Bok: «Evolusjonsteorien og ost» — Betraktelig barnebok for Folk Flest™

Bok: «Evolusjonsteorien og ost» — Betraktelig barnebok for Folk Flest™

«Hvorfor hører vi på flertallet?» «Hva er godt og hva er ondt?» «Hvordan oppsto livet på jorda?» «Er du en slave av ambisjonene dine?» «Evig liv? «Skal du bryte loven?»

Dette er noen av flere lignende spørsmålstillinger «Evolusjonsteorien og ost» tar for seg, og forsøker å gi et svar på, det hovedsakelig ut i fra evolusjonsteori perspektiv, rasjonalitet og av en slik type rimelighet.

Bas Haring er fra Nederland, har spesialisering og doktorgrad i kunstig intelligens, og har skrevet en håndfull lignende bøker som herværende, dvs. populærvitenskapelige beretninger og tankevekkende sammenligninger derav.

Slike lettfattelige bøker som tar for seg omfattende tematikk på en aktualiserende og totalt overordnet allmenn måte, er og blir meget populære bestselgere, som oftest, fordi det inviterer leseren til tematikk de nødvendigvis ikke vet hvordan engang begynne å forstå, evt. begynne å i det hele tatt interessere seg. Klassikeren i så måte, i alle fall som jeg minnes, er Daniel Kahneman’s «Tenke, fort og langsomt», som forøvrig var en del av pensum da jeg en kort periode studerte psykologi, før jeg heldigvis hoppet av.

«Evolusjonsteorien og ost» stiller altså i samme klasse, per tekniske kaliber og per sin allmenne tilnærmingsmåte, og har i likhet med «Tenke, fort og langsomt» også vunnet flere «priser».

Forskjellen fra Kahnemans bok, som jeg forøvrig mener er ganske triviell, det både faglig og populærvitenskapelig, er at Harings bok er mer effektivt ‘smidig’, samtidig som den tar for seg et mye større og mer vitenskapelig interessant, ja en faktisk vitenskapelig tematikk, og derfra tilstrekkelig hensiktsmessig viderefører dette inn i andre, mer allmenn-relevante sammenhenger enn hva faktisk psykologiens pseudovitenskapeligheter fordrer av tilsvarende forestillinger og brukbarhet, f.eks. i kontekst av samfunnsdebatt og filosofi.

Kort om de store sammenhengene, for "dummies"

Ironisk nok var det likevel «ost» i tittelen som gjorde at jeg tok den ut fra bokhyllene her, da jeg er ganske så glad i ost, men har lest mye diverse annet relatert til evolusjonsteori andre steder. Forresten, noen bøker jeg forsåvidt der kan anbefale angående evolusjon, samt en bok som går mer på større systemforståelse og slik utpreget logikk, er først «Evolution: Making Sense of Life» (2012) av Zimmer og Emlen, og «Superintelligence» (2015) av Nicklas Bostrøm.

Barnebok for «voksne»

Ost er på mange måter ganske genial og enkel mat, men denne boken er langt fra genial, men den er enkel, og den er således ekstremt lettlest, men likevel ikke helt uten noen videre verdi. Det vil si, denne boken er, per dens bakside: «(…) skrevet for barn og ungdom, men kan leses av voksne.»

Og ja, boken kan leses av en voksen, og for en voksen med ekstrem mentalalder, så lar denne boken på 143 sider skumlese på cirka 15-20 minutter, noe jeg gjorde (jeg hoppet radig over mindre relevant preik og priminger). Og det som deretter sto igjen av helhetsinntrykk, og som er grunnen til at jeg derfor skriver denne omtalen, er at denne boka burde egentlig vært obligatorisk for såkalt «alle», inkludert skolebarm dvs. også inkludert de fleste, som som oftest er uten noen særlig teft eller forståelse for systemer og logikk generelt. Boken er jo for barn/ungdom, men det kan være det samme når de fleste voksne i dag allerede har en synkende mentalalder, spesielt når det gjelder tema som dette. Boken inviterer til enkle og effektive tankeeksperimenter, som i det minste vil være i stand til å fremstille/fremprovosere enkle problemstillinger for flere, deriblant kanskje spesielt religiøse evolusjons-skeptikere o.l., som mer enn gjerne ikke forstår noe som helst annet enn sine dogmer, og som lever konsekvent etter helt andre..ehh.. ‘forståelsesformer’.

Denne lille bokens potensielle læreverdi ligger nemlig ikke i den substans eller formuleringer, men hva den forkynner av enkle rammer. Man blir ikke spesielt innsiktsfull eller særlig faktatung av å lese denne fjærvekteren av en bok, men den kan virke som en ‘vekker’, og for barn, en slags inngang til interesse for forskjellige fagdisipliner tilknyttet tematikken. Intellektuelt er boken ubrukelig ellers, men har et par formuleringer som vitner om en viss innsikt, selv om bokens forfatteren nødvendigvis ikke er biolog eller paleontolog osv.

Foruten bokens ‘stamme’, som dreier og tar for seg flere typiske misforståelser og med videre klargjøringer angående evolusjonsteorien, så er spesielt relevant, og av potensielt allmenninteresse, de mindre delene som inkludert omhandler moral som et evolusjonært betinget fenomen, samt flertall- individuell- og typisk gruppeadferdsproblematikk. Ja, der kan man nok som dum «demokratisk» fanatiker, systemidioter og konformist-tenkere lære relativt mye på kort tid, og kanskje få et svært nødvendig påfyll av ikke for nærgående nyanser, som kanskje ellers ville veltet ens forutinntatte forestillinger for mye. For denne boken er da tross alt skrevet for barn..og dens aller sterke side er svært pedagogiske tone med tanke på voksne med lav mental-alder, hvilket dessverre innebærer de fleste, eller mer begavede barn.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør