Hva er egentlig «greia» med så mange svarte folk på TV og i reklamer?

Hva er egentlig «greia» med så mange svarte folk på TV og i reklamer?
Reklame fra og for de britiske øyer

Oversatt fra UNZ

Med mindre du har bodd under en stein eller har kastet TV-en ut av vinduet, har du sannsynligvis lagt merke til hvor ofte svarte mennesker hauses opp og fremstilles på TV og i nærmest alle spille-filmer. Det er ikke som i ‘gamle dager’ da typisk innkvoterte svarte skuespillere spilte mindre og ubetydelige roller.

Svarte ble sjelden fremstilt som viktige personer i profesjonelle roller som eksempelvis leger, advokater, professorer og forskere fordi dette reflekterte dårlig deres faktiske plass i samfunnet. Slike skildringer av samfunnet ville blitt sett på som forfektet urealistisk av de fleste amerikanere fordi det var relativt få svarte som var leger, advokater, skoleadministratorer og vitenskapsmenn.

Svarte ble ofte fremstilt som bedragere, halliker og gatekriminelle, og det på et lavt nivå. De ble sjelden fremstilt som høyskoleutdannede, og de svarte som søkte å få en utdannelse ble ofte avbildet som å gå på nattskole for å få vitnemålet på videregående. Dette var ikke en grusom og «rasistisk» fremstilling av svarte, men snarere noe som presist karakteriserte hvordan altfor mange av dem var til tross for unntakene den gang da som nå.

Men disse dagene er over. I dag har nesten hver reklame og annen tematisk programmering en svart person i en hovedrolle. Dette har økt og aksellerert de siste fem årene. Til å begynne med var det mer gradvis, men det tok ikke lang tid før det økte til et punkt hvor selv normies begynte å gjenkjenne et åpenbart mønster av overrepresentasjon av svarte eller «fargede» på TV’en sin.

Beriket

Utlendinger som titter på amerikansk TV kan således bli fristet til å tro at svarte er den dominerende demografien i USA, men de utgjør bare litt over 12 % av den totale befolkningen. Selv med 12 % er dette et farlig forholdmessig høyt tall og representasjon i TV- og underholdning når man tar i betraktning de skyhøye nivåene av kriminalitet begått svarte i USA (betydelig over 50% av voldelige forbrytelser).

De svartes kriminalitet har over tid gjort de aller fleste storbyene i USA utrygge og nesten ubeboelige, hvilket er en sannhet masse-mediene nekter å ta inn over seg, selv om det er tydelig at Amerika har et alvorlig svart kriminalitetsproblem.

Man trenger ikke å være våken eller «rasist» for å se at hele vår nasjons medier er opptatt av å fremstille svarte på måter de aller fleste av dem egentlig ikke representerer i virkeligheten.

Norge som vanlig, best i klassen

Hvordan så? Raseblandede par (vanligvis en svart mann med en hvit kone) blir stadig presentert som selveste norm og ideal. Selv om det har vært en økning i raseblandede ekteskap i Amerika, tviler jeg på at det er like vanlig som TV-reklamene skal ha det til. Mange reklamer viser til og med hvite menn med svarte koner, noe som er enda sjeldnere. Bildet av slike blandede par fremstilt av media er alltid idealistisk og bekymringsløse: De bor i perfekte hjem i designerstil, og bildet er nesten alltid av en velstående eller over gjennomsnittlig inntektsfamilie med raseblandede barn.

Selv om dette noen ganger kan være tilfelle, har jeg sjelden vært vitne til denne typen ting i alle mine egne observasjoner. Vanligvis er den hvite kvinnen sykelig overvektig og nøyer seg med en svart fyr fordi ingen hvit fyr vil ha henne. Den svarte fyren er oftest en gatekjeltring eller aspirerende artist. Han er glad for å være sammen med enhver hvit kvinne, selv om hun er visuelt avskyelig for de fleste menn, og statistisk sannsynligvis vil han stikke av når babyene kommer.

Den svarte mann i TV og på film i dagens medielandskap blir alltid fremstilt som vittig og veltalende. Ofte er han en «alfa». Han eller hun er også alltid smartere og mer tillitsvekkende enn noen hvit mann i det samme rommet. Hvite menn blir nesten alltid fremstilt som svake, og sosialt klossete eller som imbisile. De må hele tiden korrigeres av både de svarte mannlige og hvite kvinnelige skuespillerne i enhver kommersiell eller TV-serie.

(NB. jeg anbefaler sådan å se denne videoen, da den er ganske absurd og nærmest grøsselig i sin blatante fremstillinger av hvite som både det ene og det andre)

Til tross for den konstante rosen og hyllesten som gis til svarte for deres prestasjoner og kultur av mediene, har ikke de svarte produsert mye noen av reell verdi i verden sammenlignet med hva hvite har produsert gjennom århundrer.

For mange år siden diskuterte jeg nettopp dette punktet med en svart fyr som prøvde å overtale meg om den store intelligensen og oppfinnsomheten til svarte mennesker. Han pekte på en rekke moderne skyskrapere og komplekse arkitektoniske design som finnes i noen afrikanske land. I hans sinn demonstrerte dette likheten om ikke de svartes overlegenhet over de hvite.

Men det så ikke ut til å falle ham inn at alt dette var et resultat av hva hvite tidligere fant opp mange år tidligere, og som de så nådig delte med svarte nasjoner under mye veiledning ellers. Det er viktig å huske at afrikanere i hele deres historie aldri engang oppfant en annen etasjes bygning enn si vakre katedraler og høye skyskrapere.

Video: det finnes noen ærlige og ansvarlige

De første kristne misjonærene ved ankomst til det mørke kontinentet var visstnok helt forferdet over uvitenheten, overtroen og den blodtørstige naturen til afrikanerne de møtte. Kannibalisme var en vanlig forekomst og var en integrert del av afrikansk stammeeksistens. Dessuten hadde ikke afrikanere engang oppfunnet hjulet, og hadde heller ikke et kodifisert språk. Dette kom år senere med bistand fra hvite misjonærer. Likevel har den typen «Wakanda-mytologi» som hersker i dagens Amerika gjennomsyret tenkningen til nesten alle svarte og en betydelig del av den hvite befolkningen også.

Ingen rettferdig person ønsker å påpeke slike ubehagelige sannheter om svarte, men når fullstendige løgner og fabrikasjoner spres om dem, er det behov for å sette oversikten, spesielt fordi eventuelle mangler ved svarte automatisk tilskrives hvit ondskap.

Verdens I.Q (wikipedia)

Hva er hensiktene og målet med så mye overrepresentasjon av svarte og raseblandede par på TV og i filmer?

Korporative interesser

Det er utvilsomt et økonomisk motiv involvert. Produsenter og selskaper føler behov for å holde tritt med den endrede rasedemografien i USA og ellers i andre land, hvor «minoriteter» er i ferd med å bli majoritet, og i flere steder allerede er det. Derfor velger de med vilje minoriteter til å representere produktene deres, siden det sannsynligvis vil ha en bredere offentlig appell.

Hensikten for slike selskaper er forståelig å øke fortjenesten. Derfor, hvis det er en synkende hvit befolkning og en voksende minoritetsbefolkning, og siden hvite ikke ser ut til å ha noe imot å bli fremstilt som relativt svake, kjerringstyrte og dumme, vil de gjøre de markedsføringsendringene de trenger for å nå nye eller økende demografiske segmenter. Siden økonomisk fortjeneste er det første hensynet, spiller det ingen eller liten rolle og bekymringer at hvite sakte blir tatt ut fra TV-serier, reklamefilmer og filmer.

Hollywoods løfte om å rette opp tidligere «feil»

Den økende tilstedeværelsen av svarte og andre minoritetsgrupper er en del av Hollywoods løfte om å gjøre TV og filmer mindre hvite. Begrunnelsen deres er at svart talent har blitt holdt tilbake, at de ikke har blitt behandlet rettferdig gjennom filmindustriens historie, så de prøver nå å rette opp tidligere feil ved å gi svarte en større tilstedeværelse i alle former for underholdning.

Dette er i hovedsak hvordan filmindustriens talspersoner berammer det hele. Jeg finner det i beste fall urimelig og falskt. Det nemlig mange andre grunner som har en mer uhyggelig hensikt bak seg enn ren og skjær idealisme.

For å signalisere at et nytt folk har kommet

Overrepresentasjonen av svarte og andre minoritetsgrupper på TV og reklame er ment å signalisere at et nytt folk har kommet og at et hvitt Amerika er ferdig og historie.

Hvite blir ikke lenger forestilt og forstått som den dominerende og viktigste demografien i USA, og verden der med.

Svarte og en stadig økende latinamerikansk demografi er de nye amerikanerne nå, og dette skjedde ikke over natten. Det har bygget seg opp i en periode på rundt 60 år. Den demografiske utviklingen var et resultat av amerikanske selskaper som ønsket billig arbeidskraft kombinert med millioner av apatiske amerikanere som valgte å ignorere det som skjedde ved deres sørlige grense.

Norge er med på leken

Både lovlig og ulovlig ikke-hvit innvandring har hele denne perioden vært noe våre folkevalgte på begge sider ikke har gjort mye av noen reell betydning for å stoppe. President Reagan ga faktisk millioner av dem amnesti i 1986, noe som bare forverret problemene vi sto overfor som land.

Tidligere, når man tryllet frem bildet av en «Amerikaner», tenkte man naturligvis på en med Europeisk herkomst. Man tenkte ikke umiddelbart på en svart eller en meksikaner. Dette er ikke lenger tilfelle. Vi blir lært at en «amerikaner» er alle som tilfeldigvis lander på amerikansk jord, uavhengig av om han er latinamerikansk, neger, asiatisk, MENA, eller hva enn hans raseopphav kan sies å være. Dette står selvfølgelig i sterk kontrast til hva våre amerikanske grunnleggere ville ha tenkt om svarte og meksikanere for på ingen måte ville de ha sett på dem som våre likeverdige eller som rettmessige borgere. Likevel har det liten betydning i dagens Amerika, hvor det våre grunnleggere så for landet nesten er fullstendig forkastet.

Demografi, England

Å demoralisere hvite

Overrepresentasjonen av så mange svarte på TV er ment å demoralisere hvite. Hensikten er å få oss til å virke mindreverdige og for å spre følelser av denne mindreverdigheten til de andre. Dette forklarer hvorfor svarte alltid blir fremstilt som kulere og smartere enn hvite. Selv våre hvite kvinner blir fremstilt som smartere enn hvite menn. Ingenting av det er tilfeldig. Det er ment for å fornedre oss rent rasemessig, for å få oss til å føle oss skyldige, og å betinge hele landet til å tro at hvite mennesker ikke er nødvendige for å opprettholde samfunnet.

«Farge», en ny definisjon: Svart og brun

Hvite er i beste fall bare tolerert, men selv dette vil ikke vare så mye lenger hvis de anti-hvite får viljen sin. Dette er grunnen til at anti-hvit rasisme er bredt, fullkommen og positivt sanksjonert i USA. Ingen annen rasegruppe, bortsett fra hvite, er tillatt slik kritikk og åpenbar diskriminering. Det er sosialt akseptabelt i USA å nedverdige hvite mennesker. Og jo større tragedie er det at hvite er mer enn glade for å lede an. Jeg kan ikke tenke på noen annen rasegruppe – bortsett fra hvite – som jobber så hardt for å avskaffe seg selv.

Nedbrytningen av hvite menneskers ideal og rolle, i alle former for underholdningbransjen og mediene, blir enda mer urovekkende når man faktisk innser at hvite ikke blir dempet ned eller utklasset av en overlegen eller mer intelligent rase av mennesker, men i hovedsak av negre sør for Sahara og deres etterkommere – en rasegruppe som bare er litt mer intelligent enn de laveste aboriginale. Snakk om å gni salt inn i såret.

De kommende maktene har sørget for at ikke bare hvite gradvis blir slettet fra deres folkenasjoner som deres forfedre grunnla, men de blir slettet av en langt underlegen rasegruppe– en som ikke bare har i gjennomsnitt betydelig lavere intelligensnivåer enn hvite, men som har en lang historie med sterke kriminelle tilbøyeligheter og manglende evne til å fungere i det vestlige sivilsamfunnet. Det er kanskje den ultimate fornærmelsen oppå det alt det andre. Men dette var nok også hensikten fra begynnelsen.

For å fremme og normalisere raseblanding for hvite

Tilstedeværelsen av så mange raseblandede par på TV er ment å overbevise oss om at det å gifte seg ut av sin egen rase er normalt og en absolutt god ting. Det er ment å få oss til å tro at det er riktig. Det endelige formålet er å fortynne vår europeiske blodlinje. Hvem står bak denne agendaen? Den er ment for å gjøre oss til bastardisert blandingsrase som ikke har noen ekte nasjonal identitet, ingen egen kultur, ingen dyptliggende eller særlige røtter. Men, og merk dette godt: Presset til denne raseblandingen er kun for hvite mennesker. Svarte, latinamerikanere og asiater har lov til å beholde sine unike raseidentiteter, inkludert alt som er særegent for dem som folk. Og de oppfordres til å gjøre det også. Som hvite oppfordres vi til å feire deres raseidentiteter og deres kulturelle unikhet, men å avsky alt som er unikt for oss som folk. Dette er en utbredt og nå nærmest veletablert doktrine i samtlige vestligel land. At så mange hvite mennesker i Amerika vil hengi seg til denne måten å «tenke» på viser hvor gjennom-propagandisert man har blitt bare de siste seksti årene.

Og hvem står egentlig bak denne propagandaen? Hvem tjener på dette? Meningene er mange, men peker som oftest mot utgrupper, «globalister», «Hollywood» og «(kultur)eliter», men det blir med dette, som oftest..

Ikke Robin Hood?

Konklusjon

For hvite i USA er det ingen enkel vei ut av disse problemene. Det er sannsynligvis et mangfold av måter som kan hjelpe til med å snu disse skadelige og fiendtlige trendene. Likevel tviler jeg på at noe av det vil vise seg effektivt så lenge hvite forblir splittet og under trolldommen av så mye propaganda og bedrag som mediene og deres eiere spyr ut hver dag. Kanskje det største behovet nå er at mer rasebevisste hvite jobber med å utdanne folket vårt.

Med mindre vi jobber for å vekke så mange vi kan om våre rasemessige og kulturelle bekymringer, vil det bli liten relativ fremgang å vise til, men ren utslettelse. Ved å ikke gjøre noe som helst, vil hvite indoktrinerte bare fortsettes å oppmuntres av «systemet» til å snarere stille seg på side med det som på bakgrunn av det som beskrevet ovenfor kan sies å være fiendtlige formyndere.

Avatar

RockaBoatus