Den vestlige kollapsen, sommeren 2023

Den vestlige kollapsen, sommeren 2023

Det er ikke lenger snakk om store spekulasjoner om at «Vesten» er i fritt fall eller ikke. Det er ganske klart, og fallet er for det meste villet. ‘Covidpandemi-showet’, hovedsakelig planlagt og presentert av de samme gamle ‘institusjonene’, har ifølge seg selv lagt an til «The Great Reset». Men opplegget møter (u)heldigvis noen små hindringer. En slik operasjon, nærmest altomfattende, som det «pandemien» i seg selv også betinget, er og blir utenfor de tekniske og intellektuelle evnene til de amerikanske «ny-konservative», og deres kumpaner, bla. WEF, WHO, NATO og EU.

«Den russiske spesialmilitære operasjonen» som pågår i Ukraina har også komplisert agendaen. Som et meget uventet sjakktrekk, tvinger nå Russland USA og dets vasaller til å foreta trekk de ikke hadde regnet med å gjøre først senere i partiet, og disse trekkene er definitivt ikke til deres fordel.

Dette er også grunnen til at flere regjeringer nå foretar såpass drastiske beslutninger, på så mange forskjellige felt samtidig. En av de vedtatte planene var å drastisk omorganisere jordbruket, nærmest etter bolsjevikenes eksempel etter 1929, da de bestemte seg for å kaste ut og utrydde kulakene. I stedet for «kollektivisering» ønsker dagens bolsjeviker at monopol-korporasjoner skal dominere landbruket, dog selve essensen av disse ordningene er den samme som før: Små- og middels bøndene må fordrives, enten frivillig eller med makt. Tilsynelatende noe tidligere enn det som var antatt, har den nederlandske regjeringen startet en eksistensiell krig mot bønder, som i likhet med det tidligere Sovjetunionen, kan og trolig vil føre til omfattende matmangel, om ikke hungersnød.

Og på samme hardkokte måte, og med et lydig Tyskland som leder flokken an, begår de amerikanske statene i Europa for tiden økonomisk selvmord ved å kutte industrien deres fra pålitelige kilder til rimelig energi, hvilket tvinger både produsenter og publikum til å ha mer og mer «tillit» til vind- og solenergi. Alt dette gjøres i navnet til det «grønne skiftet»; å angivelig redusere karbon- og andre «klimagassutslipp». Samtidig fremmer de som blindt og dumt tror på menneskeskapte klimaendringer miljøødeleggelser i en mer faktisk gigantisk skala, hvorpå storstilt utvinning og industriell fremstilling av litium og andre mineraler som trengs for produksjon av elektriske batterier ligger og truer nærmiljøene. Som alle delene av plattformen til «Great Reset-mafiaen», holdes det offisielle klimaforandrings-narrativet sammen av de mest åpenbare motsetningene.

Relatert: Mer dumt klimasnakk fra Faktisk.no—«Nei, solen styrer ikke klimaendringene». Replikk, nedsabling og tilbakevisning av deres idioti og lav-intellekt

Mange av de mest åpenbare motsetningene oppstår i regjeringens daglige virke- og væremåte, spesielt i EU. I likhet med regjeringen i Nederland, tar de fleste av disse byråkratene regelmessig beslutninger som utgjør mer klare eller videre implisitte brudd på Grunnloven samt annen lovgivning. Til tross for de utallige motsetningene når det gjelder selve politikken, offisiell politisk diskurs og de iboende motsetningene som ligger til grunn for de fleste politiske beslutninger, er det et slags mirakel at det amerikanske utenrikspolitiske imperiet fortsatt ikke har kollapset, men fremdeles kommanderer en slik kontroll og lydighet. Kanskje denne skjøre situasjonen også forklarer hvorfor «kunstig intelligens» nå rulles ut—i håp om at det vil bidra til å opprettholde narrativene og kontrollen som betinger mye av amerikansk makt. Det er imidlertid tvilsomt om slike teknologi vil vise seg å kunne fungere konsoliderende i et miljø der juridisk, språklig og leksikografisk forvirring og selvmotsigelse er blitt selve normen.

Med politikere og statlige pluss korporasjonsmedier i «Vesten» som pliktoppfyllende refererer til «vårt demokrati», «vestlige verdier» (som visstnok ‘forsvarer’ menneskerettigheter), «transparens» og «rettsstaten», mens de faktisk gjør og forfekter alt som er diametralt motsatt av dette, ser det sådan ut til at implementering av kunstig intelligens i slike samfunn, før eller siden, nødvendigvis også må bryte sammen. Tross alt fungerer slike systemer generelt på forutsetningen om at «0» er «0» og at «1» er «1», eller at 2+2=4, men ikke 5.

Men når «0» også kan bety «1» og «1» noen ganger kan bety «0», er en slik type kollaps uunngåelig. Hvordan kommer det til å arte seg per en slik systematikk når «demokrati» betyr «styre med folkelig flertall», eller det motsatte, styre av en korrupt klikk av kriminelle, slik tilfellet snarere er i moderne «demokratier»? Dessuten, gitt den fanatiske politikken vedrørende pålitelige energikilder overalt i «Vesten» som tilsynelatende skal føres samtidig som alt i en økende grad skal opprettholdes av mer og mer elektronikk, virker hele dette sivilisatoriske systemet mer og mer som et hus bygget på kvikksand.

Relevant: Trusselen fra «kunstig intelligens» — mer et definisjonsspørsmål og sosialfantasi?

Uansett hvor man ser seg rundt i Europa, er kollapsene rett rundt hjørnet. I dag er det en slags prøvelse å kjøre på Tysklands en gang berømte Autobahn. En gang i tiden kunne man nyte utsikten over praktfulle og noen ganger spektakulære landskap mens man kjørte avslappet på den glatte overflaten av upåklagelig vedlikeholdt motorvei. Med en total lengde på mer enn 13 000 kilometer har Tyskland det fjerde største veinettverket i verden, kun bak Spania, USA og Kina. Det er mer enn 50 millioner biler i Tyskland, men veinettverket brukes også intensivt av utenlandske lastebilsjåfører som leverer og henter varer og sommer og vinter av millioner av utlendinger på vei til feriedestinasjoner. Autobahn-nettverket brukes altså svært intensivt, men vedlikeholdet har lenge vært forsømt, og som et resultat må omfattende motorveistrekninger innsnevres for å muliggjøre reparasjoner av vei og bro. Dette gir ofte lang og tidskrevende trafikkork over hele landet fra tidlig morgen til sent på kveld. Legg til det faktum at mange sjåfører kommer fra ikke-vestlige land, hvor den velkjente tyske disiplinen og respekten for regler og forskrifter ikke læres fra tidlig alder, og det er klart for undertegnede at kjøring på Autobahn bruker mer og mer uforholdsmessig mye tid og energi. Faktisk virker det tyske motorveisystemet veldig nær bristepunktet.

FOTO: Valgkamp-reklame for «De Grønne», Tyskland.

Da jeg kom til denne konklusjonen, gikk det også opp for meg at de tyske føderale motorveiene er egentlig er ganske emblematisk på det som skjer over hele Europa, altså at selve pilarene som opprettholder stat og samfunn brytes sakte men sikkert ned. Selvfølgelig, for de med øyne å se, har kollapsen allerede skjedd for en tid siden, kanskje to-tre tiår, om ikke tidligere. Akkurat som de tre WTC-tårnene som «kollapset» 9/11, begynner kollapsen nølende og akselererer deretter. Som i tilfellet med WTC-tårnene, er den omfattende ødeleggelsen som finner sted i «Vesten» i dag plan- og tilrettelagt. På en rekke felt hadde imidlertid kollapsen allerede begynt lenge før i form av systemkorrupsjon. Med korrupte mennesker som flytter fra et felt til innsats til et annet, sprer korrupsjon seg enda raskere og blir til slutt systemisk. For eksempel kan akademisk korrupsjon føre til plagiering og manipulering av forskningsdata. Fru og «Doktor» Ursula von der Leyen, den ikke-valgte presidenten for ‘EUSSR’, har aldri vært i stand til å riste av seg lukten av akademisk svindel (begått da hun skrev avhandlingen sin) som omgir henne.

Det kom derfor heller ikke som noen overraskelse da man faktisk fikk høre at hun har gjort hemmelige avtaler med Pfizer-selskapet for levering av uprøvde, ubrukelige kvaksiner, og for å tvinge disse på en intetanende offentlighet under det store ‘pandemishowet’. En gang korrupt, alltid korrupt, som man kan si. Mens svindel i økende grad ødelegger verdien av akademisk forskning, er også akademisk utdanning i seg selv under angrep. Den nederlandske utdanningsministeren har til hensikt å halvere studiepoengkravene. Det betyr at flere studenter vil få fortsette å bli andreårsstudenter, med det forutsigbare sluttresultatet at universitetsgrader blir enda mer dumme og effektivt devauluert enn hva de allerede er blitt.

Massekvaksinering, Island

Likeledes korrupsjon innen medisin har blitt tydelig under «pandemien», til det punktet hvor ingen leger i dag er å særlig stole på. For å si det enkelt, er både familieleger og spesialister i hovedsak ‘medisinpushere’ i tjenesten til den gigantiske farmasøytindustrien. Det er fortsatt noen ærlige og anstendige leger der ute, men disse er vanskelige å finne. I likhet med akademisk forskning, utdanning, politikk og medisin, er rettssystemet full av korrupsjon og i ellers fritt fall. Bare ta den nylige saken mot professor Sucharit Bhakdi, som ble anklaget for å være en såkalt «antisemitt», på grunnlag av de mest spinkle «bevisene» man kan tenke seg. Selv om denne veltalende og innflytelsesrike kritikeren av Covid-politikken, som ble vedtatt av den tyske regjeringen, tross alt ble frifunnet, har statsadvokaten likevel bestemt seg for å anke og fortsette å prøve å sette doktor Bhakdi bak lås og slå for enhver pris. For en statsadvokat å gå frem på en slik måte, i fullstendig benektelse av det faktum at det ikke er noen bevis som støtter saken, er mer enn et parodi av «rettferdighet». Det gjør snarere «rettferdighet» til en slags dårlig vits, noe som også er en del av den begrepsforvirrende trenden. Og dette er virkelig bekymringsfullt, men uten at folk flest fortrekke så mye som en mine, hvilket er en talende illustrasjon på hvor langt rettssystemet vis-à-vis «rettstaten» i Tyskland (og for den saks skyld i resten av Europa) har blitt konsekvent korrumpert.

Relatert: Meddommer funnet inhabil fordi han delte for mye kritisk fakta på Facebook til å dømme innvandrer for «grov barnevoldtekt»

Men i statens øyne er det synd å uttrykke tvil eller bekymring om slike saker. For nylig har den nederlandske statlige spiontjenesten AIVD utstedt en rapport som sier at rundt 100 000 nederlandske borgere har mistillit til staten og regjeringen, noe som angivelig gjør dem til «konspirasjonsteoretikere». I økende grad og nesten åpenlyst, antydes det nå at slike mennesker må underkastes psykiatrisk behandling for bla. «anti-statlige holdninger» (ref. Norge). Enhver tilregnelig person ville ikke stole på regjeringen mer enn regjeringen stoler på ham, og mange mennesker er uten tvil tro mot det prinsippet, men tilsynelatende ber regjeringen i Nederland, som selvfølgelig er et «demokratisk» land, om at slikt trenger det nødvendigvis ikke å være.

Men det er altså mer enn nok grunner til å mistro regjeringen, ikke bare til Nederland, men til alle EU-nasjoner. Den tyske regjeringen, dominert av «De Grønne», har blitt USAs krigerske, selvdestruktive løpegutt, og er innstilt på å jage ut industrien, ydmyke, utarme og desimere innfødte tyskere, og regelrett erstatte dem med «flyktinger» for å vinne «valg». Dette må vel sies å være demokrati på sitt aller reneste og beste?

Den italienske regjeringen, ledet av Giorgia Meloni, valgt på grunn av hennes høytidelige løfter om å stoppe den ulovlige innvandringen av grovt ukvalifiserte, uutdannede og fiendtlige svarte afrikanere og muslimer, oppfordrer nå aktivt slike mennesker til å komme til Italia. Alt er et spill, og det finnes ingen høyreside verdig i europeeisk politikk.

Relevant: «Demonstrasjonene» i Frankrike demonstrerer det fremtidige fallet av Europas nasjoner, folk og «demokrati»

Den franske presidenten Macron, som oppfører seg, og ellers ser som en homoseksuell ungdom som giftet seg med sin mor, har konsekvent gjennomført politikk for å ødelegge den franske middelklassen. Den nederlandske regjeringen har også ledet utarmingen av middelklassen, til det punktet hvor 400 000 skolebarn i dag lever under fattigdomsnivået, hvis foreldre ikke er i stand til å betale for frokost og nye klær. Den tyske regjeringen vurderer seriøst å forby det nasjonalistiske partiet AfD. Dette kommer ikke som noen overraskelse i et land som har en ærverdig tradisjon for å forby partier som anses som uvelkomne i sitt demokratiske system. I mange år var kommunistpartiet forbudt i Vest-Tyskland. Tilsvarende i Nederland, forventer det konservative partiet FvD der at lignende avgjørelse som vil gjøre dem «forbudt» i nær fremtid.

Alt dette er også komplett i tråd med Ukraina, som angivelig forsvarer (seg til utryddelse) «vestlige verdier» mot de ‘onde russerne’, som bare vil alle vondt. Zelensky har rett og slett forbudt elleve partier. Lenge leve demokratiet..

Relevant: Hvorfor det allerede døende «Vesten» er veldig langt fra uskyldig i Ukrainakrigen

Ikke overraskende har det bygget seg opp en del sinne blant befolkningene i disse landene, med et sinne som øker hver gang regjeringer utsteder et nytt dekret som ytterligere begrenser friheter og med økende priser. Siden Frankrike alltid har vært en nasjon der middelklassen er sterk og arbeiderklassen militant, og hvor folk er klare til å gå ut i gatene for å gi uttrykk for sin indignasjon og sinne, er det neppe overraskende at landet i løpet av de siste årene har sett massedemonstrasjoner av bla. «de gule vestene» samt folk som protesterer mot drastiske pensjonskutt. Etter å ha sett hvordan disse fredelige demonstrasjonene ble brutalt og hensynsløst undertrykt av politiet og diverse organiserte gjenger, har nordafrikanere og svarte afrikanere fra banlieuene, har dette segmentet av inntrengere inntatt en annen tilnærming. Siden minst 15 % av Frankrikets 65 millioner by-innbyggere er nordafrikanske (marokkanske, algeriske, tunisiske) eller svarte, og de fleste av disse bor i de store byene: Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, nå som de kommer på scenen på den måten de gjør, ser ting ganske alvorlig ut i Frankrikets gater.

Bølgen av bykrigføring i Frankrike indikerer at kollapsen nå har gått inn i en ny fase, hvor organisert og koordinert «anti-statlig» vold kombineres med rasemessige undertoner. Nordafrikanske muslimer og afrikanske svarte blir sett delta i det som ser ut som en borgerkrig mot statlige, kulturelle og kommersielle mål og mot hvite franskmenn. Derfor har det nåværende voldsutbruddet ikke bare premissene til en borgerkrig, men snarere en rasekrig. Uansett hva som utløste den nåværende voldsbølgen, bør den også sees på som en logisk konsekvens av flere tiår med fransk politikk vedtatt på instruks fra den ikke-valgte EU-kommisjonen. Det som har skjedd i Frankrike kan lett finne sted i andre EU-nasjoner i morgen, av den enkle grunn at forholdene mange steder ligner på Frankrike. Mange EU-medlemsland, spesielt Tyskland, Sverige, Nederland, Belgia har også muslimske minoriteter på 10 til 15 %, selv om tallene der heller ikke er særlig pålitelige, da innhentingen av den type demografisk statistikk per forskrift ikke er tillatt.

Som mange arbeiderklassebydeler og forsteder i Frankrike, har deler av de svenske byene Stockholm, Göteborg, Malmö lenge vært preget av No-Go-soner, og utilgjengelige for politiet. Det samme gjelder en rekke byer i Tyskland, inkludert Berlin og Ruhr-området. Selv under nesen til kommissærene fra Det fjerde riket i Brussel, er hele nabolag i den byen No-Go-soner. Det har blitt antydet at ‘rasehendelsene’ i Frankrike er en del av «Great Reset» som WEF formidler.

Relevant: «Kalergiplanen»: Vestens «infokognitive» og kulturelle katastrofekollaps

Faktisk er «The Great Reset» bare en annen betegnelse for ødeleggelse, sykdom, død, krig, elendighet og frykt. Det hele ser ut som om Apokalypsens fire ryttere har sendt fortroppene sine ut for å forberede terrenget, og de vil nok selv dukke opp snart. I den forbindelse skal det bemerkes at slagordet «bygg bedre tilbake» (Build Back Better—6 6 6), så fremtredende og så allestedsnærværende for bare noen få år siden, fullstendig har forsvunnet fra statlig propaganda overalt.

For å «bygge tilbake bedre» må alt brytes ned først. Det er tydeligvis ikke hva de representative herskerne i alle disse «demokratiske» statene i «Vesten» har fortalt sine «velgere».

Men ikke fortvil, «Vesten» er nemlig sammensatt av og myntet på «verdibaserte» samfunn under «rettsstaten», der «rettferdighet», «mangfold» og «menneskerettigheter» skal opprettholdes, og hvor «karbon- og klimagassutslipp» skal begrenses, og hvor «falske nyheter» og «desinformasjon» er gjort effektivt forbudt.

Avatar

Hans Vogel