«Anti-rasister» skjønner ikke hva «rasisme» er, og «kjemper» forgjeves

«Anti-rasister» skjønner ikke hva «rasisme» er, og «kjemper» forgjeves
Det nye blir også gammelt

Ammal Ahmed Haj Mohamed, forresten et veldig norsk navn, er leder i «Norsk Folkehjelps solidaritetsungdom». Og når man er en slik såkalt leder, for ett eller annet statssubsidiert syssel, som jeg her antar Norsk folkehjelp å være, så betyr dette, tilsynelatende og per observert erfaring, at man automatisk får tilgang på NRKs debile oppslagsplass, «Ytring»?

NRK Ytring, der hvor slike kan man lire av seg hva enn det skal være. Det kan umulig foregå noen særlig kognitivt bevisst vurdering i denne debattredaksjonen, som pumper ut idioti og banalitet som det skulle vært roseduft, fortrinnsvis fra folk som allerede jobber, og ellers mottar lønningene sine fra staten. «NRK Ytring»: En mikrofonstativ med svær forsterker for de «små stemmene» i den store staten(og samfunnet).

Og joda, også denne Mohamed fabler der om en virkelighet, som egentlig ikke eksisterer—«Den tause majoriteten som må på banen!» Vent litt… «Den tause majoriteten»?

Dette er da vitterlig et sånn der farlig POPULISTISK(?!!) begrep benyttet av hovedrasisten selv, Donald Trump. En «anti-rasist» som siterer en «rasist»? Dette må vi få mer av, NRK. Fordi dette er både kreativt og modig.

Dette kommer fra folk som ellers produserer de mest fengende kamprop for ‘sin’ sak, deriblant «Rasisme er rasisme!». Helt genialt og så tatt på kornet, da. Mer! Mer!!

—Vi må våge å være antirasister. Først da kan vi skape endring, mener Mohamed.

Ammal Ahmed Haj Mohamed, leder Norsk Folkehjelps solidaritetsungdom og ekspert på rasisme, hat og urettferd?

Litt mer «forresten»: Hvor mange «Mohamed» finnes det nå i Oslo og omegn? Hva med London? Berlin, Paris. Enn Stockholm?? Jeg har ikke oversikten.. Kanskje Norsk folkehjelp kan hjelpe meg med statistikken her? De er jo mer i utlandet enn i Norge, så det burde være mulig å trylle frem noen tall derfra òg.

Rasismen reiser fra sted til sted, fra folk til folk, mellom leiligheter, hus, klasserom, restauranter og barer. Den kan være tydelig og den kan være skjult. Den kan komme til uttrykk i ord, handling og holdninger. Den kan pakkes inn og forklares som humor, dumskap eller spøk. Det gjør den på ingen måte mindre krenkende eller mindre farlig.

Mohamed tar feil, selvsagt. Rasisme kan ikke «reise noe som helst sted». Men forskjellige folkeslag kan. Eksempelvis, så kan store deler av Afrika, ganske enkelt, bare reise til Norge, for å så søke seg opphold på fordi de «flykter». Flykter fra hva? Jo, sitt hjemland. Med andre ord: case closed!

Alle har nemlig lik rett på å bo i Norge, eller hvor enn de måtte finne på å «flykte». Hvorfor? Fordi….eh likestilling?? Nei, «menneskeretter», selvsagt. «Menneskeretter» for alle, inkludert kannibaler.

Hvis disse kannibalene ikke flykter fra sine hjemland, kanskje pga av matmangel? Så kan de uansett søke opphold på et såkalt «humanitært grunnlag». Og innvilger man ikke slikt, så er man ikke medmennesker, og ja, faktisk, kanskje til og med litt «rasist»? Hva med «nazist»?

En annen ting. Rasismen er heller ikke «skjult», Mohamed. Nei, den er faktisk meget synlig, og alle sunne og bevisste og ærlige mennesker i alle kulturer og av etnisiteter kjenner på den.

Men for misforstående idioter som lever i en fiktiv og et oppkok av en ideologisk virkelighet med hykleri, løgn, propaganda og feighet som levebrød, så er selvsagt «rasisme» nærmest noe åndelig, og «ondt» i mennesket. Det handler om å sykeliggjøre noe som er sunt og bevarende for å bryte ned de eksisterende samfunnsstrukturer og den sosiale orden.

Realiteten er snarere mye mindre fantastisk enn hva folk blir fortalt. Det folk blir fortalt er «rasisme», er egentlig det underliggende av diverse biologiske imperativ og sosiologiske preferanser som gjør at det eksisterer forskjellige folk og derav nasjoner til å begynne med.

Rasisme er generelt totaliteten av utrykk som følge av et biologisk betinget imperativ. Dette for selv den enkleste organisme til den mest utviklede; å sørge for sin egen genetiske overlevelse og evolusjonære progresjon for sine avkom. Avkom som man foretrekker er lik en selv, ellers er det ikke å anse som ens «avkom», nærmest. Skjønner du denne mekanismen?

Rasisme er altså en «naturlig greie». Og det er derfor ganske greit i og for seg og egentlig ganske langt fra noe kategorisk «ondt» som kan brukes av fremmede folk til å forklare alt av uro og misnøye, «urettferdighet» de opplever, samt deres såkalte rett til å snike, bryte, svindle seg inn i Europeiske land og ellers slå seg ned hvor som helst, med nye og ofte doble statsborgerskap. Etter litt drar de aller fleste på ferie til hjemlandene de «flyktet» fra.

Det å motarbeide disse naturlige utrykkene og menneskenaturen er en form for misforstått idioti og dessuten, en del av en fiendtlig ideologi som effektivt innebærer og ofte ønsker å jevne nasjons-konseptet med jorden. Denne aktivismen er noe som sæpreger vesten. Det finnes nesten ingen andre steder fordi vesten generelt lider av mange ledige hender og tomme hoder med for mye fritid og penger å søle bort på tøv fordi de føler seg mindreverdige etter kulturell sabotasje og psykososial underminering.

Dette overordnede, hatske konseptet er forstått som et kjært barn for mange politiske idioter, og har derfor mange navn, deriblant «Kulturmarxisme», for å ta den enkleste og mest ideologisk treffende. «Antirasisme» er det samme, nemlig «ønsket» og «troen» på at det å utrydde såkalte «fordommer» og gjøre alle like identitetsløse, forvirrede og opptatt av å passe inn, overalt, når som helst. Det går i effekt ut på å bygge ned alle «grenser», nedkjempe all kritikk, alt særpreg, all original kultur og generelt mye av vanlig forstand i forhold til alt dette.

Individuelle og felles preferanser er ikke ondartet

Rasisme i seg selv er ikke farlig eller noen form for utpreget ondskap. Reell ondskap kan snarere defineres, sidestilles og synonymiseres med dumskap og former for ignoranse. De fleste er dumme, her i verden. Derfor vil det skje dumme og mindre gjennomtenkte ting, heletiden. Spesielt når dumme folk, sinte og mindre gjennomtenkte folk drar på fylla og kanskje prøver seg med litt edgy humor for å muntre opp et ellers totalt surt kvinnfolk kledt i en slags søppelpose-lignende bekledning.

Relevant: Raseblandet familie fikk tort for svien

Gjennomsnittlig I.Q i verden er blitt estimert så lavt som 82, og synkende. Dette lover ikke godt for utslag av såkalt rasisme, og løsningen er definitivt heller ikke å importere med «rasisme» i form av flere forskjellige folk med lite til overs, og presse disse sammen fordi….? Ja, det er liten til ingen verdi i dette foruten at noen skal føle seg som bedre mennesker ved å gjør absolutt ingenting for å forbedre noe som helst, noe sted. Bare spre og flytte problemene rundt i, eller betale seg ut av dem med skattepenger i stedet for å fikse dem mer permanent. Idioti og føleri fører an.

Jeg er for å bevare alle nasjoner og deres «rett» til å eksistere så langt de greier seg selv. Man kan ikke hevde at f.eks. Afrika består av flere slike nasjoner eller stater som er i stand til å greie seg på egen hånd. Norge, derimot, har klart det, og er derfor attraktivt for folk fra forfeilede stater å reise til for å ruinere disse, etterhvert som de blir flere og flere, helt til de som sine hjemland er like dårlig stilt. En «nasjon» bygges av et folk. Man kan ikke bare vedta slikt med ord, og det eksisterer visse forutsetninger for en velfungerende stat. En av disse forutsetningene er etnisk og kulturell homogenitet.

Mange drar fort frem USA som eksempler på en «multikulturell» stat, men dette er bare vås. USA er på mange måter den minst multikulturelle staten i verden, men har snarere etter hvert blitt meget multietnisk. Spesifikt, siden 1965, da man forandret og liberaliserte innvandringslovene til å også omfatte folk fra ikke-hvite nasjoner.

Siden den gang har det gått nedover med USA, og USA er snart, relativt sett, ferdig som «multikulturell» stormakt. Det går mot balkanisering.

Alle har en egen preferanse, forhåpentligvis. Ellers er det ganske håpløst å finne ut hva du liker her i livet. Rasisme er et utslag av slike indre og mer instinktive, ærlige preferanser. Det finnes, som sagt, også dumme folk som uansett ikke kan oppføre seg sivilisert, eller som rett og slett har fått nok av hvor forfeilet blant annet innvandringspolitikken i deres vestlige land viser seg å være. Derfra kan det fort tyte ut misnøye i form av slengbemerkninger og kommentarer.

Disse kommentarene er ikke ment for å være «hyggelige» til å begynne med. De representerer som nevnt en misnøye, og bør kunne forstås som dette mer enn noe eksplisitt personlig. At de «tilfeldigvis» ordlegger seg med å referere en persons fremmede utseende er helt forutsigbart og vanlig i den kontekst det er relevant for den aktuelle misnøyen bak slike ytringer, som egentlig er politiske av natur.

Nordmenn utrykker sin politiske misnøye i andre kanaler fordi det finnes ingen politisk debatt

Hva er «årsaken» til den såkalte fæle «rasismen ikke bare ser ut til å vedvare, men nå vokse? At Atle Antonsen lirer av seg en lite gjennomtenkt slengbemerkning i stup-fylla, hvilket er typisk Nordmenn. «Nordmenn» med stor «N», Mohamed, har det med å holde inne på ting og at dette kommer ut under påvirkning av alkohol. En vesentlig kulturell forskjell til eksempelvis muslimer.

Kommentarfeltene som nå stenges, er bevis på at hatet eksisterer i stort monn. Rasismen vokser hver gang den ignoreres eller skyves bort. Dette er et samfunnsproblem. Slik kan vi ikke ha det.

Rasismen vokser fordi det er et av de få sunnhetstegnene i en befolkning som i sin underbevissthet fremdeles kan være sånn nogen lunde ærlige med seg selv, om så i «fylla». Dette er utrykk fra personer som ikke synes det er greit å bli invadert av fremmede, bare fordi noen få politikere har fått det store flertall og fjoller til å forstå dette som noe «godt» og «medmenneskelig».

De er blitt forhekset og lurt. Skuespillet og konformiteten i det norske folk gjør resten av jobben. Ingen tør å opponere fordi premisset er da at man er «ond» og «rasist», kanskje også «nazist» som vil brenne hekser på bål, eller var det kristne som gjorde det? Ja, det blir fort vanskelig å holde tritt med nyhetene nå for tiden..

Antirasisme og kampen mot rasisme er en av bærebjelkene for et representativt og deltagende demokrati. Hvordan vi behandler hverandre, former oss. Det påvirker psyken vår og samfunnsstrukturene våre.

Og hvem har sagt at det Mohamed, samt flere andre profesjonelle forståsegpåere, at deres forestilling av dette «demokratiet» er positivt og således forutrettet med tanke på sakens kjerne angående «rasisme», nemlig ønsket for et folk å ivareta sin egen ekstensjon av familie og nasjon—ikke bli effektivt erstattet gjennom svart, brunt og gult «påfyll» utenfra? Dette har politikerne, i årtier, lovet, fasilitert og godskrevet som «fornuften» selv, fordi disse flinke innvandrerne skulle/skal tørke aldrende nordmenn i ræva når de sitter på gamlehjemmet. Ingen annen løsning var mulig fordi «eldrebølgen», ja, den kom til å ta oss alle på selveste sykesenga!

Eller hva med løgnen og forledelsen om at landet såkalt «trenger arbeidskraft»; atter en sedvanlig misrepresentasjon, og på mange måter en total virkelighetsforvrengning. Alt for å i effekt nedlegge nasjonen og erstatte de opprinnelige folkeslagene? Skal vi ikke snart kreve det samme av det feilforestilte «ur-folket», Samene? At de også skal legge seg på rydd og åpne opp sine samfunn?

Det er en kamp som koster mer enn man kan måle eller se. Støtteerklæringene til Sumaya viser at vi er mange i denne kampen. Samtidig er det også en øredøvende stillhet. Denne stillheten må brytes. Den tause majoriteten må på banen!

Det er riktig at dette er en kamp. En kamp for fornuft, individ- og borgerretter. Folk må kunne til å si hva de mener og føler, uten at de skal hundses i senk. Man kan kalle et kvinnfolk stygt på byen, men man blir nok ikke anmeldt av den grunn for «hat». Forskjellen er marginal, således. Et kvinnfolk kan vel like lite som noe annet fysisk kontrollere at hun blir forestilt som pen av en mann, eller visa versa, angående kvinner.

Alt dette er fremdeles snakk om meninger og meningsdannelse, evt. også mangel på dannelse for de fleste, men fremdeles på et stadie hvor samfunns-kommunikasjonen er delvis intakt. Når tilstandene og sosial-prosessene som nå rår, blant annet i Sverige og andre Europeiske land, endres til det mer kinetiske, og balkaniseringen skyter fart, så vil det nok bli mye styggere saker enn et par dårlige valgte ord på byen mot en som stikker seg ut på en måte som ikke er til å unngå å oppfattes som veldig fremmed, og som i tillegg sannsynligvis spiller på dette, fordi hun ikke har noe annet å spille på i den kontekst.

Dessuten eksisterer det egentlig ingen svær «taus» majoritet» angående «anti-rasisme», Mohamed. Denne stillheten er egentlig et utrykk for et visst samtykke og en viss sympati og forståelse for Atle Antonsens egen misnøye, dog simpelt fremsatt, sådan.

De såkalte «støtteerklæringene» til Sumaya Jirde er bare dette: klamme erklæringer fra folk som ikke tør annet enn å ikke gi dem, ikke forstår hva som skjer, eller som er helt fanatisk oppslukt av fingert «anti-rasisme» og eventuelt lever av slik aktivisme.

Det er luft og moral-paniske utslag fra et kuet og forvillet, ofte statssubsidierte grupperinger, som har denne poseringen som såkalt «jobb»: Å fordømme at Nordmenn, i Norge, ønsker å i det minste forbli en majoritet i sitt eget, meget lille land i verdenssammenheng og etnisk sett.

Dette uten at de skal anmeldes for «hat» eller fordømmes av totalt misforstått og nærmest totalt forkvaklede former for hersketeknisk rasisme-retorisk svada og synsing fra folk som selv kommer fra såpass ekstremt rasistiske land selv, at de ikke engang respekterer Norges måter, skikker, folk og rett til å gi utrykk for sin åpenbare misnøye som bare blir mer og mer åpenbar, spesielt så i «moralens», komikvelden og krenkelsens høyborg, Oslo, som snart går i mørkt.

Hvem går sist, og slår av lyset? Jirde? Mohamed? «Team Antonsen»? Stay tuned..

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør