Å nei!! «Rikinger» flytter fra ‘skattehelvete’ Norge—sosialist-skrulle skravler litt mer om sitt store og sindige «spleiselag»

Å nei!! «Rikinger» flytter fra ‘skattehelvete’ Norge—sosialist-skrulle skravler litt mer om sitt store og sindige «spleiselag»
Sveits, Matterhorn i bakgrunnen.

Det er lite populært, og like så uforståelig for mange nordmenn å få høre at Norge, på mange, og et økende antall måter, er et bedrøvelig land, og folket blir bare verre. Heller ikke den påstått geniale og effektivt universelt uinnskrenkelige innvandringen «beriker» situasjonen til det bedre, men gjør det snarere langt verre, samtidig som det systematisk smuldrer opp den nå global-globoide «velferdsstaten». I undertiden gjør sosialistene sosialistskrullingene det det gjør best, syter over at de ikke får nok penger å kaste bort på tøys og fanteri.

Norge var vel helt opprinnelig et land av og for særinger og harde folk, men dette er nå snudd på hodet, til gjennomgående middelmådighet, feighet og kokett konformistkultur, hovedsakelig pga. papirrikdom styltet opp på marginal økonomisk effektivisering som muliggjør flere fortegnede forestillinger av besynderlig nordisk velferdskapitalisme.

Det er blitt så ille, at idiotene samt majoriteten av politikere i Norge nå forestiller, og derfor populærformidler, det som økonomisk lønnsomt å f.eks. importere fattige og dumme folk fra andre land, som noen kynikere eller konformister kan brødfø på, enten i kommunene eller på private «mottak», så vel som å evt. brenne ned gassanlegg på Melkøya—fordi da vil økonomien rundt «blomstre» opp per idiotmålet «BNP» mens man bygger opp igjen. Eksemplene på slik stupditietet er alt for mange til at det lenger er særlig morsomt.

Relatert: NRK: Gassbrann ble til «Gullgruve»

Det går kanskje an å tenke seg til, at det er gjerne først på et fundamentalt rasjonelt grunnlag de mest idiotiske abstraksjonene først kan begynne å flyte ganske fritt. Problemet i så måte for Norges «velferd», er at denne «velferden» kommer ikke som «følge» av den sosialistiske ideologien eller f.eks. absurditeter som «Arbeiderpartiet», men er en fenomen som følger først etter fremgangen er et faktum.

I og med at folk flest ikke er i stand til særlig av fornuft, samt at ideologi og slik «politikk», særs «demokrati», bla. handler om å forestille det for flest mulige at politikk(en) og den rådende ideologien er hva som har skapt forholdene man nå nyter relativt godt av. Det hele er selvsagt en særdeles gal feilslutning, som det meste av politikken som følger deretter naturligvis også er. Bare se på hva som betinger innvandringen i dag. Det er ikke fordi «Arbeiderpartiet» var så geniale, romslige, «snille» mot den vanlige arbeider, eller strategisk smart.

Bland så inn økonomer inn i alle politiske affærer som hovedingrediens, med sin vranglære og mange forskrudde, og nødvendigvis ikke-kongruente forestillinger om hva et samfunn og en «kultur» er og skal være, og man har fullført oppskriften på et falleferdig system, og i alle fall «nasjonalstat».

Man står igjen med en type stats-sosialisme godt iblandet og økonomisk vranglære, toppet av med et par skinnhellige dryss av såkalt «demokrati», hvilket fungerer som et slags pseudo-intellektuell impregnering mot kritikk av systemet under ett. Er man «mot demokrati», ja, da er man i øyne av Folk Flest™ både det ene og det andre. Så langt går tankerekken og «debattenes» rammer hos de indoktrinerte idiotiene som ender opp med å styre skuta.

Det såkalte «oljefondet» er også på mange lignende vis, en teknisk-finansiell fallitt å regne, med mange tilsvarende paralleller til hva sosialisme forkynner som forøvrig ideologi. Oljefondets idelogikk er til sammenligning basal og ofte forvrøvlet markedsfundamentalisme, pluss en god del finans-akrobatiske retorikk, mens såkalt «sosialisme» og kommunisme har aldri produsert fremgang eller noen annen merverdi enn mer middelmådighet og større masser av kveg som krever større stat, mer kontroll og derfor mindre av alle slags private initiativer under ett.

Sosialstyrets sykelige samfunnsmorfologi

Politikerne må altså, og har som fremste funksjon, å forherlige seg selv mens de fordømmer sine «motstandere» i det pluralistiske partipolitiske komplekset. Når ting ikke går veien, så skylder de på hverandre, og nesten aldri på noen i befolkningen. Det er bare to unntak i hva som er et kvasi-kommunistisk/marxistisk stat på hell: Hvite menn, og «rikinger».

Det er helt forståelig at de som er mer friere enn andre, og mer bemidlet, faktisk velger å flykte fra det synkende skuta som er Norge. Denne skuta er som sagt skakkjørte saker, og er ellers i ferd med å synke for mange under vekten av sin egen skattlegging.

Husk også at grunntanken i hva de kaller for «demokrati» jf. sosialisme/egalitarisme+, per politisk essens handler også om å ta fra de rike/produktive og gi til de dumme og «diskriminerte». Dette betyr også at de smarte og intelligente må vike, hvor enn de nå måtte ferdes. Slike skal jo helst og ideelt siles ut på første forsøk, som en slags «jackpot», dog lykkes faktisk sjelden skal vi tro statistikken. Men uansett, skolesystemet i Norge, og vesten forøvrig, er av mange grunner så til de grader bakvendt og feilsluttet, delvis som følge av feministisk tilnærming, at de mest intelligente som oftest dropper helt ut før de i det hele tatt gidder å bry seg.

«De rike» er en litt annen gruppe enn nødvendigvis de intelligente. Rike folk kan være så mangt, men felles for dem alle er at de har ‘eiendom’ og fysiske eiendeler som man kan ta faktisk beslag i. Man kan ikke mobbe eller systematisk desillusjonere rike, det er for sent, og det vil uansett ikke fungere spesielt bra. Det er snakk om en annen vesentlighet. Så middelet for staten å kue disse består i å skattelegge (les: stjele fra) dem via legalisert tyveri, eller som de flotte folke-sosialistene i Norge så fint kaller det: «Spleiselaget».

Jeg vil ellers også ganske lett og ledig her påstå at alle som driver å forherliger og tilsynelatende er besatt av å belære andre om hvor «fantastisk» Norge er som land, gjerne er folk som på mange måter er egentlig ganske livsfjerne tullinger—som oftest statsansatte synsere av forskjellige slag, som derav lever i den beste bobla i verden, nemlig Norge—verdens beste land å være idiot i. Dette er for slike skrullinger såpass intimt, og derfor intellektuelt fjernt som en idè, at de ikke engang ‘kjenner’ dette på kroppen. For disse er det helt naturlig, og derfor «rimelig» å punge ut for alt deres tøys, som for det meste er argumentert for per fremsynset ideologi, falsk og forskanset moral-retorikk.

For sikkerhets skyld, det at Norge evt. er «verdens beste land å være idiot i», må altså heller ikke misforstås eller forsøkes rasjonalisert til at Norge derfor er et «godt» land. Det er altså som regel nærmest idioter, navlebeskuende og frakoblede fjoller som oppriktig mener dette, og noe som er veldig logisk.

Empiri tilside, Norge er og blir et land som systematisk består av middelmådigheter, og priser seg overlykkelig av det. Det er blant annet derfor det hele garantert vil gå nedenom og hjem, «åt skogen» igjen, fordi ambisjonene og styringen er såpass gjennomført uanstrengt middelmådig, naiv og mer og mer idiotisk. Å forvente noe mer er som sagt ekstremt naivt, hvilket så slutter resonnementet.

«Umusikalsk» på ‘Dag-snytt Pjatten’

Det figurerer og frekventerer så mye rart på NRK, som jo er en kjent sosialistmølle fordi de som jobber der nå ikke kan eller vil forstå særlig bedre. Alt skal formidles i lys av den ene rådende konteksten, som er langt i fra noe annet enn denne rådende (kokette) konvensjonelle konformismen enn hva det kan kalles kritikk(en.no). Det er ikke rom for kontrast eller andre tankekonseptforståelser eller former annet enn de formelt normative. Det er ikke en statkanal (smak litt på dette ordet..) verdig, egentlig. Men man kan altså heller ikke forvente særlig mer fornuft og kvalitet sådan i et såkalt «demokrati».

En ny politisk raring jeg ikke har sett før er denne skravlekjerringa fra SV eller AUF(same shit) «spleiselag», Agnes N. Viljugrein, som forleden på Dagsnytt 18 langet ut mot Alf Inge Håland, fordi vedkommende nå har håvet litt inn på sin fotballspillende sønn, og antakelig ut at det er bedre å leve litt i Sveits enn å finansiere våset til fjollete politikere i Norge. Man kan skatte så mangt, men det må alltid være en fornuft bak det hele, ikke bare «behov» dimensjonert etter «behov» for statens eksistens etc.

Hva f? Fredrikssons fabrikk? Neida, politisk «diskusjon» på NRK..

Forresten, man beskatter helst per prinsipp. Høres merkelig ut… Hva er de førende «prinsippet» i Norge på den fronten? Det er egentlig meget få fornuftige av dem om man undersøker rasjonalet foruten «Penger til staten». Bare ta kapitalavkastning, det er helt umoralsk anrettet med tanke på så mangt, men de som tjener penger der protesterer ikke mye, fordi de har råd til å hyre inn advokater og ellers «stifte» seg og sine bort.

Skrullingene og skravlekjerringene finner nærmest alltid frem de aller dummeste eksemplene! De klarer ikke engang å legitimt skatte «laksebaronene», noe de faktisk burde gjøre. Hvorfor det, sier du kanskje? Fordi deres bransjevirksomheter faktisk utraderer de naturlige økosystemene. Men hva ødelegger fotballspillende Håland, bortsett fra dårlige disponerte lag som satser på offsidefeller og skjørt soneforsvar? Ingenting. Men grunnrenteskatten er idiotisk formulert og sådan beregnet.

Jeg er ellers helt uten noen som helst forbehold støttende til alle «rikinger». Kategorisk. Bare flytt ut, alle sammen. Flott! Bare tenk om alle «rikingene» i Norge kunne flyttet ut, slik at det bare var igjen grinekjerringer som denne AUF-Viljugrein igjen, sammen med hennes «berikere»(?). Da ville Norge sikkert bli et paradis, hvor de kunne skattelegge så mye som de ønsket til liten protest.

Hva denne Viljugrein mener med «umusikalsk» er forøvrig sedvanlig og potensielt ironisk, da hennes parti må forstås som et totalt tonedøvt parti ellers, med formue- og eiendoms-skatteøkninger. Ikke rart folk flykter fra dette skattemessige skrekkveldet, som intellektuelt forestiller seg det at man kan beskatte seg til «velferd», for det er hva som er grunn og årsaken til økningene, at Norges økonomi skranter. Det hele faller på politisk idioti og ignoranse i ett.

Motbør på «X(Twatter)»

«Flere må bidra», nei, og kjerringa får så det hagler på Twitter også, ser jeg. Dette er ganske oppmuntrende, men ikke overraskende, fordi folk flest bryr seg jo egentlig kun om et par-tre ting politisk sett: Penger, trygghet (som er penger), og litt mer penger. Resten driter de egentlig i. Hva NPC’ene ellers tillater seg å skille «føle», betinges hovedsakelig av lommeboken, og er man statsansatt, noe de fleste på fastlandsnorge nå er, så gjelder det å ikke ha feil meninger om regimet, kategorisk likt hva som foregår i andre «sosialistiske» og «demokratiske» foregangsland som Nord-Korea. (Den Nord-Koreanske Grunnlovs artikkel #1 lyder: «Den demokratiske folkerepublikken Korea er en uavhengig sosialistisk stat som representerer interessene til hele det koreanske folket.»)

Sosialister er egentlig endemisk mot «frihet». Men dette vil de selvsagt fornekte og rasjonalisere så mye de klarer. Men det er fånyttes, så lenge de møter noen «ikke-sosialister» til evt. debatt, men dette skjer jo ikke i Norge, fordi for det første, at de fleste i Norge er enten stor- eller skapsosialister per intellektuell ideologisk forstand, og at de som inviteres til slike «debatter» (som heller aldri finner sted, selvsagt) ‘screenes’ for tanke-, menings- og konseptkriminalitet via konformitetskomplekset som i dag er nærmest innebygd i alle institusjoner i «samfunnet».

Skruller og incelaktige damer som denne AUF-kjerringa, forstår selvsagt ingenting, men får legge ut sine skakkjørte synspunkter på TV, hver gang. Men hun møter som sagt en god del motbør på dette punktet. I alle fall på «Twatter»:

Så, ellers, fortell meg hva man får i Norge som er så mye bedre enn andre steder som dernest da legitimerer at man skal betale slike skatter som dere foreslår, sosialist-fis? Dette klarer de nemlig ikke å overbevise særlig med, i alle fall ikke overfor de som faktisk har penger og «produksjonsmidlene», for å ta en Marx og et språk disse folka angivelig «forstår».

Men la oss ta noe veldig enkelt som nærmest hver og en idiot kan forholde seg til: Vareutvalget i Norge, som per internasjonal standard egentlig er elendig, men, idioter, som kommer like greit med dette som et eksempel på at Norge er så bra å leve i, selv om dette er en forestilling først og fremst basert på deres snusfornuft og blasert navlebeskuelse begrenset til sydenreiser. Selv matvarebutikker i Finland er bedre, skal man tro andre «kritikere» som frekventerer i Norsk offentlighet. De meste annet av slikt Norsk-typisk selvskryt består i moralisme og feilslutninger vedrørende økonomi og teoretisk, ikke nødvendigvis praktisk levestandard. Løsningen vil ifølge politikere å «Bare bli med i EU», så får vi «åpnet opp». Dette viser hvor stakkarslig deres smarthet og evne egentlig er. Alt munner ut i frakoblede forestillinger om det beste, og/eller total suverenitetsavståelse.

Løsninger?

Norge er ganske trolig det landet i verden hvor politikerne ødsler mest med skattepengene. Og så kommer de med at man må «bidra til spleiselaget»? Spleiselag, my ass.

Norsk økonomi er på mange måter så idiotisk, og langt fra «bærekraftig». Politikerne er i ferd med å gjøre Norge til et ekstremt lite «bærekraftig» samfunn. De klarer ikke engang å formulere en holdbar valutapolitikk samtidig som inntjeningen er forøkt. Det er mange årsaker til at den norske kronen krakker. Dette fortjener en artikkel i seg selv. Men la oss bare ta denne idiotiske, politiske «handlingsregelen», som i seg selv er idiotisk og kontraindikert, da den forholder seg til kronekvanta fremfor markedsverdi, noe som mer eller mindre indirekte incentiverer nedgang på verdensbasis ift. andre valutaer. Det er i likhet med mye annen finans- og økonomipolitikk, ganske bakvendt og misfortåtte ordninger.

Så det er ikke rart at skravlekjerringen fra AUF? SV(?), bare kjører mer på med skandaløs retorikk, eksempelvis at «[Sveits] er det aller verste skatteparadiset [i Europa]», som om dette skulle forestille et slags holdbart argument? Er det virkelig det? Hva betyr egentlig så et «skatteparadis»?

Sveits er et land, men at det er et skatteparadis kan ikke være et argument ift. til Sveits, med sine funksjoner, i seg selv? Bor det egentlig folk i Sveits som kan styre det selv? Ja, det tror jeg. La meg sjekke…joda, ca. 9 millioner, og de har visst «demokrati», en mer faktisk versjon enn den dumme norske, til og med..

Så ja, la oss håpe at 300.000 «rikinger» i Norge gjør som Håland og undertegnede, at de flytter ut først som sist, slik at det er med på å akselererer det uunngåelige forfallet som er på ferde, og at politikernes febrilske forsøk på å rasjonalisere og «tette skatte-smutthullene» virkelig lykkes helt ut, slik at man kan betale for nesten hva som helst, som f.eks. «gratis» helsetjenester (som vel jo er en «menneskerett) i «spleiselaget»… ikke verst. Disse politikerne er virkelig genier. Vi skal virkelig være lykkelige som kan bo i Norge, fremdeles «verdens beste land», for det sa jo politikerne.

Sezeerf

Sezeerf