Homo vil ha mer homosex og injeksjoner

Homo vil ha mer homosex og injeksjoner

Fra NRK.NO/YTRING

Etter nesten to og et halvt år med pandemi, er Norge igjen blitt tatt på senga av et smittsomt virus. Utbruddet av apekopper blant menn som har sex med menn (MSM) i Norge kunne knapt ha kommet på et verre tidspunkt. Ei kunne viruset vært bedre designet for å spre seg blant unge homofile og menn som har sex med menn. Apekopper kan smitte hvem som helst, men i Norge er alle pasientene menn. Seksuell kontakt er det vanligste smittemåten. Det er «svært liten sannsynlighet» for at utbruddet utvikler seg til en ny pandemi, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). I norske MSM-miljøer er situasjonen derimot en annen. Der vurderer FHI at «en epidemi kan opprettholdes (…) selv uten stadige nye importerte tilfeller.»Utbruddet av apekopper er den siste hendelsen i et krevende år for skeive.

«Homorettighetsforkjemper», Georg Luschgys løsning på sine personlige sex-problemer, tilsynelatende mangelen på det, er å grine etter vaksine slik at tilgangen på sex for ham blir større. Det har jo vært krevende tider for skeive, må vite, ingen andre i så måte..

«Homorettsforkjemper» Georg Luschgy forlanger koppevaksinering

At vaksinasjonsprogrammer historisk, alltid, har medført og vært medberegnet en oppgang i konvensjonell smitte innad i populasjonen sammenlignet med naturlig spredning og immuniseringsprosesser, hos hver og èn, er ikke så nøye for denne homoaktivisten. Han tenker nemlig mer langsiktig. Faktisk helt ut til sin egen snusfornuftige nese. Det er klart at homofile; nå ‘enklere’ referert til som «Menn som har sex med menn», eller kort «MSM»(!), skal få ha så mye sex me hvem de vil, når de vil og at staten skal hjelpe til med dette. Det er en såkalt «rettighet» nå, visstnok. Ja, alt er en rett.

I tillegg er det et faktum at mutasjonsfrekvenser og virulens også øker med vaksinasjonsprogrammer, samt at vaksinerte samtidig og likevel kan smitte andre. I flere tilfeller kan vaksinerte være forårsakende med å utvikle andre, mer komplekse mutasjoner enn de originale.

Foreliggende litteratur og nyere studier indikerer for at apekopper kan smitte effektivt mellom dyr og mennesker. Nå senest, via hunder, men også alt fra duer til marsvin og ekorn. Det er slik naturen fungerer på mikrosubstratnivå ved horisontal genoverføring.

Mutasjoner er i likhet med «homosex» og per formål, amoralsk og hensynsløs i den forstand at mutasjoner er naturens konsekvensialisme på nært sagt laveste nivå, der hvor den enkleste biologiske «løsningen» testes over en viss tid og som regel sørger for at primitive organismer uten styrke sorteres ut meget effektivt videre. Styrke er så mangt, inkludert vilje og disiplin, noe de utagerende homomiljøene ikke er særlig bemerket med.

Ikke nok med det: I Norge er det visstnok luftet forslag om en «likestilt rett» for homofile menn å gi blod, som om det i det hele tatt burde være et kvalikativt mål i seg selv.

Likhet- og rettighetsdoktrinene i egalitærnorge kjenner ingen fornuftige eller moralske begrensninger, men generelt og egentlig rent spesifikt bare sin egen appell og skitlukt. Appell til likhet og demokratisk perversering av samfunnet er blitt hovedsaken i alle saker, og en fanatisk forestilling og realiseringsprosjekt med grenseløs «Alle under ett-tankegang» for å skaffe politikere og PK-drevet nisjestyring av institusjonene mer makt med mindre og mindre ansvar.

Dette homo-hysteriet er bare atter et tegn på nedtiden. Ikke bare skal forlanger de nå vaksiner fordi det er så «kjipt å være skeiv», men disse rettighetsforkjemperne synes det er helt greit å utsette andre folk for mer unødvendig immunlogisk besvær for sin egen forskrudde forlystelse.

Vaksiner fungerer (ikke) generelt immunundertrykkende mer enn noe annet klinisk. Det gir ikke full eller solid immunitet sammenlignet med mer naturlige immunologi, og er dessuten komparativt svært avtagende lengre tid. Grunnen til at virulensen nå sprer seg i samfunnet, antakeligvis også i form av apekopper, er at populasjonen er så immuneksponert etter at 95% av disse i Norge lot seg vaksinere med en eksperimentell injeksjon som åpenbart har gjort mer skade enn nytte, og man har ikke engang begynt å identifisere senvirkninger, som eksempelvis «Poliovaksinen» på 70-tallet, som ifølge amerikanske helsemyndigheter, 30 år etter, var sterkt assosiert med over 750.000 offisielle dødsfall i USA.

Vi lever i et definitivt sykt, ignorant og svakt samfunn, og verre blir det garantert.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør