Bare 85% av USA tror på minst èn jødisk rasestereotype. «Hatet» doblet siden 2019

Bare 85% av USA tror på minst èn jødisk rasestereotype. «Hatet» doblet siden 2019
Lever mange jøder av å bare 'telle penger'? -Ja, mener mange amerikanere.

«Demokratiet» har talt, og således funnet sannheten, og det med supermajoritet: Jøder i USA er stadig en utgruppe hvis interesser og praksis er inkompatibel med amerikaneres beste. Det er det som burde vært den fordømte sionistiske aktivistgruppen «Anti defamation league» samt sionistreiret «University of Chicago», og noe som heter «One8 Foundation» (antakelig jødisk det også) som har arbeidet frem denne «forskningsfaktaen».

Resultatene av spørreundersøkelsen formoder blant annet at 39 % av de spurte mener jøder er mer lojale til Israel enn USA. 20% sier at jøder har «for mye makt» i USA. 26 % mener at jøder har «for mye makt i forretningsverdenen. 21 % er enige i påstanden at «jøder ikke bryr seg om noen andre enn seg selv». Over halvparten, 53 %, sier at jøder vil gjøre alt de kan for å ansette andre jøder.

Funnene indikerer at antisemittiske oppfatninger som at «jøder er for mektige, egoistiske, fremmede og nepotistiske», mener ADL. 3% av de som ble spurt, det i et representativt utvalg av den amerikanske befolkningen inkl. undergrupper, som i spørreundersøkelsen består av et total-utvalg på hele 4007 personer, trodde på hver eneste av de 11 stereotypene som ble presentert dem.

Dette tallet indikerer at det er «flere hardcore antisemitter enn jøder i USA», sier Jonathan Greenblatt, direktør i ADL.

Denne spørreundersøkelsen viser at «antisemittisme i sin klassiske fascistiske form» nå er på vei opp i amerikanske samfunnet, hvor jøder oppfattes som hemmelighetsfulle og mektige som arbeider mot andres interesser, og ikke deler majoritetens verdier, men utnytter andre, sier Matt Williams, visepresident for ADLs år gamle senter for antisemittismeforskning.

Blant yngre voksne tror 18 % seks eller flere stereotyper, sammenlignet med 20 % av respondentene over 30 år. En større tro på anti-jødiske stereotyper ble også oppdaget blant de under 30 enn i tidligere.

Det totale antallet av amerikanere som tror på antisemittiske stereotyper har ifølge ADL nesten doblet seg siden 2019. 85 % av befolkningen i USA er nå enige i minst én rasistisk trope om jøder, mens 20 % tror på minst 6 av totalt 11.

«Anti-jødiske» stereotypier

Resultatene indikerer, per (kreativ) statistisk metode, at bare 52 millioner amerikanere, ‘sannsynligvis’ faller inn i denne hatefulle kategorien, noe ADL beskriver tallene som «slående».

ADL bedyrer også at det er en 40% korrelasjon mellom troen på anti-jødiske stereotyper og «anti-israelske holdninger».

Disse anti-israelske holdningene er ikke kritikk mot den israelske regjeringens politikk, hevder Greenblatt. «Det er bare antisemittisme i en annen form, og denne undersøkelsen bør tjene som en vekker». Det vil kreve en omfattende strategi for hele samfunnet for å takle denne komplekse og eldgamle formen for intoleranse».

ADL uttaler at de nå planlegger videre forskning på bakgrunn av disse tallene, og vil etterhvert kartlegge hvordan denne «anti-semittismen» manifesterer seg i forskjellige segmenter av befolkningen.

Jonathan Greenlatt liker ikke hvite, nasjonalister, eller kristne. «Fali, det»

Kommentar

Om denne studien er holdbar mtp. vitenskapelige kriterier; det her være spesielt den statistiske skaleringen, vet jeg ikke fordi jeg ikke har lest metodologien, men sannsynligvis er svaret «nei». Her har man nok bare gjort som vanlig; blåst opp tallene med kreative formularer og selektive kohorter. Det er litt kjipt. Tallet 85% burde ideelt sett vært nært opp til 99% av amerikanere som burde «tro» på disse stereotypene og tropene, for de er for det aller meste i realiteten sanne.

Legg også merke til at «studien» ikke engang hypotiserer, eller på andre måter i det hele tatt går inn på nettopp hvorfor denne økningen nå har skutt fart. Det er ikke så nøye, og alt er jo bare «hat» og forskrudde konspirasjonsteorier uansett, ikke sant?

Jødene er som vanlig, som gruppe, bare interessert å stigmatisere seg selv—ikke forklare eller belyse hvorfor deres aktiviteter gjør såpass «inntrykk» på så mange rundt dem i «samfunnet».

Hva som faktisk er statistisk akseptert, og forsåvidt enkelt å bare telle på kuleramma, er den politiske, finansielle og akademiske overrepresentasjonen jøder i USA står for. Denne er helt enorm, og kan ikke forklares med rasjonaliseringer a la Jordan Peterson idiotiske utregninger. De feiler så til de grader når det gjelder å relativisere innflytelsen jøder har med deres angivelige gjennomsnittlige I.Q-skår, som også er en myte i seg selv a la Kina, og tall vedrørende testing derfra.

Forklaringer som går på «jødisk intellektuell overlegenhet» henger heller ikke på greip. Det må være en annen forklaring

Det er ikke merkelig i det hele tatt at skepsisen, som gir utslag i slike rase-stereotypiske utrykk, har økt i USA. For nærmest bak hver skandale, bak hver konspirasjon, flopp, sirkus, kontrovers, agenda og absurditet, finner man en jøde eller sionist. Dokumentasjonen på dette er så enorm for de som gidder å bry seg om å lete i kanskje bare mer enn ett minutt, men de fleste er både late og idiotiske. Resten er naive og ikke interesserte.

Myten og rasjonaliseringene som går på det at «bare liberale jøder gjør skade», og derfor at det er «liberalere» som er problemet, er meningsløs og unnvikende. Det er dessuten historisk korrekt og empirisk enkelt å føre evidens for, at det er jødiske organisasjoner som først og fremst pusher på for samfunnsforandring og «reform». De er stolte over dette. Det er ingen «hemmelighet», ei heller en grunnløs «konspirasjonsteori». At det i flere deler av den vestlige verden også er gjort strafferettslig kriminelt å kritisere jødene hjelper ikke på at vanlige folk (goyim) skepsis øker.

Jødene «tar over», meddeler New York Times

Med bare mer kriser og generell elendighet, og samtidig en «elite» som bare blir rikere, og som også ellers beriker seg på disse krisene, samt er overrepresentert, er det ikke rart at folk blir mer skeptisk. Det er naturlig, og som oftest er stereotyper per definisjon mer korrekt enn noe annet, inkludert bare rent «hat». At alt sammen om jøder og deres historier bare er misforståelser og tilfeldigheter, er tilnærmet det samme som å tro på Julenissen.

Realiteten er at jødene er en utgruppe som er avhengig av å kontrollere så mye som mulig, og som søker å gjøre dette for å unngå å havne der de egentlig hører hjemme, hvilket hverken er på toppen av styre av en nasjon som ikke er deres, eller utstedelsen av en fremmeds nasjons penger eller mediekanaler med enorm påvirkning. (The) «Holocaust»™ er i beste fall en ekstremt overdrevet historie, med beviselig ekstremt overdrevne tall, om systematisk utryddelse av jøder under 2. Verdenskrig. Masse av såkalte bevis for jødisk forfølgelse og vold mot dem er forfalsket og misrepresentert over hele linja. Hvorfor? Det er ikke veldig merkelig at blant annet britisk etterretning tvilte på historiene om «holocaust»:

Det kryr av lignende forfalskede bevis vedrørende umenneskelig, «hensynsløs» likvidering av jøder

At jødene ble forfulgt og kastet i arbeidsleier, inkludert andre grupper enn den germanske, er et faktum jeg ikke har noen problemer med å «innrømme». Jeg er altså ikke noen «fornekter», bare «nyansert».

Relevant: Forbudt i Norge? Forundersøking av narrativene vedrørende «The hall of cost»

Hadde den mer edruelige og faktisk sanne/sannsynlige historien om «Holocaust» vært popularisert den dag i dag; nemlig at jødene ble plassert i arbeidsleirer, og ja, tidvis strøk med og hadde det fælt, så ville dette trolig ikke vært i nærheten av nok for å opprettholde det enorme tabuet jødene i dag gjerne ‘geniforklarer’ som grunnlag for sin eksepsjonelle, universelle, nærmest totalitære ‘uskyldspresumsjon’ i alle mulige spørsmål. Konsekvensen er at mye av den jødiske historien som formidles Folk Flest™ er totalt «hvitvasket» mtp. skrupler, og ellers ‘bortgjemt i mørke hvelv‘, mens «hvit» historie skal ut i «folkeopplysningen», fillebankes og mer enn ofte vris og blåses totalt ut av proposjon og kontekst.

Relevant: «Stalins jøder» — En beretning om historisk hykleri, løgn og forledelse
Til og med Kanye West «Ye» forstår at noe ikke er som det bør

I dagens politiske paradigme og dets realiteter, bruker underminerende utgrupper, blant annet jødene, mer enn gjerne alle mulige «minoriteters» historiske virkelighetsoppfattelser vedrørende majoritetens «ondskap» som en våpen i sin «kamp» (for «rettferdighet») for å underlegge seg en gruppe som ellers er dem overlegne. Alt for å komme seg i en posisjon, deriblant for å berike seg og annet.

Denne hersketekniske metoden er effektiv i «vesten», da den spiller konsekvent på hvites ‘samvittighetskulturelle’ styrker gjort til kollektiv svakhet i kontekst av masseinnvandring. Dette hadde aldri fungert i asiatiske land, hvor samfunn og familie tradisjonelt, dernest politisk praktisk opererer mer på en konkret og ‘kvass’ æreskultur. Kristendommen må også ta sin del av skylden i Norge for den tusenårige utviklingen av denne mykheten, imperialismen og mottakeligheten for både «toleranse» og misforstått «nestekjærlighet».

Dette tankegodset har blitt så impregnert i befolkningens DNA samt det moralske substratet, og således satt sterke spor i det man i dag har av vestlig «sekularisme», deriblant den økende ideologiske arrogansen med bla. «multikulturalisme» og slik videre aksept for «mangfold» av nærmest alle typer påfunn.

Relatert: London i svart og brunt: Etniske briter dør ut i eget land og hovedstad

Den kristne toleransen og moral, har gått så langt i sin forvrøvlethet, at man selv i USA begynner å snakke om «hat-lovgivning», eksplisitt så mot «minoriteter», ikke den hvite majoritetsbefolkningen, som dessuten dør ut. Denne formaningen av total «toleranse» er det som aller oftest jødiske intellektuelle som står bak, det er ikke noe f.eks. svarte senatorer i USA har fått for seg. De er bare frontpersoner som driter seg ut i sine forsøk på å snu USA «opp ned», og forkaste de konstitusjonelle grunnprinsippene:

De som initierer og påvirker denne utviklingen er tenketanker og mediene, som oftest jøder. ADL og SPLC, «Southern Poverty Law Center», er eksempler på slike underminerende aktører, hvis aktivister holder nøye oversikt og tidvis hyller hvor lite «hvitt» amerika er på vei til å bli etter som deres «multikulturelle» prosjekt fortsetter.

De kan fable videre og kalle det «Anti-semittisme» så mye de orker. Men et bedre svar og spørsmål, i et såkalt opplyst og rettferdig «demokrati», ville vært:

«Ja vel, men er det nødvendigvis løgn?»

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør