Enda et manifest ute etter atter en skyting mot «minoriteter»

Enda et manifest ute etter atter en skyting mot «minoriteter»
Nyfascismens stormtropper

En hittil formelt uidentifisert person skjøt og drepte to mennesker i Zámocká-gaten i sentrum av Bratislava onsdag kveld. De identifiserte ofrene skal være to menn.

Skytingen fant sted like etter klokken 19:00 utenfor «Tepláreň», hvilket angivelig er ett av svært få «LGJGJRIDHPBT+»-utesteder i byen.

Vitner til hendelsen har sagt at de skal ha hørt flere skudd. En av de drepte jobbet i baren, og en kvinne som også jobber som bartender er innlagt på sykehus med skuddskader, uten at livet hennes viser seg å være i fare.

Ifølge vitnene hadde drapsmannen ventet en stund utenfor baren før han avfyrte skudd.

«Hatkriminalitet», ett scenario

«Vi er sjokkert over informasjonen om skytingen og ofrene ved Tepláreň, hvor vi møtes regelmessig,» skriver den ‘frivillige organisasjonen’ «Dúhový Pride Bratislava» på Facebook, som antar at hendelsen var et utslag av homofil «hatkriminalitet», og at gjerningspersonen hadde tilknytning til de drepte.

På andre sosiale medier pekte imidlertid folk mot en anonym Twitter-konto hvor et anti-jødisk og anti-LGpPFTqHGBT+-manifest dukket opp noen få timer før skytingen.

En halvtime etter drapene ‘tvitret’ kontoeieren: «hatkriminalitet», «gaybar» og «feeling no regrets».

Rett før midnatt la kontoen ut en melding lik: «hei, vi sees på den andre siden».

Kontoen ble opprettet i april 2021. Det er imidlertid ikke klart om kontoen og personen bak nødvendigvis faktisk er knyttet til drapene.

Gjerningsmannen var på flukt

Den antatte væpnede unge gjerningsmannen, som skal ha på seg jakke, jeans og mørk caps, var fremdeles på flukt flere timer etter angrepet.

Politiet uttaler at saken nå etterforskes ytterligere, men har ikke gitt detaljer om motivet til skytingen Torsdag morgen opplyser myndighetene at de mener å ha funnet den mistenktes døde kropp, uten å komme med flere detaljer.

På sosiale-normie-medier kan man lese kommentarer under det slovakiske politiets egen Facebook-post, hvor det meste av kommentarene kommer fra forrykte kvinnemennesker som ikke forstår helt hva som er på ferde, eller hva som generelt skjer med samfunnet de bevisstløst tråkker rundt i:

«Har noen i Slovakia puttet noe i vannet? Det går knapt en dag uten noe grusomheter.»

«Finner de gjerningsmannen, vil den aktuelle dommeren løslate ham også..»

«ville vesten»

«Vi pleide å ikke ha slik kriminalitet her.. Jeg så det på TV nå nettopp.. tidene blir verre… det som skjer i gatene er ekstremt»

«garantert en kristen fanatiker.

«Russer

«Det er allerede en vond drøm.. først en fyr på grunn av en taxi, så en skyting på et kjøpesenter på dagtid, og nå dette like etterpå… Hvem vet hvor det bærer..»

«Gjør noe! En 19 år gammel jævel skjøt folk og drepte dem! hvor er vi på vei? Etter han drepte dem snakket han på twitter om hvor bra det var. Vi må flytte nå, fordi dette ikke er normalt lenger»


Kommentar

Middelmådig manifest

Det aktuelle og potensielt relevante manifestet ble linket og spredt via diverse kanaler forut skytingen.

Ifølge manifestet selv, er det skrevet av en mann født i 2003 med og av gjennomsnittlig støpning, og det han beskriver som ganske normale oppvekstvilkår.

Fortellingene, stilen og begrepsbruken underbygger at dette høyst sannsynlig er korrekt. Det er ellers mye som er lett assimilerbart og åpenbart assosiert med det som gjerne er gjengs skikk og bruk i forskjellige utgaver og generelt innenfor ‘alt-right-sfæren’, og derav, diverse fora, kanaler, grupper og ideologiske standpunkt som der følger.

I mangel på noe bedre å komme med, fokuserer manifestet mest på adressere hvor viktig det er med oppvåkning via militante strategier rettet mot forskjellige aspekter vedrørende kontemporære «ZOGs» i vestlige land, og hva som i den forstand forstås som deres operative klakører, lakeier, press- og liberale lobbygrupper. «ZOG» innbefatter spesielt sionistiske verdier og kulturkrigen mange mener disse fører bevisst mot vesten for å styrke sin posisjon, og i henhold til sine religiøse overbevisninger i form av Talmud og Torah.

Utdrag fra manifestet

Alt dette er i aller beste fall intellektuelle middelmådigheter, og som vanlig med mye klipp og lim, men uten at det nødvendigvis betyr at selve tematikken eller ‘forklaringene’ er feilforestilt eller «gale», for den saks skyld. Selvsagt, folk som ikke har undersøkt sammenhengene, men snarer dusjer seg daglig i statlig indoktrinering og historisk revisjonisme, vil umiddelbart si at dette er både det ene og det andre. Slike burde ikke forhaste seg med noe som helst.

Hele hovedsaken og utrykksmåten går som vanlig ut på å redde den hvite, Europeiske menneskerasen fra å bli demografisk erstattet med endeløs innvandring, og teknisk forskjøvet ut av kulturell og etnisk eksistens i sine egne hjemland og nasjoner som følge av politisk passivitet og påtatt patologisk/suicidal altruisme, som gjennom maipulasjon og annen innflytelse er blitt påført hvite foregangsland av sine kyniske motparter.

At slike ting foregår og er et stort tegn i tiden politisk og kulturelt, er en faktuell realitet. En realitet og konsekvens kun psykotiske, kuede, konforme, kronisk rasjonaliserende og politisk korrekt indoktrinerte system-lojale fjols og generelle feiginger vil kunne benekte eller neglisjerer. Og dette samtidig som mange av disse konformistene ‘hyller’ og nærmest skryter av den samme utviklingen og det «nye vi’et», hver dag, i alle mulige kommunikasjon og kanaler, til og med programmert inn i folks underbevissthet via reklame av samtlige konsumprodukter, som er deres livsstil meget nær.

«Høyresiden» og «konservatisme»: en forfeilet tanke og pseudopolitisk skuebrød

Manifestet har noe mer generelt riktig for seg, og det fremstillingene av hvor lite relevant og sånn sett egentlig totalt ineffektivt den såkalte «høyresiden» i alle land, og under hva som betegnes som «ZOG», egentlig er og forsøker å fremstå.

Den såkalte «høyresidens» fundamentale bristepunkter og banaliteter, og det i et større bilde enn hva f.eks. «konservative» selv utad gjerne er i stand til å formulere offentlig, fremstår bare som et slags rollespillignende fjas og falskt i forhold til å utgjøre noen reell opposisjon og virkelig motstand mot den politiske utviklingen som pågår «vesten». Politikerne er enten hjelpeløse, medskyldige eller inkompetente. Hvem ønsker å argumentere for det motsatte?

Man mener generelt, blant annet, at den etablerte høyresiden underpresterer, undervurderer og opportunt misrepresenterer eventuelt hvem og egentlig hva som ‘står bak’, og selve hensikten med den massive korporative og anti-nasjonalistiske, globalistiske autoritarismen, som implementert fører med seg utslag av diverse nyfascistiske permutasjoner. Og alle disse utgavene følger tilsynelatende den samme emotive og sterkt syntetiske totalitære appellen i sitt rammeverk, noe som mer og mer populært sett refereres til som «demokrati» over til «mangfold».

Alle som forsøksvis utfordrer dette «demokratiet» og «berikende mangfoldet» utelukkes og idiotforklares som «onde», «hatefulle» og stemples som diverse «tapere», et cetera.

Når dette ekstremistisk ekspansive demokratiet. i tillegg til sine evneveike hersketeknikker, myntet på mest mulig middelmådig mental mobilisering, blir såpass kompromitterende, rasjonaliserende og sådan dysfunksjonelt og dumt, hva er da alternativene for den faktiske opposisjonen? Hvordan skal man aktualisere disse problemene i en konstruktiv ordskifte? -En problematikk som åpenbart tas for gitt, og dessuten som et gode av «systemet», med en tilsvarende reaksjonær. eller i beste fall rasjonaliserende tilnærming for å utelukke, og virke effektivt totalitært?

Den logiske og argumentvise utveien fra en slik dogmatisk og fastlåst ‘skisme’, er selvsagt det å appellere til hva som er fundamentalt galt med selve systemet og dets funksjon, ergo, kritikk som uansett vil fremstå som «fundamentalisme» og merkelapper av «radikalisme».

Videre, og utelukket sådan, vil en slik undertrykket meningsbase utrykke seg politisk og ideologisk mer og mer via gerilja- og militant motstands-organisatoriske strategier, hvor forskjellige typer av aktivisme og mer utpreget system-sabotasje er og blir de eneste nyttige virkemidlene mot det som oppfattes som et totalitært og helt hyklersk, anti-intellektuelt vanstyre. Derfor føler slike seg også såpass berettiget, fordi det demokratiske hykleriet fremstår som så massivt og kategorisk skinhellig uoverkommelig på selv egne premisser.

Der hvor ord blir kriminalisert, språk innsnevret, premisser feil-konstrueres og meninger effektivt forbys fra diskursen, så er ‘fysikaliteten’ i form av skytinger og vold neste stopp for det dumme og fortreffelige demokratiet, som i all kontekst utenom sin egen rimelighet og navlebeskuende skyr debatt og forutsettende ærlighet om visse essensielle virkeligheter den kategorisk fremholder som sine største «verdier».

Hva samfunnet i stedet har lagt opp til er en salig blanding av ‘om- og nytalevirksomhet’, hvor deltakere enten har valget om å være stokk indoktrinerte og bevisst gruppekonforme, eller må bedrive korrumperende verbal selvsensur i «frykt» for å bli definert som en regelrett kriminell utgruppe—dette i selveste «demokratiet».

En ganske typisk radikal «høyre-meme»
Virkeligheten

Det sier seg nærmest selv at noe svært fundamentalt skurrer hos disse definisjonsmaktene; deres lover, posisjon, argumentasjon og hele systemet under, samt de mange som på hyklersk vis samtidig «hyller» demokratiet som «åpent», «befriende» og et ‘panacea’ for «fremgangen», samtidig som flere og flere opplever denne såkalte fremgangen som selveste undergangen.

Dette systemiske hykleriet, denne svakheten og fadesen som forklares som «folkestyre» har ingen legitimitet på premisser den selv nærmest har gjort unikt krav på, og manifestet «problematiserer», etter evne og med anger, de mange konsekvensene og brutale veiene rundt dette. Det på ulike måter på visse anti-ideologiske innfallsvinkler.

Eksempelvis kan Sionismens dominans i Amerikansk politikk, næringsliv og korporativ bankfinans være helt legitimt per argumentasjon å eventuelt fremheve som et potensielt politisk problem, og til og med som en mulig årsak for mange fenomener. Men alt slikt er gjort «forbudt», av disse aktørene selv, som oftest. Dette er nok sannsynligvis fordi de ikke har noe å skjule…og da vil nok også skytingene sannsynligvis også bare fortsette å øke etter som denne problemfrie politikken og uskyldigheten for mer og mer oppstyltet oppslutning i disse «frie demokratiene».

Man kan til stadighet i kjølvannet av demokratiske fallitter høre politisk retorikk a la: «Words can become weapons. Hate kills. As politicians, we must weigh every word we say before it’s too late.»

De sier at «ord kan bli våpen», og at «hat dreper». Alt dette er viss-vass og retorikk fra politikere og ulike idiotiske forståsegpåere uten særlig bakkekontakt, evner, innsikt eller generelt gangsyn.

Realiteten er at man har tatt fra folket selveste ordet, og at man, selv 19-årige menn derfor heller tyr til det mer maskuline og naturlige middelet for konfliktløsning; våpen og vold. Samtidig oppleves nok hykleriet og løgnene at dette er noe som gjør forkjempere og inngruppene av dette til et legitime mål, spesielt sådan i «demokratiet» hvor disse er vernet mot alt annet og brukes som retoriske spillebrikker for, ifølge et økende antall desillusjonerte nasjonalister, i ytterste hensikt å utrydde dem og deres folkegruppe og kulturnasjoner.

Bekreftelsene på at dette faktisk skjer, er villet, er bevisst, er hensiktsmessig ift. visse gruppers religiøse overbevisninger, ideologi, og at det hele allerede er på god vei til å bli realitet, finnes overalt.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør