«Antisemitt-ekspert»: Det er greit for liberale å utestenge jøder

«Antisemitt-ekspert»: Det er greit for liberale å utestenge jøder

En «ledende ekspert» på «antisemittisme», Kenneth Stern, mener å vite at såkalte «progressive» (red. anm. liberale) «har en rett til å ekskludere sionister.»

Fra Times of Israel:

«What should universities do when those Jewish students who are also Zionists are told they are not welcome in progressive spaces? After all, why should any student have to choose between their identity and their desire to be part of a political community? And if that’s the “ask,” pro-Israel Jewish students, whether desiring to join a progressive group or not, get the message, hurtful to them and harmful to the academic vibrancy of the campus: they either have to self-censor what they say about Israel, or risk the ostracism and pain of social shunning.»

Det kan altså være «skadelig» og kontraproduktivt for de «liberale mijøene» om disse ikke skal ha en rett til å ekskludere forkjempere for etno-nasjonalistiske Israel.

Stern er den amerikanske advokaten som tok ledelsen i utarbeidelsen av den svært kontroversielle International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) definisjon av antisemittisme.

Sterns intervensjon og forsøk på ‘nyanseringer’ følger den økende debatten rundt ekskludering av sionistiske studenter fra liberale rom.

Grunnlagt på blant annet sionismens etno-nasjonalistiske og kvasireligiøse idealer, har Israel lenge blitt sett på som rasistisk i de mer progressive kretser. Et rasistisk land som tar til orde for kolonialisme og etnisk rensing. Dette synet har blitt mer utbredt i nyere tid etter at store menneskerettighetsgrupper anklaget Israel for å begå apartheidforbrytelser og okkupering.

Siden sionismen i økende grad blir sett på som en rasistisk, imperialistisk ideologi, ekskluderer grupper som tar til orde for likhet, menneskerettigheter, minoriteters rettigheter og progressive verdier generelt, oftere tilhengere av Israel fra sine «progressive miljøer», deriblant «spaces» på universiteter i USA.

Dette forekomer til tross for anmodninger om at sionisme og tilhørighet til apartheidstaten er iboende deler av jødisk identitet. Kritikere har imidlertid lenge stilt spørsmål ved dette argumentet og avvist påstanden om at en politisk ideologi skal behandles som en «beskyttet tilfelle-kategori» på samme måte som kjønn, religion og rase…

Selv om Stern ikke sammenligner sionismen og dens tilsvarende ideologier rundt om i verden, her hindu-India, islamske land og så videre, insisterer han på å behandle Israel og dets grunnleggende ideologi på samme måte som enhver annen politisk ideologi og dens tilhengere.

Retten til å kritisere fritt uten å bli stemplet som rasist bør vernes om, mener Stern. Han innrømmer at sionisme i seg selv er et omstridt begrep, men ikke desto mindre bør ikke følelsene rundt hva sionisme personlig betyr for noen jøder være en unnskyldning for å slå ned på ytringsfriheten ved å stemple folk som ‘antisemitter’ for å ha kritisert Israels grunnleggende ideologi.

I en kommentar til de forskjellige oppfatningene av sionisme og årsakene til at progressive ekskluderer tilhengere av Israel, sier Stern:

«Noen progressive studenter kan forstå sionisme som en betegnelse for Israels behandling av palestinere; andre kan forstå sionismen slik de fleste jødiske studenter gjør – jødenes rett til selvbestemmelse i deres historiske hjemland.»

Han forklarer at et betydelig og økende antall jøder er ‘agnostikere’ overfor sionisme, eller er ‘anti-sionister’, noe som ser ut til å antyde at sionisme og tilhørighet til Israel ikke er så viktig for jødisk identitet som pro-israelske grupper hevder.

Kommentar

Innlegget og argumentasjonen til Stern er arketypisk jødisk propaganda tynt forkledd som «liberal» og pseudo-solidarisk prat.

I effekt, og om man leser litt mellom de berømte linjene og implikasjonene herunder, så vil man forhåpentligvis få øye på at dette er tvetydig oppstillelse av dobbeltstandarder som tjener sionister og jøder, noe Stern også uttaler mer eller mindre ordrett, til å leve med sine meninger og ha en etno-nasjonalistisk stat, mens de «progressive» miljøene mv. må ha en rett til å ekskludere sionister, og i videre forlengelse, selvsagt, a fortiori, hvite etnonasjonalister da ingen andre grupper er tabu i vesten.

Hva skal egentlig Sionister gjøre i såkalte «progressive» og nyliberale, «anti-rasistiske» mileus til å begynne med? Det er bare vås og en dobbeltmanøver av Stern.

I effekt blir dette også å legitimere slike progressive miljøer og bevegelser til å bolstre sin posisjon—sin rett og selvjustis, for å angripe opponenter av deres egen underminerende og fordømmende framferd, ofte og gjerne på basis av selve konseptet av en nasjonalstat, som jødene skal beholde. Dette forsøket på forsoning og ‘godtgehør’ fra Stern, er standard plukk fra posen av jødiske handelstriks 101.

Går virkelig folk på dette pratet, fordi slike i sin totale ubevissthet og ukritiske tilnærming pluss indoktrineringer synes de slikt høres fornuftig og konsekvent ut? Ja, selvsagt, fordi folk er også er dumme og demoraliserte, og blant annet tøv veldig redd for å bli kalt «rasist». Og slik holder de på, dag ut, dag inn, mens vestlige medier, som stort sett er eid av sionister og jøder, tyter ut av akkurat det samme forsmedlige snakket

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør