«Rules-based order»—psykologisk parentifisering av den politiske plebeierstand

«Rules-based order»—psykologisk parentifisering av den politiske plebeierstand
Sann og tillitsskapende maktutøvelse må ikke være hyklersk

Den politiske gjenklangen fra NATOs klakører—nå angrep- og krigsaktører, samt deres «anstendighets»-lojale publikum derunder; den «demokratiske», spissborgerlige opinionsdannede, baserer og balanserer egentlig på en fernisstynn moralisme når de ideologisk og aktivt tar parti med USA i konflikten mellom Russland og Ukraina.

«The rules-based order»: Den politisk korrekte pretensjonen som selges selger inn til Folk Flest™ og pseudointellektuelle relativt knirkefritt fordi dette spys ut fra autoritetspersoner på podiet. Alt for å promotere populistisk støtte til hva som for lengst og åpenbart nok offisielt er USAs «proxykrig» mot Russland i Ukraina. I Norge har man en litt annen retorisk variant i sirkulasjon som kanskje er enda verre, hvilket er dvaske formeninger fra mange angående «folkeretten». Det er vesentlig likhet mellom de forskjellige propagandametodene som promoterer krigen.

Relevant: «Demokratiet» har ubevisst brutt spillereglene for krig

Den mindre poengteringen som er verdt å fremheve der er at når Folk Flest™ hører «folkerett», så forstås det nærmest slik at de som anklages for å ikke følge den er å forestilles som «onde» og «folkefiendtlige», og det liker da ikke vanlige folk! Det er psykologisk priming av folks forutinntatthet og induseringen av konformitet og latskap som blokkerer for det å eventuelt faktisk undersøke kildegrunnlaget og argumentasjonen som bør følge i forhold til fornuft.

Når har NRK, noen gang, eksempelvis, gått ut mot USA og sagt at deres invasjoner og krigføringer bryter med Folkerettslige prinsipper? Aldri, i alle fall som jeg har fått med meg. Det er med andre ord en vestlig propagandataktikk. Journalister er alt for dumme og feige til å stille spørsmål vedrørende disse hypotetiske begrepenes om «folkerett». De bare spyr ut det de er instruert og psykologisk kapable til å gjengi og intellektuelt forestille, hvilket ikke er mye. Folk Flest™ er konsekvensielt kanskje enda dummere og feilformerte.

«Men Russland startet krigen!!»

Ja, det er ikke problematisk å godta premisset at Russland startet krigføringen, men det virker (selvsagt) som om Russlands hensikter med å gå inn i Ukraina har blitt mer enn mildt neglisjert og totalt oversett i vesten med fokus på Pentagon-generert propaganda. Dette er åpenbart, men Folk Flest™ er fremdeles dypt ukritisk, nedsnødd i forutinntatthet og dessuten dissonant i forhold til sine egne lands krig- og terrordeltakelse, også Norge og dets borgere, eller kanskje spesielt dem, fordi man er så konforme og mediene så enfoldige.

En annen poengtering verdt å apropos minne om, er at «krig» per seg selv ikke er «ulovlig», på noen måte konseptuelt per konvensjonene. Men det fremstilles vel slik fra vestlige medier, nærmest; programmert rett inn i virkelighetsforståelsen og sonderingen til det puerile publikum.

Samtidig, når man som nasjon sanksjonerer det å sende avgårde det som fremgår er enorme mengder våpen, og midler ellers til Ukraina, som Norge, for Ukraina angivelig skal beskytte seg mot det som på Russisk hold hevdes å innebære en «liberalisering» av sitt folk på Ukrainsk territorium som blir bombet, så henger disse handlingene og helhetsbildet forøvrig veldig dårlig sammen.

Slikt er en diskrepans verdt kritisk undersøkelse og skeptisisme, men dette har mediene ingen evner eller ønsker til å holde på meg, selvsagt. Dette gjelder for alt det de tar for seg som «nyheter». Det er gjennomgående og til tider totalitært.

Fallittene og selvransakelsen, hykleriet sådan, er overalt. Blant annet Afghanistan, propagandistiske løgner «masseødeleggelsesvåpen i Irak», Syria og Libya—alle relativt nylige konflikter og kriger, hvor blant andre også Norge var dypt involvert i.

Norge sender og produserer våpen i fleng, deriblant klasevåpen, som selvsagt er stikk i strid med ROE’s (rules of engagement) per all konvensjonell sanksjonert krigføring og såkalt proposjonalitet per traktater, som Norge også hyklersk sett foregir å være i pakt og takt med. Det er bare viss-vass. Norske politikere, og det som ellers forestilles som det intellektuelle «lederskapet», har ingen troverdighet i disse spørsmålene. Snarere så har alle disse ignorante idiotene ‘blod på hendene’.

Hykleriet er som sagt grenseløst i og fra vestlig land, og det er enormt mye av konkret belegg og argumentasjon som støtter akkurat den påstanden.

«Rules-based order» og «New World Order»

Så hva betyr så egentlig disse slagordene, blant annet «rules-based order»? I all realitet, historisk substans og konsistens, så har det i alle fall ikke mye med såkalt «folkerett» (traktater og konvensjoner) å gjøre, for disse har blitt brutt over en lav sko av USA i årtier, konsistent og konsekvent.

NATO-allierte land pumper ut disse ‘tankestopp’-slagordene som rene selvfølgeligheter for Folk Flest™. Det er et pinlig lavt nivå på denne pling i bollen-propagandaen. Folk burde bare skamme seg av bare den grunn; at de lar seg manipulere til å forstå alt som går mot krigsmaskinen USA som «Hitler». Det er et intellektuelt lavmål bare den massedemokratiske ‘tanke-imperalismen’ ekspansjon og ‘inflasjon’ av realiteten kan fremdrive.

«Rules-based order» betyr egentlig bare at USA, og per ekstensjon NATO, sitter på definisjonsmakten, ergo, FN-flertallet hva som er «greit» og ikke greit med tanke på moderne imperialisme og internasjonal ‘intervensjonismer’, som for det meste er babbel og retorisk rør.

Floskler som «nasjonsbygging» og «demokratisering» er bare noen av de demagogiske hersketeknikkene som brukes for å stilne kritikere, og angripe alle andre stormakters egeninteresser. Folk som går fem på disse flosklene, og kategorisk tar parti med USA i denne konflikten, er derfor både historieløse fjols og sjarlataner.

Den «riktige» posisjonen, i en hyper-hypotetisk fullstendighet sådan, ville vært å forstå alle landegrenser og nasjoner som de foreligger i kontemporær virkelighet, anerkjennes som suveren. Men dette er nærmere urealistisk, selv om det kanskje ville vært praktisk. FN-er angivelig basert på en lignende tankegang, bare at FN selv er ytterst kompromittert av makteliten, som opprinnelig etablerte FN som internasjonal institusjon.

Den litt mer realistiske og kanskje brutalt konsekvente posisjonen er at Russland har like mye «rett» til å gå til krig og «intervenere» i Ukraina som USA hadde «rett» til å invadere blant annet Irak, Vietnam, Libya og på Balkan, for å ta noen få eksempler. Dette er min posisjon, enn så lenge andre ‘spilleregler’ ikke er å finne på bordet: blant annet det at Ukraina ikke var et NATO-land.

Det å støtte våpenleveranser til en konflikt hvor en av partene i krigen var underlegen, er å invitere til eskalering og mer død. Dette er hva man kan kalle malplassert idealisme, noe folk i vesten er proppfull av, hvilket også var det Putin refererte til som «An Empire of Lies», noe han der har fullstendig rett i.

Disse løgnene og inkonsekvente hykleriet som spys ut av vestlige statsledere, har til og med fjoller som Jimmy Dore oppfattet. Dette sier ganske mye om hvor langt den vestlige pro-krig og konflikts-indoktrineringen har nådd, og taler for det lave nivået som Folk Flest™ befinner seg på.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør