Under-bygging..

«Exokrati»Funksjonalistisk, Fremtidsrettet, Faktisk massedemokrati