videre substans sådan med tanke på denne ‘vitenskapskrisen’ (en reell krise), er behandlet nært dens kjerne i her. Foruten dette mer inngående, så er det allerede, «offisielt», stadfestet per snitt at mer enn 70% av all «vitenskap», enten er metodologisk forfeilet, rakt forfalsket, gjennom-manipulert via div. kyniske og intetsigende studiedesigns, og/eller bare mer eller mindre idiotisk forestilt.

Relatert: Vitenskap er nå et åndsfelleskap

Utvider man dette gjeldende perspektivet ut i et større. og et mye mer vitenskapshistorisk betrakning, ja, da nærmer man seg mer og mer, mer eller mindre, en rate av 100% feil, altså, det faktumet at alle tilnærminger av «vitenskap» på f.eks. si 1200-tallet, mer eller mindre, ikke ville vært reproduserbart med og i dagens paradigme av vitenskap, men i sine aller beste fall, bare ville vært ansett som mer heldige anakronismer.

Og dette er vitenskapens sanne vesen-natur som det derfor alltid må ta meget stor kritisk høyde og kvalitativt forbehold for. Men akkuratt dette nekter tyrannene og sjarlatanene bak og med «klimavitenskapen» for, fordi det hele handler ikke om vitenskap, men dreier seg om et slags politisk betinget renke- og skuespill hvor spillereglene er fullstendig satt på hodet.

Vitenskapseliten derav, i dagens paradigme, er ikke bedre enn kirken under/over Galilei, og vil suspendere, bortvise, definere ut og gjøre kategoriske unntak fra denne vesentligheten, samtidig som de propaganderer de aller mest fundamentale vitenskapeligheter som kritikk, skeptisisme og motforestillinger som klima- og kriseblasfemiske «fornektelser».

Kritisk blikk på ekstremvær, foruten idiotforklaringene bestående av CO₂

Man har klart å vri det til at mer mediepropagandiserte fremstillinger av vær, inkludert varmt vær, er bevis på at klimaendringene er…reelle? Altså, i fortsettelsen av klimavitenskapens tekniske narrativ, at det er CO₂ som forårsaker denne utviklingen. Dette til tross, som påpekt, at klimaet ikke er en konstant, og beveger seg sakte mellom fler-faktoriske sykluser. I tillegg, i år, har også det ellers vært varslet fra samme vitenskapelige hold at oppvarmingfenomenet El Niño i stillehavet ville inntreffe, og dermed sørge for mulig varmere vær etc Men dette er mer eller mindre dementert og ganske ignorert i omtalen i klima-mediene. Alt blir forflyttet til et overordnet fullt fokus på «klima», altså, fra reell mekansime-fenomen over til fryktpropaganda-porno.

Relatert: Vitenskapelig og logisk nedjekking av Faktisk.no’s inkompetente «klimavitenskapelige-faktasjekking»

Norske, idiotiske «forskere» blir tauet inn og sprer sin idiotiske propaganda videre, og presterer i den sammenheng—ofte i motsetning til andre intervjuobjekter, å blankt påstå, blant annet, at faktorer som årets El Niño ikke har noen innvirkning på været i Europa. Dette er ikke ekstrem-vær, men ganske ekstremt dumt forestilt, i beste fall, uhyre naivt for en såkalt forsker som har slike relativt sammenhengende faktorer som sitt presumptive fagområde, og som først skal snakke om «globale endringer».

Her er realiteten nærmere nok det at så lenge havnivåene stiger, så øker også overflatetemperaturen, og dernest forskyver sannsynligvis de mindre sesongutslagene seg noe gradvis, alltid, altså det er heller ikke her snakk om noen konstant. Jet-strømmen legger seg også lengre sør som følge, noe som gjør det mer mulig for høytrykk å parkere seg utenfor Europa. Forøvrig, så fenomenet El Niño betraktet i mindre enn 500 år, altså er det ganske langt fra noen robust vitenskapelig pekepinn for å fra eller til konstatere mye videre vedrørende makro-klimatiske teorier.

En mer faktisk årsak

Enkelt sagt, så er hetebølger, rekordvarme og deres påfølgende persipitasjon, forårsaket av midlertidige stagnerende luftmønster. Når luftens relative bevegelse sakker ned, øker generelt trykket slik at fukt ikke faller ned.

Selvsagt, grader av teoretisk tilstrekkelig strålingspådriv (stråling vs. innstråling), som presumptivt forårsaker en forholdsmessig økende grad av f.eks. CO₂ i kontekst av et stabilt hydrostatisk trykk (alle luftens gasser under stedlig atmosfærisk trykk), har i og for seg selv ingen slik spesifikt eller videre generell implisert mekanisme, dvs. evne til å stoppe eller redusere luftstrømmer. Effektene av CO₂ mtp. varmeakkumulasjon i kontekst av konvensjonell effektiv konveksjon, er enklere sagt ikke noe som kan evt. motvirke, forflytte, eller marginalt indusere et større komplimentert høytrykk.

Men «klimavitenskapens» postulater har prestert å forestille det slik, og sådan parallelt omgått denne mekanismen, at grunnlinjen for temperaturøkningen simpelthen skyldes CO₂, og derfor at disse mange lugubre og snarere løgnaktige temperaturrekordene, er utslag av en økende trend som fundamentalt er en attributt av CO₂. Men dette faller altså på sin egen urimelighet i det videre, det når man først forstår hvordan CO₂ ikke kan overkjøre overordnede, faktiske klimatiske faktorer som definerer og utligner samspillet i en uendelig større grad enn hva CO₂ er i stand til per sin molekylære struktur og andel.

Mer «faktisk», så er det hele snarere motsatt og sådan kontraindikert eksempelvis per effekten av vanndamp, som jo, og som sagt i forbindelse av høyere temperaturer, holder luften stagnerende på bakgrunn av konveksjon, som akkumulerer slik varme per trykk over havene.

Altså, hetebølger er kartlagt og konvensjonelt tilstrekkelig mekanismebetinget av mer de mer vedvarende trykkmønster, og som følge av systematiske tilstander av dis-ekvilibrium, og ikke generelt av høyere temperaturer. Årsaksforklaringer av «rekordvarme» fra effekter av strålingspådriv er altså ikke nødvendig for å forklare noe som helst av fenomenet, men anføres som forklaringen.

«Drivhuseffektens» fundamentale forholdsmessighet og feilslutning

Hetebølger derav, som klimavitenskapen knytter til en vesentlig trend og standard-økning mtp. temperatur, forårsaket og som en hovedfølge av presumptivt økning av atmosfærisk CO₂, en marginal sporgass, har sin pseudo-vitenskapelige teoretiske bakgrunn i hypotesen som går på det at jorden konstitueres av såkalte «klimagasser». På samme vis, og falske metodologi, har «klimavitenskapen» regnet seg frem til èn graders økning per dobling av karbondioksid—en fullstendig spekulativ og svak mekanisme uten videre mulig testing og sådan falsifikasjoner foruten deres egne klimamodeller, som ikke engang klarer å modellere selv enkle klimatiske mønster skalert i relevant omfang.

Så hypotesen vedrørende «klimagassenes» generelle innvirkning og spesielle særegenhet, og videre i form av en holdbar, vitenskapelig falsifiserbar teorien, eksisterer altså ikke.

Snarere, den generelle bakgrunnen for disse hypotesenes ganske ville stadfestelser og elendige «forklaringer», indikerer heller for det faktum at «klimagasser» ikke konstituerer temperaturer i så måte som det påstås. De kan altså neppe ‘forvalte’ «klimaet» i (bare) èn spesifikk retning som «klimagass»-begrepet teoretisk insinuerer det gjør i forbindelse med CO₂.

For ordens skyld, med konvensjonell forståelse av «klimagass», mener man bokstavelig talt en mer fremtredende molekylær sær-konstitusjonell evne, det i makro-klimatisk sammenheng for bla. CO₂, til å i kontekst av «klimavitenskapens» fundamentalisme, noe som effektivt er i stand til å «hindre», til og med «stoppe», fremfor det å attenuere stråling, dvs. å i verste fall effektivt svekke utstrålingen i forhold av andre og langt mer førende faktorer som bla. konvensjonell konveksjon, konduksjon samt fordamping. Disse faktorene utelates kategorisk, på de fleste måter, inkludert hvordan konveksjon bringer varme inn—ikke bare ut, av atmosfæren.

Og dette skillet mellom faktorene er meget vesentlig, og altså ikke det samme per teknikalitet eller i effekter per fordeling, ergo, mekanisme, altså, per «vitenskap», som i all hovedsak er en eksperimentell disiplin.

Foruten å forklare hvor mye av fysiske mot-forhold som ender opp å faktisk styre klimaet, altså evt. variasjonene innimellom de større syklusene, så kan man like gjerne bare bruke hva klimafanatikerne, og deriblant deler av NASA, og den vitenskapelige verden selv forestiller:

The Earth’s climate has changed many times during the planet’s history, with events ranging from ice ages to long periods of warmth. Historically, natural factors such as volcanic eruptions, changes in the Earth’s orbit, and the Sun’s output affected the Earth’s climate.

Life on Earth is possible because the Sun’s energy warms the earth and its atmosphere. As this warmth radiates back into space, a portion is absorbed by a delicate balance of heat-trapping greenhouse gases in the atmosphere, thus creating an insulating layer functioning similar to a conventional greenhouse. This «greenhouse effect» is a necessary natural global mechanism.
The greenhouse effect is the way in which heat is trapped close to Earth’s surface by “greenhouse gases.” These heat-trapping gases can be thought of as a blanket wrapped around Earth, keeping the planet toastier than it would be without them. Greenhouse gases include carbon dioxide, methane, nitrous oxides, and water vapor. (Water vapor, which responds physically or chemically to changes in temperature, is called a «feedback.»)

Scientists have determined that carbon dioxide’s warming effect helps stabilize Earth’s atmosphere. Remove carbon dioxide, and the terrestrial greenhouse effect would collapse. Without carbon dioxide, Earth’s surface would be some 33°C (59°F) cooler.

Man påstår altså her, ut i fra hva disse sitatene generelt fremhever angående klimagasser og «drivhuseffekten» disse utgjør, at ingen andre faktorer effektivt varmer atmosfæren enn klimagasser, jf. karbondioksid. Med «varme opp» menes altså også kjøle ned, «styre» og betinge vær- og klimafenomen osv.

Svart på hvitt, så påstår altså klimafanatikerne vis-à-vis klimavitenskapen generelt, enda mer konkret sådan, at effekten av «klimagasser», ordrett karbondioksid alene(!), varmer opp atmosfæren med 33° Celsius og at foruten disse gassene (ingen vitenskap bak) ville globaltemperaturen vært -18°.

Et av mange NASAs forfeilede atmosføriske «energibudsjetteringer»

Om man bare så ut i fra denne dumme «faktafremstillingene» sitert ovenfor lagt til grunn som faktiske premisser, skulle man ifølge denne logikken, ved en typisk teoretisk dobling av karbondioksid, latterlig nok opplevd en ytterligere 33° graders økning av temperatur. Ja, dette er selvsagt ganske absurd fremstilt, men poenget er at dette er ikke langt fra være gospel når man først undersøker den totale og således totalitære rådende faglitteraturen vedrørende klimavitenskap i dag.

Mange snakker således enkelt ut om en nært forestående «krise» og «delikat balanse» ift. temperatur og bestående av «klimagasser»—som om dette er en selvsagt og nå naturlig mekanismebetinget, «avgjort» «vitenskap». Samtidig, så er det imidlertid på det rene at andelen av bla. karbondioksid har ligget på globale gjennomsnittsnivåer rundt 2000 ppm i luften, altså godt over en firedobling av dagens «krisenivå», og det er mer enn nok av studier som indikerer for at korrelasjonen mellom temperatur og nivåer av klimagasser som karbondioksid er tilnærmet null.

Men alt dette begraves og dementeres, mens de som faktisk forstår minst, mener seg mest overbevist, og opptrer som de nyttige idiotene som mediene forlanger. Idiotmediene dementerer selv at solen er den største faktoren med tanke på varme og klima.

Relevant: Mer dumt klimasnakk fra Faktisk.no—«Nei, solen styrer ikke klimaendringene». Replikk, nedsabling og tilbakevisning av deres idioti og lav-intellekt

Narrespillets tilnærming og propagandatriks er ganske faglig idiotisk slik videre ellers, men også derfor ganske effektivt, både for vanlige folk, som ikke forstår noe som helst, samt for et såkalt «samlet» akademisk miljø, hvor de faglige rammene for reell vitenskap på området bare snevres inn til det helt meningsløse mtp. mot- og egen-kritikk.

Her, «tusener av år», sammenlignert med foregående, millioner. Alt for mest mulig beleilig fremstilling

Man erstatter altså konvensjonelle faktorer som styrer klimaet med «klimagasser»; en rasjonalisering og mystifisering av molekylære egenskaper, slik at man kan demonisere dem i et slags hierarki, som forøvrig er helt teknisk håpløst fordi om man hypotetisk «fjerner» all karbondioksid fra atmosfæren, blant annet med idiotiske og ubrukelig undersjøisk lagring, så vil de store og relevante likevektmekanismene derav inkludere andre sporgasser, eller simpelthen sakte men sikkert ‘etterfylle’ med tilstedeværende forekomster, faktisk spesielt sådan når det gjelder CO₂ og videre i kretsløpet, men det uten å legge ut mer hvorfor eller hvordan akkurat her.

Relevant: Ny klimastudie avslører at klimaet fungerer. NRK: Dette er selvfølgelig krise!

Klimavitenskapen begrep-inkvisisjon erstattet også essensielle konsepter betydning mtp. «klima» ved enkle endringer av ordlyden. Eksempelet angående naturlig, og riktignok midlertidig attenuering av varme(stråling) vs. nærmest permanent forestilt «absorpsjon» og «fanging av varmestråling» som en slags vitenskapelig virkelighet, er enda et bevisst grep for å forlede folk bort fra den mer faktiske realiteten.

I forbindelse med «drivhuseffekten» bruker man også her begrepet «insulator» når man refererer til «klimagasser», hvilket er uheldig, fordi om «luft» effektivt sett skulle kunne teknisk «insulere» noe som helst, så ville nitrogen og oksygen være de aller største synderne, ikke sporgassen karbondioksid. Insulering i seg selv kan uansett ikke føre til økende temperatur så lenge varmen er konstant, hvilket den relativt sett også er. Man vinner altså ikke noe på slike formuleringer av «klimagasser» og «drivhuseffekter», men slike sitat eksisterer i beste velgående på flere kokette opplysningkanaler og div. lærebøker, mens «klimavitenskapen» sitter og skal på sett og vis lappe og rasjonalisere mange av disse motsigelsene sammen i sine konform-komputable, kompensatoriske modelleringer og foregi det som fakta.

Will Ares Sabbatsson Paris' di Duce

Will Ares Sabbatsson Paris' di Duce

DEng praxis, ex Candidatus D.C juris 1/x 672,500,000 ♈︎itan