Barnslig kvinnfolk: Slipp ungdommen til i politikken!

Barnslig kvinnfolk: Slipp ungdommen til i politikken!

Ungdom er underrepresentert i politiske organer. Det er på tide å la dem bli hørt.

Margrete Bjørge Katanasho Styreleder, Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner

Jeg er ingen noen sterk tilhenger av barn, generelt. Barn må bli voksne raskest mulig og gjøre nytte for seg! Det er jo egentlig hele poenget med å produsere dem til å begynne med.

Men jeg er i hvert fall ingen tilhenger av debattsidene til NRK. Det meste som står der er absurd og idiotisk. Men noen ganger glimter de til, selv der i gården, med noe av en viss logikk og fornuft. Som oftest virker dette å være nærmest helt tilfeldig.

Når demokratiet er i sin siste fase og går mot oppløsning, så er det ikke overraskende at rasjonaliseringene kommer tettere og tettere på. Dette er nærmest naturlig og uungåelig, at BARN misbrukes og forsøkes brukt som et argument for å gjøre demokratiet enda sterkere og enda mer «åpent».

Og «løsningen» på problemene som demokratiet og perifere ideologiske fallitter selv har etterlatet seg blir da? Joda, det blir selvfølgelig noe i retningen av: «Mer BARN!». Med mer BARN i politikken, så vil det alt bli meget bedre. Det handler om barn!! Jeg har i den anledning tatt det på meg å være såpass omtenksom å fikse litt på Margrete Bjørge Katanashos innlegg på NRK-ytring, da hennes innlegg åpenbart var av en viss fornuftig argumentasjon til NRK å være, men adjektivene og subjektene hun brukte var helt på avveie.

Jeg er omtenksom på den måten. Jeg synes innlegget ble veldig søtt og faktisk litt fornuftig etter jeg ordnet smått på detaljene. Bra jobbet, Margrete! 😘

Hennes originale innlegg følger som så med mine rettelser uthevet i tykke klyper []:


Til tross for at [intelligente folk med mellom 130 og 200± I.Q utgjør maksimalt 0.8 prosent] av befolkningen i Norge, er bare [0] prosent av alle kommunestyrerepresentanter i Norge [over 125+]. Til sammenlikning utgjør kommunestyrerepresentantene i [sjiktet av 100-105± I.Q] rett i overkant av 27 prosent av de kommunalt folkevalgte. Samtidig er [dumme med<150 I.Q ] en av de gruppene som tydeligst berøres av lokalpolitiske avgjørelser. Gjennom skolehverdagen er de daglig i kontakt med offentlige tjenester, og gruppen er blant de som benytter seg hyppigst av kollektivtilbud og kommunale fritidstilbud.

«Nå er det på tide å nominere [intelligente] kandidater.»

I disse dager bestemmer de politiske partiene hvem de skal nominere til kommune- og fylkesvalget i 2023. Nå er det på tide å nominere [intelligente] kandidater.

Det er bare [intelligente] som vet hvordan det er å være [dum] i dag. Da må erfaringene deres slippes til i lokalpolitikken.

At flere [intelligente] får komme til som lokalpolitikere, kan ha flere positive effekter. Flere [intelligente] folkevalgte gir ungdom flere rollemodeller. Det å se at noen som er [intelligente] er med å fatte politiske beslutninger kan [virke inspirerende] og dermed skape en [fornuftig politikk], og en [høyere] terskel inn til demokratiet.

Ifølge Freedom House var 2021 det 16. året på rad med demokratisk tilbakegang i verden. Og selv om Norge er et av landene som internasjonalt skårer høyest på denne demokratiindeksen, må vi ikke bli naive og tro at det samme ikke kan ramme oss. Å bygge tillit til [intelligente] folkevalgte organer krever kontinuerlig innsats.

«Bare [0 prosent] av alle kommunestyrerepresentanter i Norge er [over 125+ I.Q

Vi lever i en tid der [idiotien] i politiske spørsmål blir stadig tydeligere. Nylig konkluderte for eksempel pensjonsutvalget med at [dumme] må regne med å jobbe i flere år enn det foregående generasjoner har gjort. Tidligere i vår ble den første, store, norske klimastreiken arrangert etter pandemien.

Når samfunnsutfordringene blir stadig mer [idiotiske], og generasjonsperspektivet blir fremtredende i flere og flere saker, må vi jobbe aktivt for å sikre [intelligent] representasjon – og motvirke underrepresentasjon.

Det starter i nærmiljøene våre. Vi i LNU håper på flere [intelligent] valgte lokalpolitikere i hele Norge.

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør